Denna webbplats arkiverades den 02/02/2015
02/02/2015

Sökväg

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Den inre marknaden för varor

Den inre marknaden för varor är en av EU:s viktigaste prioriteringar, där målet är att skapa en företags- och konsumentvänlig miljö.

Generaldirektoratet för näringsliv ska bidra till bättre lagstiftning och få den inre marknaden att fungera bättre genom att avlägsna befintliga handelshinder och inte skapa nya i onödan.

Vi arbetar särskilt med att

  • förebygga tekniska handelshinder genom att övervaka nya lagförslag från medlemsländerna och samtidigt bidra till att WTO-avtalet om tekniska handelshinder genomförs
  • se till att medlemsländerna inte skapar eller behåller hinder för handeln inom EU i de fall där det inte finns enhetliga regler (i enlighet med artiklarna 34–36 i EUF-fördraget)
  • anta specifika regler för vissa produkter (bland annat genom den traditionella metoden, den nya metoden och ny ramlagstiftning) eller för övergripande frågor som sena betalningar vid handelstransaktioner och ersättningsanspråk för skador som orsakats av defekta produkter
  • övervaka tillämpningen av EU-lagstiftningen.

Alla dessa initiativ bidrar till enkla, tydliga och enhetliga regler för den inre marknaden, vilket gynnar både företag (stora som små) och konsumenter. Dessutom får europeiska företag bättre förutsättningar att konkurrera på världsmarknaden och klara framtidens utmaningar.

Viktigaste ämnen

Dela med dig: FacebookGoogle+LinkedInTipsa en vän

Normal textstorlekÖka textstorlek med 200 procentSkriv ut denna sida