Ta spletna stran je bila arhivirana (02/02/2015)
02/02/2015

Navigacijska pot

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Dodatna orodja

Potrebujete priglašeni organ?

Potrebujete priglašeni organ?

Pri vseh aktivnih medicinskih pripomočkih za vsaditev mora biti obvezno vključen priglašeni organ.

Priglašene organe, ki so jih države članice imenovale za namen ugotavljanja skladnosti, lahko najdete v zbirki podatkov NANDO – Priglašeni in določeni organi Novega pristopa. Priglašene organe lahko glede na posamezno direktivo ali glede na državo iščete prek domače strani NANDO.

Potrebujete priglašeni organ?

Pred začetkom postopka ugotavljanja skladnosti je pomembno, da kot proizvajalec ugotovite, ali lahko ta postopek pri svojem proizvodu izvajate sami oziroma ali mora biti v to vključen priglašeni organ.

Priglašeni organ mora biti obvezno vključen pri napravah, ki so zajete v direktivi o plinskih napravah.

Priglašeni organ preveri skladnost proizvoda z izvedbo postopka ugotavljanja skladnosti. Zagotovi tudi, da tehnična dokumentacija v zadostni meri podpira skladnost proizvoda. V okviru Direktive o napravah na plinsko gorivo je priglašeni organ vedno vključen tudi v fazo nadzora proizvodnje, zato se za oznako CE navede tudi identifikacijska številka priglašenega organa.

Ko priglašeni organ ugotovi skladnost tipa proizvoda in preveri, ali zadevni tip izpolnjuje veljavne določbe, izda certifikat o ES-pregledu tipa s katerim to potrdi. . Po končanem postopku ugotavljanja skladnosti v fazi proizvodnje proizvajalec sestavi izjavo o skladnosti, s katero prevzame izključno odgovornost za skladnost proizvoda z zadevno direktivo. Sestava izjave o skladnosti je pravna obveznost.

V izjavi o skladnosti morajo biti med drugim navedeni tudi podatki o proizvajalcu, kot so ime in naslov, bistvene značilnosti, s katerimi je proizvod skladen, vsi evropski standardi in podatki o učinkovitosti ter identifikacijska številka priglašenega organa in pravno zavezujoč podpis.

Priglašene organe, ki so jih države članice imenovale za namen ugotavljanja skladnosti, lahko najdete v zbirki podatkov NANDO – Priglašeni in določeni organi Novega pristopa. Priglašene organe lahko glede na posamezno direktivo ali glede na državo iščete prek domače strani NANDO.

Potrebujete priglašeni organ?

Pred začetkom postopka ugotavljanja skladnosti je pomembno, da kot proizvajalec ugotovite, ali lahko ta postopek pri svojem proizvodu izvajate sami oziroma ali mora biti v to vključen priglašeni organ.

Priglašeni organ mora biti obvezno vključen pri žičniških napravah za prevoz oseb.

Priglašeni organ s postopkom ugotavljanja skladnosti preveri skladnost podsistemov in varnostnih elementov. Zagotovi tudi, da tehnična dokumentacija v zadostni meri podpira skladnost proizvoda.

Ko se priglašeni organ prepriča o skladnosti proizvoda, izda certifikat o skladnosti, s katerim to tudi potrdi. Proizvajalec nato sestavi izjavo o skladnosti, s katero prevzame izključno odgovornost za skladnost z zadevno direktivo. Sestava izjave o skladnosti je pravna obveznost.

V izjavi o skladnosti morajo biti med drugim navedeni tudi podatki o proizvajalcu, kot so ime in naslov, bistvene značilnosti, s katerimi je proizvod skladen, vsi evropski standardi in podatki o učinkovitosti ter identifikacijska številka priglašenega organa in pravno zavezujoč podpis v imenu organizacije. Dodatne podrobnosti so na voljo v zadevni direktivi.

Priglašene organe, ki so jih države članice imenovale za namen ugotavljanja skladnosti, lahko najdete v zbirki podatkov NANDO – Priglašeni in določeni organi Novega pristopa. Priglašene organe lahko glede na posamezno direktivo ali glede na državo iščete prek domače strani NANDO.

Potrebujete priglašeni organ?

Poglejte še: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/index_sl.htm

Potrebujete priglašeni organ?

Pred začetkom postopka ugotavljanja skladnosti je pomembno, da kot proizvajalec ugotovite, ali lahko ta postopek pri svojem proizvodu izvajate sami oziroma ali mora biti v to vključen priglašeni organ.

Potreba po vključitvi priglašenega organa je določena v posebnih izvedbenih ukrepih, sprejetih na podlagi Direktive 2009/125/ES.

Priglašeni organ s postopkom ugotavljanja skladnosti preveri skladnost proizvoda. Zagotovi tudi, da tehnična dokumentacija vsebuje vse potrebne podatke za oceno skladnosti proizvoda. Če je priglašeni organ vključen v fazo nadzora proizvodnje, je njegova identifikacijska številka navedena za oznako CE.

