Cesta

Malé a střední podniky (MSP)

Evropská cena za podporu podnikání

Evropská cena za podporu podnikání

O Evropských cenách za propagaci podnikání

Od roku 2006 se za vynikající výsledky v podpoře podnikání a malých podniků na vnitrostátní, regionální a místní úrovni udělují Evropské podnikatelské ceny za podporu podnikání. Soutěže se od zahájení zúčastnilo více než 2 800 projektů, které podpořily vytvoření celkem více než 10 000 podniků.

Vítězové Evropských cen za propagaci podnikání jsou vyhlašováni při slavnostním vyhlašování cen při příležitosti sjezdu SME Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it) , jenž je součástí Evropského týdne SME.

Cíle této soutěže jsou následující:

 • Identifikovat a uznat úspěšné aktivity a iniciativy vedoucí k podpoře podnikání
 • Představit a sdílet příklady nejlepších podnikatelských strategií a postupů
 • Vytvořit lepší povědomí o roli, jakou hrají podnikatelé ve společnosti
 • Povzbudit a inspirovat potenciální podnikatele

Podívejte se na minulé vítěze EEPA –2012 , 2013 , 2014

Čerstvé novinky a přehledy

Kategorie cen

Cíle této soutěže jsou následující:

 1. Podpora podnikatelského ducha - Uznává iniciativy na národní, regionální nebo místní úrovni, které podporují podnikatelské myšlení zejména mezi mladými lidmi a ženami.
 2. Investice do podnikatelských dovedností - Uznává iniciativy na celostátní, regionální nebo místní úrovni, které zlepšují podnikatelské a manažerské dovednosti.
 3. Rozvoj podnikatelského prostředí - Uznává inovativní postupy na národní, regionální nebo místní úrovni, které podporují zakládání a rozvoj firem, zjednodušují legislativní a administrativní postupy a prosazují princip „Začněte malými kroky“ ve prospěch malých a středních podniků.
 4. Podpora internacionalizace podnikání - Uznává postupy a inciativy na celostátní, regionální nebo místní úrovni podporující společnosti a zejména střední podniky, aby více využívali výhody nabízené trhy uvnitř Evropské unie i mimo ni.
 5. Podpora rozvoje zelených trhů a efektivního využívání zdrojů - Uznává postupy a iniciativy na celostátní, regionální či místní úrovni, jež malým a středně velkým podnikům pomáhají v přístupu na zelené trhy a pomáhají jim zlepšit efektivitu využívání jejich zdrojů například formou rozvoje ekologických dovedností, zajišťováním kontaktů, jakož i financováním.
 6. Zodpovědné a otevřené podnikání - Uznává celostátní, regionální a místní iniciativy ze strany orgánů a/nebo partnerství veřejného a soukromého sektoru podporující sociální odpovědnost malých a středních podniků. Tato kategorie zohlední také snahy o podporu podnikání v rámci znevýhodněných skupin jako jsou nezaměstnaní, zejména dlouhodobě nezaměstnaní, zákonní přistěhovalci, postižení lidé nebo osoby z etnických menšin.

Cena velké poroty se může udělovat v jakékoliv kategorii. Při vyhodnocování bude porota sledovat nejkreativnější a nejinspirativnější podnikatelskou iniciativu v Evropě.

Jak se zúčastnit

Soutěže se mohou zúčastnit národní, regionální nebo místní správní orgány nebo partnerství veřejného a soukromého sektoru ze všech členských zemí EU a dále z Islandu, Norska, Turecka a Srbska.

Dosoutěže se mohou přihlásit státní organizace, města různých velikostí, regiony a obce, stejně jako partnerství veřejného a soukromého sektoru mezi orgány veřejné správy a podnikateli, vzdělávací programy a obchodní organizace.

Mezinárodní iniciativy budou do soutěže přijímány, pokud budou nominovány společně všemi zeměmi, které se na nich podílejí.

Soutěž se skládá ze dvou částí. Účastníci musí nejdříve dokončit národní kolo a poté budou moci soutěžit v evropském kole. V národní soutěži vybere každá země dva subjekty, které budou jmenovány do evropské části soutěže.

Evropskou porotou bude jmenován zúžený výběr nominovaných podniků. Všichni nominovaní z národních a evropských soutěží budou pozváni, aby se zúčastnili slavnostního vyhlášení cen při příležitosti sjezdu SME, jenž je součástí Evropského týdne SME. Slavnostní vyhlášení ocení vítěze za jejich úsilí a poskytne jim příležitost představit se v celoevropském prostředí.

Datum uzávěrky přihlášek do národního kola stanovuje každá země samostatně.

Kandidáti budou vybráni a nominováni na základě následujících kritérií:

 • Originalita a proveditelnost
 • Vliv na místní ekonomiku
 • Zlepšení vztahů místních zúčastněných stran
 • Přenositelnost

Máte-li zájem o informace, jak se do soutěže zapojit v budoucnosti, kontaktujte vašeho národního zástupce:

Belgique , België , Belgien България Česká republika Danmark
Deutschland Eesti Ireland Ελλάδα
España France Hrvatska Italia
Κύπρος Latvija Lietuva Luxembourg , Luxemburg
Magyarország Malti Nederland Österreich
Polska Portugal România Slovenija
Slovensko Suomi Sverige United Kingdom
Iceland Norway Serbia Turkey

Kontakt na sekretariát

Tiskovou kancelář a sekretariát cen propagace evropských podniků lze kontaktovat buď e-mailem nebo telefonicky.

eu.enterprise.promotion.awards@hanovercomms.com

+44 (0)20 7400 8995

Ceny můžete sledovat i na Twitteru v angličtině, francouzštině, španělštině, němčině a italštině, na Facebooku, na YouTube v angličtině, francouzštině, španělštině, němčině a italštině, a také na Flickru a Scribd.

Můžete si také přečíst náš blog určený pro oficiální obchodní propagaci .

Sdílet: FacebookGoogle+LinkedInPoslat tuto stránku přátelům

Zobrazit stránku s normální velikostí písmaZvětšit písmo o 200 %Vytisknout stránku