Διαδρομή πλοήγησης

Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) - Επικοινωνία

Επικοινωνήστε με τους εμπειρογνώμονες της ΓΔ Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας

COSME

entr-cosme@ec.europa.eu

Small Business Act
entr-sba@ec.europa.eu

Entrepreneurship
ENTR-ENTREPRENEURSHIP-AND-SOCIAL-ECO@ec.europa.eu

SME Envoy
entr-sme-envoy@ec.europa.eu

SME definition
Entr-sme-definition@ec.europa.eu

SMEs support network
entr-business-cooperation-network@ec.europa.eu

Women's Entrepreneurship
entr-portal-women-entrepreneurs@ec.europa.eu

Άλλα στοιχεία επικοινωνίας της ΓΔ Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας

Ταχυδρομική διεύθυνση

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΓΔ Επιχειρήσεις και βιομηχανία

B - 1049 Βρυξέλλες (Βέλγιο)

Διαδώστε το: FacebookGoogle+LinkedInΣτείλτε σε ένα φίλο

Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράςΑυξήστε το μέγεθος κατά 200%Εκτύπωση