Ko se priglašeni organ prepriča o skladnosti proizvoda, izda certifikat o skladnosti, s katerim to tudi potrdi. Proizvajalec nato sestavi izjavo ES o skladnosti, s katero prevzame izključno odgovornost za zagotovitev skladnosti proizvoda z zadevno direktivo. Sestava izjave ES o skladnosti je pravna obveznost.

V izjavi o skladnosti morajo biti med drugim navedeni tudi podatki o proizvajalcu, kot so ime in naslov, bistvene značilnosti, s katerimi je proizvod skladen, vsi evropski standardi in podatki o učinkovitosti ter identifikacijska številka priglašenega organa in pravno zavezujoč podpis v imenu organizacije. Dodatne podrobnosti so na voljo v zadevni direktivi.

Priglašene organe, ki so jih države članice imenovale za namen ugotavljanja skladnosti, lahko najdete v zbirki podatkov NANDO – Priglašeni in določeni organi Novega pristopa. Priglašene organe lahko glede na posamezno direktivo ali glede na državo iščete prek domače strani NANDO.

Potrebujete priglašeni organ?

Proizvajalec mora na podlagi postopkov za ugotavljanje skladnosti na področju elektromagnetne združljivosti opraviti postopek ugotavljanja elektromagnetne združljivosti aparata. Direktiva o elektromagnetni združljivosti ne zahteva vključitve priglašenega organa. Vendar pa lahko proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik v Skupnosti predloži tehnično dokumentacijo priglašenemu organu, ki jo bo nato pregledal in presodil, ali ustrezno izkazuje, da so zahteve direktive izpolnjene. V tem primeru bo priglašeni organ izdal izjavo, s katero bo to potrdil. Ta izjava je del tehnične dokumentacije.

Proizvajalec nato sestavi izjavo o skladnosti, s katero prevzame izključno odgovornost za skladnost z zadevno direktivo. Sestava izjave o skladnosti je pravna obveznost.

Izjava o skladnosti mora vsebovati:

  • sklicevanje na direktivo,
  • identifikacijo aparata,
  • podatke o proizvajalcu, kot sta ime in naslov,
  • datirano sklicevanje na specifikacije, skladno s katerimi je bila podana izjava o skladnosti,
  • datum izjave,
  • ime in podpis osebe, ki je pooblaščena, da pravno zaveže proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika.

Priglašene organe, ki so jih države članice imenovale za namen ugotavljanja skladnosti, lahko najdete v zbirki podatkov NANDO – Priglašeni in določeni organi Novega pristopa. Priglašene organe lahko glede na posamezno direktivo ali glede na državo iščete prek domače strani NANDO.

Potrebujete priglašeni organ?

Preden začnete izvajati postopek ugotavljanja skladnosti, je pomembno, da kot proizvajalec ugotovite, ali lahko svoj proizvod ocenite sami oziroma ali mora biti v to vključen priglašeni organ.

V primeru opreme in varnostnih sistemov za potencialno eksplozivne atmosfere je od posameznega proizvoda odvisno, ali mora ugotavljanje skladnosti opraviti priglašeni organ ali ne. Dodatne podrobnosti so na voljo v Direktivi 94/9/ES.

Priglašeni organ s postopkom ugotavljanja skladnosti preveri skladnost proizvoda. Zagotovi tudi, da tehnična dokumentacija v zadostni meri podpira skladnost proizvoda. Če je priglašeni organ vključen v fazo nadzora proizvodnje, se njegova identifikacijska številka navede za oznako CE.

Ko se priglašeni organ prepriča o skladnosti proizvoda, izda certifikat o skladnosti, s katerim to tudi potrdi. Proizvajalec nato sestavi izjavo o skladnosti, s katero prevzame izključno odgovornost za zagotovitev skladnosti z zadevno direktivo. Sestava izjave o skladnosti je pravna obveznost.

V izjavi o skladnosti morajo biti med drugim navedeni tudi podatki o proizvajalcu, kot so njegovo ime in naslov, bistvene značilnosti, s katerimi je proizvod skladen, in zahteve, ki jih izpolnjuje, vsi evropski harmonizirani standardi in podatki o učinkovitosti ter identifikacijska številka priglašenega organa in pravno zavezujoč podpis v imenu organizacije. Dodatne podrobnosti so na voljo v direktivi, zlasti v Prilogi II.

Priglašene organe, ki so jih države članice imenovale za namen ugotavljanja skladnosti, lahko najdete v zbirki podatkov NANDO – Priglašeni in določeni organi Novega pristopa. Priglašene organe lahko glede na posamezno direktivo ali glede na državo iščete prek domače strani NANDO.

Potrebujete priglašeni organ?

Priglašeni organ mora biti obvezno vključen pri eksplozivih za civilno uporabo.

