Acest site a fost arhivat la data de 02/02/2015
02/02/2015

Cale de navigare

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Alte instrumente

Aveţi nevoie de un organism notificat?

Aveţi nevoie de un organism notificat?

Toate dispozitivele medicale implantabile active necesită implicarea unui organism notificat.

Pentru a identifica organismul notificat desemnat de către statele membre să realizeze evaluarea conformităţii, consultaţi NANDO – Baza de date a organismelor desemnate şi notificate pentru noua abordare. În această bază de date puteţi căuta organisme notificate în funcţie de directive sau în funcţie de ţară, accesând pagina principală a NANDO.

Aveţi nevoie de un organism notificat?

Înainte de a începe procedura de evaluare, este important de analizat dacă dumneavoastră, în calitate de producător, puteţi să vă evaluaţi produsul sau dacă trebuie să recurgeţi la un organism notificat.

Atunci când vă ocupaţi de aparate reglementate prin directiva privind aparatele consumatoare de combustibili gazoşi, implicarea unui organism notificat este obligatorie.

Un organism notificat verifică conformitatea unui produs prin efectuarea unei evaluări de conformitate. De asemenea, acesta asigură faptul că documentaţia tehnică sprijină suficient conformitatea produsului. În cadrul aplicării directivei privind aparatele consumatoare de combustibili gazoşi, un organism notificat este implicat întotdeauna şi în faza de control a producţiei, iar numărul acestuia de identificare se va regăsi după marcajul CE.

Dacă tipul produsului îndeplineşte dispoziţiile prezentei directive, organismul notificat emite un certificat de examinare CE de tip. După faza de evaluare a conformităţii, producătorul va întocmi Declaraţia de conformitate (DoC) pentru a declara pe propria răspundere că produsul se conformează directivei. Întocmirea Declaraţiei de conformitate este o obligaţie legală.

Declaraţia de conformitate (DoC) trebuie să includă numele şi adresa producătorului, precum şi particularităţile esenţiale cu care produsul se conformează, orice standard european şi informaţiile privind performanţa, precum şi numărul de identificare a organismului notificat însoţit de semnătura autorizată a producătorului.

Pentru a identifica organismul notificat desemnat de către statele membre să realizeze evaluarea conformităţii, consultaţi NANDO - Baza de date a organismelor desemnate şi notificate de tipul noua abordare. În această bază de date puteţi căuta organisme notificate în funcţie de directive sau în funcţie de ţară.

Aveţi nevoie de un organism notificat?

Înainte de a începe procedura de evaluare, este important de analizat dacă dumneavoastră, în calitate de producător, puteţi să vă evaluaţi produsul sau dacă trebuie să recurgeţi la un organism notificat.

Atunci când vă ocupaţi de instalaţii de transport pe cablu pentru persoane implicarea unui organism notificat este obligatorie.

Un organism notificat verifică conformitatea subsistemelor şi componentelor de siguranţă prin efectuarea unei evaluări de conformitate. De asemenea, acesta asigură faptul că documentaţia tehnică sprijină suficient conformitatea produsului.

Atunci când organismul notificat s-a convins de conformitatea produsului, atunci el va emite un certificat care să ateste acest lucru. Apoi producătorul va întocmi Declaraţia de conformitate (DoC) prin care declară pe propria răspundere conformitatea produsului cu directiva pertinentă. Întocmirea Declaraţiei de conformitate este obligatorie.

Declaraţia de conformitate (DoC) trebuie să includă numele şi adresa producătorului, precum şi particularităţile esenţiale cu care produsul se conformează, orice standard european şi informaţiile privind performanţa şi numărul de identificare a organismului notificat, însoţit de semnătura autorizată a producătorului. Pentru detalii suplimentare, consultaţi directiva în cauză.

Pentru a identifica organismul notificat desemnat de către statele membre să realizeze evaluarea conformităţii, consultaţi NANDO - Baza de date a organismelor desemnate şi notificate de tipul noua abordare. În această bază de date puteţi căuta organisme notificate în funcţie de directive sau în funcţie de ţară.

Aveţi nevoie de un organism notificat?

Consultaţi site-ul http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/index_ro.htm.

Aveţi nevoie de un organism notificat?

Înainte de a începe procedura de evaluare, este important de analizat dacă dumneavoastră, în calitate de producător, puteţi să vă evaluaţi produsul sau dacă trebuie să recurgeţi la un organism notificat.

Cerinţa de a implica un organism notificat este stabilită în măsurile de implementare adoptate în Directiva 2009/125/CE privind proiectarea ecologică.

Un organism notificat verifică conformitatea unui produs prin efectuarea unei evaluări de conformitate. De asemenea, acesta asigură faptul că documentaţia tehnică sprijină suficient conformitatea produsului. În cazul în care un organism notificat este implicat în faza de control al producţiei, atunci numărul său de identificare va apărea după marcajul CE.

