Ο δικτυακός τόπος αρχειοθετήθηκε στις 02/02/2015
02/02/2015

Διαδρομή πλοήγησης

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας

Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας

Σχετικά με τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας

Από το 2006, τα Ευρωπαϊκά Επιχειρηματικά Βραβεία έχουν επιβραβεύσει την αριστεία όσον αφορά την προώθηση της επιχειρηματικότητας και των μικρών επιχειρήσεων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Από τότε που θεσπίστηκαν τα βραβεία αυτά, διαγωνίστηκαν περισσότερα από 2.800 έργα, στηρίζοντας από κοινού τη δημιουργία περισσότερων από 10.000 νέων επιχειρήσεων.

 

Οι νικητές των Ευρωπαϊκών Βραβείων Προώθησης της Επιχειρηματικότητας ανακοινώνονται σε μια τελετή βραβείων στο συνέδριο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it) , η οποία είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Οι στόχοι των Βραβείων είναι:

 • Να εντοπιστούν και να αναγνωριστούν οι επιτυχημένες δραστηριότητες και πρωτοβουλίες προώθησης των επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας
 • Να προβληθούν και να διαδοθούν τα παραδείγματα των βέλτιστων πολιτικών και πρακτικών επιχειρηματικότητας
 • Να ενημερωθεί περαιτέρω το κοινό για το ρόλο των επιχειρηματιών στην κοινωνία
 • Να λειτουργήσουν τα Βραβεία ως πηγή ενθάρρυνσης και έμπνευσης για επίδοξους επιχειρηματίες.

Ρίξτε μια ματιά στους προηγούμενους νικητές Ευρωπαϊκών Βραβείων Προώθησης της Επιχειρηματικότητας –2012 , 2013 , 2014

Τελευταία νέα και απόψεις

Κατηγορίες βραβείων

Οι έξι κατηγορίες που βραβεύονται είναι οι εξής:

 1. Προώθηση της Επιχειρηματικότητας - Επιβραβεύονται πρωτοβουλίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, οι οποίες προωθούν την επιχειρηματική αντίληψη, ιδιαίτερα σε νέους ανθρώπους και γυναίκες
 2. Επένδυση στις Επιχειρηματικές Δεξιότητες - Επιβραβεύονται πρωτοβουλίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο που στοχεύουν στη βελτίωση των επιχειρηματικών και διαχειριστικών δεξιοτήτων
 3. Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος - Επιβραβεύονται καινοτόμες πολιτικές σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο που προάγουν το ξεκίνημα και την ανάπτυξη επιχειρήσεων, απλοποιούν τη νομοθεσία και τις διοικητικές διαδικασίες για επιχειρήσεις και εφαρμόζουν την αρχή «Προτεραιότητα στις Μικρές Επιχειρήσεις» (Think Small First) προς όφελος των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
 4. Υποστήριξη στη Διεθνοποίηση της Επιχείρησης - Επιβραβεύονται οι πολιτικές και οι πρωτοβουλίες που ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο και ειδικά τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ώστε να επωφεληθούν περισσότερο από τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι αγορές τόσο εντός όσο και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 5. Υποστήριξη της ανάπτυξης των Πράσινων Αγορών και της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων - Επιβραβεύονται οι πολιτικές και οι πρωτοβουλίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο που υποστηρίζουν την πρόσβαση των ΜΜΕ στις πράσινες αγορές και βοηθούν στη βελτίωση της αποδοτικής χρήσης των πόρων τους μέσω, παραδείγματος χάρη, της ανάπτυξης των πράσινων δεξιοτήτων και της εξεύρεσης εταίρων, καθώς και της χρηματοδότησης.
 6. Υπεύθυνη και Συνολική Επιχειρηματικότητα - Επιβραβεύονται εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές πρωτοβουλίες από τις αρχές ή τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που προάγουν την εταιρική κοινωνική ευθύνη σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Στα πλαίσια της κατηγορίας αυτής, επιβραβεύονται επίσης προσπάθειες για την προώθηση της επιχειρηματικότητας σε μη προνομιούχες ομάδες, όπως για παράδειγμα σε ανέργους και, κυρίως, σε μακροχρόνια ανέργους, σε νόμιμους μετανάστες, σε άτομα με αναπηρία ή σε άτομα που προέρχονται από εθνοτικές μειονότητες.

