Denna webbplats arkiverades den 02/02/2015
02/02/2015

Sökväg

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Små och medelstora företag (SMF)

Europeiska utmärkelsen för främjande av företagande

Europeiska utmärkelsen för främjande av företagande

Om den Europeiska utmärkelsen för främjande av företagande

Sedan 2006 har Europeiska utmärkelsen för främjande av företagande belönat framgångsrika projekt som främjar entreprenörskap och småföretagande på nationell, regional och lokal nivå. Drygt 2 800 projekt har deltagit sedan starten och tillsammans har de bidragit till över 10 000 nya företag.

Vinnarna av den Europeiska utmärkelsen för främjande av företagande kungörs under en prisceremoni på SME Assembly Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it) som är en del av den europeiska SMF-veckan.

Målet med priset är att:

 • Kartlägga och uppmuntra framgångsrika verksamheter och initiativ som anses främja företagande och entreprenörskap;
 • Visa upp och dela med sig av exempel på goda lösningar och strategier för entreprenörskap;
 • Öka medvetenheten om den roll entreprenörer spelar i samhället;
 • Uppmuntra och inspirera potentiella entreprenörer.

Läs om tidigare vinnare av EU-priset för företagande – 2012 , 2013 , 2014

Senaste nytt

Priskategorier

Det finns sex priskategorier:

 1. Pris för främjande av entreprenörsanda - Belönar initiativ på nationell, regional och lokal nivå som främjar entreprenörskap; framförallt hos ungdomar och kvinnor.
 2. Pris för investering i entreprenörskunskaper - Belönar nationella, regionala ochlokala initiativ som förbättrar kompetensen inom entreprenörskap och företagsledning.
 3. Pris för förbättring av affärsmiljön - Belönar innovativ politik på nationell, regional och lokal nivå som uppmuntrar uppstart och tillväxt av företag, underlättar lagstiftningsmässiga och administrativa rutiner för företag samt implementerar principen ”Tänk först i liten skala” till förmån för små och medelstora företag.
 4. Pris för stöd åt internationalisering av företag - Belönar åtgärder och initiativ som på nationell, regional och lokal nivå uppmuntrar företag, i synnerhet små och medelstora företag, att i högre utsträckning dra nytta av de möjligheter som marknaderna inom och utanför EU erbjuder.
 5. Pris för stöd åt utveckling av “gröna” marknader och resurseffektivitet - Belönar politik och initiativ på nationell, regional ochlokal nivå som stöder inträdet för små och medelstora företag på “gröna” marknader och bidrar till att förbättra deras resurseffektivitet genom exempelvis “grön” kompetensutveckling och matchmaking samt finansieringsstöd.
 6. Pris för ansvarsfullt och inkluderande entreprenörskap - Belönar nationella, regionala och lokala initiativ från myndigheter och offentlig-privata samarbeten som främjar företagens sociala ansvar bland små och medelstora företag. Denna kategori belönar även insatser för att främja entreprenörskap bland missgynnade grupper, t.ex. arbetslösa, i synnerhet långtidsarbetslösa, legala invandrare, funktionshindrade eller personer från etniska minoriteter.

Juryns huvudpris kan belöna ett projekt från vilken kategori som helst och går till det bidrag som anses vara det mest kreativa och inspirerande entreprenörskapsinitiativet i Europa.

Deltagande

Nationella, regionala och lokala myndigheter såväl som offentlig-privata samarbeten från alla EUs medlemsstater, inklusive Island, Norge, Turkiet och Serbien, är inbjudna att delta.

Enheter som är berättigade att delta kan vara nationella organisationer, samhällen, städer, regioner och organisationer såväl som offentlig-privata samarbeten mellan offentliga myndigheter och entreprenörer, utbildningsprogram och företagsorganisationer.

Gränsöverskridande initiativ accepteras så länge de är gemensamt nominerade av alla involverade länder.

Tävlingen har två omgångar. De sökande måste först tävla på nationell nivå och kommer sedan att väljas ut att tävla på europeisk nivå. På den nationella nivån kommer varje land att välja två bidrag till tävlingen på europeisk nivå .

Den europeiska juryn kommer att utse en slutlista med nominerade bidrag. Alla nominerade bidrag från den nationella och europeiska tävlingen kommer att bjudas in till prisceremonin på SME Assembly som är en del av SMF-veckan. Ceremonin kommer att framhäva vinnarna för deras ansträngningar och ge dem en möjlighet att presentera sig själva i en paneuropeisk miljö.

Sista datum för anmälan till den nationella uttagningen bestäms separat av varje land.

Deltagarna kommer att väljas utifrån följande kriterier:

 • Nyskapande och genomförbarhet
 • Påverkan på den lokala ekonomin
 • Förbättring av relationerna mellan olika lokala parter
 • Överförbarhet av projektet till andra regioner i Europa

Kontakta din nationella representant för ytterligare information om hur du kan engagera dig:

Belgique (167 kB), België (161 kB), Belgien (163 kB)България (170 kB)Česká republika (162 kB)Danmark (159 kB)
Deutschland (162 kB)Eesti (164 kB)Ireland (162 kB)Ελλάδα (180 kB)
España (163 kB)France (166 kB)Hrvatska (163 kB)Italia (165 kB)
Κύπρος (179 kB)Latvija (175 kB)Lietuva (169 kB)Luxembourg (166 kB), Luxemburg (163 kB)
Magyarország (167 kB)Malti (177 kB)Nederland (161 kB)Österreich (166 kB)
Polska (169 kB)Portugal (165 kB)România (167 kB)Slovenija (159 kB)
Slovensko (168 kB)Suomi (162 kB)Sverige (157 kB)United Kingdom (170 kB)
Iceland (172 kB)Norway (181 kB)Serbia (329 kB)Turkey pdf - 207 KB [207 KB] English (en)

Kontakta sekretariatet

Presskontoret och sekretariatet för den Europeiska utmärkelsen för främjande av företagande kan kontaktas via e-post eller telefon.

eu.enterprise.promotion.awards@hanovercomms.com

+44 (0)20 7400 8995

Du kan även följa utmärkelsen på Twitter på engelska, franska, spanska, tyska och italienska, på Facebook, på YouTube på engelska, franska, spanska, tyska och italienska, liksom på Flickr och Scribd.

Du kan även läsa den officiella bloggen för Främjande av företagande .

Dela med dig: FacebookGoogle+LinkedInTipsa en vän

Normal textstorlekÖka textstorlek med 200 procentSkriv ut denna sida