Veebisait on arhiveeritud (02/02/2015)
02/02/2015

Navigatsioonitee

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

VKE määratlus

Euroopa ettevõtluse edendamise auhinnad

Euroopa ettevõtluse edendamise auhinnad

Euroopa ettevõtluse edendamise auhindadest

Alates 2006. aastast on Euroopa ettevõtlusauhindadega pärjatud silmapaistvaid saavutusi ettevõtluse ja väikeettevõtete edendamisel riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil. Auhinnale on selle loomisest saadik kandideerinud üle 2 800 projekti, mis on kaasa aidanud kokku üle 10 000 uue ettevõtte rajamisele.

 

Euroopa ettevõtlusnädalasse kuuluval VKEde assamblee Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it) auhinnatseremoonial kuulutati välja Euroopa ettevõtluse edendamise auhindade võitjad.

Auhindade jagamise eesmärgid on:

 • Leida ja tunnustada edukaid tegevusi ja algatusi ettevõtete ja ettevõtluse edendamisel
 • Tutvustada ja jagada parimate ettevõtluse edendamise näiteid ja praktikaid
 • Tõsta teadlikkust ettevõtluse rolli kohta ühiskonnas
 • Julgustada ja innustada võimalikke ettevõtjaid

Tutvuge eelmiste EEEA võitjatega: 2012 , 2013 , 2014

Uudised ja arvamused

Auhinnakategooriad

Ettevõtlusauhind antakse välja kuues kategoorias:

 1. Auhind ettevõtusvaimu edendamise eest - tunnustatakse riiklikul, piirkondlikul või kohalikul tasandil võetud algatusi, mis edendavad loovust, uuenduslikkust ja riskivalmidust toetavat ettevõtluskultuuri ning -hoiakut eriti just noorte ja naiste hulgas
 2. Auhind ettevõtlusalastesse oskustesse investeerimise eest - tunnustatakse algatusi piirkondlikul või kohalikul tasandil, mis parandavad ettevõtlusoskuseid ja juhtimisoskuseid
 3. Auhind ettevõtluskeskkonna parandamise eest - tunnustatakse riiklikke, piirkondlikke või kohalikke uuenduslikke tegevuskavasid ärikeskkonna edendamiseks, mis toetavad ettevõtete käivitamist ja kasvu, lihtsustavad juriidilisi ja administratiivseid protseduure ja rakendavat põhimõtet „Mõtle esmalt väiksele“ eelkõige väikeste ja keskmiste ettevõtete toetamiseks
 4. Auhind ettevõtluse rahvusvahelistumise toetamise eest - tunnustatakse tegevuskavasid ja algatusi, mis julgustavad ettevõtlust riiklikul, piirkondlikul või kohalikul tasandil, eriti väikseid ja keskmise suurusega ettevõtteid, saama suuremat kasu nii Euroopa Liidu kui ka välisturgude poolt pakutavatest võimalustest
 5. Roheliste turgude ja ressursside kasutamise arengu toetamine - tunnustatakse riikliku, piirkondliku või kohaliku tasandi algatusi, mis toetavad väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete juurdepääsu rohelistele turgudele ning aitavad neil täiustada oma ressursside kasutust, näiteks roheliste oskuste arendamise ja sobitamise ning rahastamise abil.
 6. Auhind vastutustundliku ja kaasava ettevõtluse eest - tunnustatakse ametivõimude või avalike/erapartnerluste riiklikke, piirkondlikke või kohalikke algatusi, mis edendavad väikese ja keskmise suurusega ettevõtete hulgas sotsiaalset vastutustunnet. Selle kategooriaga tunnustatakse ka pingutusi, mida on tehtud ettevõtluse edendamiseks ebasoodsas olukorras ühiskonnarühmade (nt töötud, eriti pikaks ajaks tööturult kõrvale jäänud, seaduslikud ümberasujad, puuetega inimesed või etnilistesse vähemusgruppidesse kuuluvad isikud) seas.

