Този сайт бе архивиран на 02/02/2015
02/02/2015

Навигационна пътека

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Малки и средни предприятия (МСП)

Какво е МСП?

МСП означава малки и средни предприятия – дефиницията за тях в правото на ЕС е включена в Препоръка на ЕС 2003/361.

Основните фактори, определящи дали дадено предприятие е МСП, са:

  1. числеността на персонала и
  2. оборотът или общият баланс.

Категория на предприятието

Численост на персонала

Оборот

или

Общ баланс

Средно

< 250

≤ 50 млн. евро

≤ 43 млн. евро

Малко

< 50

≤ 10 млн. евро

≤ 10 млн. евро

Микропредприятие

< 10

≤ 2 млн. евро

≤ 2 млн. евро

Тези прагове важат само за самостоятелни предприятия. Предприятия, които са част от по-голяма групировка, вероятно ще трябва да включат и данните за персонала/оборота/общия баланс на тази групировка.

За повече информация по този въпрос вижте:

Каква помощ могат да получат МСП?

Има два вида потенциални ползи за дадена компания, ако отговаря на критериите:

  • право на помощ по линия на много програми на ЕС за подкрепа на бизнеса, насочени специално към компании с подобни размери: например финансиране на научни изследвания, финансиране за насърчаване на конкурентоспособност и иновации и подобни национални програми за подкрепа, които иначе могат да бъдат забранени като незаконна държавна помощ („държавна помощ“ – вижте регламент за груповите освобождавания English).
  • по-малко изисквания или намалени такси за спазване на административните изисквания в ЕС.

Мониторинг на прилагането на определението за МСП

 

ГД „Предприятия и промишленост“ редовно извършва мониторинг на прилагането на определението за МСП. Въз основа на резултатите от оценки, извършени през 2006 и 2009 г., през 2012 г. бе проведено независимо проучване, насочено към това как се прилага на практика определението за МСП.
Предвид развитието на „демографията“ на МСП от 2003 г. насам, нарушенията, които могат да бъдат предизвикани от всяка значителна промяна, политиката на „по-малко и по-добре насочена държавна помощ“ и мненията на повечето заинтересовани лица, в проучването от 2012 г. се достигна до заключението, че засега не е нужно мащабно преразглеждане на определението за МСП. Евентуално актуализиране на определението, за да бъде адаптирано към инфлацията, производителността на труда и промените в съотношението между оборота и общия баланс, не се налага спешно и може да бъде включено в бъдещо преразглеждане.  Заместник-председателят Таяни се съгласи със заключенията на проучването, че засега не е необходимо да се преразглежда определението за МСП.

Сред препоръките от проучването бе да се изясни прилагането на определени правила в рамките на съществуващата препоръка, например чрез допълнителни насоки или чрез актуализиране на настоящото ръководство за потребителите относно определението за МСП.  За тази цел през 2013 — 2014 г. бе извършена оценка на ръководството за потребителите. Заключенията и предложенията в окончателния доклад ще послужат за основа на преразглеждането на ръководството за потребителите, като се очаква то да бъде достъпно на всички езици на ЕС до март 2015 г.

 

Споделяне: FacebookGoogle+LinkedInИзпратете на приятел

Нормален размер на шрифтаМаксимален размер на шрифтаРазпечатайте страницта