Strona zarchiwizowana dnia 02/02/2015
02/02/2015

Ścieżka nawigacji

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP)

Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości

Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości

O Europejskich Nagrodach Promocji Przedsiębiorczości

Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości przyznawane są od 2006 r. za szczególne osiągnięcia w dziedzinie promowania przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. Do udziału w konkursie zgłoszono dotychczas ponad 2,8 tys. projektów, za sprawą których powstało w sumie ponad 10 tys. nowych przedsiębiorstw.

Lista laureatów Europejskich Nagród Promocji Przedsiębiorczości (EEPA) podawana jest podczas ceremonii ich wręczenia w Zgromadzeniu MŚP Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it) . Ceremonia ta jest częścią Europejskiego Tygodnia MŚP.

Cele konkursu to:

 • Rozpoznanie i nagrodzenie pomyślnie przeprowadzonych działań podjętych w celu wspierania przedsiębiorczości;
 • Przedstawienie i rozpowszechnienie przykładów nowatorskich zasad i praktyk w dziedzinie przedsiębiorczości;
 • Zwiększenie świadomości społecznej na temat roli przedsiębiorców w społeczeństwie;
 • Zachęcanie i inspirowanie potencjalnych przedsiębiorców.

Lista ostatnich zwycięzców EEPA – 2012 , 2013 , 2014 do obejrzenia.

Najnowsze wiadomości i opinie

Kategorie nagród

Nagrody przyznawane są w sześciu kategoriach:

 1. Promowanie ducha przedsiębiorczości - Nagroda w tej kategorii przyznawana jest za inicjatywy na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, które promują przedsiębiorczy sposób myślenia zwłaszcza wśród młodych ludzi i kobiet.
 2. Inwestowanie w umiejętności przedsiębiorcze - Nagroda w tej kategorii przyznawana jest za inicjatywy na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym na rzecz doskonalenia umiejętności przedsiębiorczych i menedżerskich.
 3. Rozwój środowiska biznesowego - Nagroda w tej kategorii przyznawana jest za innowacyjną politykę na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym w zakresie promocji rozpoczynania i rozwijania działalności, upraszczania procedur ustawodawczych i administracyjnych obowiązujących firmy oraz wdrażania zasady myślenia najpierw na małą skalę, która przynosi korzyści małym i średnim przedsiębiorstwom.
 4. Wspieranie umiędzynarodowiania działalności - Nagroda w tej kategorii przyznawana jest za politykę i inicjatywy na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym zachęcające firmy - w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa - do pełniejszego wykorzystywania możliwości oferowanych przez rynki wspólnotowe i pozawspólnotowe.
 5. Wspieranie rozwoju rynków wtórnych i poprawy efektywności gospodarowania zasobami - Nagroda w tej kategorii przyznawana jest za politykę i inicjatywy na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym ułatwiające dostęp małych i średnich przedsiębiorstw do rynków wtórnych oraz przyczyniające się do poprawy efektywności gospodarowania przez nie zasobami na przykład przez doskonalenie umiejętności prowadzenia działalności w sposób przyjazny dla środowiska, kojarzenie podmiotów i pozyskiwanie funduszy.
 6. Przedsiębiorczość odpowiedzialna i wspierająca włączenie społeczne - Nagroda w tej kategorii przyznawana jest za inicjatywy władz oraz partnerstw publiczno-prywatnych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym zwiększające świadomość odpowiedzialności społecznej wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Nagroda w tej kategorii będzie przyznawana również za działania promujące przedsiębiorczość wśród grup znajdujących się w trudnym położeniu, takich jak bezrobotni, zwłaszcza długookresowo, legalni imigranci, niepełnosprawni czy mniejszości etniczne.

Nagrodę jury przyznaje się w każdej kategorii, honorując nią uczestników reprezentujących najbardziej kreatywne i inspirujące inicjatywy biznesową w Europie.

Warunki uczestnictwa

Do udziału w konkursie zaproszone są krajowe, regionalne i lokalne władze lub partnerstwa publiczno-prywatne ze wszystkich Państw Członkowskich UE, włącznie z Islandią, Norwegią, Turcją i Serbią.

Jednostki mające prawo wzięcia udziału w konkursie to krajowe organizacje, duże i małe miasta,regiony i wspólnoty, a także partnerstwa publiczno-prywatne pomiędzy władzami publicznymi i przedsiębiorcami, programami edukacyjnymi i organizacjami biznesowymi.

Inicjatywy transgraniczne będą akceptowane, o ile zostaną nominowane wspólnie przez wszystkie zaangażowane państwa.

Konkurs składa się z dwóch etapów: wnioskodawcy konkurują między sobą najpierw na szczeblu krajowym, i spośród nich zostają wytypowani uczestnicy biorący udział we współzawodnictwie na poziomie europejskim. Na pierwszym etapie każdy kraj wybiera po dwóch uczestników nominowanych do drugiego etapu, europejskiego.

Jury europejskie ustala listę nominowanych kandydatów. Wszyscy kandydaci nominowani na szczeblu krajowym i europejskim zostaną zaproszeni do udziału w ceremonii wręczenia nagród w Zgromadzeniu MSP, która jest częścią Europejskiego Tygodnia MŚP. Jest ona uhonorowaniem zwycięzców i umożliwia im zaprezentowanie się w środowisku ogólnoeuropejskim.

Ostateczny termin zgłoszeń do selekcji krajowej ustalany jest indywidualnie przez każde państwo.

Kandydaci będą wybierani na podstawie następujących kryteriów:

 • Oryginalność i wykonalność
 • Ich wpływ na lokalną gospodarkę
 • Poprawa stosunków pomiędzy lokalnymi interesariuszami
 • Uniwersalność projektu w celu zastosowania go w innych regionach Europy

Aby uzyskać więcej informacji o dalszych wydarzeniach, skontaktuj się z krajowym przedstawicielem:

Belgique (167 kB), België (161 kB), Belgien (163 kB)България (170 kB)Česká republika (162 kB)Danmark (159 kB)
Deutschland (162 kB)Eesti (164 kB)Ireland (162 kB)Ελλάδα (180 kB)
España (163 kB)France (166 kB)Hrvatska (163 kB)Italia (165 kB)
Κύπρος (179 kB)Latvija (175 kB)Lietuva (169 kB)Luxembourg (166 kB), Luxemburg (163 kB)
Magyarország (167 kB)Malti (177 kB)Nederland (161 kB)Österreich (166 kB)
Polska (169 kB)Portugal (165 kB)România (167 kB)Slovenija (159 kB)
Slovensko (168 kB)Suomi (162 kB)Sverige (157 kB)United Kingdom (170 kB)
Iceland (172 kB)Norway (181 kB)Serbia (329 kB)Turkey pdf - 207 KB [207 KB] English (en)

Kontakt do Sekretariatu

Z Biurem Prasowym i Sekretariatem Europejskich Nagród Promocji Przedsiębiorczości można kontaktować się poprzez e-mail lub telefonicznie.

eu.enterprise.promotion.awards@hanovercomms.com

+44 (0)20 7400 8995

Nagrody można również śledzić na Twitterzew języku angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim i włoskim, na Facebooku, na YouTube w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim i włoskim, a także w serwisach Flickr i Scribd.

Blog

Udostępnij: FacebookGoogle+LinkedInWyślij tę stronę do znajomego

Ustaw normalny rozmiar czcionkiPowiększ rozmiar czcionki o 200%Drukuj