Naršymo kelias

Mažosios ir vidutinio dydžio įmonės (MVĮ)

Europos verslininkystės skatinimo apdovanojimai

Europos verslininkystės skatinimo apdovanojimai

Apie Europos verslininkystės skatinimo apdovanojimus

Nuo 2006 m. Europos įmonių apdovanojimu įvertinami puikūs nacionalinio, regioninio ir vietos lygmens verslumo ir smulkiojo verslo skatinimo rezultatai. Nuo iniciatyvos pradžios konkursui pateikta per 2 800 projektų, kuriuos įgyvendinant buvo įsteigta gerokai daugiau nei 10 000 naujų įmonių.

Europos verslininkystės skatinimo apdovanojimų laimėtojai bus paskelbti MVĮ asamblėjos Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it) rengiamoje apdovanojimų ceremonijoje, kuri vyksta Europos MVĮ savaitės metu.

Šių apdovanojimų tikslai:

 • Identifikuoti ir atpažinti sėkmingą veiklą bei iniciatyvas, kurių imamasi skatinti verslingumą ir bendradarbiavimą.
 • Parodyti ir pasidalinti geriausių bendradarbiavimo strategijų ir praktikos pavyzdžiais.
 • Skatinti dar didesnę bendradarbiavimo vaidmens visuomenėje svarbą.
 • Paskatinti ir įkvėpti potencialias bendradarbiaujančias puses.

Pažiūrėkite praėjusių metų EEPA laimėtojus –2012 , 2013 , 2014

Naujausios žinios bei apžvalga

Apdovanojimo nominacijos

Apdovanojimai teikiami pagal šešias kategorijas:

 1. Verslumo dvasios skatinimas - bendradarbiavimo nacionaliniu, regiono ar vietos lygiu iniciatyvos; ypatingas dėmesys skiriamas jaunimo ir moterų verslumui.
 2. Investicijos į verslumo įgūdžius - bendradarbiavimo nacionaliniu, regiono ar vietos lygiu, verslumo ir vadovavimo įgūdžių tobulinimo iniciatyvos.
 3. Verslo aplinkos gerinimas - įmonių kūrimo ir augimo, teisinių procesų ir administravimo procedūrų supaprastinimo, principo „pirmiausia mąstykime apie mažuosius“ (angl. „Think Small First“) mažosiose ir vidutinėse įmonėse įgyvendinimo pažangių strategijų ir iniciatyvų skatinimas nacionaliniu, regiono ar vietos lygiu.
 4. Verslo tarptautinės plėtros skatinimas - įmonių, ypač mažų ir vidutinių, skatinimo nacionaliniu, regiono ar vietos lygiu naudotis Europos Sąjungos ir už jos ribų esančių rinkų siūlomomis galimybėmis strategijos ir iniciatyvos.
 5. „Žaliųjų“ rinkų plėtros ir išteklių panaudojimo efektyvumo skatinimas - jis skiriamas už nacionalines, regiono ar vietos strategijas ir iniciatyvas, skatinančias mažas ir vidutines įmones naudotis „žaliosiomis“ rinkomis ir padedančias didinti išteklių panaudojimo efektyvumą, pavyzdžiui, per žaliųjų įgūdžių plėtrą ir kuravimo programas bei finansavimą.
 6. Apdovanojimas už atsakingą verslą - jis skiriamas už nacionalines, regiono ar vietos verslininkystės iniciatyvas, skatinančias bendrąją mažų ir vidutinių įmonių socialinę atsakomybę. Šis apdovanojimas taip pat skiriamas verslo plėtros skatinimui tarp socialiai pažeidžiamų grupių, pvz. bedarbių, ilgą laiką nedirbusių asmenų, legalių migrantų, neįgaliųjų, etninių mažumų.

„Didysis žiuri prizas“ gali būti skirtas bet kuriai kategorijai ir bus suteiktas kūrybingiausiai bei labiausiai įkvepiančiai Europos verslininkystės iniciatyvai.

Dalyvavimas

Dalyvauti kviečiamos valstybinės, regioninės ar vietinės valdžios įstaigos arba viešojo ir privataus sektorių partnerystės iš visų ES šalių narių bei Islandijos, Norvegijos, Turkijos ir Serbijos.

Dalyvauti gali dalyvauti valstybinės institucijos, pavyzdžiui miestai, didmiesčiai, regionai ir bendrijos, taip pat viešojo ir privataus sektorių partnerystės, sudarytos tarp valdžios institucijų ir verslininkų, švietimo programų ir verslo organizacijų.

Tarptautinės iniciatyvos taip pat bus priimamos, jei jas kartu siūlys visos susijusios šalys.

Konkursą sudaro du etapai – kandidatai pirmiausia varžosi nacionaliniu mastu, o po to – Europos mastu. Nacionalinio konkurso metu kiekviena šalis atrinks du kandidatus, kurie pateks į atranką Europos lygmeniu.

Europos vertinimo komisija sudarys kandidatų sąrašą. Visi konkurso dalyviai bus pakviesti į MVĮ asamblėjos rengiamą apdovanojimų ceremoniją, kuri vyksta Europos MVĮ savaitės metu. Ceremonijos metu kandidatai bus apdovanoti už savo pastangas ir jiem bus suteikta galimybė pristatyti save visoje Europoje.

Paraiškų teikimo nacionalinei atrankai terminas nustatomas kiekvienoje šalyje atskirai.

Nugalėtojai renkami pagal šiuos kriterijus:

 • Originalumas ir pagrįstumas.
 • Įtaka vietinei ekonomikai.
 • Tarpusavio santykių tarp vietinių suinteresuotų pusių pagerėjimas.
 • Projekto panaudojimo galimybė kituose Europos regionuose.

Daugiau informacijos apie tai, kaip galėtumėte dalyvauti ateityje, galite teirautis savo nacionalinio atstovo:

Belgique (167 kB), België (161 kB), Belgien (163 kB)България (170 kB)Česká republika (162 kB)Danmark (159 kB)
Deutschland (162 kB)Eesti (164 kB)Ireland (162 kB)Ελλάδα (180 kB)
España (163 kB)France (166 kB)Hrvatska (163 kB)Italia (165 kB)
Κύπρος (179 kB)Latvija (175 kB)Lietuva (169 kB)Luxembourg (166 kB), Luxemburg (163 kB)
Magyarország (167 kB)Malti (177 kB)Nederland (161 kB)Österreich (166 kB)
Polska (169 kB)Portugal (165 kB)România (167 kB)Slovenija (159 kB)
Slovensko (168 kB)Suomi (162 kB)Sverige (157 kB)United Kingdom (170 kB)
Iceland (172 kB)Norway (181 kB)Serbia (329 kB)Turkey pdf - 207 KB [207 KB] English (en)

Sekretoriato kontaktiniai duomenys

Su Europos verslininkystės skatinimo apdovanojimų spaudos tarnyba bei sekretoriatu galima susisiekti el. paštu ir telefonu.

eu.enterprise.promotion.awards@hanovercomms.com

+44 (0)20 7400 8995

Apdovanojimus galite sekti „Twitter“ anglų, prancūzų, ispanų, vokietijos ir italijos kalbomis, Facebook, „YouTube“ anglų, prancūzų, ispanų, vokietijos ir italijos kalbomis, taip pat Flickr ir Scribd.

Taip pat skaitykite oficialų tinklaraštį, skirtą skatinti verslumą .

Siųsti draugams: FacebookGoogle+LinkedInSiųsti šio tinklalapio nuorodą

Nustatyti įprastinį šrifto dydį Padidinti šriftą 200 procentųSpausdinti šį tinklalapį