This site has been archived on 02/02/2015
02/02/2015

Navigation path

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Additional tools

Behov for et notifisert organ?

Behov for et notifisert organ?

For alt aktivt implanterbart utstyr er det obligatorisk å involvere et teknisk kontrollorgan.

For å finne de tekniske kontrollorganene som er utnevnt av medlemsstatene for å utføre samsvarsvurderingen, bruk NANDO – New Approach Notified and Designated Organisations-databasen. Du kan lete etter tekniske kontrollorganer via direktiv eller via land via NANDO-hjemmesider.

Behov for et notifisert organ?

Før du fortsetter med vurderingsprosedyrer, er det viktig å finne ut om du, produsenten, kan vurdere produktet ditt selv eller må involvere et teknisk kontrollorgan.

Når du har med utstyret som dekkes av direktivet for gassapparater, er det obligatorisk å involvere et teknisk kontrollorgan.

Et teknisk kontrollorgan kontrollerer samsvar hos et produkt ved en samsvarsvurdering. Det sikrer også at teknisk dokumentasjon fullt ut støtter produktovernestemmelse. I GAD-rammeverket er et teknisk kontrollorgan også alltid involvert i produksjonskontrollfasen og identifikasjonsnummeret følger CE-merkingen.

Når det tekniske kontrollorganet har vurdert samsvaret med produkttypen og tilfredsstiller de anvendelige provisjonene, utsteder den en EØF-type undersøkelsessertifikat for å bekrefte dette. Etter fullførelsen av produksjonsfasens samsvarsvurdering, vil produsenten deretter tegne opp samsvarserklæringen for å erklære eneansvar for at produktet samsvarer med det relevante direktivet. Etablering av samsvarserklæringen er en rettslig plikt.

Samsvarserklæringen skal også inneholde produsentens informasjon slik som navn og adresse, spesielle karakteristikker som produktet svarer til, eventuelle europeiske standarder og ytelsesinformasjon og og informasjonsnummeret til det tekniske kontrollorganet i tillegg til en lovlig bindende signatur.

For å finne de tekniske kontrollorganene som er utnevnt av medlemsstatene for å utføre samsvarsvurderingen, bruk NANDO – New Approach Notified and Designated Organisations-databasen. Du kan lete etter tekniske kontrollorganer via direktiv eller via land via NANDO-hjemmesider.

Behov for et notifisert organ?

Før du fortsetter med vurderingsprosedyrer er det viktig å finne ut om du, produsenten, kan vurdere produktet ditt selv eller må involvere et teknisk kontrollorgan.

I tilfelle kabelinstallasjoner til persontransport er det obligatorisk med assistanse fra teknisk kontrollorgan.

Et teknisk kontrollorgan kontrollerer samsvar til undersystemene og sikkerhetskomponenter ved å utføre en samsvarsvurdering. Den sikrer også at den tekniske dokumentasjonen støtter produktetterlevelse til stor nok utstrekning.

Når det tekniske kontrollorganet er overbevist at produktet samsvarer vil det utstede et samsvarssertifikat for å bekrefte dette. Produsenten vil så tegne opp samsvarserklæring for å erklære eneansvar for samsvar til det relevante direktivet. Etablering av samsvarserklæringen er en rettslig plikt.

Samsvarsdeklarasjonen må inneholde produsentens informasjon slik som navn og adresse, essensielle karakteristikker ved produktet, enhver europeisk standard og ytelsesdata og identifikasjonsnummeret til det tekniske kontrollorganet i tillegg til en lovmessig bindende signatur på vegne av organisasjonen. For mer informasjon, se det spesifikke direktivet.

For å finne de tekniske kontrollorganene som er utnevnt av medlemsstatene for å utføre samsvarsvurderingen, bruk NANDO – New Approach Notified and Designated Organisations-databasen. Du kan lete etter tekniske kontrollorganer via direktiv eller via land via NANDO-hjemmesider.

Behov for et notifisert organ?

Vennligst se http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/index_en.htm.

Behov for et notifisert organ?

