Διαδρομή πλοήγησης

Ενιαία αγορά αγαθών

Καταπολέμηση της καθυστέρησης πληρωμών

Επιχειρηματίας γυρίζει πίσω τους δείκτες του ρολογιού © Andres Rodriguez - Fotolia.com

Πολλές πληρωμές στις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων ή μεταξύ επιχειρήσεων και δημόσιων αρχών πραγματοποιούνται πολύ αργότερα από την ημερομηνία που έχει συμφωνηθεί. Η τακτική αυτή κοστίζει ακριβά στις επιχειρήσεις. Η οδηγία της ΕΕ για τις καθυστερήσεις πληρωμών 2011/7/EΕ български (bg) czech (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti (et) English (en) español (es) Français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu (lv) lietuvių (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) ενισχύει το δικαίωμα των επιχειρήσεων να πληρώνονται εγκαίρως.

Οδηγία για τη καθυστέρηση πληρωμών 2011/7/EΕ

Βασικές διατάξεις:

  • Εναρμόνιση των προθεσμιών για την πραγματοποίηση πληρωμών από τις δημόσιες αρχές σε επιχειρήσεις: οι δημόσιες αρχές πρέπει να πληρώνουν για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που προμηθεύονται εντός προθεσμίας 30 ημερών ή, σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις, εντός 60 ημερών.
  • Συμβατική ελευθερία κατά τις επιχειρηματικές εμπορικές συναλλαγές: οι επιχειρήσεις οφείλουν να εξοφλούν τα τιμολόγιά τους εντός 60 ημερών, εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρητή συμφωνία και εφόσον αυτή η συμφωνία δεν είναι κατάφωρα καταχρηστική.
  • Οι επιχειρήσεις έχουν αυτομάτως το δικαίωμα να ζητούν τόκους υπερημερίας για καθυστερημένη πληρωμή, καθώς και να λαμβάνουν ελάχιστο κατ΄αποκοπή ποσό 40 ευρώ ως αποζημίωση για τα έξοδα είσπραξης. Μπορούν επίσης να ζητούν αποζημίωση για όλα τα υπόλοιπα εύλογα έξοδα είσπραξης.
  • Το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας για τις καθυστερημένες πληρωμές στα κράτη μέλη πρέπει να αυξηθεί σε τουλάχιστον 8 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από το επιτόκιο αναφοράς της Κεντρικής Τράπεζας. Οι δημόσιες αρχές δεν επιτρέπεται να καθορίζουν επιτόκιο υπερημερίας κάτω από αυτό το όριο.

Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρήσουν ή να θεσπίσουν νέους νόμους και κανονισμούς ευνοϊκότερους για τον πιστωτή από τις διατάξεις της οδηγίας.

Πίνακας με τα νόμιμα επιτόκια υπερημερίας για καθυστερημένες πληρωμές στα κράτη μέλη EN - DE - FR

Η οδηγία 2011/7/ΕΕ, που αντικαθιστά την οδηγία 200/35/ΕΚ για την καθυστέρηση πληρωμών, ενισχύει τα δικαιώματα των επιχειρήσεων.

Τα κράτη μέλη όφειλαν να εναρμονίσουν τη σχετική νομοθεσία τους με την οδηγία 2011/7/ΕΕ μέχρι τις 16 Μαρτίου 2013. Μέχρι στιγμής, 27 από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ έχουν εκπληρώσει αυτή την υποχρέωση.

Οδηγία για τη καθυστέρηση πληρωμών 2011/7/EΕ български (bg) czech (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti (et) English (en) español (es) Français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu (lv) lietuvių (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Εκστρατεία ενημέρωσης για τις καθυστερημένες πληρωμές

 

Κατά τη διάρκεια αυτής της εκστρατείας, που θα διαρκέσει έως τον Δεκέμβριο 2014, θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις σε όλη την ΕΕ για να γίνουν γνωστά τα δικαιώματα των επιχειρήσεων βάσει της οδηγίας του 2011, να γίνει ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα των καθυστερημένων πληρωμών.

Η εκστρατεία θα επικεντρωθεί στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς αυτές πλήττονται περισσότερο από τη σημερινή πρακτική της καθυστέρησης των πληρωμών σε όλη την ΕΕ.

Περισσότερα για την εκστρατεία ενημέρωσης για τις καθυστερημένες πληρωμές Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it) português (pt)

Βρείτε μια εκδήλωση κοντά σας: English (en)

Ηλεκτρονικό γραφείο για τις καθυστερήσεις πληρωμών

Επικοινωνήστε μαζί μας (ENTR-LATE-PAY-E-DESK@ec.europa.eu) για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκστρατεία για τις καθυστερημένες πληρωμές, καθώς και για την εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας στα 28 κράτη μέλη.

Η Επιτροπή καλεί επίσης τις επιχειρήσεις και τους πολίτες να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας στις χώρες τους, και να κοινοποιούν τυχόν προβλήματα που συναντούν κατά την άσκηση των νέων δικαιωμάτων που τους παρέχει η οδηγία. (ENTR-LATE-PAY-E-DESK@ec.europa.eu).

Εθνικοί ιστότοποι για τις καθυστερημένες πληρωμές

Γερμανία

Γαλλία

Ιρλανδία

Κάτω Χώρες

Ηνωμένο Βασίλειο

Περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνία

ENTR SME POL DEVT AND SMALL BUS ACT

Διαδώστε το: FacebookGoogle+LinkedInΣτείλτε σε ένα φίλο

Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράςΑυξήστε το μέγεθος κατά 200%Εκτύπωση