Atunci când organismul notificat s-a convins de conformitatea produsului, atunci el va emite un certificat de conformitate care să ateste acest lucru. Apoi producătorul va întocmi Declaraţia de conformitate (DoC) prin care declară pe propria răspundere conformitatea produsului cu directiva pertinentă. Întocmirea Declaraţiei de Conformitate este obligatorie.

Declaraţia de conformitate (Doc) trebuie să includă numele şi adresa producătorului, precum şi particularităţile esenţiale cu care produsul se conformează, orice standard european şi informaţiile privind performanţa şi numărul de identificare a organismului notificat, însoţit de semnătura autorizată a producătorului. Pentru detalii suplimentare, consultaţi directiva în cauză.

Pentru a identifica organismul notificat desemnat de către statele membre să realizeze evaluarea conformităţii, consultaţi NANDO – baza de date a organismelor desemnate şi notificate de tipul noua abordare. În această bază de date puteţi căuta organisme notificate în funcţie de directive sau în funcţie de ţară.

Aveţi nevoie de un organism notificat?

În ceea ce priveşte Directiva 2004/108/CE, implicarea unui organism notificat este voluntară. Nu este prevăzută în directivă, indicarea numărului organismului notificat. Însă, producătorul sau reprezentantul său autorizat în Uniunea Europeană poate să prezinte documentaţia tehnică unui organism notificat, care va examina şi va evalua dacă această documentaţie demonstrează conformitatea produselor cu cerinţele directivei. Dacă evaluarea este pozitivă, atunci organismul notificat va emite o declaraţie care să confirme acest fapt. Această declaraţie va face apoi parte din documentaţia tehnică a produselor.

Chiar dacă a fost implicat un organism notificat, întreaga responsabilitate îi rămâne producătorului.

The Declaration of Conformity must include:

Pentru a identifica organismele notificate desemnate de statele membre în vederea evaluării conformităţii echipamentelor R&TTE, producătorii pot utiliza baza de date NANDO – New Approach Notified and Designated Organisations. Organismele notificate pot fi găsite în funcţie de directivă sau în funcţie de ţară, pe prima pagină a site-ului web NANDO.

Aveţi nevoie de un organism notificat?

Înainte de a începe procedura de evaluare, este important de analizat dacă dumneavoastră, în calitate de producător, puteţi să vă evaluaţi produsul sau dacă trebuie să recurgeţi la un organism notificat.

În cazul sistemelor şi sistemelor de protecţie destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive, depinde de fiecare produs în parte dacă implicarea unui organism notificat pentru evaluarea conformităţii produsului este sau nu obligatorie. Pentru detalii, consultaţi Directiva 94/9/CE.

Un organism notificat verifică conformitatea unui produs prin efectuarea unei evaluări. De asemenea, acesta asigură faptul că documentaţia tehnică este conformă cu produsul. În cazul în care un organism notificat este implicat în faza de control a producţiei, atunci numărul său de identificare va apărea după marcajul CE.

Atunci când organismul notificat s-a convins de conformitatea produsului, atunci el va emite un certificat de conformitate care să ateste acest lucru. Apoi, producătorul va întocmi Declaraţia de conformitate (DoC) prin care declară pe propria răspundere conformitatea produsului cu directiva pertinentă. Întocmirea Declaraţiei de conformitate este o obligaţie legală a producătorului.

Declaraţia de Conformitate (DoC) trebuie să includă numele şi adresa producătorului, precum şi particularităţile esenţiale cu care produsul se conformează, orice standard european armonizat şi informaţiile privind performanţa şi numărul de identificare a organismului notificat, însoţit de semnătura autorizată a producătorului. Pentru detalii specifice, consultaţi directiva în cauză, în special anexa II la aceasta.

Pentru a identifica organismul notificat desemnat de către statele membre să realizeze evaluarea conformităţii, consultaţi NANDO – Baza de date a organismelor desemnate şi notificate de tipul noua abordare. În această bază de date puteţi căuta organisme notificate în funcţie de directive sau în funcţie de ţară.

Aveţi nevoie de un organism notificat?

În cazul explozivilor de uz civil, organismul notificat trebuie obligatoriu implicat.

Un organism notificat verifică conformitatea unui produs prin efectuarea unei evaluări. De asemenea, acesta asigură faptul că documentaţia asigură conformitatea produsului. În cazul în care un organism notificat este implicat în faza de control a producţiei, atunci numărul său de identificare va apărea după marcajul CE.

Atunci când organismul notificat s-a convins de conformitatea produsului, el va emite un certificat de conformitate care să ateste acest lucru. Apoi, producătorul va întocmi Declaraţia de conformitate (DoC) prin care declară pe propria răspundere conformitatea produsului cu directiva pertinentă. Întocmirea Declaraţiei de conformitate este o obligaţie legală.

