Acest site a fost arhivat la data de 02/02/2015
02/02/2015

Cale de navigare

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Întreprinderi mici şi mijlocii (IMM)

Premii pentru promovarea întreprinderilor europene

Premii pentru promovarea întreprinderilor europene

Despre Premiile pentru promovarea întreprinderilor europene

Premiile de promovare a întreprinderilor europene recompensează, începând din 2006, excelența în promovarea antreprenoriatului și a întreprinderilor mici la nivel național, regional sau local. De la lansarea premiilor, au fost prezentate peste 2 800 de proiecte care, împreună, au contribuit la crearea a peste 10 000 de societăți noi.

 

Câştigătorii Premiilor pentru promovarea întreprinderilor europene sunt anunţaţi la ceremonia de decernare a premiilor, din cadrul Reuniunii IMM-urilor Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it) , parte a Săptămânii europene a IMM-urilor.

Obiectivele acestor premii sunt:

 • Identificarea şi recunoaşterea activităţilor şi iniţiativelor de succes în vederea promovării întreprinderii şi a antreprenoriatului
 • Prezentarea şi diseminarea celor mai bune exemple de politici şi practici în sprijinul antreprenoriatului
 • Sporirea conştientizării cu privire la rolul întreprinzătorilor în societate
 • Încurajarea şi oferirea de surse de inspiraţie potenţialilor întreprinzători

Puteţi consulta câştigătorii din trecut ai premiilor EEPA –2012 , 2013 , 2014

Cele mai recente ştiri şi opinii

Categoriile concursului

Cele şase categorii de premii sunt:

 1. Promovarea spiritului antreprenorial - Recunoaşte iniţiativele la nivel naţional, regional sau local, care promovează spiritul antreprenorial, în special în rândul tinerilor şi al femeilor.
 2. Investiţii în abilităţile antreprenoriale - Recunoaşte iniţiativele la nivel naţional, regional sau local, pentru a îmbunătăţi abilităţile antreprenoriale şi manageriale.
 3. Îmbunătăţirea mediului de afaceri - Recunoaşte politicile inovatoare la nivel naţional, regional sau local, care promovează înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor, care simplifică procedurile legislative şi administrative pentru întreprinderi şi pun în aplicare principiul gândirii iniţiale la scară mică în favoarea întreprinderilor mici şi mijlocii.
 4. Sprijinirea internaţionalizării afacerilor - Recunoaşte politici şi iniţiative care încurajează la nivel naţional, regional sau local întreprinderea şi în special întreprinderile mici şi mijlocii, pentru a profita în măsură mai mare de oportunităţile oferite de pieţele din cadrul şi din afara Uniunii Europene.
 5. Susţinerea dezvoltării pieţelor verzi şi a eficientizării resurselor - Recunoaşte politicile şi iniţiativele la nivel naţional, regional sau local, care susţin accesul întreprinderilor mici şi mijlocii la pieţele verzi şi ajută la îmbunătăţirea eficientizării resurselor, spre exemplu prin dezvoltarea abilităţilor verzi, întâlniri şi finanţare.
 6. Antreprenoriat responsabil şi global - Recunoaşte iniţiativele naţionale, regionale sau locale ale autorităţilor sau parteneriatelor publice / private, care promovează responsabilitatea socială în cadrul întreprinderilor de dimensiuni medii. Această categorie va recunoaşte de asemenea eforturile de a promova antreprenoriatul în cadrul grupurilor dezavantajate, cum ar fi şomerii, în special şomerii pe termen lung, imigranţii legali, persoanele cu handicap sau cele din cadrul minorităţilor etnice.

Marele premiu al juriului poate fi acordat unui proiect din orice categorie şi va merge la candidatul care prezintă iniţiativa considerată cea mai creativă şi inspiratoare din Europa.

Cum să participaţi

Sunt invitate să participe autorităţile locale, regionale sau naţionale, precum şi parteneriatele public-private din toate Statele Membre UE, precum şi Islanda, Norvegia, Turcia şi Serbia.

Entităţile eligibile sunt organizaţiile naţionale, oraşele, municipiile, regiunile şi comunităţile, precum şi parteneriatele public-private dintre autorităţile publice şi întreprinzători, programele educaţionale şi organizaţiile de afaceri.

Iniţiativele transnaţionale vor fi acceptate cu condiţia să fie nominalizate în comun de toate ţările implicate.

Competiţia are două etape; solicitanţii trebuie mai întâi să concureze la nivel naţional şi abia apoi vor fi eligibili pentru a concura la nivel european. În cadrul competiţiei de la nivel naţional, fiecare ţară va selecta două proiecte care să fie nominalizate pentru competiţia europeană.

O listă de preselecţie a nominalizaţilor va fi aleasă de către juriul european. Toţi nominalizaţii de la competiţiile naţionale şi europene vor fi invitaţi să participe la ceremonia de acordare a premiilor, din cadrul Reuniunii IMM-urilor, parte a Săptămânii europene a IMM-urilor. Ceremonia recunoaşte eforturile câştigătorilor şi le oferă oportunitatea de a se prezenta într-un mediu paneuropean.

Data limită pentru înscrierile la selecţia naţională se stabileşte de fiecare ţară în parte.

Candidaţii vor fi selectaţi pe baza următoarelor criterii:

 • Originalitate şi fezabilitate
 • Impactul pe care îl au asupra economiei locale
 • Îmbunătăţirea relaţiilor dintre părţile interesate la nivel local
 • Transferarea proiectului în alte regiuni ale Europei

Pentru mai multe informaţii despre modul în care vă puteţi implica în viitor, contactaţi-vă reprezentantul la nivel naţional:

Belgique (167 kB), België (161 kB), Belgien (163 kB)България (170 kB)Česká republika (162 kB)Danmark (159 kB)
Deutschland (162 kB)Eesti (164 kB)Ireland (162 kB)Ελλάδα (180 kB)
España (163 kB)France (166 kB)Hrvatska (163 kB)Italia (165 kB)
Κύπρος (179 kB)Latvija (175 kB)Lietuva (169 kB)Luxembourg (166 kB), Luxemburg (163 kB)
Magyarország (167 kB)Malti (177 kB)Nederland (161 kB)Österreich (166 kB)
Polska (169 kB)Portugal (165 kB)România (167 kB)Slovenija (159 kB)
Slovensko (168 kB)Suomi (162 kB)Sverige (157 kB)United Kingdom (170 kB)
Iceland (172 kB)Norway (181 kB)Serbia (329 kB)Turkey pdf - 207 KB [207 KB] English (en)

Date de contact ale Secretariatului

Biroul de presă şi Secretariatul Premiilor pentru promovarea întreprinderilor europene pot fi contactate fie prin e-mail, fie prin telefon.

eu.enterprise.promotion.awards@hanovercomms.com

+44 (0)20 7400 8995

Premiile pot fi urmărite, de asemenea, pe Twitter în engleză, franceză, spaniolă, germană şi italiană, pe Facebook, pe YouTube în engleză, franceză, spaniolă, germană şi italiană, precum şi pe Flickr şi Scribd.

Puteţi citi, de asemenea, şi blogul oficial Promoting Enterprise .

Partajează: FacebookGoogle+LinkedInTrimite pagina unui prieten

Setează pagina la dimensiunea normală a litereiMăreşte dimensiunea literei cu 200%Tipăreşte pagina