Priglašeni organ s postopkom ugotavljanja skladnosti preveri skladnost proizvoda. Zagotovi tudi, da tehnična dokumentacija v zadostni meri podpira skladnost proizvoda. Če je priglašeni organ vključen v fazo nadzora proizvodnje, se njegova identifikacijska številka navede za oznako CE.

Ko se priglašeni organ prepriča o skladnosti proizvoda, izda certifikat o skladnosti, s katerim to tudi potrdi. Proizvajalec nato sestavi izjavo o skladnosti, s katero prevzame izključno odgovornost za zagotovitev skladnosti z zadevno direktivo. Sestava izjave o skladnosti je pravna obveznost.

V izjavi o skladnosti morajo biti med drugim navedeni tudi podatki o proizvajalcu, kot so ime in naslov, bistvene značilnosti, s katerimi je proizvod skladen, vsi evropski standardi in podatki o učinkovitosti ter identifikacijska številka priglašenega organa in pravno zavezujoč podpis v imenu organizacije. Dodatne podrobnosti so na voljo v zadevni direktivi.

Priglašene organe, ki so jih države članice imenovale za namen ugotavljanja skladnosti, lahko najdete v zbirki podatkov NANDO – Priglašeni in določeni organi Novega pristopa. Priglašene organe lahko glede na posamezno direktivo ali glede na državo iščete prek domače strani NANDO.

Potrebujete priglašeni organ?

Preden začnete izvajati postopek ugotavljanja skladnosti, je pomembno, da kot proizvajalec ugotovite, ali lahko svoj proizvod ocenite sami oziroma ali mora biti v to vključen priglašeni organ.

Pri ravnanju s toplovodnimi kotli bo pri vsakem določenem proizvodu določeno, ali mora oceno skladnosti opraviti priglašeni organ ali ne. Dodatne podrobnosti so na voljo v Direktivi 92/42/EGS.

Priglašeni organ s postopkom ugotavljanja skladnosti preveri skladnost tipa proizvoda. Zagotovi tudi, da tehnična dokumentacija v zadostni meri podpira skladnost proizvoda. Če je priglašeni organ vključen v fazo nadzora proizvodnje, se njegova identifikacijska številka navede za oznako CE.

Ko se priglašeni organ prepriča o skladnosti tipa proizvoda, izda certifikat o skladnosti, s katerim to tudi potrdi. Proizvajalec nato sestavi izjavo o skladnosti, s katero potrdi, da so naprave, ki jih je dal v promet, skladne s tipom, ki ga je potrdil priglašeni organ, in tako torej skladne z direktivo. To je izključna odgovornost proizvajalca, sestava izjave o skladnosti pa je pravna obveznost.

V izjavi o skladnosti morajo biti navedeni podatki o proizvajalcu, kot so ime in naslov, bistvene značilnosti, s katerimi je proizvod skladen, vsi evropski standardi in podatki o učinkovitosti ter identifikacijska številka priglašenega organa in pravno zavezujoč podpis v imenu organizacije. Dodatne podrobnosti so na voljo v zadevni direktivi.

Priglašene organe, ki so jih države članice imenovale za namen ugotavljanja skladnosti, lahko najdete v zbirki podatkov NANDO – Priglašeni in določeni organi Novega pristopa. Priglašene organe lahko glede na posamezno direktivo ali glede na državo iščete prek domače strani NANDO.

Potrebujete priglašeni organ?

Pred začetkom postopka ugotavljanja skladnosti je treba ugotoviti, ali morate kot proizvajalec vključiti priglašeni organ.

Vključitev priglašenega organa je potrebna za in vitro medicinske pripomočke, navedene v Prilogi II k Direktivi 98/79/ES, in za in vitro medicinske pripomočke za samotestiranje. Priglašene organe, ki so jih države članice imenovale za namen ugotavljanja skladnosti, lahko najdete v zbirki podatkov NANDO – Priglašeni in določeni organi Novega pristopa. Priglašene organe lahko glede na posamezno direktivo ali glede na državo iščete prek domače strani NANDO.

Potrebujete priglašeni organ?

Monter dvigala ali proizvajalec varnostnih sestavnih delov za dvigala mora vedno vključiti priglašeni organ v postopek ugotavljanja skladnosti.

Vključenost priglašenega organa je pri ugotavljanju skladnosti dvigal obvezna.

Priglašeni organ s postopkom ugotavljanja skladnosti preveri skladnost proizvoda. Zagotovi tudi, da tehnična dokumentacija v zadostni meri podpira skladnost proizvoda. Če je priglašeni organ vključen v fazo nadzora proizvodnje, se njegova identifikacijska številka navede za oznako CE.

Ko se priglašeni organ prepriča o skladnosti proizvoda, izda certifikat o skladnosti, s katerim to tudi potrdi. Monter dvigala ali proizvajalec varnostnih sestavnih delov za dvigala sestavi izjavo o skladnosti, s katero prevzame izključno odgovornost za zagotovitev skladnosti z zadevno direktivo. Sestava izjave o skladnosti je pravna obveznost.

