Táto stránka bola uložená do archívu dňa 02/02/2015
02/02/2015

Navigačný riadok

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Malé a stredne veľké podniky (MSP)

Európska cena za podporu podnikania

Európska cena za podporu podnikania

Čo sú Európske ceny firemnej propagácie

Európska cena za podporu podnikania sa od roku 2006 udeľuje za výnimočné počiny pri podpore podnikania a malých firiem na národnej, regionálnej a miestnej úrovni. Od začatia udeľovania ocenení bolo zaznamenaných viac ako 2 800 projektov, ktoré dokopy podporili vytvorenie viac ako 10 000 nových spoločností.

Víťazi Európskych cien firemnej propagácie boli oznámení na Ceremónii udeľovania cien na Zhromaždení SME Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it) , ktoré je súčasťou Európskeho týždňa SME.

Účelom ocenení je:

 • Určiť a oceniť úspešné aktivity a iniciatívy, ktoré boli vykonané s cieľom podporiť podnikanie a podnikateľskú činnosť
 • Predviesť a podeliť sa o ukážky najlepších podnikateľských stratégií a postupov
 • Zvýšiť povedomie o tom, akú úlohu zohrávajú podnikatelia v spoločnosti
 • Podnietiť a inšpirovať potenciálnych podnikateľov

Pozrite si minulých víťazov EEPA – 2012 , 2013 , 2014

Posledné novinky a názory

Kategórie ocenení

Medzi šesť kategórií, v ktorých sa udeľuje ocenenie, patrí:

 1. Podpora podnikateľského ducha - oceňuje iniciatívy na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, ktoré propagujú podnikateľské myslenie najmä medzi mladými ľuďmi a ženami,
 2. Investovanie do podnikateľských zručností - oceňuje iniciatívy na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni zamerané na zlepšovanie podnikateľských a manažérskych zručností,
 3. Podpora podnikateľského prostredia - oceňuje inovačné politiky na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, ktoré podporujú začínajúce podnikanie a rast podnikov, zjednodušenie legislatívnych a administratívnych postupov v podnikaní a implementáciu prístupu „najskôr myslieť v malom“ v malých a stredných podnikoch,
 4. Podpora internacionalizácie podnikania - oceňuje politiky a iniciatívy, ktoré podporujú podniky na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni a najmä malé a stredne veľké podniky, aby čo najviac vyťažili z príležitostí, ktoré im ponúkajú trhy v rámci Európskej únie aj mimo nej,
 5. Podpora rozvoja zelených trhov a efektívnosti zdrojov - oceňuje politiky a iniciatívy na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, ktoré podporujú malé a stredne veľké podniky a ich prístup na zelené trhy a pomáhajú im zlepšiť efektívnosť ich zdrojov, napr. pomocou rozvoja zelených zručností a dohadzovania ako aj financovania,
 6. Zodpovedné podnikanie prístupné pre všetkých - oceňuje národné, regionálne a miestne iniciatívy orgánov alebo verejných/súkromných spoločenstiev, ktoré podporujú spoločenskú zodpovednosť malých a stredne veľkých podnikov. Táto kategória oceňuje aj úsilie zamerané na podporu podnikania znevýhodnených skupín, ako napr. nezamestnaných, a najmä dlhodobo nezamestnaných osôb, migrantov, zdravotne postihnutých osôb alebo osôb z etnických skupín.

Cena veľkej poroty môže byť z akejkoľvek kategórie a pôjde takej položke, ktorá sa považuje za najkreatívnejšiu a najinšpiratívnejšiu podnikateľskú iniciatívu v Európe.

Ako sa zúčastniť

Do súťaže sa môžu zapojiť národné, regionálne a miestne orgány alebo verejno-súkromné partnerstvá zo všetkých členských štátov EÚ, z Islandu, Nórska, Turecka a Srbska.

Prihlásiť sa môžu národné organizácie, mestá všetkých veľkostí, regióny a obce, ako aj verejno-súkromné partnerstvá medzi orgánmi verejnej správy a podnikateľmi, vzdelávacie programy a obchodné organizácie.

Cezhraničné iniciatívy budú akceptované v prípade, že ich spoločne predložia všetky zúčastnené krajiny.

Súťaž má dve fázy: kandidáti musia najskôr súťažiť na štátnej úrovni a potom sa kvalifikujú na súťaž na európskej úrovni. Pre štátnu súťaž si každá krajina vyberie dve položky, ktoré budú nominované pre európsku súťaž.

Užší výber kandidátov bude voliť Európska porota. Všetci kandidáti zo štátnych a európskych súťaží budú pozvaní zúčastniť sa ceremónie udeľovania cien na Zhromaždení SME, ktoré je súčasťou Európskeho týždňa SME. Na tejto ceremónii budú víťazi odmenení za svoju snahu a dostanú príležitosť prezentovať sa v celoeurópskom prostredí.

Každá krajina má stanovený vlastný termín na prihlasovanie projektov na národnej úrovni.

Nominovaní budú vybraní na základe týchto kritérií:

 • Originalita a uskutočniteľnosť
 • Dopad na miestnu ekonomiku
 • Zlepšenie vzťahov medzi miestnymi zúčastnenými stranami
 • Prenositeľnosť projektu do iných regiónov Európy

So žiadosťou o ďalšie informácie o postupe, ako sa v budúcnosti do súťaže zapojiť, kontaktujte zástupcu vo vašej krajine:

Belgique (167 kB), België (161 kB), Belgien (163 kB)България (170 kB)Česká republika (162 kB)Danmark (159 kB)
Deutschland (162 kB)Eesti (164 kB)Ireland (162 kB)Ελλάδα (180 kB)
España (163 kB)France (166 kB)Hrvatska (163 kB)Italia (165 kB)
Κύπρος (179 kB)Latvija (175 kB)Lietuva (169 kB)Luxembourg (166 kB), Luxemburg (163 kB)
Magyarország (167 kB)Malti (177 kB)Nederland (161 kB)Österreich (166 kB)
Polska (169 kB)Portugal (165 kB)România (167 kB)Slovenija (159 kB)
Slovensko (168 kB)Suomi (162 kB)Sverige (157 kB)United Kingdom (170 kB)
Iceland (172 kB)Norway (181 kB)Serbia (329 kB)Turkey pdf - 207 KB [207 KB] English (en)

Kontakt na sekretariát

Tlačové stredisko a sekretariát Európskych cien firemnej propagácie môžete kontaktovať cez e-mail alebo telefonicky.

eu.enterprise.promotion.awards@hanovercomms.com

+44 (0)20 7400 8995

Udeľovanie cien môžete sledovať aj na sieti Twitter v angličtine, taliančine, francúzštine, nemčine, španielčine a na sieti Facebook, na YouTube v angličtine, taliančine, francúzštine, španielčine, nemčine, ako aj na sieťach Flickr a Scribd.

Môžete si tiež prečítať oficiálny blog Firemná propagácia .

Zdieľať: FacebookGoogle+LinkedInposlať túto stránku priateľovi

Set page to normal font sizeIncrease font size by 200 percentvytlačiť túto stránku