Declaraţia de conformitate (DoC) trebuie să includă numele şi adresa producătorului, precum şi particularităţile esenţiale cu care produsul se conformează, orice standard european şi informaţiile privind performanţa şi numărul de identificare a organismului notificat, însoţit de semnătura autorizată a producătorului. Pentru detalii specifice, consultaţi directiva în cauză.

Pentru a identifica organismul notificat desemnat de către statele membre să realizeze evaluarea conformităţii, consultaţi NANDO – Baza de date a organismelor desemnate şi notificate de tipul noua abordare. În această bază de date puteţi căuta organisme notificate în funcţie de directive sau în funcţie de ţară, accesând pagina principală a NANDO.

Aveţi nevoie de un organism notificat?

Înaintea demarării procedurii de evaluare, trebuie să stabiliţi dacă dumneavoastră, în calitate de producător, puteţi să vă evaluaţi personal produsul sau dacă trebuie să implicaţi un organism notificat în procesul de evaluare.

În cazul cazanelor de apă fierbinte, tipul de produs va determina dacă aveţi sau nu nevoie să implicaţi un organism notificat. Pentru detalii suplimentare, consultaţi Directiva 92/42/CEE.

Un organism notificat verifică conformitatea unui tip de produs prin efectuarea unei evaluări. De asemenea, acesta se asigură că documentaţia tehnică sprijină suficient conformitatea produsului. Dacă un organism notificat a fost implicat în faza de control a producţiei, atunci numărul acestuia de identificare va apărea după marcajul CE.

După ce organismul notificat s-a convins de conformitatea produsului, atunci acesta emite un certificat de conformitate. Apoi, producătorul va întocmi Declaraţia de conformitate (DoC) prin care declară că dispozitivele lansate pe piaţă sunt conforme cu tipul evaluat de organismul notificat, şi implicit cel al directivei. Acest fapt este doar obligaţia producătorului, iar întocmirea Declaraţiei de conformitate reprezintă o obligaţie legală.

Declaraţia de conformitate (Doc) trebuie să includă numele şi adresa producătorului, precum şi particularităţile esenţiale cu care produsul se conformează, orice standard european şi informaţiile privind performanţa şi numărul de identificare a organismului notificat, însoţit de semnătura autorizată a producătorului. Pentru detalii specifice, consultaţi directiva în cauză.

Pentru a identifica organismul notificat desemnat de către statele membre să realizeze evaluarea conformităţii consultaţi NANDO – Baza de date a organismelor desemnate şi notificate de tipul noua abordare. În această bază de date puteţi căuta organisme notificate în funcţie de directive sau în funcţie de ţară, accesând pagina principală a NANDO.

Aveţi nevoie de un organism notificat?

Înainte de a începe procedura de evaluare, este important de analizat dacă dumneavoastră, în calitate de producător, puteţi să vă evaluaţi produsul sau dacă trebuie să recurgeţi la un organism notificat.

Implicarea unui organism notificat este necesară pentru toate dispozitivele medicale pentru diagnosticare in vitro menţionate în anexa II la Directiva 98/79/CE şi pentru dispozitivele de autotestare. Pentru a identifica organismul notificat desemnat de către statele membre să realizeze evaluarea conformităţii, consultaţi NANDO – Baza de date a organismelor desemnate şi notificate de tipul noua abordare. În această bază de date puteţi căuta organisme notificate în funcţie de directive sau în funcţie de ţară, accesând pagina principală a NANDO.

Aveţi nevoie de un organism notificat?

Instalatorul ascensorului sau producătorul componentelor de siguranţă trebuie să implice obligatoriu un organism notificat în evaluarea procedurii de conformitate.

Implicarea unui organism notificat este obligatorie în cazul evaluării conformităţii ascensoarelor.

Organismul Notificat verifică conformarea unui produs prin conducerea unei evaluări de conformitate pentru un anume produs. De asemenea, un astfel de organism notificat asigură faptul că documentaţia tehnică sprijină suficient conformitatea produsului. Dacă un asemenea organism este implicat în faza de control a producţiei, atunci numărul său de identificare este aplicat după marcajul CE.

După ce organismul notificat s-a convins de conformitatea produsului atunci acesta emite un certificat care să ateste acest lucru. Apoi, instalatorul ascensorului sau producătorul componentelor de siguranţă întocmeşte Declaraţia de conformitate (DoC) prin care declară pe propria răspundere conformitatea produsului cu directiva pertinentă. Întocmirea Declaraţiei de conformitate este o obligaţie legală.

Declaraţia de Conformitate (DoC) trebuie să cuprindă datele de identificare ale instalatorului ascensorului sau producătorului componentelor de siguranţă cum ar fi numele şi adresa, precum şi particularităţile esenţiale cu care produsul se conformează, orice standard european şi informaţiile privind performanţa produsului, şi numărul de identificare a organismului notificat, însoţit de semnătura autorizată a producătorului. Pentru detalii specifice, consultaţi directiva în cauză.