Žürii võib anda peaauhinna mis tahes kategoorias ning see antakse Euroopa ettevõtlusalgatusele, mida peetakse kõige loomingulisemaks ja inspireerivamaks.

Kuidas osaleda

Osalema kutsutakse riiklikke, piirkondlikke või kohalikke ametivõime või avaliku ja erasektori vahelisi partnerlusi kõigist Euroopa Liidu liikmesriikidest, k.a. Islandilt, Norrast, Türgist ja Serbiast.

Lubatud on üksused, mis võivad olla kas riiklikud organisatsioonid, asulad, linnad, ja maakonnad või ka avaliku ja erasektori vahelised partnerlused ametivõimude ja ettevõtjate vahel, õppeprogrammid ning äriorganisatsioonid.

Riikidevahelisi algatusi võetakse vastu, kui kõik asjassepuutuvad riigid esitavad need ühiselt.

Konkurss toimub kahes etapis: esmalt peavad taotlejad konkureerima riiklikul tasandil, misjärel nad on kõlblikud konkureerima Euroopa tasandil. Riiklikul konkursil valib iga riik kaks esindajat kandideerima Euroopa konkursile.

Edasipääsevad kandidaadid valib Euroopa žürii. Kõik kandidaadid riiklikest ja Euroopa konkurssidest kutsutakse osalema Euroopa ettevõtlusnädalal toimuvale VKEde assamblee auhinnatseremooniale. Tseremoonial tunnustatakse võitjaid nende jõupingutuste eest ning neil avaneb võimalus tutvustada end üleeuroopalises keskkonnas.

Kandidaatide riiklikule konkursile esitamise lõpptähtaja määrab iga riik ise.

Nominantide valikul lähtutakse järgmistest kriteeriumitest:

 • Originaalsus ja teostatavus
 • Kohalikule majandusele avaldatav mõju
 • Kohalike sidusrühmade suhete parendamine
 • Projekti ülekantavus Euroopa teistesse piirkondadesse

Täiendava teabe saamiseks osalemise kohta edasistel konkurssidel võtke ühendust oma riigi esindajaga:

Belgique (167 kB), België (161 kB), Belgien (163 kB)България (170 kB)Česká republika (162 kB)Danmark (159 kB)
Deutschland (162 kB)Eesti (164 kB)Ireland (162 kB)Ελλάδα (180 kB)
España (163 kB)France (166 kB)Hrvatska (163 kB)Italia (165 kB)
Κύπρος (179 kB)Latvija (175 kB)Lietuva (169 kB)Luxembourg (166 kB), Luxemburg (163 kB)
Magyarország (167 kB)Malti (177 kB)Nederland (161 kB)Österreich (166 kB)
Polska (169 kB)Portugal (165 kB)România (167 kB)Slovenija (159 kB)
Slovensko (168 kB)Suomi (162 kB)Sverige (157 kB)United Kingdom (170 kB)
Iceland (172 kB)Norway (181 kB)Serbia (329 kB)Turkey pdf - 207 KB [207 KB] English (en)

Sekretariaadi kontaktandmed

Euroopa ettevõtluse edendamise auhindade pressiosakonna ja sekretariaadiga saab võtta ühendust kas e-posti või telefoni teel.

eu.enterprise.promotion.awards@hanovercomms.com

+44 (0)20 7400 8995

Auhinnatseremooniat saate jälgida ka Twitteri kaudu inglise, prantsuse, hispaania, saksa ja itaalia keeles, Facebookis, YouTube'is inglise, prantsuse, hispaania, saksa ja itaalia keeles ning Flickris ja Scribdis.

Võite lugeda ka ametlikku ettevõtluse edendamise blogi .

Jaga: FacebookGoogle+LinkedInsaada sõbrale

Tavaline kirjasuurusKirjasuurus 200 %prindi see lehekülg