Deze website is gearchiveerd sinds 02/02/2015
02/02/2015

Kruimelpad

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

De interne markt voor goederen

De interne markt voor goederen, nog altijd één van de belangrijkste prioriteiten van de Unie, moet het ondernemingen én consumenten makkelijker maken.

Het directoraat-generaal Ondernemingen en Industrie richt zich vooral op de uitwerking, toepassing en verbetering van de regelgeving en zorgt voor een goede werking van de interne markt door bestaande handelsbelemmeringen op te heffen en nieuwe te vermijden.

Enkele concrete taken:

  • technische handelsbelemmeringen voorkomen door nieuwe wetsvoorstellen van de lidstaten te controleren en bij te dragen aan de uitvoering van de WTO-overeenkomst inzake technische handelsbelemmeringen;
  • zorgen dat de lidstaten de handel binnen de EU niet belemmeren zolang er geen geharmoniseerde regels zijn (op basis van de artikelen 34 tot 36 VWEU),
  • specifieke regels vaststellen voor bepaalde producten (traditionele aanpak, nieuwe aanpak, nieuw wetgevingskader enz.) of voor algemene problemen zoals laattijdige betaling door bedrijven en schadevergoedingen voor producten met gebreken;
  • de toepassing van de EU-wetgeving controleren.

Al deze initiatieven maken de interne markt bedrijfs- en consumentvriendelijker met transparante, eenvoudige en consistente regels die juridische zekerheid en duidelijkheid bieden. Dat komt zowel ondernemingen (groot en klein) als consumenten ten goede. Bovendien kunnen op deze manier Europese ondernemingen op de wereldmarkt beter concurreren en nieuwe uitdagingen aangaan.

Belangrijkste onderwerpen

Share: FacebookGoogle+LinkedInStuur naar een vriend

Normale tekstgrootteTekstgrootte 200%Pagina afdrukken