Strona zarchiwizowana dnia 02/02/2015
02/02/2015

Ścieżka nawigacji

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Jednolity rynek − towary

Jednolity rynek towarów, który od lat jest jednym z najważniejszych priorytetów Unii Europejskiej, ma na celu tworzenie środowiska przyjaznego dla firm i konsumentów.

Najważniejszym celem Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu jest udział w kształtowaniu, wdrażaniu i ulepszaniu polityki uregulowań w tej dziedzinie, a tym samym zapewnienie sprawnego funkcjonowania jednolitego rynku poprzez usuwanie istniejących przeszkód dla handlu i unikanie tworzenia nowych.

Szczegółowe zadania:

  • zapobieganie tworzeniu przeszkód natury technicznej poprzez monitorowanie nowych wniosków legislacyjnych przedłożonych przez państwa członkowskie i równoczesne działanie na rzecz realizacji porozumienia WTO w sprawie barier technicznych w handlu,
  • zagwarantowanie, w razie braku harmonizacji przepisów i zgodnie z art. 34−36 TFUE, że państwa członkowskie nie będą tworzyły ani utrzymywały barier w handlu wewnątrzunijnym,
  • ustanawianie konkretnych przepisów w odniesieniu do określonych produktów (z uwzględnieniem tradycyjnego podejścia, nowego podejścia i nowych ram prawnych) lub kwestii horyzontalnych, takich jak opóźnione płatności w transakcjach handlowych lub roszczenia o odszkodowanie za szkody spowodowane wadliwymi produktami,
  • monitorowanie stosowania przepisów prawa UE.

Wszystkie te działania przyczyniają się do tworzenia przyjaznego dla firm i konsumentów jednolitego rynku opartego na przejrzystych, prostych i spójnych przepisach, które zapewniają jasność i pewność prawną przynoszące korzyści zarówno firmom (niezależnie od ich rozmiarów), jak i konsumentom. Ponadto poprawiają one konkurencyjność europejskich przedsiębiorstw na rynkach światowych i ułatwiają firmom podejmowanie stojących przed nimi wyzwań.

Temat dnia

Udostępnij: FacebookGoogle+LinkedInWyślij tę stronę do znajomego

Ustaw normalny rozmiar czcionkiPowiększ rozmiar czcionki o 200%Drukuj