Veebisait on arhiveeritud (02/02/2015)
02/02/2015

Navigatsioonitee

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Ühtne kaubaturg

Hilinenud maksmisega võitlemine

Ettevõtja kella tagasi keeramas © Andres Rodriguez - Fotolia.com

Paljud ettevõtjate või ettevõtjate ja riigiasutuste vaheliste äritehingutega seotud maksed teostatakse kokkulepitust palju hiljem. See on ettevõtjatele väga kulukas. Hilinenud maksmist käsitleva ELi direktiiviga 2011/7/EL български (bg) czech (cs) dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) Français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu (lv) lietuvių (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) kindlustatakse ettevõtjate õigusi saada maksed kiiresti kätte.

Hilinenud maksmist käsitlev direktiiv 2011/7/EL

Põhisätted

  • Riigiasutuste poolt ettevõtjatele tehtavate maksete tähtaegade ühtlustamine: riigiasutused peavad maksma hangitavate kaupade ja teenuste eest 30 päeva jooksul või väga erandlikel juhtudel 60 päeva jooksul.
  • Lepinguvabadus ettevõtjate äritehingute puhul: ettevõtjad peavad maksma arved 60 päeva jooksul, kui ei ole selgelt kokku lepitud teisiti ja kui see ei ole ülimalt ebaõiglane.
  • Ettevõtjatel on hilinenud maksete puhul automaatselt õigus neilt viivist nõuda ning samuti võivad nad automaatselt nõuda vähemalt 40 euro suurust kindlasummalist hüvitist sissenõudmiskulude katteks. Nad võivad nõuda hüvitist ka kõigi muude mõistlike sissenõudmiskulude eest.
  • Liikmesriikides hilinenud maksete puhul ette nähtud seadusjärgne viivis peaks olema vähemalt kaheksa protsendipunkti võrra suurem Euroopa Keskpanga viiteintressimäärast. Riigiasutused ei tohi kehtestada viivisemäära allapoole seda künnist.

Liikmesriigid võivad jätkuvalt kasutada või kehtestada õigusakte, mis on võlausaldajale soodsamad kui asjaomase direktiivi sätted.

Tabel liikmesriikides hilinenud maksete puhul ette nähtud seadusjärgsete viivisemääradega EN - DE - FR

Direktiiv 2011/7/EL asendab varasemat hilinenud maksmist käsitlevat direktiivi 2000/35/EÜ, kindlustades ettevõtjate õigusi.

ELi liikmesriikide valitsused olid kohustatud oma siseriiklikud õigusaktid direktiiviga 2011/7/EL kooskõlla viima hiljemalt 16. märtsiks 2013. Seni on 27 ELi liikmesriiki 28st seda teinud.

Hilinenud maksmist käsitlev direktiiv 2011/7/EL български (bg) czech (cs) dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) Français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu (lv) lietuvių (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Hilinenud maksmist käsitlev teavituskampaania

 

Kampaania (mis kestab 2014. aasta detsembrini) hõlmab kogu ELis korraldatavaid üritusi, mille eesmärk on rõhutada 2011. aasta direktiivi kohaseid ettevõtjate õigusi, pakkuda foorumit parimate tavade vahetamiseks ning aidata ettevõtjail lahendada hilinenud maksmisest tingitud probleeme.

Kampaania keskendub väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele, sest neid mõjutab praegu ELis leviv hilinenud maksmise tava kõige enam.

Lisateave teavituskampaania kohta Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it) português (pt)

Otsige üritust oma lähiümbruses English (en)

Hilinenud maksmine – E-desk

Võtke meiega ühendust (ENTR-LATE-PAY-E-DESK@ec.europa.eu) täiendava teabe saamiseks hilinenud maksmist käsitleva teavituskampaania kohta. Samuti saate samale e-posti aadressile kirjutades teavet hilinenud maksmist käsitleva direktiivi rakendamise ja kohaldamise kohta 28s ELi liikmesriigis.

Komisjon kutsub ettevõtjaid ja kodanikke üles jagama teavet direktiivi kohaldamise kohta oma riigis ning saatma mis tahes tõendeid probleemide kohta, mis on ilmnenud direktiiviga antud uute õiguste kohaldamisel. (ENTR-LATE-PAY-E-DESK@ec.europa.eu).

Hilinenud maksmist käsitlevad liikmesriikide veebisaidid

Saksamaa

Prantsusmaa

Iirimaa

Madalmaad

Ühendkuningriik

Lisateave

Kontaktandmed

ENTR SME POL DEVT AND SMALL BUS ACT

Jaga: FacebookGoogle+LinkedInsaada sõbrale

Tavaline kirjasuurusKirjasuurus 200 %prindi see lehekülg