Pentru a identifica organismul notificat desemnat de către statele membre să realizeze evaluarea conformităţii consultaţi NANDO – Baza de date a organismelor desemnate şi notificate de tipul noua abordare. În această bază de date puteţi căuta organisme notificate în funcţie de directive sau în funcţie de ţară, accesând pagina principală a NANDO.

Aveţi nevoie de un organism notificat?

Producătorul poate consulta un organism notificat, însă lui îi revine întotdeauna datoria de a se asigura că produsele sunt conforme cu cerinţele legislative.

Aveţi nevoie de un organism notificat?

Înainte de a începe procedura de evaluare, este important de analizat dacă dumneavoastră, în calitate de producător, puteţi să vă evaluaţi produsul sau dacă trebuie să recurgeţi la un organism notificat.

Directiva 2006/42/CE prevede implicarea unui organism notificat dacă produsul se încadrează într-una din cele 23 de categorii prezentate în Anexa IV a Directivei și dacă produsul nu se conformează cu Standardele europene armonizate referitoare la toate cerinţele de sănătate şi securitate necesare. În acest caz producătorul trebuie să recurgă la un organism notificat. Dacă acest criteriu nu este îndeplinit atunci producătorul efectuează doar verficări interne asupra produsului.

Un organism notificat verifică conformitatea unui produs prin efectuarea unei evaluări de conformitate. De asemenea, acesta asigură faptul că documentaţia tehnică sprijină suficient conformitatea produsului. În cazul în care un organism notificat este implicat în faza de control al producţiei, atunci numărul său de identificare va apărea după marcajul CE.

Atunci când organismul notificat s-a convins de conformitatea produsului, atunci el va emite un certificat de conformitate care să ateste acest lucru. Apoi producătorul va întocmi Declaraţia de conformitate (DoC) prin care declară pe propria răspundere conformitatea produsului cu directiva pertinentă. Întocmirea Declaraţiei de Conformitate este obligatorie.

Declaraţia de conformitate (Doc) trebuie să includă numele şi adresa producătorului, precum şi particularităţile esenţiale cu care produsul se conformează, orice standard european şi informaţiile privind performanţa şi numărul de identificare a organismului notificat, însoţit de semnătura autorizată a producătorului. Pentru detalii suplimentare, consultaţi directiva în cauză.

Pentru a identifica organismul notificat desemnat de către statele membre să realizeze evaluarea conformităţii, consultaţi NANDO – baza de date a organismelor desemnate şi notificate de tipul noua abordare. În această bază de date puteţi căuta organisme notificate în funcţie de directive sau în funcţie de stat.

Aveţi nevoie de un organism notificat?

Înaintea demarării procedurii de evaluare, este important de verificat dacă dumneavoastră, în calitate de producător, puteţi să vă evaluaţi personal produsul sau dacă trebuie să implicaţi un organism notificat în această fază.

În cazul directivei 2004/22/EC, pentru toate tipurile de mijloace de măsurare a căror introducere pe piaţă şi/sau punere în funcţiune sunt reglementate de această directivă, toate procedurile de evaluare a conformităţii aplicabile implică intervenţia organismelor notificate.

Un organism notificat verifică conformitatea produsului pe baza efectuării unei evaluări a conformităţii. De asemenea, organismul notificat verifică dacă documentaţia tehnică a produsului descrie într-o manieră inteligibilă concepţia, producţia şi funcţionarea mijlocului de măsurare şi permite evaluarea conformităţii acestuia . Dacă un organism notificat a fost implicat în faza de control a producţiei, atunci numărul său de identificare va apare după marcajul metrologic suplimentar.

După ce organismul notificat a verificat conformitatea produsului cu cerinţele aplicabile, acesta emite un certificat care atestă acest fapt. Apoi producătorul va întocmi Declaraţia de conformitate (DoC) prin care declară pe propria răspundere conformitatea mijlocului de măsurare cu cerinţele esenţiale prevăzute în anexa 1 şi anexa specifică din cadrul directivei. Întocmirea Declaraţiei de conformitate este o obligaţie legală a producătorului. Obligaţia emiterii DoC poate fi îndeplinită , sub numele şi responsabilitatea producătorului, şi de reprezentantul autorizat al producătorului, stabilit în UE.

Declaraţia de conformitate (Doc) trebuie să includă numele şi adresa producătorului, să identifice tipul mijlocului de măsurare pentru care a fost emisă, să declarare conformitatea cu directiva/directivele aplicabile, să includă lista completă a standardelor armonizate aplicate pentru stabilirea conformităţii, data şi locul emiterii declaraţiei, numele şi semnătura sau semnul echivalent de validare a persoanei autorizate care acţionează în numele emitentului.

Pentru a identifica organismele notificate desemnate de către statele membre să realizeze evaluarea conformităţii consultaţi NANDO – Baza de date a organismelor desemnate şi notificate la nivelul UE pentru aplicarea modulelor de evaluare a conformităţii prevăzute în Noua Abordare . În această bază de date puteţi căuta organisme notificate în funcţie de directive sau în funcţie de ţară.