V izjavi o skladnosti morajo biti med drugim navedeni tudi podatki o monterju dvigala ali proizvajalcu varnostnih sestavnih delov za dvigala, kot so ime in naslov, bistvene značilnosti, s katerimi je proizvod skladen, vsi evropski standardi in podatki o učinkovitosti ter identifikacijska številka priglašenega organa in pravno zavezujoč podpis v imenu organizacije. Dodatne podrobnosti so na voljo v zadevni direktivi.

Priglašene organe, ki so jih države članice imenovale za namen ugotavljanja skladnosti, lahko najdete v zbirki podatkov NANDO – Priglašeni in določeni organi Novega pristopa. Priglašene organe lahko glede na posamezno direktivo ali glede na državo iščete prek domače strani NANDO.

Potrebujete priglašeni organ?

Proizvajalec lahko zaprosi za mnenje priglašenega organa, a njegova dolžnost je, da zagotovi in izjavi, da so proizvodi skladni z veljavnimi zakonskimi zahtevami.

Potrebujete priglašeni organ?

Pred začetkom postopka ugotavljanja skladnosti je pomembno, da kot proizvajalec ugotovite, ali lahko za svoj proizvod sami preverite skladnost oziroma ali mora biti v to vključen priglašeni organ.

Direktiva 2006/42/ES o strojih predvideva vključenost priglašenega organa, kadar proizvod, katerega skladnost je treba preveriti, spada v eno od 23 kategorij iz Priloge IV in kadar ni skladen z harmoniziranim evropskim standardom, ki zajema vse ustrezne zdravstvene in varnostne zahteve. V tem primeru mora proizvajalec zaprositi za pomoč priglašeni organ. V nasprotnem primeru pa notranje preverjanje proizvoda opravi proizvajalec sam.

Priglašeni organ s postopkom ugotavljanja skladnosti preveri skladnost proizvoda. Zagotovi tudi, da tehnična dokumentacija v zadostni meri podpira skladnost proizvoda. Če je priglašeni organ vključen v fazo nadzora proizvodnje, je njegova identifikacijska številka navedena ob oznaki CE.

Ko se priglašeni organ prepriča o skladnosti proizvoda, izda certifikat o skladnosti, s katerim to tudi potrdi. Proizvajalec nato sestavi izjavo o skladnosti, s katero prevzame izključno odgovornost za skladnost z zadevno direktivo. Sestava izjave o skladnosti je pravnozavezujoča.

V izjavi o skladnosti morajo biti med drugim navedeni tudi podatki o proizvajalcu, kot so ime in naslov, bistvene značilnosti, s katerimi je proizvod skladen, vsi evropski standardi in podatki o izvedbi ter identifikacijska številka priglašenega organa in pravno zavezujoč podpis v imenu organizacije, če je primerno. Dodatne podrobnosti so na voljo v zadevni direktivi.

Priglašene organe, ki so jih države članice imenovale za namen ugotavljanja skladnosti, lahko najdete v zbirki podatkov NANDO – Priglašeni in določeni organi Novega pristopa. Priglašene organe lahko glede na posamezno direktivo ali glede na državo iščete prek domače strani NANDO.

Potrebujete priglašeni organ?

Pred začetkom postopka ugotavljanja skladnosti je pomembno, da kot proizvajalec ugotovite, ali lahko ta postopek pri svojem proizvodu izvajate sami oziroma ali mora biti v to vključen priglašeni organ.

Proizvajalec lahko v zvezi z merilnimi instrumenti izbere med dvema postopkoma ugotavljanja skladnosti, navedenima v Prilogi A k direktivi:

  • proizvajalec ugotavlja skladnost na podlagi notranjega nadzora proizvodnje, kot je določeno v Prilogi A,
  • priglašeni organ opravi notranji nadzor proizvodnje skupaj s preskušanjem proizvodov, kot je določeno v Prilogi A1.

Priglašeni organ s postopkom ugotavljanja skladnosti preveri skladnost proizvoda. Zagotovi tudi, da tehnična dokumentacija v zadostni meri podpira skladnost proizvoda. Če je priglašeni organ vključen v fazo nadzora proizvodnje, se njegova identifikacijska številka navede za oznako CE.

Ko se priglašeni organ prepriča o skladnosti proizvoda, izda certifikat o skladnosti, s katerim to tudi potrdi. Proizvajalec nato sestavi izjavo o skladnosti, s katero prevzame izključno odgovornost za zagotovitev skladnosti z zadevno direktivo. Sestava izjave o skladnosti je pravna obveznost.

