Ši tinklavietė buvo archyvuota 02/02/2015
02/02/2015

Naršymo kelias

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Prekių bendroji rinka

Prekių bendroji rinka – vienas svarbiausių ir nuolatinių Europos Sąjungos prioritetų. Taip siekiama sukurti patogią aplinką įmonėms ir vartotojams.

Pagrindinis Įmonių ir pramonės generalinio direktorato tikslas – prisidėti formuojant, įgyvendinant ir tobulinant reguliavimo politiką ir tokiu būdu, šalinant esamas prekybos kliūtis bei užtikrinant, kad nebūtų sukurta naujų, pasiekti, kad bendroji rinka veiktų geriau.

Konkrečios užduotys:

  • neleisti atsirasti techninėms prekybos kliūtims stebint valstybių narių teikiamus naujus teisės aktų pasiūlymus ir tuo pat metu prisidedant prie Pasaulio prekybos organizacijos susitarimo dėl techninių prekybos kliūčių įgyvendinimo;
  • jei nepriimtos derinimo nuostatos, remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 34–36 straipsniais užtikrinti, kad valstybės narės nesudarytų kliūčių Europos Sąjungos vidaus prekybai;
  • priimti konkrečias tam tikriems produktams taikomas taisykles (įskaitant tradicinį ir naująjį požiūrį, naująją teisinę sistemą) arba taisykles, susijusias su tokiais kelių sričių klausimais, kaip pavėluotas atsiskaitymas pagal komercinius sandorius ir reikalavimas kompensuoti už nekokybiškų produktų padarytą žalą;
  • stebėti, kaip taikomi Europos Sąjungos teisės aktai.

Visomis šiomis iniciatyvomis kuriama įmonėms ir vartotojams patogi bendroji rinka, grindžiama skaidriomis, paprastomis ir nuosekliomis taisyklėmis, kuriomis užtikrinamas teisinis tikrumas ir aiškumas, o tai naudinga tiek įmonėms (nepriklausomai nuo jų dydžio), tiek vartotojams. Be to, Europos įmonės gali geriau konkuruoti pasaulio rinkose ir pasirengti spręsti būsimus uždavinius.

Svarbiausia

Siųsti draugams: FacebookGoogle+LinkedInSiųsti šio tinklalapio nuorodą

Nustatyti įprastinį šrifto dydį Padidinti šriftą 200 procentųSpausdinti šį tinklalapį