Dan is-sit ġie arkivjat (02/02/2015)
02/02/2015

Mogħdija tan-navigazzjoni

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Intrapriżi ta’ daqs zgħir u medju (SME)

Premju Ewropew għall-Promozzjoni tal-Intrapriża

Premju Ewropew għall-Promozzjoni tal-Intrapriża

Dwar il-Premju Ewropew għall-Promozzjoni tal-Intrapriża

Il-Premju Ewropew għall-Promozzjoni tal-Intrapriżi ilu mill-2006 jirrikonoxxi l-eċċellenza fil-promozzjoni tal-intraprenditorija u tan-negozji żgħar fil-livell nazzjonali, reġjonali u lokali. Minn mindu tnieda l-premju, ġew ippreżentati aktar minn 2 800 proġett, li flimkien appoġġjaw il-ħolqien ta' aktar minn 10 000 kumpanija ġdida.

Ir-rebbieħa tal-Premju Ewropew għall-Promozzjoni tal-Intrapriża jitħabbru f’ċerimonja tal-Premjazzjoni fl-Assemblea SME Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it) , li hija parti mill-Ġimgħa SME Ewropea.

L-għanijiet tal-Premju huma:

 • Li jidentifika u jirrikonoxxi attivitajiet ta’ suċċess u inizjattivi mwettqa biex jippromwovu l-intrapriża u l-intraprenditorija
 • Li juri u jaqsam eżempji tal-aħjar politiki u prattiċi ta’ intraprenditorija
 • Li joħloq għarfien akbar dwar ir-rwol li għandhom l-intraprendituri fis-soċjetà
 • Li jinkoraġixxi u jispira intraprendituri potenzjali

Agħti ħarsa lejn min kienu r-rebbieħa tal-PEPI – 2012 , 2013 , 2014

L-aħħar Aħbarijiet u Fehmiet

Kategoriji ta' premji

Is-sitt kategoriji tal-premju huma:

 1. Promozzjoni tal-ispirtu intraprenditorjali - Dan jirrikonoxxi inizjattivi fuq livell nazzjonali, reġjunali jew lokali li jippromwovu mentalità intraprenditorjali speċjalment fost iż-żgħażagħ u n-nisa.
 2. Investiment fil-ħiliet intraprenditorjali - Dan jirrikonoxxi inizjattivi fil-livell nazzjonali, reġjunali jew lokali biex jittejbu l-ħiliet intraprenditorjali u maniġerjali.
 3. Titjib tal-ambjent kummerċjali - Dan jirrikonoxxi politiki innovattivi fuq livell nazzjonali, reġjunali jew lokali li jippromwovu t-twaqqif u t-tkabbir ta’ intrapriża, li jissimplifikaw proċeduri leġiżlattivi u amministrattivi għan-negozji kif ukoll jimplimentaw il-prinċipju “Aħseb fuq Skala Żgħira l-Ewwel” (Think Small First) favur l-intrapriżi ta’ daqs żgħir jew medju.
 4. Appoġġ għall-internazzjonalizzazzjoni tan-negozju - Dan jirrikonoxxi politiki u inizjattivi li jinkoraġġixxu intrapriżi fil-livell nazzjonali, reġjunali jew lokali u b’mod partikolari negozji ta’ daqs żgħir u medju sabiex jibbenefikaw aktar mill-opportunitajiet offruti mis-swieq kemm ġewwa kif ukoll barra l-Unjoni Ewropea.
 5. Appoġġ tal-iżvilupp ta’ swieq ħodor u effiċjenza ta’ riżorsi - Għarfien ta’ politiki u inizjattivi fil-livell nazzjonali, reġjunali jew lokali li jappoġġjaw aċċess ta’ SME għal swieq ħodor u jgħinu fit-titjib tal-effiċjenza fir-riżorsi, permezz, pereżempju, ta’ żvilupp ta’ ħiliet ħodor u tlaqqigħ kif ukoll finanzjament.
 6. Intraprenditorija responsabbli u inklużiva - Din tirrikonoxxi inizjattivi nazzjonali, reġjunali jew lokali mill-awtoritajiet jew sħubiji pubbliċi/privati li jippromwovu r-responsabbiltà soċjali fost l-impriżi żgħar u medji. Din il-kategorija ser tirrikonoxxi wkoll sforzi bħall-promozzjoni tal-intraprenditorija fost gruppi żvantaġġati bħal dawk qiegħda, speċjalment dawk li ilhom ħafna qiegħda, migranti legali, persuni b’disabbiltà jew nies minn nimoranzi etniċi.

