Ο δικτυακός τόπος αρχειοθετήθηκε στις 02/02/2015
02/02/2015

Διαδρομή πλοήγησης

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Ενιαια αγορά αγαθών

Η ενιαια αγορά αγαθών αποτελεί μια από τις σημαντικότερες και διαρκείς προτεραιότητες της Ένωσης και έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές.

Κύριος στόχος της Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας είναι να συμβάλει στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη βελτίωση της κανονιστικής πολιτικής, ώστε η ενιαια αγορά να λειτουργεί αποτελεσματικότερα με την κατάργηση των φραγμών στο εμπόριο και την αποφυγή της δημιουργίας νέων.

Βασικοί στόχοι της γενικής διεύθυνσης είναι:

  • να αποτρέπει τη δημιουργία τεχνικών φραγμών στις συναλλαγές, με την παρακολούθηση των νέων νομοθετικών προτάσεων των κρατών μελών και, παράλληλα, να συμβάλλει στην εφαρμογή της συμφωνίας του ΠΟΕ για τους τεχνικούς φραγμούς στο εμπόριο
  • να διασφαλίζει ότι, σε περίπτωση απουσίας εναρμονιστικών διατάξεων και με βάση τα άρθρα 34 έως 36 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ (ΣΛΕΕ), τα κράτη μέλη δεν θα δημιουργούν ούτε θα διατηρούν φραγμούς στο εμπόριο εντός της ΕΕ
  • να θεσπίζει ειδικούς κανόνες για ορισμένα προϊόντα (σύμφωνα με την παραδοσιακή προσέγγιση, τη νέα προσέγγιση και το νέο νομοθετικό πλαίσιο) ή για οριζόντια θέματα, όπως η αντιμετώπιση της καθυστέρησης των πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές και της απαίτησης αποζημίωσης για βλάβες οφειλόμενες σε ελαττωματικά προϊόντα
  • να παρακολουθεί την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης.

Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες προάγουν τη δημιουργία μιας ενιαιας αγοράς ευνοϊκής για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές, βασισμένης σε απλούς, διαφανείς και συνεπείς κανόνες που παρέχουν ασφάλεια δικαίου και σαφήνεια και είναι επωφελείς τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τις επιχειρήσεις (ανεξαρτήτως μεγέθους). Επιπλέον, σε μια τέτοια αγορά οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα είναι πιο ανταγωνιστικές στις παγκόσμιες αγορές και ικανές να αντιμετωπίζουν επιτυχώς κάθε μελλοντική πρόκληση.

Κυριότερα θέματα

Διαδώστε το: FacebookGoogle+LinkedInΣτείλτε σε ένα φίλο

Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράςΑυξήστε το μέγεθος κατά 200%Εκτύπωση