Tato stránka byla uložena do archívu dne 02/02/2015
02/02/2015

Cesta

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Jednotný trh se zbožím

Jednotný trh se zbožím představuje jednu z nejdůležitějších a stálých unijních priorit, jejíž podstatou je vytváření přívětivého prostředí pro podniky a spotřebitele.

Hlavním cílem generálního ředitelství pro podniky a průmysl je přispívat k navrhování, provádění a zlepšování regulační politiky tak, aby jednotný trh lépe fungoval. Za tím účelem se odstraňují stávající překážky obchodu a zamezuje se vzniku nových.

Konkrétní cíle jsou tyto

  • zamezovat vzniku technických překážek obchodu – za tímto účelem se sledují nové legislativní návrhy členských států a zároveň se přispívá k provádění Dohody WTO o technických překážkách obchodu
  • zajišťovat, aby v případě absence harmonizačních ustanovení a na základě článků 34 až 36 Smlouvy o fungování Evropské unie členské státy nevytvářely nebo nezachovávaly překážky bránící obchodu uvnitř Unie
  • schvalovat předpisy zaměřené na konkrétní výrobky (a to podle tzv. tradičního přístupu, nového přístupu i nového legislativního rámce) a předpisy, které se dotýkají horizontálních otázek (jako jsou opožděné platby při obchodních transakcích a žádosti o náhradu škody způsobené vadnými výrobky)
  • sledovat uplatňování práva Unie

Všechny tyto iniciativy podporují obchodně i spotřebitelsky přívětivý jednotný trh založený na transparentních, srozumitelných a soudržných pravidlech, která poskytují podnikům všech velikostí i spotřebitelům právní jistotu a přináší prospěch. Díky nim jsou navíc evropské podniky schopny lépe konkurovat ostatním hráčům na světových trzích a čelit novým výzvám.

Hlavní témata

Sdílet: FacebookGoogle+LinkedInPoslat tuto stránku přátelům

Zobrazit stránku s normální velikostí písmaZvětšit písmo o 200 %Vytisknout stránku