Šī vietne tika arhivēta (02/02/2015)
02/02/2015

Navigācijas ceļš

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Vienotais preču tirgus

Vienotais preču tirgus ir viena no ES vissvarīgākajām un ilgstošākajām prioritātēm, un tā mērķis ir radīt uzņēmumiem un patērētājiem labvēlīgu vidi.

Uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektorāta galvenais uzdevums ir sekmēt regulatīvās politikas veidošanu, ieviešanu un uzlabošanu un tādējādi panākt efektīvāku vienotā tirgus darbību, likvidējot pastāvošos šķēršļus tirdzniecībai un nepieļaujot jaunu šķēršļu radīšanu.

Konkrētie uzdevumi:

  • novērst tirdzniecības tehniskos šķēršļus, novērtējot dalībvalstu jaunos likumdošanas priekšlikumus un vienlaikus gādājot, lai tiktu ievērots PTO nolīgums par tehniskajiem tirdzniecības šķēršļiem;
  • kamēr nav sekundāro tiesību aktu un pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 34. 36. pantu, gādāt, lai dalībvalstis neradītu un nesaglabātu šķēršļus tirdzniecībai Eiropas Savienības teritorijā;
  • ieviest īpašus noteikumus atsevišķām precēm (tostarp tradicionālo pieeju, jauno pieeju, jauno likumdošanas regulējumu) vai tādu praktisku jautājumu risināšanai kā nokavētie maksājumi komercdarījumos un kompensācijas pieprasīšana par zaudējumiem, kas nodarīti bojātu preču dēļ;
  • uzraudzīt ES tiesību aktu piemērošanu.

Visas šīs iniciatīvas atbalsta uzņēmumiem un patērētājiem labvēlīgu vienoto tirgu, kura pamatā ir pārredzami, vienkārši un konsekventi noteikumi, kas nodrošina juridisko noteiktību un skaidrību, tādējādi sniedzot labumu tiklab uzņēmumiem (neatkarīgi no to lieluma), kā patērētājiem. Turklāt tas palīdz uzņēmumiem Eiropā labāk konkurēt pasaules tirgū un pārvarēt radušās grūtības.

Svarīgākie temati

Kopīgot: FacebookGoogle+LinkedInPārsūtīt šo lapu draugam

Atjaunot rakstzīmju standartizmēruPalielināt rakstzīmju izmēru par 200 %Izdrukāt šo lapu