V izjavi o skladnosti morajo biti med drugim navedeni tudi podatki o proizvajalcu, kot so ime in naslov, bistvene značilnosti, s katerimi je proizvod skladen, vsi evropski standardi in podatki o učinkovitosti ter identifikacijska številka priglašenega organa in pravno zavezujoč podpis v imenu organizacije. Dodatne podrobnosti so na voljo v zadevni direktivi.

Priglašene organe, ki so jih države članice imenovale za namen ugotavljanja skladnosti, lahko najdete v zbirki podatkov NANDO – Priglašeni in določeni organi Novega pristopa. Priglašene organe lahko glede na posamezno direktivo ali glede na državo iščete prek domače strani NANDO.

Potrebujete priglašeni organ?

Pred začetkom postopka ugotavljanja skladnosti je treba ugotoviti, ali kot proizvajalec lahko sami ugotovite skladnost vašega proizvoda oziroma ali mora biti v to vključen priglašeni organ.

Medicinski pripomočki so v Direktivi o medicinskih pripomočkih v skladu z določbami Priloge IX k direktivi razvrščeni v razred I (nizko tveganje) razred IIa ali IIb (srednje tveganje) ali razred III (visoko tveganje). Vključenost priglašenega organa ni potrebna za medicinske pripomočke razreda I, razen kadar gre za pripomočke z merilno funkcijo ali kadar se dajejo na trg v sterilnem stanju.

Priglašeni organ v večini primerov preveri samo vodenje kakovosti s strani proizvajalca. V primeru medicinskih pripomočkov, ki spadajo v razred III, in medicinskih pripomočkov, ki spadajo v razred IIa in IIb na reprezentativni osnovi, priglašeni organ pregleda zasnovo medicinskega pripomočka in njegovo skladnost z bistvenimi zahtevami. Priglašeni organ izda certifikat, v katerem je s sklicevanjem na eno od Prilog II do VI k Direktivi o medicinskih pripomočkih naveden predmet preverjanja.

Priglašene organe, ki so jih države članice imenovale za namen ugotavljanja skladnosti, lahko najdete v zbirki podatkov NANDO – Priglašeni in določeni organi Novega pristopa. Priglašene organe lahko glede na posamezno direktivo, glede na državo ali po številki priglašenega organa (navedena ob oznaki CE) iščete prek domače strani NANDO.

Potrebujete priglašeni organ?

Preden začnete izvajati postopek ocenjevanja, je pomembno, da kot proizvajalec ugotovite, ali lahko svoj proizvod ocenite sami oziroma ali mora biti v to vključen priglašeni organ.

Direktiva 2000/14/ES o emisiji hrupa v okolje predvideva vključitev priglašenega organa (razen v postopku iz Priloge V).

Priglašeni organ s postopkom ugotavljanja skladnosti preveri skladnost proizvoda. Zagotovi tudi, da tehnična dokumentacija v zadostni meri podpira skladnost proizvoda. Če je priglašeni organ vključen v fazo nadzora proizvodnje, se njegova identifikacijska številka navede za oznako CE.

Ko se priglašeni organ prepriča o skladnosti proizvoda, izda certifikat o skladnosti, s katerim to tudi potrdi. Proizvajalec nato sestavi izjavo o skladnosti, s katero prevzame izključno odgovornost za skladnost z zadevno direktivo. Sestava izjave o skladnosti je pravna obveznost.

V izjavi o skladnosti morajo biti med drugim navedeni tudi podatki o proizvajalcu, kot so ime in naslov, bistvene značilnosti, s katerimi je proizvod skladen, vsi evropski standardi in podatki o učinkovitosti ter identifikacijska številka priglašenega organa in pravno zavezujoč podpis v imenu organizacije. Dodatne podrobnosti so na voljo v zadevni direktivi.

Priglašene organe, ki so jih države članice imenovale za namen ugotavljanja skladnosti, lahko najdete v zbirki podatkov NANDO – Priglašeni in določeni organi Novega pristopa. Priglašene organe lahko glede na posamezno direktivo ali glede na državo iščete prek domače strani NANDO.

Potrebujete priglašeni organ?

Pred začetkom postopka ugotavljanja skladnosti je pomembno, da kot proizvajalec ugotovite, ali lahko ta postopek pri svojem proizvodu izvajate sami oziroma ali mora biti v to vključen priglašeni organ.

V primeru neavtomatskih tehtnic lahko proizvajalec izbira med različnimi postopki ugotavljanja skladnosti in se pri tem tudi odloči, ali bo vključil priglašeni organ ali ne.

Priglašeni organ s postopkom ugotavljanja skladnosti preveri skladnost proizvoda. Zagotovi tudi, da tehnična dokumentacija v zadostni meri podpira skladnost proizvoda. Če je priglašeni organ vključen v fazo nadzora proizvodnje, se njegova identifikacijska številka navede za oznako CE.

