Veebisait on arhiveeritud (02/02/2015)
02/02/2015

Navigatsioonitee

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Kaupade ühtne turg

Kaupade ühtne turg on üks Euroopa Liidu tähtsamaid kestvaid prioriteete, mille eesmärk on luua ettevõtetele ja tarbijatele kasutajasõbralik keskkond.

Ettevõtluse ja tööstuse peadirektoraadi põhieesmärk on anda panus õiguspoliitika kavandamisse, rakendamisse ja täiustamisse ning parandada sellega ühtse turu toimimist, kõrvaldades olemasolevaid kaubandustõkkeid ja vältides uute loomist.

Konkreetsed eesmärgid on:

  • vältida tehniliste kaubandustõkete tekkimist liikmesriikide esitatavate uute õigusaktide eelnõude jälgimise abil, panustades samas Maailma Kaubandusorganisatsiooni tehniliste kaubandustõkete lepingu rakendamisse;
  • tagada ühtlustamissätete puudumisel ja Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 34 kuni 36 alusel, et liikmesriigid ei tekitaks ega säilitaks tõkkeid ELi sisesele kaubandusele;
  • kehtestada konkreetsed eeskirjad (sealhulgas traditsiooniline lähenemisviis, uus lähenemisviis, uus õiguslik raamistik) teatavate toodete suhtes või horisontaalsetes küsimustes, nagu äritehingutes maksete hilinemise probleemi lahendamine ja tootedefektidest põhjustatud kahju hüvitamise nõudmine;
  • teostada ELi õiguse kohaldamise järelevalvet.

Kõik need algatused edendavad ettevõtte- ja tarbijasõbralikku ühtset turgu selgete ning arusaadavate, lihtsate ja järjekindlate eeskirjade alusel, mis pakuvad õiguskindlust ja selgust, mis on kasulik nii ettevõtetele (olenemata suurusest) kui ka tarbijatele. Lisaks sellele parandab see Euroopa ettevõtete võimet konkureerida maailmaturgudel ja võtta vastu eelseisvaid väljakutseid.

Põhiteemad

Jaga: FacebookGoogle+LinkedInsaada sõbrale

Tavaline kirjasuurusKirjasuurus 200 %prindi see lehekülg