Táto stránka bola uložená do archívu dňa 02/02/2015
02/02/2015

Navigačný riadok

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Jednotný trh tovarov

Jednotný trh tovarov vytvára optimálne prostredie pre podniky a spotrebiteľov. Jeho hladké fungovanie je jedným z najdôležitejších cieľov Únie.

Generálne riaditeľstvo pre podnikanie a priemysel sa podieľa na navrhovaní, implementácii a zdokonaľovaní regulačného politického rámca, ktorého cieľom je zvýšenie efektivity jednotného trhu prostredníctvom odstránenia existujúcich prekážok a zamedzenia vzniku nových.

Cieľom konkrétnych úloh je:

  • predchádzať vzniku technických obchodných prekážok monitorovaním nových návrhov právnych predpisov, ktoré vypracovali členské štáty, a zároveň prispievať k implementácii Dohody Svetovej obchodnej organizácie o technických prekážkach obchodu;
  • na základe článkov 34 až 36 Zmluvy o fungovaní EÚ zabezpečiť, aby členské štáty ani v prípade absencie harmonizačných predpisov nevytvárali alebo neudržiavali prekážky obchodu v rámci EÚ;
  • prijať konkrétne pravidlá týkajúce sa určitých produktov (v rámci tradičného prístupu, nového prístupu a nového legislatívneho rámca) alebo horizontálnych otázok, akými sú napríklad oneskorené platby v obchodných transakciách a nárokovanie si náhrady za škody spôsobené chybnými výrobkami;
  • monitorovať uplatňovanie práva EÚ.

Všetky tieto iniciatívy sú zamerané na vytvorenie funkčného jednotného trhu, ktorý je optimálnym prostredím pre podniky (bez ohľadu na ich veľkosť) a spotrebiteľov a ktorý je založený na transparentných, jednoduchých a konzistentných pravidlách poskytujúcich právnu istotu a prehľadnosť. Hladko fungujúci jednotný trh zároveň prispieva k zvýšeniu konkurencieschopnosti európskych podnikov na svetových trhoch a ich schopnosti čeliť budúcim výzvam.

Najdôležitejšie témy

Zdieľať: FacebookGoogle+LinkedInposlať túto stránku priateľovi

Set page to normal font sizeIncrease font size by 200 percentvytlačiť túto stránku