Aveţi nevoie de un organism notificat?

Înainte de a începe procedura de evaluare, este important de analizat dacă dumneavoastră, în calitate de producător, puteţi să vă evaluaţi produsul sau dacă trebuie să recurgeţi la un organism notificat.

Directiva privind dispozitivele medicale clasifică aceste dispozitive conform prevederilor anexei IX la aceasta ca fiind de clasa I (risc scăzut), clasa II a sau II b (risc mediu) sau clasa III (risc ridicat). Implicarea unui organism notificat nu este necesară pentru dispozitivele medicale din clasa I, numai dacă acestea nu au o funcţionalitate de măsurare sau dacă nu sunt lansate pe piaţă în condiţie sterilă.

Un organism notificat verifică, în cele mai multe dintre cazuri, sistemul de management al calităţii producătorului. Pentru toate dispozitivele medicale din clasa III şi pentru cele din clasele II a şi II b pe bază reprezentativă, proiectarea dispozitivelor medicale şi conformitatea lor cu Cerinţele esenţiale trebuie să fie verificate de un organism notificat. Organismul notificat emite un certificat care indică, referindu-se la una dintre anexele II până la VI la directiva privind dispozitivele medicale, ceea ce a fost verificat.

Pentru a identifica organismul notificat desemnat de către statele membre să realizeze evaluarea conformităţii, consultaţi NANDO – Baza de date a organismelor desemnate şi notificate de tipul noua abordare. În această bază de date puteţi căuta organisme notificate în funcţie de directive, ţară sau numărul de identificare a organismului notificat (indicat lângă marcajul CE).

Aveţi nevoie de un organism notificat?

Înaintea demarării procedurii de evaluare, este important de verificat dacă dumneavoastră, în calitate de producător, puteţi să vă evaluaţi personal produsul sau dacă trebuie să implicaţi un organism notificat în această fază.

Directiva 2000/14/EC privind emisiile de zgomot în mediu prevede implicarea unui organism notificat (cu excepţia cazurilor enumerate în anexa V la directivă).

Un organism notificat verifică conformitatea produsului pe baza efectuării unei evaluări a conformităţii. De asemenea, organismul notificat evaluează dacă documentaţia tehnică a produsului sprijină suficient conformitatea produsului. Dacă un organism notificat a fost implicat în faza de control a producţiei, atunci numărul său de identificare va apărea după marcajul CE.

După ce organismul notificat s-a convins de conformitatea produsului, atunci acesta emite un certificat de conformitate. Apoi, producătorul va întocmi Declaraţia de conformitate (DoC) prin care declară pe propria răspundere conformitatea produsului cu directiva pertinentă. Întocmirea Declaraţiei de conformitate este o obligaţie legală a producătorului.

Declaraţia de conformitate (Doc) trebuie să includă numele şi adresa producătorului, precum şi particularităţile esenţiale cu care produsul se conformează, orice standard european şi informaţiile privind performanţa şi numărul de identificare a organismului notificat, însoţit de semnătura autorizată a producătorului. Pentru detalii specifice consultaţi directiva în cauză.

Pentru a identifica organismul notificat desemnat de către statele membre să realizeze evaluarea conformităţii, consultaţi NANDO – Baza de date a organismelor desemnate şi notificate de tipul noua abordare. În această bază de date puteţi căuta organisme notificate în funcţie de directive sau în funcţie de ţară, accesând pagina principală a NANDO.

Aveţi nevoie de un organism notificat?

Înaintea demarării procedurii de evaluare, este important de verificat dacă, în calitate de producător, puteţi să vă evaluaţi personal produsul sau dacă trebuie să implicaţi un organism notificat în această fază.

În cazul directivei 2009/23/EC, pentru introducerea pe piaţă şi/sau punerea în funcţiune a aparatelor de cântărit cu funcţionare neautomată utilizate în domeniile precizate anterior, toate procedurile de evaluare a conformităţii aplicabile implică intervenţia organismelor notificate.

Stabilirea conformităţii aparatelor de cântărit cu funcţionare neautomată utilizate în domeniile mai sus menţionate cu cerinţele esenţiale din directivă se realizează prin una din procedurile de evaluare a conformităţii precizate în cadrul directivei, procedură aleasă de producător. .

Un organism notificat verifică conformitatea produsului pe baza efectuării unei evaluări a conformităţii. De asemenea, organismul notificat verifică dacă documentaţia tehnică a produsului descrie într-o manieră inteligibilă concepţia, producţia şi funcţionarea mijlocului de măsurare şi permite evaluarea conformităţii acestuia . Dacă un organism notificat a fost implicat în faza de control a producţiei, atunci numărul său de identificare va apare după marcajul CE.

