Този сайт бе архивиран на 02/02/2015
02/02/2015

Навигационна пътека

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Малки и средни предприятия (МСП)

Европейски награди за насърчаване на предприемачеството

Европейски награди за насърчаване на предприемачеството

За Европейските награди за насърчаване на предприемачеството

От 2006 г. насам с Европейските награди за насърчаване на предприемачеството се отдава дължимото на отличните постижения в насърчаването на предприемачеството и малкия бизнес на национално, регионално и местно равнище. От създаването на наградите досега в конкурса са взели участие над 2 800 проекта, които, взети заедно, са подпомогнали създаването на над 10 000 нови дружества.

 

Победителите от Европейските награди за насърчаване на предприемачеството се обявяват на Церемонията на наградите на МСП Асамблеята Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it) , която е част от Европейската седмица на МСП.

Целите на наградите са:

 • Да открият и отбележат успешните дейности и инициативи, предприети за насърчаване на предприятията и предприемачеството
 • Да отбележат и споделят примерите за най-добри предприемачески политики и практики
 • Да повишат съзнанието за ролята, която предприемачите изпълняват в обществото
 • Да подкрепят и вдъхновят потенциалните предприемачи

Разгледайте предишните носители на ЕННП –2012 , 2013 , 2014

Последни новини и преглеждания

Категории за награждаване

Наградите се връчват в следните шест категории:

 1. Насърчаване на предприемаческия дух - присъжда се за инициативи на национално, регионално или местно ниво, които насърчават предприемаческото мислене, особено сред младите хора и жените.
 2. Инвестиране в придобиването на предприемачески умения - присъжда се за национални, регионални или местни инициативи за повишаване на предприемаческите и управленските умения.
 3. Подобряване на бизнес средата - присъжда се за новаторски политики на национално, регионално или местно ниво, които насърчават създаването и развитието на предприятия, опростяване на законодателните и административни процедури за бизнеса и прилагат принципа „Мисли първо за малките!” в полза на малките и средни предприятия.
 4. Подкрепа на интернационализирането на бизнеса - присъжда се за политики и инициативи, които насърчават предприятията на национално, регионално или местно ниво, и по-специално малките и средни предприятия, да се възползват в по-голяма степен от възможностите, които предлагат пазарите както в Европейския съюз, така и извън него.
 5. Подпомагане развитието на „зелени“ пазари и ефикасното експлоатиране на ресурсите - Присъжда се за политики и инициативи на национално, регионално или местно ниво, които подпомагат достъпа на МСП до „зелените“ пазари и спомагат да се подобри тяхната ефикасност на ресурсите чрез, например, развитието и приспособяването на „зелени“ умения, както и тяхното финансиране.
 6. Награда за отговорно и интегриращо предприемачество - Присъжда се за национални, регионални или местни инициативи от страна на властите или публично/частни партньорства, които насърчават корпоративната социална отговорност сред малките и средните предприятия. Също така, тази категория награждава усилията за поощряване на предприемачеството сред групите в неравностойно положение, като безработните, особено тези от дълго време, законните емигранти, хора с недъзи или хора от етническите малцинства.

Голямата награда на журито може да бъде от всяка категория и се връчва на кандидатурата, която представи най-оригиналната и вдъхновяващата инициатива за предприятие в Европа.

Как да участваме

Поканени са да участват национални, регионални или местни институции, или публично-частни партньорства от всички държави-членки на ЕС, както и Исландия, Норвегия, Турция и Сърбия.

Информационна бюлетина за всички страни:Могатда участват национални организации, градове, региони и общности, както и публично-частни партньорства между публични институции и предприемачи, образователни програми и бизнес организации.

Могат да участват и трансгранични инициативи, при условие че са съвместно номинирани от всички държави-участнички.

Надпреварата се състои от два етапа, като кандидатите първо трябва да се съревновават на националното ниво, за да могат след това да бъдат допуснати до кръга на европейско ниво. Всяка държава избира две кандидатури от представените на национално ниво, които да номинира за европейското състезание.

Европейското жури ще подбере номинациите за участие. Всички номинации от националните и европейското нива на състезанието ще бъдат поканени да присъстват на церемонията по награждаване на МСП Асамблеята, която е част от Европейската седмица на МСП. Церемонията отдава признание на победителите за положените от тях усилия и им дава възможност да се представят в над-европейска среда.

Крайният срок за подаване на кандидатури за участие в националната селекция се определя от всяка държава.

Номинираните ще бъдат избирани въз основа на следните критерии:

 • Оригиналност и осъществимост
 • Въздействието, което имат върху местната икономика
 • Подобрение на отношенията между местните акционери
 • Възможност проектът да бъде прехвърлян в други региони на Европа

За допълнителна информация относно това как да се включите в бъдеще, свържете се с вашия национален представител:

Belgique (167 kB), België (161 kB), Belgien (163 kB)България (170 kB)Česká republika (162 kB)Danmark (159 kB)
Deutschland (162 kB)Eesti (164 kB)Ireland (162 kB)Ελλάδα (180 kB)
España (163 kB)France (166 kB)Hrvatska (163 kB)Italia (165 kB)
Κύπρος (179 kB)Latvija (175 kB)Lietuva (169 kB)Luxembourg (166 kB), Luxemburg (163 kB)
Magyarország (167 kB)Malti (177 kB)Nederland (161 kB)Österreich (166 kB)
Polska (169 kB)Portugal (165 kB)România (167 kB)Slovenija (159 kB)
Slovensko (168 kB)Suomi (162 kB)Sverige (157 kB)United Kingdom (170 kB)
Iceland (172 kB)Norway (181 kB)Serbia (329 kB)Turkey pdf - 207 KB [207 KB] English (en)

Контакт със секретариата

С Прес-офиса и Секретариата към Европейските награди за насърчаване на предприемачеството можете да се свържете по имейл или телефон.

eu.enterprise.promotion.awards@hanovercomms.com

+44 (0)20 7400 8995

Можете а проследите Наградите през Twitter на английски, френски, испански, немски и италиански, през Facebook, в YouTube на английски, френски, испански, немски и италиански, както и във Flickr и Scribd.

Можете да четете също и официалния блог за насърчаване на предприятията .

 

Споделяне: FacebookGoogle+LinkedInИзпратете на приятел

Нормален размер на шрифтаМаксимален размер на шрифтаРазпечатайте страницта