Dette websted blev arkiveret den 02/02/2015
02/02/2015

Sti

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Det indre marked for varer

Det indre marked for varer er fortsat en af EU's vigtigste prioriteter. Målet er at skabe et erhvervs- og forbrugervenligt miljø.

Generaldirektoratet for Erhvervspolitik skal være med til at forbedre lovgivningen og få det indre marked til at fungere bedre ved at fjerne de nuværende handelshindringer og undgå, at der opstår nye.

Vi skal bl.a.

  • forebygge tekniske handelshindringer ved at overvåge nye lovforslag fra medlemslandene og samtidig bidrage til gennemførelsen af WTO-aftalen om tekniske handelshindringer
  • sikre, at medlemslandene ikke skaber eller fastholder hindringer for samhandelen inden for EU, når der ikke findes harmoniseringsbestemmelser og på basis af artikel 34-36 i EUF-traktaten
  • vedtage specifikke regler for visse varer (efter den traditionelle metode, den nye metode og den nye rammelovgivning) eller for tværgående spørgsmål som forsinket betaling i handelstransaktioner og krav om erstatning for tab, der skyldes defekte produkter
  • kontrollere, at EU-retten gennemføres korrekt.

Alle disse initiativer bidrager til enkle, tydelige og sammenhængende regler for det indre marked til gavn for både virksomheder (store som små) og forbrugere. EU's erhvervsliv får desuden bedre forudsætninger for at konkurrere på verdensmarkedet og tackle de fremtidige udfordringer.

Vigtigste emner

Del: FacebookGoogle+LinkedInsend til en ven

Normal skriftstørrelseForstør skrift med 200 procentudskriv siden