Този сайт бе архивиран на 02/02/2015
02/02/2015

Навигационна пътека

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Единен пазар на стоки

Единният пазар на стоки е един от най-важните и постоянни приоритети на Съюза, който има за цел създаването на благоприятна среда за бизнеса и потребителите.

Основната цел на Генерална дирекция „Предприятия и промишленост“ е да допринася за разработването, прилагането и усъвършенстването на регулаторната политика и по този начин да подобри работата на единния пазар чрез премахване на съществуващите бариери пред търговията и предотвратяване на появата на нови такива.

Конкретните задачи имат за цел да:

  • се предотврати възникването на технически бариери пред търговията чрез мониторинг на новите законодателни предложения на държавите-членки и същевременно чрез допринасяне за прилагането на Споразумението на СТО относно техническите пречки пред търговията
  • се гарантира при липсата на хармонизирани разпоредби и на основание членове 34-36 от Договора за функционирането на Европейския съюз, че държавите-членки не създават или поддържат бариери пред търговията в рамките на ЕС
  • се приемат специфични правила за определени продукти (включително Традиционен подход, Нов подход и Нова законодателна рамка) или във връзка с хоризонтални въпроси, като например борбата с просрочените плащания по търговски сделки и предявяването на искове за обезщетения за нанесени щети от дефектни продукти
  • се наблюдава прилагането на законодателството на ЕС.

Всички тези инициативи насърчават благоприятен за бизнеса и потребителите единен пазар, основаващ се на прозрачни, опростени и последователни правила, които гарантират правна сигурност и яснота в полза на предприятията (независимо от техния размер) и потребителите. Нещо повече, това прави европейските фирми по-конкурентоспособни на световните пазари и по-способни да се справят с бъдещите предизвикателства.

Основно съдържание

Споделяне: FacebookGoogle+LinkedInИзпратете на приятел

Нормален размер на шрифтаМаксимален размер на шрифтаРазпечатайте страницта