Før du fortsetter med vurderingsprosedyrer, er det viktig å finne ut om du, produsenten, kan vurdere produktet ditt selv eller må involvere et teknisk kontrollorgan.

Krav for å involvere et teknisk kontrollorgan blir avgjort i de spesifikke implementeringstiltakene som brukes under økodesigndirektiv 2009/125/EØF.

Et teknisk kontrollorgan kontrollerer samsvar hos et produkt ved en samsvarsvurdering. Den sikrer også at den tekniske dokumentasjonen støtter produktetterlevelse til stor nok utstrekning. Hvis det tekniske kontrollorganet også er involvert i produksjonskontrollfasen vil identifikasjonsnummeret følge CE-merkingen.

Når det tekniske kontrollorganet er overbevist at produktet samsvarer vil det utstede et samsvarssertifikat for å bekrefte dette. Produsenten må tegne opp samsvarserklæring for å erklære eneansvar for samsvar til det relevante direktivet. Etablering av samsvarserklæringen er en rettslig plikt.

Samsvarsdeklarasjonen må inneholde produsentens informasjon slik som navn og adresse, essensielle karakteristikker ved produktet, alle europeiske standarder og ytelsesdata og identifikasjonsnummeret til det tekniske kontrollorganet i tillegg til en lovmessig bindende signatur på vegne av organisasjonen. For mer informasjon, se det spesifikke direktivet.

For å finne de tekniske kontrollorganene som er utnevnt av medlemsstatene for å utføre samsvarsvurderingen bruk NANDO – New Approach Notified and Designated Organisations-databasen. Du kan lete etter tekniske kontrollorganer via direktiv eller via land via NANDO-hjemmesider.

Behov for et notifisert organ?

Under EMCs prosedyrer for vurdering av samsvar, er produsenten forpliktet å utføre en EMC-vurdering av apparatet. EMC-direktivet krever ikke intervensjon fra et teknisk kontrollorgan. Produsenten eller dennes autoriserte representant kan presentere teknisk dokumentasjon til et teknisk kontrollorgan som vil evaluere og bedømme hvorvidt den tekniske dokumentasjonen på en riktig måte demonstrerer at kravene til direktivet har blitt møtt. I så tilfelle vil det tekniske kontrollorganet utstede en uttalelse som bekrefter det. Uttalelsen skal være del av den tekniske dokumentasjonen.

Produsenten vil så tegne opp samsvarserklæring for å erklære eneansvar for samsvar med det relevante direktivet. Etablering av samsvarserklæringen er en rettslig plikt.

Samsvarserklæringen må inneholde:

  • en referanse til direktivet,
  • en identifikasjon av apparatet,
  • produsentens informasjon slik som navn og adresse,
  • en datert referanse over spesifikasjonene der samsvaret er erklært
  • dato på deklarasjonen,
  • identitet og signatur på personen som ga han myndighet til å binde produsenten eller dennes autoriserte representant.

For å finne de tekniske kontrollorganene som er utnevnt av medlemsstatene for å utføre samsvarsvurderingen bruk NANDO – New Approach Notified and Designated Organisations-databasen. Du kan lete etter tekniske kontrollorganer via direktiv eller via land via NANDO-hjemmesider.

Behov for et notifisert organ?

Før du fortsetter med vurderingsprosedyrer, er det viktig å finne ut om du, produsenten, kan vurdere produktet ditt selv eller må involvere et teknisk kontrollorgan.

Når det gjelder utstyr og beskyttelsessystemer for potensielt eksplosive atmosfærer, kommer det an på det spesifikke produktet hvorvidt samsvarsvurdering av et teknisk kontrollorgan er obligatorisk eller ikke. For videre informasjon se direktiv 94/9/EØF.

Et teknisk kontrollorgan kontrollerer samsvar til et produkt ved en samsvarsvurdering. Den sikrer også at den tekniske dokumentasjonen støtter produktetterlevelse til stor nok utstrekning. Hvis det tekniske kontrollorganet også er involvert i produksjonskontrollfasen vil identifikasjonsnummeret følge CE-merkingen.

