Denna webbplats arkiverades den 02/02/2015
02/02/2015

Sökväg

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

En inre marknad för varor

Sena betalningar

Man som försöker flytta tillbaka visarna på en klocka © Andres Rodriguez - Fotolia.com

Många betalningar i affärstransaktioner mellan företag eller mellan företag och myndigheter görs mycket senare än man hade kommit överens om. Det kostar företagen mycket pengar. EU:s direktiv om sena betalningar 2011/7/EU български (bg) czech (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) Français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu (lv) lietuvių (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) stärker företagens rätt att snabbt få betalt.

Direktiv 2011/7/EU om sena betalningar

Det här är de viktigaste bestämmelserna i direktivet:

  • Harmonisering av myndigheternas betalningstider till företagen: Myndigheterna ska inom 30 dagar betala företag för varor och tjänster de köpt, eller i mycket exceptionella fall, inom 60 dagar.
  • Avtalsfrihet vid affärstransaktioner: Företagen ska betala sina fakturor inom 60 dagar, såvida de inte uttryckligen kommer överens om något annat och om det inte är grovt oskäligt.
  • Företagen har automatiskt rätt att kräva ränta på sena betalningar och kan också ta ut ett fast belopp på 40 euro som ersättning för indrivningskostnader. De kan kräva ersättning för alla återstående, skäliga indrivningskostnader.
  • Den lagstadgade räntan vid försenade betalningar i EU-länderna ska vara minst 8 procentenheter högre än Europeiska centralbankens referensränta. Myndigheterna får inte fastställa en räntesats som är lägre än den gränsen.

EU-länderna får ha kvar eller införa lagar och andra författningar som är mer gynnsamma för fordringsägarna än bestämmelserna i direktivet.

Tabell över den lagstadgade räntan vid sena betalningar i EU-länderna: ENDEFR

Direktiv 2011/7/EU ersätter direktiv 2000/35/EG och stärker företagen rättigheter.

EU-länderna hade fram till den 16 mars 2013 på sig att se till att deras nationella lagstiftning stämmer överens med direktiv 2011/7/EU. Det har 27 av 28 länder gjort.

Direktiv 2011/7/EU om sena betalningar български (bg) czech (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) Français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu (lv) lietuvių (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi)

Informationskampanj om sena betalningar

 

Kampanjen omfattar olika evenemang i hela EU för att lyfta fram företagens rättigheter enligt direktivet. Den ska också fungera som ett forum för utbyte av goda lösningar och hjälpa företagen att ta itu med sina betalningsproblem. Kampanjen pågår fram till december 2014.

Tonvikten ligger på små och medelstora företag, eftersom de drabbas hårdast av dagens kultur med sena betalningar i EU.

Läs mer om kampanjen Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it) português (pt)

Hitta ett evenemang English (en)

E-desk för sena betalningar

Kontakta oss gärna (ENTR-LATE-PAY-E-DESK@ec.europa.eu) om du vill veta mer om kampanjen eller om hur direktivet genomförts och tillämpas i de 28 EU-länderna.

Kommissionen uppmanar också företag och privatpersoner att berätta om hur direktivet tillämpas i deras land och skicka eventuella bevis på problem med de nya rättigheter som direktivet ger. (ENTR-LATE-PAY-E-DESK@ec.europa.eu).

Nationella webbplatser om sena betalningar

Tyskland

Frankrike

Irland

Nederländerna

Storbritannien

Läs mer

Kontakt

ENTR SME POL DEVT AND SMALL BUS ACT

Dela med dig: FacebookGoogle+LinkedInTipsa en vän

Normal textstorlekÖka textstorlek med 200 procentSkriv ut denna sida