Този сайт бе архивиран на 02/02/2015
02/02/2015

Навигационна пътека

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Единен пазар на стоки

Мерки срещу забавените плащания

Връщане на времето назад за бизнеса © Andres Rodriguez — Fotolia.com

Много плащания по търговски сделки между предприятия или между предприятия и публични органи се извършват по-късно от уговорения срок. Това струва много скъпо на предприятията. С Директива 2011/7/ЕС czech (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) Français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu (lv) lietuvių (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) за забавените плащания се укрепват правата на предприятията да изискват плащане.

Директива 2011/7/ЕС за забавените плащания

Основни разпоредби:

  • Хармонизиране на сроковете за плащане от държавни органи на предприятия: публичните органи трябва да извършат плащане за получени стоки и услуги в срок от 30 дни, а при наистина извънредни обстоятелства — в срок от 60 дни.
  • Договорна свобода по отношение на търговските сделки: предприятията следва да извършат плащане по получените от тях фактури в срок от 60 дни, освен ако изрично е договорено друго и при условие, че то не ощетява явно кредитора.
  • При забавено плащане кредиторите разполагат с автоматичното право да изискват лихва за забава на плащане и могат също така да получат минимална фиксирана сума от 40 евро като обезщетение за разходите по събиране на плащането. Те могат също така да изискват обезщетение за всички останали разходи по събирането в разумни размери.
  • Процентът на законната лихва за забавяне на плащане трябва да е по-висок с поне 8 процентни пункта от основния лихвен процент на Европейската централна банка. Публичните органи нямат право да определят лихвен процент за забавяне на плащане, който е по-нисък от тази минимална стойност.

Държавите членки могат да продължат да поддържат или да въведат законови и подзаконови актове, чиито разпоредби са по-благоприятни за кредиторите от тези в директивата.

Таблица на законните лихви за просрочени плащания в страните членки EN - DE - FR

Директива 2011/7/ЕС заменя предишната Директива за забавените плащания 2000/35/ЕО, давайки значителни права на предприятията.

Правителствата на страните от ЕС трябваше да приведат националните си закони в съответствие с Директива 2011/7/ЕС до 16 март 2013 г. Досега 27 от 28 държави са направили това.

Директива 2011/7/ЕС за забавените плащания czech (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) Français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu (lv) lietuvių (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Информационна кампания за забавените плащания

 

Кампанията (която ще продължи до декември 2014 г.) ще включва прояви в целия ЕС за представяне на правата на предприятията съгласно директивата, ще бъде форум за обмен на добри практики и ще помогне на предприятията да се справят с въпроси, свързани със забавените плащания.

Тази кампания ще бъде насочена към малки и средни предприятия, тъй като те са най-силно засегнати от настоящата култура на забавени плащания в ЕС.

Още за информационната кампания за забавените плащания Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it) português (pt)

Открийте проява близо до вас English (en)

Електронно бюро за забавени плащания

Моля, не се колебайте да се свържете с нас (ENTR-LATE-PAY-E-DESK@ec.europa.eu) за допълнителна информация относно кампанията за забавените плащания, както и за информация относно изпълнението и прилагането на Директивата за забавените плащания в 28-те страни от ЕС.

Комисията също така приканва компании и граждани да обменят информация относно прилагането на директивата в техните страни и да изпращат информация за проблеми при прилагането на новите права, предоставени от директивата. (ENTR-LATE-PAY-E-DESK@ec.europa.eu).

Национални уебсайтове за забавените плащания

Германия

Франция

Ирландия

Нидерландия

Обединено кралство

Допълнителна информация

За контакти

ENTR SME POL DEVT AND SMALL BUS ACT

Споделяне: FacebookGoogle+LinkedInИзпратете на приятел

Нормален размер на шрифтаМаксимален размер на шрифтаРазпечатайте страницта