Ko se priglašeni organ prepriča o skladnosti proizvoda, izda certifikat o skladnosti, s katerim to tudi potrdi. Proizvajalec nato sestavi izjavo o skladnosti, s katero prevzame izključno odgovornost za skladnost z zadevno direktivo. Sestava izjave o skladnosti je pravna obveznost.

V izjavi o skladnosti morajo biti med drugim navedeni tudi podatki o proizvajalcu, kot so ime in naslov, bistvene značilnosti, s katerimi je proizvod skladen, vsi evropski standardi in podatki o učinkovitosti ter identifikacijska številka priglašenega organa in pravno zavezujoč podpis v imenu organizacije. Dodatne podrobnosti so na voljo v zadevni direktivi.

Priglašene organe, ki so jih države članice imenovale za namen ugotavljanja skladnosti, lahko najdete v zbirki podatkov NANDO – Priglašeni in določeni organi Novega pristopa. Priglašene organe lahko glede na posamezno direktivo ali glede na državo iščete prek domače strani NANDO.

Potrebujete priglašeni organ?

Pred začetkom postopka ugotavljanja skladnosti je pomembno, da kot proizvajalec ugotovite, ali lahko ta postopek pri svojem proizvodu izvajate sami, oziroma ali mora biti v to vključen priglašeni organ.

Pri osebni zaščitni opremi se vključitev priglašenega organa zahteva samo pri kategoriji II in III.

Priglašeni organ s postopkom ugotavljanja skladnosti preveri skladnost proizvoda. Zagotovi tudi, da tehnična dokumentacija v zadostni meri podpira skladnost proizvoda. Če je priglašeni organ vključen v fazo nadzora proizvodnje (v primeru osebne zaščitne opreme kategorije III), je njegova identifikacijska številka navedena za oznako CE.

V primeru osebne zaščitne opreme kategorije II priglašeni organ po preverjanju skladnosti proizvoda izda certifikat o ES-pregledu tipa, s katerim to skladnost potrdi. V primeru osebne zaščitne opreme kategorije III se opravi tudi nadzor proizvodnje. Proizvajalec nato pripravi izjavo ES o skladnosti, s katero prevzame izključno odgovornost za skladnost proizvoda z ustrezno direktivo. Priprava izjave ES o skladnosti je pravna obveznost.

V izjavi ES o skladnosti morajo biti med drugim navedeni tudi podatki o proizvajalcu, kot so ime in naslov, številka ES-certifikata o pregledu tipa (če je primerno), podatki o uporabljenih evropskih standardih, podatki o učinkovitosti, identifikacijska številka priglašenega organa, kot tudi pravno zavezujoč podpis v imenu proizvajalca. Dodatne podrobnosti so na voljo v navedeni direktivi.

Priglašene organe, ki so jih države članice imenovale za namen ugotavljanja skladnosti, lahko najdete v zbirki podatkov NANDO – Priglašeni in določeni organi Novega pristopa. Priglašene organe lahko iščete prek domače strani NANDO glede na posamezno direktivo ali glede na državo NANDO.

Potrebujete priglašeni organ?

Pred začetkom postopka ugotavljanja skladnosti je pomembno, da kot proizvajalec ugotovite, ali lahko ta postopek pri svojem proizvodu izvajate sami oziroma ali mora biti v to vključen priglašeni organ.

Tlačna oprema, ki sodi v področje uporabe direktive, je skladno s Prilogo II k direktivi razvrščena v različne kategorije (od I do IV) po naraščajočih stopnjah tveganja.

Vključitev priglašenega organa je obvezna pri opremi kategorije II ali višje kategorije.

Priglašeni organ s postopkom ugotavljanja skladnosti preveri skladnost proizvoda. Zagotovi tudi, da tehnična dokumentacija v zadostni meri podpira skladnost proizvoda. Če je priglašeni organ vključen v fazo nadzora proizvodnje, se njegova identifikacijska številka navede za oznako CE.

Ko se priglašeni organ prepriča o skladnosti proizvoda, izda certifikat, s katerim to tudi potrdi. Proizvajalec nato sestavi izjavo o skladnosti, s katero prevzame izključno odgovornost za skladnost z zadevno direktivo. Sestava izjave o skladnosti je pravna obveznost.

V izjavi o skladnosti morajo biti med drugim navedeni tudi podatki o proizvajalcu, kot so ime in naslov, bistvene značilnosti, s katerimi je proizvod skladen, vsi evropski standardi in podatki o učinkovitosti ter identifikacijska številka priglašenega organa in pravno zavezujoč podpis v imenu organizacije. Dodatne podrobnosti so na voljo v direktivi.

Priglašene organe, ki so jih države članice imenovale za namen ugotavljanja skladnosti, lahko najdete v zbirki podatkov NANDO – Priglašeni in določeni organi Novega pristopa. Priglašene organe lahko glede na posamezno direktivo ali glede na državo iščete prek domače strani NANDO.

Potrebujete priglašeni organ?