După ce organismul notificat a verificat conformitatea produsului cu cerinţele aplicabile, acesta emite un certificat care atestă acest fapt. Apoi producătorul va întocmi Declaraţia de conformitate (DoC) prin care declară pe propria răspundere conformitatea mijlocului de măsurare cu cerinţele esenţiale prevăzute în cadrul directivei. Întocmirea Declaraţiei de conformitate este o obligaţie legală a producătorului. Obligaţia emiterii DoC poate fi îndeplinită , sub numele şi responsabilitatea producătorului şi de reprezentantul autorizat al producătorului, stabilit în UE.

Declaraţia de conformitate (Doc) trebuie să includă numele şi adresa producătorului, să identifice tipul mijlocului de măsurare pentru care a fost emisă, să declarare conformitatea cu directiva/directivele aplicabile, să includă lista completă a standardelor armonizate aplicate pentru stabilirea conformităţii, data şi locul emiterii declaraţiei, numele şi semnătura sau semnul echivalent de validare a persoanei autorizate care acţionează în numele emitentului.

Pentru a identifica organismul notificat desemnat de către statele membre să realizeze evaluarea conformităţii consultaţi NANDO – Baza de date a organismelor desemnate şi notificate de tipul noua abordare. În această bază de date puteţi căuta organisme notificate în funcţie de directive sau în funcţie de ţară, accesând pagina principală a NANDO – Baza de date a organismelor desemnate şi notificate la nivelul UE pentru aplicarea modulelor de evaluare a conformităţii prevăzute în Noua Abordare. În această bază de date puteţi căuta organisme notificate în funcţie de directive sau în funcţie de ţară.

Aveţi nevoie de un organism notificat?

Înaintea demarării procedurii de evaluare, este important de verificat dacă dumneavoastră, în calitate de producător, puteţi să vă evaluaţi personal produsul sau dacă trebuie să implicaţi un organism notificat în această fază.

În sectorul dedicat echipamentului individual de protecţie numai echipamentele din categoriile II şi III necesită implicarea unui organism notificat.

Un organism notificat verifică conformitatea produsului pe baza efectuării unei evaluări a conformităţii. De asemenea, acest organism evaluează dacă documentaţia tehnică sprijină suficient conformitatea produsului. Dacă un organism notificat este implicat în faza de control a producţiei (în cazul produselor din categoria III a echipamentelor individuale de protecţie), atunci numărul său de identificare va apărea după marcajul CE.

Pentru produsele din categoria II a echipamentelor individuale de protecţie, atunci când un organism notificat verifică conformitatea produsului, acesta va emite certificatul examinării CE de tip pentru a confirma acest lucru. Pe lângă această procedură, în cazul echipamentelor individuale de protecţie din categoria III se efectuează şi un control al producţiei. Apoi, producătorul va întocmi Declaraţia de conformitate (DoC) prin care declară pe propria răspundere conformitatea produsului cu directiva pertinentă. Întocmirea Declaraţiei de conformitate este o obligaţie legală a producătorului.

Declaraţia de conformitate (DoC) trebuie să includă numele şi adresa producătorului, numărul certificatului de examinare CE de tip (dacă este cazul), orice standard european şi informaţiile privind performanţa şi numărul de identificare a organismului notificat, însoţit de semnătura autorizată a producătorului. Pentru detalii specifice consultaţi directiva în cauză.

Pentru a identifica organismul notificat desemnat de către statele membre să realizeze evaluarea conformităţii, consultaţi NANDO – Baza de date a organismelor desemnate şi notificate de tipul noua abordare. În această bază de date puteţi căuta organisme notificate în funcţie de directive sau în funcţie de ţară, accesând pagina principală a NANDO.

Aveţi nevoie de un organism notificat?

Înaintea demarării procedurii de evaluare, este important de verificat dacă în calitate de producător puteţi să vă evaluaţi personal produsul sau dacă trebuie să implicaţi un organism notificat în această fază.

Echipamentele sub presiune care intră sub incidenţa domeniului de aplicare a directivei sunt clasificate conform anexei II la directivă în categorii diferite (de la I la IV) în ordinea crescătoare a nivelului de risc.

Implicarea unui organism notificat este obligatorie începând de la grupa II de echipamente sub presiune.

Un organism notificat verifică conformitatea produsului pe baza efectuării unei evaluări a conformităţii. De asemenea, acest organism evaluează dacă documentaţia tehnică a produsului sprijină suficient conformitatea produsului. Dacă un organism notificat a fost implicat în faza de control a producţiei, atunci numărul său de identificare va apărea după marcajul CE.

După ce organismul notificat s-a convins de conformitatea produsului, atunci acesta emite un certificat de conformitate. Apoi, producătorul va întocmi Declaraţia de conformitate (DoC) prin care declară pe propria răspundere conformitatea produsului cu directiva pertinentă. Întocmirea Declaraţiei de conformitate este o obligaţie legală.

