Šī vietne tika arhivēta (02/02/2015)
02/02/2015

Navigācijas ceļš

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Mazie un vidējie uzņēmumi (MVU)

Eiropas uzņēmējdarbības veicināšanas balvas

Eiropas uzņēmējdarbības veicināšanas balvas

Par Eiropas uzņēmējdarbības veicināšanas balvu

Kopš 2006. gada ar Eiropas uzņēmējdarbības veicināšanas balvu ir apbalvota uzņēmējdarbības un mazās uzņēmējdarbības veicināšanas izcilība valsts, reģionālā un vietējā līmenī. Kopš apbalvošanas sākuma ir pieteikti vairāk nekā 2 800 projektu un kopā tie ir palīdzējuši izveidot vairāk nekā 10 000 jaunu uzņēmumu.

Eiropas MVU nedēļas ietvaros notika MVU asambleja Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it) , kuras laikā Eiropas uzņēmējdarbības balvas apbalvošanas ceremonijā tika paziņoti uzvarētāji.

Šo balvu mērķi ir šādi:

 • apzināt un novērtēt veiksmīgus pasākumus un iniciatīvas, kas palīdz veicināt uzņēmējdarbību un uzņēmumus;
 • īpaši izcelt uzņēmējdarbības paraugpolitikas un paraugprakses piemērus un dalīties tajos;
 • vairot zināšanas par uzņēmēju nozīmi sabiedrībā;
 • pamudināt un iedvesmot potenciālos uzņēmējus.

Skatiet informāciju par iepriekšējo gadu Eiropas uzņēmējdarbības veicināšanas balvas (EEPA) uzvarētājiem — 2012. g. , 2013. g. , 2014. g.

Jaunākās ziņas un viedokļi

Kategorijas

Sešas balvu piešķiršanas kategorijas:

 1. Uzņēmējdarbības gara veicināšana - Tiek novērtētas valsts, reģionālā vai vietējā līmeņa iniciatīvas, kas veicina uzņēmējdarbības domāšanas veidu, īpaši jauniešu un sieviešu vidū.
 2. Ieguldījums uzņēmējdarbības prasmēs - Tiek novērtētas valsts, reģionālā vai vietējā līmeņa iniciatīvas, kas palīdz uzlabot uzņēmējdarbības un vadības prasmes.
 3. Uzņēmējdarbības vides uzlabošana - Tiek novērtēta valsts, reģionālā vai vietējā līmeņa novatoriskā politika, kas veicina uzņēmumu veidošanu un izaugsmi, vienkāršajiem uzņēmējiem paredzētās likumdošanas un administratīvās procedūras, kā arī īsteno principu „vispirms domāt par mazajiem uzņēmumiem”, lai tādējādi rūpētos par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.
 4. Atbalsts uzņēmējdarbības internacionalizēšanai - Tiek novērtēta politika, kas valsts, reģionālajā vai vietējā līmenī mudina uzņēmumus — īpaši mazos un vidējos — izmantot Eiropas Savienības un pasaules tirgus sniegtās iespējas.
 5. Atbalsts videi nekaitīga tirgus attīstībai un resursu efektīvai izmantošanai - Tiek novērtētas valsts, reģionālā vai vietējā līmeņa pamatnostādnes un iniciatīvas, kas sniedz maziem un vidējiem uzņēmumiem palīdzību piekļūšanai videi nekaitīgam tirgum un palīdz tiem efektīvāk izmantot resursus, piemēram, palīdzot iegūt “zaļo kvalifikāciju”, veicinot sadarbību un nodrošinot finansējumu.
 6. Atbildīga un iekļaujoša uzņēmējdarbība - Tiek novērtēti valsts, reģionālo vai pašvaldības iestāžu vai valsts un privātā sektora sadarbības pasākumi, kas sekmē uzņēmumu sociālo atbildību mazajos un vidējos uzņēmumos. Šajā kategorijā tiks novērtēti arī centieni sekmēt uzņēmējdarbību nelabvēlīgā situācijā esošajās grupās, piemēram, bezdarbnieku - īpaši ilgstošo bezdarbnieku, legālo migrantu, cilvēku ar īpašām vajadzībām un etnisko minoritāšu vidū.

