This site has been archived on 02/02/2015
02/02/2015

Cosán nascleanúna

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

An margadh aonair d'earraí

Ceann de na tosaíochtaí leanúnacha is tábhachtaí atá ag an Aontas is ea an Margadh Aonair d'earraí, a bhfuil faoi timpeallacht sholáimhsithe a chruthú do lucht gnó is do thomhaltóirí.

Tá sé mar phríomhchuspóir ag Ard-Stiúrthóireacht an Fhiontair agus Tionscail a chion a dhéanamh do dhearadh, do chur chun feidhme agus d'fheabhsú an bheartais rialúcháin, agus sa tslí sin an Margadh Aonair a chur ag obair níos fearr trí bhacainní trádála a dhíchur agus gan aon chinn nua a chruthú.

Tugann saintascanna faoi

  • Bhacainní teicniúla trádála a sheachaint trí fhaireachán a dhéanamh ar thograí nua reachtaíochta ó na Ballstáit agus a cion a dhéanamh san aon-am chun an Comhaontú-ETD faoi Bhacainní Teicniúla Trádála a chur chun feidhme;
  • a áirithiú, in éagmais forálacha comhchuibhiúcháin agus arna bhunú ar Airteagail 34 go 36 CFAE, nach gcruthóidh agus nach gcoinneoidh na Ballstáit aon bhacainní don trádáil laistigh den AE;
  • sainrialacha a achtú do tháirgí ar leith (ina measc an Cur Chuige traidisiúnta, an Cur Chuige Nua, an Creat Nua Reachtaíochta) nó ar cheisteanna cothrománacha ar leith amhail tabhairt faoi íoc déanach in idirbheartaíochtaí tráchtála agus cúiteamh a éileamh as dochar de dheasca táirgí lochtacha;
  • faireachán ar chur i bhfeidhm dhlí an AE.

Cothaíonn na tionscnaimh uile sin margadh aonair atá fábharach do ghnó is do thomhaltóirí, bunaithe ar rialacha simplí comhsheasmhacha a thugann cinnteacht dlí agus soiléire a thairbhíonn gnóthais (cuma cé acu mór nó beag iad) agus tomhaltóirí araon. Thairis sin, méadaíonn sé cumas iomaíochta na ngnóthas Eorpach ar mhargaí an domhain chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin atá rompu.

Key content

Páirtigh: FacebookGoogle+LinkedInCuir an leathanach seo chuig cara

Set page to normal font sizeIncrease font size by 200 percentClóigh an leathanach seo