Pred začetkom postopka ugotavljanja skladnosti je pomembno, da kot proizvajalec ugotovite, ali lahko ta postopek pri svojem proizvodu izvajate sami oziroma ali mora biti v to vključen priglašeni organ.

Direktiva 2007/23/ES o pirotehničnih izdelkih v vseh primerih predvideva vključenost priglašenega organa.

Priglašeni organ s postopkom ugotavljanja skladnosti preveri skladnost proizvoda. Zagotovi tudi, da tehnična dokumentacija v zadostni meri podpira skladnost proizvoda. Če je priglašeni organ vključen v fazo nadzora proizvodnje, se njegova identifikacijska številka navede za oznako CE.

Ko se priglašeni organ prepriča o skladnosti proizvoda, izda certifikat o skladnosti, s katerim to tudi potrdi. Proizvajalec nato sestavi izjavo o skladnosti, s katero prevzame izključno odgovornost za skladnost z zadevno direktivo. Sestava izjave o skladnosti je pravna obveznost.

V izjavi o skladnosti morajo biti med drugim navedeni tudi podatki o proizvajalcu, kot so ime in naslov, bistvene značilnosti, s katerimi je proizvod skladen, vsi evropski standardi in podatki o učinkovitosti ter identifikacijska številka priglašenega organa in pravno zavezujoč podpis v imenu organizacije. Dodatne podrobnosti so na voljo v zadevni direktivi.

Priglašene organe, ki so jih države članice imenovale za namen ugotavljanja skladnosti, lahko najdete v zbirki podatkov NANDO – Priglašeni in določeni organi Novega pristopa. Priglašene organe lahko glede na posamezno direktivo ali glede na državo iščete prek domače strani NANDO.

Potrebujete priglašeni organ?

Pred začetkom postopka ugotavljanja skladnosti je pomembno, da kot proizvajalec ugotovite, ali lahko ta postopek pri svojem proizvodu izvajate sami oziroma ali mora biti v to vključen priglašeni organ.

Direktiva predvideva različne možne postopke ocenjevanja, kar je odvisno od tipa aparata in od tega, ali se harmonizirani standardi uporabljajo ali ne. Kadar proizvajalec ne uporablja harmoniziranih standardov ali kadar ti ne obstajajo, mora tehnično dokumentacijo predložiti priglašenemu organu, ki jo bo pregledal.

Priglašeni organ s postopkom ugotavljanja skladnosti preveri skladnost proizvoda. Zagotovi tudi, da tehnična dokumentacija v zadostni meri podpira skladnost proizvoda. Če je priglašeni organ vključen v fazo nadzora proizvodnje, je njegova identifikacijska številka navedena za oznako CE.

Ko se priglašeni organ prepriča o skladnosti proizvoda, izda certifikat o skladnosti, s katerim to tudi potrdi. Proizvajalec nato sestavi izjavo o skladnosti, s katero prevzame izključno odgovornost za skladnost vsakega posameznega proizvoda z zadevno direktivo. Sestava izjave o skladnosti je pravna obveznost.

V izjavi o skladnosti morajo biti med drugim navedeni tudi podatki o proizvajalcu, kot so ime in naslov, bistvene značilnosti, s katerimi je proizvod skladen, vsi evropski standardi in podatki o učinkovitosti ter identifikacijska številka priglašenega organa in pravno zavezujoč podpis v imenu organizacije.

Priglašene organe, ki so jih države članice imenovale za namen ugotavljanja skladnosti, lahko najdete v zbirki podatkov NANDO – Priglašeni in določeni organi Novega pristopa. Priglašene organe lahko glede na posamezno direktivo ali glede na državo iščete prek domače strani NANDO.

Potrebujete priglašeni organ?

Pred začetkom postopka ugotavljanja skladnosti je pomembno, da kot proizvajalec ugotovite, ali lahko ta postopek pri svojem proizvodu izvajate sami oziroma ali mora biti v to vključen priglašeni organ.

V primeru posebnih plovil, zgrajenih za obalno plovbo in plovbo v zavetju, ki so proizvedena skladno z evropskimi harmoniziranimi standardi, ki zajemajo vse ustrezne varnostne vidike, lahko proizvajalec opravi notranje preglede proizvoda in nato sestavi in podpiše izjavo ES o skladnosti.
Priglašeni organ s postopkom ugotavljanja skladnosti preveri skladnost proizvoda. Zagotovi tudi, da tehnična dokumentacija v zadostni meri podpira skladnost proizvoda. Če je priglašeni organ vključen v fazo nadzora proizvodnje, se njegova identifikacijska številka navede za oznako CE.

Ko se priglašeni organ prepriča o skladnosti proizvoda, izda certifikat o skladnosti, s katerim to tudi potrdi. Proizvajalec nato sestavi izjavo o skladnosti, s katero prevzame izključno odgovornost za skladnost z zadevno direktivo. Sestava izjave o skladnosti je pravna obveznost.