Når det tekniske kontrollorganet er overbevist at produktet samsvarer vil det utstede en verksattest for å bekrefte dette. Produsenten må tegne opp samsvarserklæring for å erklære eneansvar for samsvar med det relevante direktivet. Etablering av samsvarserklæringen er en rettslig plikt.

Verksattesten må inneholde produsentens informasjon slik som navn og adresse, essensielle karakteristikker og karakteristikker ved produktet, alle europeiske harmoniserte standarder og ytelsesdata og identifikasjonsnummeret til det tekniske kontrollorganet i tillegg til en lovmessig bindende signatur på vegne av organisasjonen. For videre informasjon vennligst se direktivet, spesielt vedlegg 2.

For å finne de tekniske kontrollorganene som er utnevnt av medlemsstatene for å utføre samsvarsvurderingen bruk NANDO – New Approach Notified and Designated Organisations-databasen. Du kan lete etter tekniske kontrollorganer via direktiv eller via land via NANDO-hjemmesider.

Behov for et notifisert organ?

Ved håndtering av eksplosiver til sivilt bruk er det obligatorisk å involvere teknisk kontrollorgan.

Et teknisk kontrollorgan kontrollerer samsvar hos et produkt ved en samsvarsvurdering. Den sikrer også at den tekniske dokumentasjonen støtter produktetterlevelse til stor nok utstrekning. Hvis det tekniske kontrollorganet også er involvert i produksjonskontrollfasen vil identifikasjonsnummeret følge CE-merkingen.

Når et teknisk kontrollorgan er overbevist om at produktet samsvarer, blir det utstedt en verksattest. Produsenten vil deretter tegne opp samsvarserklæring for å erklære eneansvar for samsvar for produktets samsvar med det relevante direktivet. Etablering av samsvarserklæringen er en rettslig plikt.

Samsvarserklæringen må inneholde produsentens informasjon slik som navn og adresse, essensielle karakteristikker ved produktet, alle europeiske standarder og ytelsesdata og identifikasjonsnummeret til det tekniske kontrollorganet i tillegg til en lovmessig bindende signatur på vegne av organisasjonen. For mer informasjon, se det spesifikke direktivet.

For å finne de tekniske kontrollorganene som er utnevnt av medlemsstatene for å utføre samsvarsvurderingen, bruk NANDO – New Approach Notified and Designated Organisations-databasen. Du kan lete etter tekniske kontrollorganer via direktiv eller via land via NANDO-hjemmesider.

Behov for et notifisert organ?

Før du fortsetter med vurderingsprosedyrer, er det viktig å finne ut om du, produsenten, kan vurdere produktet ditt selv eller må involvere et teknisk kontrollorgan.

Når du holder på med varmtvannskjel, bestemmer det spesifikke produktet om en samsvarsvurdering av et teknisk kontrollorgan er nødvendig eller ikke. For mer informasjon, se direktivet 92/42/EØF.

Et teknisk kontrollorgan kontrollerer samsvar til et produkt ved en samsvarsvurdering. Det sikrer også at teknisk dokumentasjon fullt ut støtter produktoverensstemmelse. Hvis det tekniske kontrollorganet også er involvert i produksjonskontrollfasen vil identifikasjonsnummeret følge CE-merkingen.

Når det tekniske kontrollorganet er overbevist at produkttypen samsvarer vil det utstede en verksattest for å bekrefte dette. Produsenten vil så opptegne samsvarserklæring (DoC) for å erklære at apparatene plassert på markedet er i samsvar med typen som er støttet av det tekniske kontrollorganet og derfor i samsvar med direktivet. Dette er produsentens eneansvar, og med etablering av samsvarserklæringen er det en lovmessig plikt.

Samsvarserklæringen må inneholde produsentens informasjon slik som navn og adresse, essensielle karakteristikker ved produktet, alle europeiske standarder og ytelsesdata og identifikasjonsnummeret til det tekniske kontrollorganet i tillegg til en lovmessig bindende signatur på vegne av organisasjonen. For mer informasjon, se det spesifikke direktivet.