Il-Premju l-Kbir tal-Ġurija jista’ jkun minn kwalunkwe kategorija u jingħata lill-parteċipazzjoni li titqies li hija l-aktar inizjattiva intraprenditorjali kreattiva u li toħloq ispirazzjoni fl-Ewropa.

Kif wieħed jista' jipparteċipa

Huma mistiedna jieħdu sehem awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali jew sħubijiet pubbli ċi-privati mill-Istati Membri kollha tal-UE, inklużi l Islanda, in-Norveġja, it-Turkija u s-Serbja.

Entitajiet eliġibbli jistgħu jkunu organizzazzjonijiet nazzjonali, bliet, reġjuni u komunitajiet, kif ukoll sħubijiet pubbliċi-privati bejn awtoritajiet pubbliċi u intraprendituri, programmi edukattivi u organizzazzjonijiet fin-negozju.

Inizjattivi transkonfinali ikunu aċċettati sakemm ikunu nominati mill-pajjiżi kollha involuti flimkien.

Il-kompetizzjoni fiha żewġ stadji; l-applikanti l-ewwel iridu jikkompetu fil-livell nazzjonali imbagħad ikunu eliġibbli biex jikkompetu fil-livell Ewropew. Għall-kompetizzjoni nazzjonali, kull pajjiż ser jagħżel żewġ parteċipazzjonijiet biex jiġu nnominati għall-kompetizzjoni Ewropea.

Il-ġurija Ewropea ser tagħżel lista finali ta' persuni nominati. Il-persuni nominati kollha mill-kompetizzjonijiet nazzjonali u Ewropej ser jiġu mistiedna biex jattendu ċ-ċerimonja tal-premjazzjoni fl-Assemblea SME, li hija parti mill-Ġimgħa SME Ewropea. Iċ-ċerimonja tirrikonoxxi r-rebbieħa għall-isforzi tagħhom u tagħtihom l-opportunità jippreżentaw ruħhom f’ambjent pan-Ewropew.

Id-data tal-għeluq għal parteċipanti għall-għażla nazzjonali tkun stabbilita minn kull pajjiż.

In-nominati sejrin jintgħażlu fuq il-bażi tal-kriterji li ġejjin:

 • Originalità u fattibbiltà
 • L-impatt li għandhom fuq l-ekonomija lokali
 • It-titjib tar-relazzjonijiet bejn il-persuni lokali li għandhom interess
 • It-trasferibbiltà tal-proġett lejn reġjuni oħra fl-Ewropa

Għal aktar informazzjoni dwar kif tiġi involut fil-futur ikuntattja lir-rappreżentant nazzjonali tiegħek:

Belgique (167 kB), België (161 kB), Belgien (163 kB)България (170 kB)Česká republika (162 kB)Danmark (159 kB)
Deutschland (162 kB)Eesti (164 kB)Ireland (162 kB)Ελλάδα (180 kB)
España (163 kB)France (166 kB)Hrvatska (163 kB)Italia (165 kB)
Κύπρος (179 kB)Latvija (175 kB)Lietuva (169 kB)Luxembourg (166 kB), Luxemburg (163 kB)
Magyarország (167 kB)Malti (177 kB)Nederland (161 kB)Österreich (166 kB)
Polska (169 kB)Portugal (165 kB)România (167 kB)Slovenija (159 kB)
Slovensko (168 kB)Suomi (162 kB)Sverige (157 kB)United Kingdom (170 kB)
Iceland (172 kB)Norway (181 kB)Serbia (329 kB)Turkey pdf - 207 KB [207 KB] English (en)

Kuntatt tas-Segretarjat

L-Uffiċċju tal-Istampa tal-Premju Ewropew għall-Promozzjoni tal-Intrapriża u s-Segretarjat jistgħu jiġu kkuntattjati jew bl-imejl jew bit-telefown.

eu.enterprise.promotion.awards@hanovercomms.com

+44 (0)20 7400 8995

Tista’ ssegwi wkoll il-Premju fuq Twitter bl-Ingliż, bil-Franċiż, bl-Ispanjol, bil-Ġermaniż u bit-Taljan, fuq Facebook, fuq Youtube bl-Ingliż, bil-Franċiż, bl-Ispanjol, bil-Ġermaniż u bit-Taljan, kif ukoll fuq Flickr u Scribd.

Tista’ taqra wkoll il-blog uffiċjali Promozzjoni tal-Intrapriża .

Aqsam: FacebookGoogle+LinkedInIbgħat din il-paġna lil sħabek

Ara l-paġna fid-daqs normali tagħhaKabbar id-daqs b'200 fil-mijaStampa din il-paġna