V izjavi o skladnosti morajo biti med drugim navedeni tudi podatki o proizvajalcu, kot so ime in naslov, bistvene značilnosti, s katerimi je proizvod skladen, vsi evropski standardi in podatki o učinkovitosti ter identifikacijska številka priglašenega organa in pravno zavezujoč podpis v imenu organizacije. Dodatne podrobnosti so na voljo v zadevni direktivi.

Priglašene organe, ki so jih države članice imenovale za namen ugotavljanja skladnosti, lahko najdete v zbirki podatkov NANDO – Priglašeni in določeni organi Novega pristopa. Priglašene organe lahko glede na posamezno direktivo ali glede na državo iščete prek domače strani NANDO.

Potrebujete priglašeni organ?

Poglejte še: http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/legis_en.htm.

Potrebujete priglašeni organ?

Pred začetkom postopka ugotavljanja skladnosti je pomembno, da kot proizvajalec ugotovite, ali lahko ta postopek pri svojem proizvodu izvajate sami oziroma ali mora biti v to vključen priglašeni organ.

V zvezi z varnostjo igrač na evropskem trgu Direktiva 2009/48/ES o varnosti igrač zahteva, da se mora priglašeni organ vključiti v primerih, kadar zadevna igrača ni v celoti (ali delno) skladna s harmoniziranimi standardi, kot je določeno v členu 13 (zato je treba neposredno določiti skladnost z zahtevami direktive) ali kadar proizvajalec meni, da mora igračo preveriti priglašeni organ.

Priglašeni organ s postopkom ugotavljanja skladnosti preveri skladnost proizvoda. Zagotovi tudi, da tehnična dokumentacija v zadostni meri podpira skladnost proizvoda.

Ko se priglašeni organ prepriča o skladnosti proizvoda, izda certifikat o skladnosti, s katerim to tudi potrdi. Proizvajalec nato sestavi izjavo o skladnosti, s katero prevzame izključno odgovornost za skladnost z zadevno direktivo. Sestava izjave o skladnosti je pravna obveznost.

V izjavi o skladnosti morajo biti med drugim navedeni tudi podatki o proizvajalcu, kot so ime in naslov, bistvene značilnosti, s katerimi je proizvod skladen, vsi evropski standardi in podatki o učinkovitosti ter identifikacijska številka priglašenega organa in pravno zavezujoč podpis v imenu organizacije. Dodatne podrobnosti so na voljo v Prilogi III k Direktivi 2009/48/ES.

Priglašene organe, ki so jih države članice imenovale za namen ugotavljanja skladnosti, lahko najdete v zbirki podatkov NANDO – Priglašeni in določeni organi Novega pristopa. Priglašene organe lahko glede na posamezno direktivo ali glede na državo iščete prek domače strani NANDO.

Potrebujete priglašeni organ?

Pred začetkom postopka ugotavljanja skladnosti je pomembno, da kot proizvajalec ugotovite, ali lahko ta postopek pri svojem proizvodu izvajate sami oziroma ali mora biti v to vključen priglašeni organ.

Priglašeni organ s postopkom ugotavljanja skladnosti preveri skladnost proizvoda. Ustrezni postopki ugotavljanja skladnosti, ki so opredeljeni v direktivi, so odvisni od tega, ali se harmonizirani evropski standardi uporabljajo ali ne, in od potencialne nevarnosti, ki jo določa skupna energetska vsebnost posod – glede na zmnožek PS (tlaka) in V (prostornine).

Priglašeni organ s postopkom ugotavljanja skladnosti preveri skladnost proizvoda. Zagotovi tudi, da tehnična dokumentacija v zadostni meri podpira skladnost proizvoda. Če je priglašeni organ vključen v fazo nadzora proizvodnje, se njegova identifikacijska številka navede za oznako CE.

Če je proizvod skladen z direktivo, priglašeni organ izda certifikat o skladnosti, s katerim to tudi potrdi. Proizvajalec nato sestavi izjavo o skladnosti, s katero prevzame izključno odgovornost za skladnost proizvodov z zadevno direktivo. Sestava izjave o skladnosti je pravna obveznost.

V izjavi o skladnosti morajo biti med drugim navedeni tudi podatki o proizvajalcu, kot so ime in naslov, bistvene značilnosti, s katerimi je proizvod skladen, vsi evropski standardi in podatki o učinkovitosti ter identifikacijska številka priglašenega organa in pravno zavezujoč podpis v imenu organizacije. Dodatne podrobnosti so na voljo v zadevni direktivi.

Priglašene organe, ki so jih države članice imenovale za namen ugotavljanja skladnosti, lahko najdete v zbirki podatkov NANDO – Priglašeni in določeni organi Novega pristopa. Priglašene organe lahko glede na posamezno direktivo ali glede na državo iščete prek domače strani NANDO.

Povej naprej: FacebookGoogle+LinkedInpošlji prijatelju