Το Μεγάλο Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής μπορεί να προέρχεται από οποιαδήποτε κατηγορία και θα απονεμηθεί στη συμμετοχή που θα θεωρηθεί η πιο δημιουργική και ευρηματική πρωτοβουλία προώθησης της επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη.

Τρόπος συμμετοχής

Εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές Αρχές ή δημόσιες-ιδιωτικές συνεργασίες από όλα τα Κράτη Μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων της Ισλανδίας, της Νορβηγίας, της Τουρκίας και της Σερβίας, καλούνται να συμμετάσχουν.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν εθνικοί οργανισμοί, κωμοπόλεις, πόλεις, περιοχές και κοινότητες, καθώς επίσης δημόσιες-ιδιωτικές συνεργασίες μεταξύ δημοσίων Αρχών και επιχειρηματιών, εκπαιδευτικά προγράμματα και επιχειρηματικοί οργανισμοί.

Διασυνοριακές πρωτοβουλίες θα γίνονται δεκτές εφόσον θέτουν υποψηφιότητα από κοινού, από όλες τις σχετιζόμενες χώρες.

Ο διαγωνισμός έχει δύο στάδια: οι συμμετέχοντες πρέπει πρώτα να διαγωνισθούν σε εθνικό επίπεδο και έπειτα θα είναι επιλέξιμοι για να διαγωνισθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για τον εθνικό διαγωνισμό, κάθε χώρα θα επιλέξει δύο πρωτοβουλίες για να συμμετάσχουν στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό.

Μια σύντομη λίστα υποψηφίων θα συνταχθεί από την ευρωπαϊκή επιτροπή. Όλοι οι υποψήφιοι των εθνικών και ευρωπαϊκών διαγωνισμών θα προσκληθούν να παρευρεθούν στην τελετή απονομής των βραβείων στο συνέδριο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, το οποίο είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Η τελετή βραβεύει τους νικητές για τις προσπάθειές τους και τους δίνει τη δυνατότητα να προβληθούν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Η καταληκτική ημερομηνία για συμμετοχές στο εθνικό επίπεδο ορίζεται από κάθε χώρα.

Οι υποψήφιοι επιλέγονται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

 • Πρωτοτυπία και υποδομή
 • Αντίκτυπος στην τοπική οικονομία
 • Βελτίωση των σχέσεων με τους τοπικούς παράγοντες
 • Δυνατότητα εφαρμογής του έργου και σε άλλες περιφέρειες της Ευρώπης

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με μελλοντική συμμετοχή σας επικοινωνήστε με τον εκπρόσωπο της χώρας σας:

Belgique (167 kB), België (161 kB), Belgien (163 kB)България (170 kB)Česká republika (162 kB)Danmark (159 kB)
Deutschland (162 kB)Eesti (164 kB)Ireland (162 kB)Ελλάδα (180 kB)
España (163 kB)France (166 kB)Hrvatska (163 kB)Italia (165 kB)
Κύπρος (179 kB)Latvija (175 kB)Lietuva (169 kB)Luxembourg (166 kB), Luxemburg (163 kB)
Magyarország (167 kB)Malti (177 kB)Nederland (161 kB)Österreich (166 kB)
Polska (169 kB)Portugal (165 kB)România (167 kB)Slovenija (159 kB)
Slovensko (168 kB)Suomi (162 kB)Sverige (157 kB)United Kingdom (170 kB)
Iceland (172 kB)Norway (181 kB)Serbia (329 kB)Turkey pdf - 207 KB [207 KB] English (en)

Επικοινωνίαμετηγραμματεία

Μπορείτε να έρθετε σε επαφή με το γραφείο τύπου ή τη γραμματεία των Ευρωπαϊκών Βραβείων Προώθησης της Επιχειρηματικότητας είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε τηλεφωνικώς.

eu.enterprise.promotion.awards@hanovercomms.com

+44 (0)20 7400 8995

Μπορείτε επίσης να ακολουθήσετε τα Βραβεία στο Twitter στις γλώσσες Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Γερμανικά και Ιταλικά, στο Facebook, στο YouTube στις γλώσσες Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Γερμανικά και Ιταλικά, καθώς και στο Flickr και το Scribd.

Μπορείτε επίσης να διαβάσετε το επίσημο ιστολόγιο Προώθησης της Επιχειρηματικότητας .

Διαδώστε το: FacebookGoogle+LinkedInΣτείλτε σε ένα φίλο

Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράςΑυξήστε το μέγεθος κατά 200%Εκτύπωση