Táto stránka bola uložená do archívu dňa 02/02/2015
02/02/2015

Navigačný riadok

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Jednotný trh tovarov

Boj proti oneskoreným platbám

Podnikateľ tlačiaci späť ručičky hodín © Andres Rodriguez – Fotolia.com

Mnohé platby v obchodných transakciách medzi podnikmi alebo medzi podnikmi a verejnými orgánmi sa vykonávajú oveľa neskôr, ako bolo dohodnuté. Podnikom to výrazne zvyšuje náklady. Smernica EÚ o boji proti oneskoreným platbám 2011/7/EU български (bg) czech (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) Français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu (lv) lietuvių (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) posilňuje práva podnikov v súvislosti s urýchlením platieb.

Smernica 2011/7/EÚ o boji proti oneskoreným platbám

Hlavné ustanovenia

  • Harmonizácia lehôt splatnosti, keď je dlžníkom orgán verejnej moci: verejné orgány musia zaplatiť za obstarané tovary a služby do 30 dní alebo, za veľmi výnimočných okolností, do 60 dní.
  • Zmluvná sloboda v obchodných transakciách medzi podnikmi: podniky musia uhrádzať svoje faktúry do 60 dní, pokiaľ sa výslovne nedohodli inak a pokiaľ nie je takáto dohoda zjavne nevýhodná.
  • Podnikateľom vzniká automaticky nárok na úroky z omeškania a možnosť získať minimálnu paušálnu sumu vo výške 40 EUR ako náhradu nákladov spojených s vymáhaním platby. Takisto môžu žiadať náhradu za všetky ďalšie primerané náklady spojené s vymáhaním prekračujúce túto paušálnu sumu.
  • Výška zákonnej sadzby úrokov z omeškania v členských štátoch by sa mala zvýšiť na úroveň najmenej 8 percentuálnych bodov nad referenčnou sadzbou Európskej centrálnej banky. Verejné orgány si ani dohodou nemôžu upraviť výšku sadzby úrokov z omeškania pod touto úrovňou.

Členské štáty môžu zachovať alebo uviesť do účinnosti právne a iné predpisy, ktoré sú výhodnejšie pre veriteľov než ustanovenia smernice.

Tabuľka zákonnej sadzby úrokov z omeškania v členských štátoch EN - DE - FR

Smernica 2011/7/EÚ nahrádza predchádzajúcu smernicu o boji proti oneskoreným platbám 2000/35/ES a posilňuje práva podnikov.

Členské štáty boli povinné uviesť svoje vnútroštátne právne predpisy do súladu so smernicou 2011/7/EÚ do 16. marca 2013. Doteraz tak urobilo 27 z 28 krajín EÚ.

Smernica 2011/7/EÚ o boji proti oneskoreným platbám български (bg) czech (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) Français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu (lv) lietuvių (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Informačná kampaň o oneskorených platbách

 

Súčasťou kampane (trvajúcej do decembra 2014) budú podujatia v celej EÚ, ktoré majú poukázať na práva podnikateľov podľa smernice z roku 2011, poskytnúť fórum na výmenu osvedčených postupov a pomôcť im v boji proti fenoménu oneskorených platieb.

Kampaň sa zameria na malé a stredné podniky, ktoré najviac postihuje súčasný trend oneskorených platieb v EÚ.

Viac o informačnej kampani o oneskorených platbách Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it) português (pt)

Aktuálne podujatia vo vašom okolí: English (en)

E-podporu pre oneskorené platby

Podrobnejšie informácie o informačnej kampani o oneskorených platbách, ako aj informácie o vykonávaní a uplatňovaní smernice o oneskorených platbách vo všetkých štátoch EÚ vám poskytneme na ENTR-LATE-PAY-E-DESK@ec.europa.eu.

Komisia takisto vyzýva spoločnosti a občanov, aby si vymieňali informácie týkajúce sa uplatňovania tejto smernice vo svojich krajinách a poskytli jej akékoľvek dôkazy o problémoch, ktoré sa vyskytli pri uplatňovaní nových práv vyplývajúcich z tejto smernice. (ENTR-LATE-PAY-E-DESK@ec.europa.eu).

Vnútroštátne webové lokality o oneskorených platbách

Nemecko

Francúzsko

Írsko

Holandsko

Spojené kráľovstvo

Ďalšie zdroje informácií

Kontaktné údaje

ENTR SME POL DEVT AND SMALL BUS ACT

Zdieľať: FacebookGoogle+LinkedInposlať túto stránku priateľovi

Set page to normal font sizeIncrease font size by 200 percentvytlačiť túto stránku