Az oldal tartalmát archiváltuk (02/02/2015)
02/02/2015

Navigációs útvonal

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Egységes árupiac

Az egységes árupiac létrehozása ma is kiemelt uniós prioritást jelent, melynek révén az EU felhasználóbarát környezetet kíván teremteni a vállalkozások és a fogyasztók számára.

A Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóság fő célja az, hogy részt vegyen a szabályozási politika kialakításában, végrehajtásában és továbbfejlesztésében, és hogy a kereskedelmet gátló akadályok felszámolása, illetve az új akadályok létrejöttének megelőzése révén javítsa az egységes piac működését.

Konkrét feladatai arra irányulnak, hogy:

  • a tagállamok által kidolgozott új jogszabályjavaslatok nyomon követése révén megakadályozza a kereskedelmet gátló technikai akadályok létrejöttét, és ezzel egyidejűleg elősegítse a kereskedelem technikai akadályairól szóló WTO‑megállapodás végrehajtását;
  • jogharmonizációs rendelkezések hiányában és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 34–36. cikke alapján biztosítsa, hogy a tagállamok nem hoznak létre, illetve nem tartanak fenn olyan akadályokat, melyek gátolják az Európai Unión belüli kereskedelmet;
  • egyedi szabályokat alkosson bizonyos termékek vonatkozásában (lásd: hagyományos megközelítés, új megközelítés, új jogi keretrendszer stb.), illetve egyes horizontális kérdésekkel kapcsolatban. Utóbbiak közül példaként említhető a késedelmes kifizetés problémájának kezelése a kereskedelmi ügyletek esetében és a hibás termékek által okozott kár megtérítésének igénylése;
  • ellenőrizze az uniós jog alkalmazását.

Mindezek a kezdeményezések elősegítik, hogy vállalkozó- és fogyasztóbarát egységes piac jöjjön létre, melynek működése átlátható, egyszerű és következetes szabályokon alapul. A szabályok jogbiztonságot teremtenek és áttekinthető viszonyokat biztosítanak, ami nemcsak a fogyasztók, de a vállalkozások számára is előnyös, függetlenül attól, milyen méretű cégről van szó. Ezen túlmenően az európai üzleti vállalkozások eredményesebben tudják felvenni a versenyt a világpiacokon, és jobban meg tudnak felelni az előttük álló kihívásoknak.

Kiemelt oldalak

Link ajánlása: FacebookGoogle+LinkedInKüldje el az oldalt ismerősének

Normál betűméretLegnagyobb betűméretOldal nyomtatása