Διαδρομή πλοήγησης

Σύνδεσμοι σχετικοί με τη σήμανση CE

Στο τμήμα αυτό σας προσφέρεται μια επιλογή από χρήσιμους συνδέσμους προς δικτυακούς τόπους σχετικούς με τη σήμανση CE. Εκεί, μπορείτε να βρείτε βοήθεια για ζητήματα που αφορούν τη σήμανση CE καθώς και πολύτιμες πληροφορίες από την Κοινότητα σήμανσης CE, στην οποία περιλαμβάνονται σύνδεσμοι εμπόρων και καταναλωτών, φορείς τυποποίησης, κατασκευαστές, διανομείς, εισαγωγείς, οργανισμοί αξιολόγησης της συμμόρφωσης και συνδικάτα.

Μάθετε περισσότερα για τη νομοθεσία της Νέας Προσέγγισης, που περιλαμβάνει και τη σήμανση CE, στο: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/internal-market-for-products/new-legislative-framework/index_en.htm