Sökväg

Ytterligare verktyg

Länkar relaterade till CE-märkning

I det här avsnittet finns ett urval av användbara länkar till CE-märkningsrelaterade webbplatser där du kan få hjälp med frågor kring CE-märkning och värdefull information från CE-märkningssamhället, inklusive handels- och konsumentorganisationer, standardiseringsorgan, tillverkare, distributörer, importörer, organ som bedömer överensstämmelse och fackföreningar.

Läs mer om lagstiftningen för nya metoder (”New Approach”) inklusive CE-märkning på: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/internal-market-for-products/new-legislative-framework/index_en.htm

Dela med dig: FacebookGoogle+LinkedInTipsa en vän