Sti

Små og mellemstore virksomheder (SMV)

Den europæiske pris til fremme af iværksættere

Den europæiske pris til fremme af iværksættere

Om den europæiske pris til fremme af iværksættere

Siden 2006 har den europæiske pris til fremme af iværksættere belønnet flotte resultater inden for fremme af iværksætterkultur og små virksomheder på nationalt, regionalt og lokalt plan. Siden prisen blev indført, er der indkommet mere end 2 800 projekter, og de har sammen støttet oprettelsen af mere end 10 000 nye virksomheder.

 

Vinderne af den europæiske pris til fremme af iværksættere (EEPA) bliver offentliggjort på en Prisceremoni ved SME Forsamlingen Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it) , der er del af den Europæiske SME Uge.

Målene for priserne er:

 • At identificere og anerkende succesrige aktiviteter og initiativer, der udføres for at fremme initiativ og iværksætterånd.
 • At præsentere og dele eksempler på politikker for bedste iværksætterånd og praksis
 • At skabe større opmærksomhed om den rolle, iværksættere spiller i samfundet
 • At anspore og inspirere potentielle iværksættere

Kast et blik på tidligere EEPA-vinderne – 2012 , 2013

Priskategorier

De seks priskategorier er:

 1. Fremme af iværksætterkultur - Anerkendelse af initiativer på nationalt, regionalt eller lokalt plan, som fremmer en iværksætterkultur og -mentalitet især blandt unge og kvinder.
 2. Investering i iværksætter-kvalifikationer - Anerkendelse af initiativer på nationalt, regionalt eller lokalt plan, der styrker iværksætter-og ledelseskvalifikationer.
 3. Forbedring af erhvervsklimaet - Anerkendelse af fornyende politikker på nationalt regionalt eller lokalt plan, der fremmer virksomhedsopstart og vækst, forenkler lovgivning og administrative procedurer for virksomhederne og bidrager til gennemførelse af princippet om at "tænke småt først" til gavn for små og mellemstore virksomheder.
 4. Støtte til internationalisering af erhvervslivet - Anerkendelse af politikker og initiativer, der tilskynder at nationale, regionale eller lokale virksomheder, navnlig de små og mellemstore virksomheder, til bedre at udnytte de muligheder, som markederne både i og uden for EU byder på.
 5. Støtte til udvikling af grønne markeder og ressourceeffektivitet - Anerkendelse af politikker og initiativer på nationalt, regionalt eller lokalt plan, der, støtter små og mellemstore virksomheders adgang til grønne markeder og hjælper dem med at effektivisere deres ressourceforbrug, for eksempel gennem udvikling af kvalifikationer inden for grøn virksomhedsdrift, match-making og finansiel støtte.
 6. Ansvarlig og inkluderende iværksætterånd - Anerkendelse af nationale, regionale eller lokale initiativer, taget af myndigheder eller offentlige-private partnerskaber, der fremmer det sociale ansvar blandt små og mellemstore virksomheder. Denne kategori vil også anerkende tiltag, der tilskynder iværksætterånd blandt udsatte grupper, såsom arbejdsløse, særligt de langtidsledige, legale indvandrere, handicappede eller folk fra etniske minoriteter.

Storjuryens Pris kan gives til enhver kategori og vil blive tildelt den tilmelding, der anses for at være det mest kreative og inspirerende iværksætterinitiativ i Europa.

Sådan deltager man

Nationale, regionale eller lokale myndigheder eller offentlige/private partnerskaber fra alle EU-medlemslande, herunder Island, Norge, Serbien og Tyrkiet er inviteret til at deltage.

Berettigede kandidater kan være nationale organisationer, byer, regioner og kommuner samt offentlige/private partnerskaber mellem offentlige myndigheder og iværksættere, uddannelsesprogrammer og erhvervsorganisationer.

Initiativer på tværs af landegrænser vil blive accepteret, så længe de er udpeget i fællesskab af alle involverede lande.

Konkurrencen har to stadier. Ansøgerne skal først konkurrere på nationalt niveau og vil derefter være kvalificeret til at konkurrere på europæisk niveau. Til den nationale konkurrence vil hvert land vælge to tilmeldinger, der indstilles til den europæiske konkurrence.

En slutliste over indstillede kandidater vil blive valgt af den europæiske jury. Alle indstillede kandidater fra nationale og europæisk konkurrencer vil blive inviteret til at deltage i prisceremonien ved SME Forsamlingen, der er del af den europæiske SME Uge. Ceremonien anerkender vinderne for deres indsats og giver dem mulighed for at præsentere sig selv i et paneuropæisk miljø.

Sidste frist for tilmelding til den nationale konkurrence fastsættes af det enkelte land.

De nominerede udvælges på grundlag af følgende kriterier:

 • Originalitet og muligheder
 • Effekten på den lokale økonomi
 • Forbedringen af forholdene mellem lokale interessenter
 • Hvorvidt projekterne kan overføres til andre områder i Europa

For yderlig information om at blive involveret i fremtiden vær venlig at kontakte jeres lokale repræsentant:

Belgique , België , Belgien България Česká republika Danmark
Deutschland Eesti Ireland Ελλάδα
España France Hrvatska Italia
Κύπρος Latvija Lietuva Luxembourg , Luxemburg
Magyarország Malti Nederland Österreich
Polska Portugal România Slovenija
Slovensko Suomi Sverige United Kingdom
Iceland Norway Serbia Turkey

Sekretariatskontakt

European Enterprise Promotion Awards Pressekontor og Sekretariat kan kontaktes enten per e-mail eller per telefon.

eu.enterprise.promotion.awards@hanovercomms.com

+44 (0)20 7400 8995

Du kan også følge Prisen på Twitter på engelsk, fransk, spansk, tysk og italiensk, på Facebook, på YouTube på engelsk, fransk, spansk, tysk og italiensk, såvel som på Flickr og Scribd.

Del: FacebookGoogle+LinkedInsend til en ven

Normal skriftstørrelseForstør skrift med 200 procentudskriv siden