Navigációs útvonal

Egységes árupiac

Az egységes árupiac létrehozása ma is kiemelt uniós prioritást jelent, melynek révén az EU felhasználóbarát környezetet kíván teremteni a vállalkozások és a fogyasztók számára.

A Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóság fő célja az, hogy részt vegyen a szabályozási politika kialakításában, végrehajtásában és továbbfejlesztésében, és hogy a kereskedelmet gátló akadályok felszámolása, illetve az új akadályok létrejöttének megelőzése révén javítsa az egységes piac működését.

Konkrét feladatai arra irányulnak, hogy:

  • a tagállamok által kidolgozott új jogszabályjavaslatok nyomon követése révén megakadályozza a kereskedelmet gátló technikai akadályok létrejöttét, és ezzel egyidejűleg elősegítse a kereskedelem technikai akadályairól szóló WTO‑megállapodás végrehajtását;
  • jogharmonizációs rendelkezések hiányában és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 34–36. cikke alapján biztosítsa, hogy a tagállamok nem hoznak létre, illetve nem tartanak fenn olyan akadályokat, melyek gátolják az Európai Unión belüli kereskedelmet;
  • egyedi szabályokat alkosson bizonyos termékek vonatkozásában (lásd: hagyományos megközelítés, új megközelítés, új jogi keretrendszer stb.), illetve egyes horizontális kérdésekkel kapcsolatban. Utóbbiak közül példaként említhető a késedelmes kifizetés problémájának kezelése a kereskedelmi ügyletek esetében és a hibás termékek által okozott kár megtérítésének igénylése;
  • ellenőrizze az uniós jog alkalmazását.

Mindezek a kezdeményezések elősegítik, hogy vállalkozó- és fogyasztóbarát egységes piac jöjjön létre, melynek működése átlátható, egyszerű és következetes szabályokon alapul. A szabályok jogbiztonságot teremtenek és áttekinthető viszonyokat biztosítanak, ami nemcsak a fogyasztók, de a vállalkozások számára is előnyös, függetlenül attól, milyen méretű cégről van szó. Ezen túlmenően az európai üzleti vállalkozások eredményesebben tudják felvenni a versenyt a világpiacokon, és jobban meg tudnak felelni az előttük álló kihívásoknak.

Kiemelt oldalak

Link ajánlása: FacebookGoogle+LinkedInKüldje el az oldalt ismerősének

Normál betűméretLegnagyobb betűméretOldal nyomtatása