Ścieżka nawigacji

Jednolity rynek towarów

Zwalczanie opóźnień w płatnościach

Biznesman cofający czas © Andres Rodrigueza – Fotolia.com

Wiele płatności w transakcjach handlowych między przedsiębiorstwami lub między przedsiębiorstwami i władzami publicznymi dokonywanych jest znacznie później, niż to uzgodniono. Jest to bardzo kosztowne dla przedsiębiorstw. Unijna dyrektywa dotycząca opóźnień w płatnościach 2011/7/UE български (bg) czech (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) Français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu (lv) lietuvių (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) przyznaje przedsiębiorstwom szersze prawa umożliwiające ściąganie zaległych należności.

Dyrektywa w sprawie opóźnień w płatnościach 2011/7/UE

Najważniejsze przepisy:

  • Harmonizacja terminów płatności dokonywanych przez władze publiczne na rzecz przedsiębiorstw: Organy publiczne muszą płacić za zamówione towary i usługi w ciągu 30 dni lub, w wyjątkowych okolicznościach, w ciągu 60 dni.
  • Swoboda zawierania umów w ramach transakcji handlowych między przedsiębiorstwami: Przedsiębiorstwa powinny regulować należności z tytułu otrzymanych faktur w ciągu 60 dni, chyba że wyraźnie uzgodnią między sobą inny termin i nie będzie on rażąco nieuczciwy wobec wierzyciela.
  • Przedsiębiorstwa borykające się z zaległymi należnościami są automatycznie uprawnione do domagania się zapłaty odsetek od zaległych płatności i mogą uzyskać minimalną ryczałtową kwotę w wysokości 40 euro na pokrycie kosztów odzyskania należności. Mogą również żądać zwrotu wszystkich pozostałych uzasadnionych kosztów odzyskania należności.
  • Ustawowe odsetki za zwłokę w państwach członkowskich należy zwiększyć do co najmniej 8 punktów procentowych powyżej stopy referencyjnej Europejskiego Banku Centralnego. Władze publiczne nie mogą wyznaczyć wysokości odsetek za zwłokę poniżej tego progu.

Państwa członkowskie mogą utrzymać lub wprowadzać w życie przepisy ustawowe i wykonawcze, które będą korzystniejsze dla wierzycieli niż przepisy dyrektywy.

Tabela przedstawiająca ustawowe odsetki za zwłokę w państwach członkowskich EN - DE - FR

Dyrektywa 2011/7/UE zastępuje wcześniejszą dyrektywę dotyczącą opóźnień w płatnościach 200/35/WE i zapewnia przedsiębiorstwom szersze prawa.

Rządy państw UE miały obowiązek dostosowania ustawodawstwa krajowego do przepisów dyrektywy 2011/7/UE do 16 marca 2013 r. Jak dotąd uczyniło to 27 z 28 krajów UE.

Dyrektywa w sprawie opóźnień w płatnościach 2011/7/UE български (bg) czech (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) Français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu (lv) lietuvių (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Kampania informacyjna na temat opóźnień w płatnościach

 

Kampania (trwająca do grudnia 2014 r.) obejmuje wydarzenia organizowane w całej UE. Jej celem jest popularyzowanie informacji na temat praw przedsiębiorstw wynikających z dyrektywy z 2011 r. Kampania stanowi również forum wymiany najlepszych praktyk i wspiera przedsiębiorstwa w rozwiązywaniu problemów spowodowanych spóźnionymi płatnościami.

Kampania będzie skierowana przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw, jako że to one odnoszą największe straty z powodu opóźnień płatności w całej UE.

Więcej na temat kampanii informacyjnej w sprawie opóźnień w płatnościach Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it) português (pt)

Wydarzenia w Państwa regionie English (en)

Informacje o opóźnieniach w płatnościach – skrzynka poczty elektronicznej

Prosimy o kontakt, jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania (ENTR-LATE-PAY-E-DESK@ec.europa.eu) dotyczące kampanii informacyjnej w sprawie opóźnień w płatnościach oraz wprowadzania w życie i stosowania przepisów dyrektywy dotyczącej opóźnionych płatności w 28 państwach członkowskich UE.

Komisja zachęca także przedsiębiorstwa i osoby prywatne do wymieniania się informacjami na temat stosowania przepisów dyrektywy w ich krajach oraz do przekazania wszelkich dowodów związanych z problemami doświadczonymi podczas egzekwowania praw uzyskanych dzięki dyrektywie. (ENTR-LATE-PAY-E-DESK@ec.europa.eu).

Krajowe strony internetowe poświęcone opóźnieniom w płatnościach

Niemcy

Francja

Irlandia

Holandia

Wielka Brytania

Dodatkowe informacje

Kontakt

ENTR SME POL DEVT AND SMALL BUS ACT

Udostępnij: FacebookGoogle+LinkedInWyślij tę stronę do znajomego

Ustaw normalny rozmiar czcionkiPowiększ rozmiar czcionki o 200%Drukuj