Žūrijas lielā balva tiek piešķirta projektam jebkurā kategorijā, tādējādi izsakot atzinību radošākajai un iedvesmojošākajai uzņēmējdarbības iniciatīvai Eiropā.

Kā piedalīties

Aicinām piedalīties konkursā valsts, reģionālās vai vietējās varas iestādes vai publiskas-privātas partnerības no visām ES dalībvalstīm, tai skaitā Īslandes, Norvēģijas, Turcijas un Serbijas.

Konkursā ir tiesīgas piedalīties valsts organizācijas, pilsētas, reģioni un kopienas, kā arī publiskas-privātas partnerības starp valsts iestādēm un uzņēmējiem, izglītības programmām un uzņēmēju organizācijām.

Pārrobežu iniciatīvas tiks pieņemtas tad, ja visas iesaistītās valstis tās kopīgi pieteiks konkursam.

Konkurss notiek divos līmeņos — vispirms pretendenti tiek izvērtēti valsts līmeņa konkursā un pēc tam tiek iegūtas tiesības piedalīties Eiropas līmeņa konkursā. Valsts līmeņa konkursā katra valsts izvēlas divus projektus, kas tiek nominēti dalībai Eiropas līmeņa konkursā.

Eiropas žūrija izvēlas kandidātu sarakstu. Visi valsts līmeņa un Eiropas līmeņa konkursa kandidāti tiek aicināti piedalīties Eiropas MVU nedēļas ietvaros organizētās MVU asamblejas laikā notiekošajā apbalvošanas ceremonijā. Ceremonijas laikā uzvarētājiem tiek izteikta atzinība par projekta sasniegumiem, kā arī uzvarētājiem tiek dota iespēja uzstāties Paneiropas vidē.

Katra valsts nosaka datumu, līdz kuram var iesniegt projektus valsts konkursam.

Kandidāti tiks atlasīti, pamatojoties uz šādiem kritērijiem:

 • Oriģinalitāte un pamatojums
 • Ietekme uz vietējo ekonomiku
 • Vietējo ieinteresēto personu attiecību pilnveidošana
 • Iespējas projekta īstenošanai citos Eiropas reģionos

Lai uzzinātu vairāk par piedalīšanos konkursā turpmāk, sazinieties ar valsts kontaktpersonu:

Belgique (167 kB), België (161 kB), Belgien (163 kB)България (170 kB)Česká republika (162 kB)Danmark (159 kB)
Deutschland (162 kB)Eesti (164 kB)Ireland (162 kB)Ελλάδα (180 kB)
España (163 kB)France (166 kB)Hrvatska (163 kB)Italia (165 kB)
Κύπρος (179 kB)Latvija (175 kB)Lietuva (169 kB)Luxembourg (166 kB), Luxemburg (163 kB)
Magyarország (167 kB)Malti (177 kB)Nederland (161 kB)Österreich (166 kB)
Polska (169 kB)Portugal (165 kB)România (167 kB)Slovenija (159 kB)
Slovensko (168 kB)Suomi (162 kB)Sverige (157 kB)United Kingdom (170 kB)
Iceland (172 kB)Norway (181 kB)Serbia (329 kB)Turkey pdf - 207 KB [207 KB] English (en)

Sekretariāta kontaktinformācija

Ar Eiropas uzņēmējdarbības veicināšanas balvas preses biroju un sekretariātu var sazināties, rakstot uz e-pastu vai zvanot pa tālruni.

eu.enterprise.promotion.awards@hanovercomms.com

+44 (0)20 7400 8995

Varat sekot uzņēmējdarbības veicināšanas balvai vietnē Twitter angļu, franču, spāņu, vācu un itāļu valodā, vietnē Facebook, vietnē YouTube angļu, franču, spāņu, vācu un itāļu valodā, kā arī vietnē Flickr un vietnē Scribd.

Turklāt varat lasīt oficiālos uzņēmējdarbības veicināšanas emuārus .

Kopīgot: FacebookGoogle+LinkedInPārsūtīt šo lapu draugam

Atjaunot rakstzīmju standartizmēruPalielināt rakstzīmju izmēru par 200 %Izdrukāt šo lapu