Declaraţia de conformitate (DoC) trebuie să includă numele şi adresa producătorului, precum şi particularităţile esenţiale cu care produsul se conformează, orice standard european şi informaţiile privind performanţa şi numărul de identificare a organismului notificat, însoţit de semnătura autorizată a producătorului. Pentru detalii specifice consultaţi directiva în cauză.

Pentru a identifica organismul notificat desemnat de către statele membre să realizeze evaluarea conformităţii, consultaţi NANDO – Baza de date a organismelor desemnate şi notificate de tipul noua abordare. În această bază de date puteţi căuta organisme notificate în funcţie de directive sau în funcţie de ţară, accesând pagina principală a NANDO.

Aveţi nevoie de un organism notificat?

Înaintea demarării procedurii de evaluare, este important de verificat dacă în calitate de producător puteţi să vă evaluaţi personal produsul sau dacă trebuie să implicaţi un organism notificat în această fază.

Directiva 2007/23/CE privind articolele pirotehnice prevede întotdeauna implicarea unui organism notificat.

Un organism notificat verifică conformitatea produsului pe baza efectuării unei evaluări a conformităţii. De asemenea, organismul notificat verifică dacă documentaţia tehnică a produsului sprijină suficient conformitatea produsului. Dacă un organism notificat a fost implicat în faza de control a producţiei, atunci numărul său de identificare va apărea după marcajul CE.

După ce organismul notificat s-a convins de conformitatea produsului, atunci acesta emite un certificat care atestă acest fapt. Apoi producătorul va întocmi Declaraţia de conformitate (DoC) prin care declară pe propria răspundere conformitatea produsului cu directiva pertinentă. Întocmirea Declaraţiei de conformitate este o obligaţie legală a producătorului.

Declaraţia de conformitate (Doc) trebuie să includă numele şi adresa producătorului, precum şi particularităţile esenţiale cu care produsul se conformează, orice standard european şi informaţiile privind performanţa şi numărul de identificare a organismului notificat, însoţit de semnătura autorizată a producătorului. Pentru detalii specifice consultaţi directiva în cauză.

Pentru a identifica organismul notificat desemnat de către statele membre să realizeze evaluarea conformităţii, consultaţi NANDO – Baza de date a organismelor desemnate şi notificate de tipul noua abordare. În această bază de date puteţi căuta organisme notificate în funcţie de directive sau în funcţie de ţară, accesând pagina principală a NANDO.

Aveţi nevoie de un organism notificat?

Înainte de demararea unei proceduri de evaluare a conformităţii, este important ca producătorul să verifice dacă poate să evalueze personal conformitatea produsului cu cerinţele esenţiale sau dacă trebuie să apeleze la un organism notificat.

Această directivă prevede diferite posibilităţi de evaluare în funcţie de tipul de aparat şi dacă au fost folosite sau nu au fost folosite standarde armonizate. În cazul în care nu au fost folosite standarde armonizate sau când acestea nu există, producătorul trebuie să prezinte dosarul tehnic al aparatului unui organism notificat, spre evaluare.

Organismul notificat verifică conformitatea produsului pe baza efectuării unei evaluări a conformităţii. De asemenea, acest organism verifică dacă documentaţia tehnică a produsului demonstrează suficient de bine respectarea cerinţelor esenţiale. Dacă un organism notificat a fost implicat în faza de control al producţiei, atunci numărul său de identificare va apărea lângă marcajul CE.

După ce organismul notificat s-a convins de conformitatea produsului, atunci acesta emite o opinie.

Pentru a identifica organismele notificate desemnate de statele membre în vederea evaluării conformităţii echipamentelor R&TTE, producătorii pot utiliza baza de date NANDO – New Approach Notified and Designated Organisations. Organismele notificate pot fi găsite în funcţie de directivă sau în funcţie de ţară, pe prima pagină a site-ului web NANDO.

Aveţi nevoie de un organism notificat?

Înaintea demarării procedurii de evaluare, este important de verificat dacă în calitate de producător puteţi să vă evaluaţi personal produsul sau dacă trebuie să implicaţi un organism notificat în această fază.

Pentru ambarcaţiunile destinate pentru efectuarea de voiaje maritime în apropierea coastei, sau în ape protejate, care sunt construite în conformitate cu standardele europene armonizate şi care acoperă toate aspectele relevante siguranţei, producătorul poate să efectueze personal verificările interne, să întocmească şi să semneze Declaraţia de conformitate CE.
Un organism notificat verifică conformitatea produsului pe baza efectuării unei evaluări a conformităţii. De asemenea, organismul notificat evaluează dacă documentaţia tehnică a produsului acoperă suficient conformitatea produsului. Dacă un organism notificat a fost implicat în faza de control a producţiei, atunci numărul său de identificare va apărea după marcajul CE.

După ce organismul notificat s-a convins de conformitatea produsului atunci acesta emite un certificat de conformitate. Apoi producătorul va întocmi Declaraţia de conformitate (DoC) prin care declară pe propria răspundere conformitatea produsului cu directiva pertinentă. Întocmirea Declaraţiei de conformitate este o obligaţie legală.

