Tato stránka byla uložena do archívu dne 02/02/2015
02/02/2015

Cesta

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Jednotný trh pro zboží

Boj proti opožděným platbám

Podnikatel se snaží posunout ručičky na hodinách proti času © Andres Rodriguez – fotolia.com

Mnoho plateb v obchodních transakcích mezi podniky a orgány veřejné správy a mezi podniky navzájem se uskuteční až dlouho po dohodnuté době splatnosti. Podnikům to způsobuje nemalé finanční problémy. Směrnice EU o opožděných platbách 2011/7/EU български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) Français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu (lv) lietuvių (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) posiluje práva podniků v oblasti dodržování platebních lhůt.

Směrnice o opožděných platbách 2011/7/EU

Hlavní ustanovení:

  • Harmonizace lhůt splatnosti ze strany orgánů veřejné moci ve prospěch podniků: Za dodávky zboží a služeb musí orgány veřejné moci zaplatit ve lhůtě 30 dnů, ve výjimečných případech ve lhůtě 60 dnů.
  • Smluvní svoboda pro obchodní transakce podniků: Podniky musí uhradit faktury ve lhůtě 60 dnů. Mohou se však dohodnout jinak, pokud to není výrazně nespravedlivé vůči jedné straně.
  • Podniky mají v případě opožděné platby automaticky nárok na úrok z prodlení. Rovněž mohou získat minimální paušální částku ve výši 40 eur jako náhradu nákladů spojených s vymáháním pohledávky. Mohou požadovat náhradu zbývající části nákladů na vymáhání dlužné částky za předpokladu, že je tento požadavek přiměřený.
  • Sazba zákonného úroku z prodlení by měla být v členských státech alespoň 8 procentních bodů nad referenční sazbou Evropské centrální banky. Orgány veřejné moci nejsou oprávněny stanovit nižší úrok z prodlení.

Existují-li v členských státech předpisy, které jsou pro věřitele příznivější než ustanovení směrnice, mohou zůstat v platnosti, příp. mohou státy takovéto předpisy přijmout.

Tabulka zákonných úroků z prodlení v členských státech EN - DE - FR

Směrnice 2011/7/EU nahrazuje předchozí směrnici o opožděných platbách č. 200/35/ES a přiznává podnikům větší práva.

Vlády členských států EU měly uvést své vnitrostátní právní předpisy do souladu se směrnicí 2011/7/EU do 16. března 2013. Do této chvíle tak učinilo 27 z 28 zemí EU.

Směrnice o opožděných platbách 2011/7/EU български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) Français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu (lv) lietuvių (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Informační kampaň o opožděných platbách

 

Kampaň (probíhající až do prosince 2014) sestává z řady akcí pořádaných v celé EU, jejichž cílem je upozornit na práva podniků podle směrnice z roku 2011, sloužit jako fórum pro výměnu osvědčených postupů a nabídnout podnikům pomoc při řešení potíží s opožděnými platbami.

Kampaň se zaměřuje na malé a střední podniky, neboť ty jsou špatnou platební morálkou v EU postiženy nejvíce.

Více informací o informační kampani o opožděných platbách Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it) português (pt)

Akce, které se konají v blízkosti vašeho bydliště English (en)

Informační služba EU k problematice opožděných plateb

Máte-li zájem o další informace o kampani k problematice opožděných plateb nebo informace o provádění a používání směrnice o opožděných platbách ve 28 členských státech, obraťte se na náš e-desk (ENTR-LATE-PAY-E-DESK@ec.europa.eu).

Komise rovněž vyzývá podniky i jednotlivce, aby sdíleli informace o používání této směrnice v jejich zemi a aby ji informovali o potížích při uplatňování nových práv, která jsou jim směrnice uděluje, případně zaslali související důkazy. (ENTR-LATE-PAY-E-DESK@ec.europa.eu).

Internetové stránky o opožděných platbách v jednotlivých zemích

Německo

Francie

Irsko

Nizozemsko

Spojené království

Další informace

Kontakt

ENTR SME POL DEVT AND SMALL BUS ACT

Sdílet: FacebookGoogle+LinkedInPoslat tuto stránku přátelům

Zobrazit stránku s normální velikostí písmaZvětšit písmo o 200 %Vytisknout stránku