Declaraţia de conformitate (DoC) trebuie să includă numele şi adresa producătorului, precum şi cerinţele esenţiale cu care produsul se conformează, orice standard european şi informaţiile privind certificările şi numărul de identificare a organismului notificat, însoţit de semnătura autorizată a producătorului. Pentru detalii specifice consultaţi directiva în cauză.

Pentru a identifica organismul notificat desemnat de către statele membre să realizeze evaluarea conformităţii consultaţi NANDO – Baza de date a organismelor desemnate şi notificate de tipul noua abordare. În această bază de date puteţi căuta organisme notificate în funcţie de directive sau în funcţie de ţară, accesând pagina principală a NANDO.

Aveţi nevoie de un organism notificat?

Consultaţi site-ul http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/legis_en.htm.

Aveţi nevoie de un organism notificat?

Înaintea demarării procedurii de evaluare, este important de verificat dacă dumneavoastră, în calitate de producător, puteţi să vă evaluaţi personal produsul sau dacă trebuie să implicaţi un organism notificat în această fază.

În ceea ce priveşte siguranţa jucăriilor pe piaţa europeană, Directiva 2009/48/CE privind siguranţa jucăriilor prevede asistenţa unui organism notificat în cazul în care jucăria în cauză nu se conformează în totalitate cu standardele armonizate prevăzute la articolul 13 al acestei directive (în acest caz, conformitatea e stabilită direct în baza cerinţelor directivei) sau în cazul în care producătorul consideră că jucăria în cauză necesită verificarea de către organism notificat.

Un organism notificat verifică conformitatea produsului pe baza efectuării unei evaluări a conformităţii. De asemenea, organismul notificat asigură faptul că documentaţia tehnică a produsului sprijină suficient conformitatea produsului.

După ce organismul notificat s-a convins de conformitatea produsului, atunci acesta emite un certificat de conformitate. Apoi, producătorul va întocmi Declaraţia de conformitate (DoC) prin care declară pe propria răspundere conformitatea produsului cu directiva pertinentă. Întocmirea Declaraţiei de conformitate este o obligaţie legală.

Declaraţia de conformitate (DoC) trebuie să includă numele şi adresa producătorului, precum şi particularităţile esenţiale cu care produsul se conformează, orice standard european şi informaţiile privind performanţa şi numărul de identificare a organismului notificat, însoţit de semnătura autorizată a producătorului. Pentru detalii specifice, consultaţi anexa III la Directiva 2009/48/CE.

Pentru a identifica organismul notificat desemnat de către statele membre să realizeze evaluarea conformităţii, consultaţi NANDO – Baza de date a organismelor desemnate şi notificate de tipul noua abordare. În această bază de date puteţi căuta organisme notificate în funcţie de directive sau în funcţie de ţară, accesând pagina principală a NANDO.

Aveţi nevoie de un organism notificat?

Înaintea demarării procedurii de evaluare, este important de verificat dacă dumneavoastră, în calitate de producător, puteţi să vă evaluaţi personal produsul sau dacă trebuie să implicaţi un organism notificat în această fază.

Un organism notificat verifică conformitatea produsului pe baza efectuării unei evaluări a conformităţii. Directiva în cauză prevede modalităţi diferite de evaluare a conformităţii ce depind de utilizarea sau nu a standardelor europene armonizate şi de eventualele riscuri legate de presiunea conţinutului total energetic al recipientului, aflat prin calcularea produsului dintre PS(presiune) x V (volum).

De asemenea, organismul notificat asigură faptul că documentaţia tehnică a produsului sprijină suficient conformitatea produsului. Dacă un organism notificat a fost implicat în faza de control a producţiei, atunci numărul său de identificare va apărea după marcajul CE.

După ce organismul notificat s-a convins de conformitatea produsului, atunci acesta emite un certificat care atestă acest fapt. Apoi, producătorul va întocmi Declaraţia de conformitate (DoC) prin care declară pe propria răspundere conformitatea produsului cu directiva pertinentă. Întocmirea Declaraţiei de Conformitate este o obligaţie legală.

Declaraţia de conformitate (DoC) trebuie să includă numele şi adresa producătorului, precum şi particularităţile esenţiale cu care produsul se conformează, orice standard european şi informaţiile privind performanţa şi numărul de identificare a organismului notificat, însoţit de semnătura autorizată a producătorului. Pentru detalii specifice consultaţi directiva în cauză.

Pentru a identifica organismul notificat desemnat de către statele membre să realizeze evaluarea conformităţii, consultaţi NANDO – Baza de date a organismelor desemnate şi notificate de tipul noua abordare. În această bază de date puteţi căuta organisme notificate în funcţie de directive sau în funcţie de ţară, accesând pagina principală a NANDO.

Partajează: FacebookGoogle+LinkedInTrimite pagina unui prieten