For å finne de tekniske kontrollorganene som er utnevnt av medlemsstatene for å utføre samsvarsvurderingen, bruk NANDO – New Approach Notified and Designated Organisations-databasen. Du kan lete etter tekniske kontrollorganer via direktiv eller via land via NANDO-hjemmesider.

Behov for et notifisert organ?

Før du fortsetter med vurderingsprosedyren, er det viktig å fastslå om du, som produsent, må involvere et teknisk kontrollorgan.

Involveringen av et teknisk kontrollorgan er nødvendig for IVD-er listet opp i vedlegg 2 i direktiv 98/79/EØF og for IVD-er designet for selvtesting. For å finne de tekniske kontrollorganene som er utnevnt av medlemsstatene for å utføre samsvarsvurderingen, bruk NANDO – New Approach Notified and Designated Organisations-databasen. Du kan lete etter tekniske kontrollorganer via direktiv eller via land via NANDO-hjemmesider.

Behov for et notifisert organ?

Heismontøren eller produsenten av sikkerhetsutstyr for heiser involverer et teknisk kontrollorgan i samsvarsvurderingsprosedyren.

I tilfelle samsvarsvurdering for heiser, er det obligatorisk med assistanse fra teknisk kontrollorgan.

Et teknisk kontrollorgan kontrollerer samsvar hos et produkt ved en samsvarsvurdering. Den sikrer også at den tekniske dokumentasjonen støtter produktetterlevelse til stor nok utstrekning. Hvis det tekniske kontrollorganet også er involvert i produksjonskontrollfasen vil identifikasjonsnummeret følge CE-merkingen.

Når det tekniske kontrollorganet er overbevist at produktet samsvarer vil det utstede et samsvarssertifikat for å bekrefte dette. Heismontøren eller produsenten av sikkerhetskomponentene for heiser tegner opp samsvarserklæring for å erklære eneansvar for konformitet til det relevante direktivet. Etablering av samsvarserklæringen er en rettslig plikt.

Samsvarserklæringen må inneholde informasjon om heisinstallatøren eller produsenten av sikkerhetskomponenter for heiser, slik som navn og adresse, essensielle karakteristikker ved produktet, alle europeiske standarder og ytelsesdata og identifikasjonsnummeret til det tekniske kontrollorganet i tillegg til en lovmessig bindende signatur på vegne av organisasjonen. For mer informasjon, se det spesifikke direktivet.

For å finne de tekniske kontrollorganene som er utnevnt av medlemsstatene for å utføre samsvarsvurderingen, bruk NANDO – New Approach Notified and Designated Organisations-databasen. Du kan lete etter tekniske kontrollorganer via direktiv eller via land via NANDO-hjemmesider.

Behov for et notifisert organ?

Produsenten kan konsultere et teknisk kontrollorgan, men produsenten har alltid ansvar for å sikre og deklarere at produktene samsvarer med de gjeldende juridiske kravene.

Behov for et notifisert organ?

Før du går i gang med vurderingsprosedyren er det relevant å oppklare om du som produsent kan vurdere produktet selv eller om du må involvere et notifisert organ.

Maskindirektivet 2006/42/EØF forutser bruk av et notifisert organ dersom produktet som vurderes tilhører en av de 23 kategoriene som er nevnt i vedlegg IV og ikke samsvarer med en europeisk harmonisert standard som dekker alle relevante HMS-krav. I så fall må produsenten søke assistanse hos et notifisert organ. Dersom dette ikke er tilfelle kan produsenten selv utføre intern kontroll av produktet..

Et notifisert organ verifiserer et produkts samsvar ved å utføre en samsvarsvurdering. Det sikrer også at den tekniske dokumentasjonen i tilstrekkelig grad støtter produktets samsvar. Dersom det notifiserte organet er involvert i produksjonskontrollfasen, vil organets identifikasjonsnummer følge med på CE-merkingen.

Dersom det notifiserte organet er overbevist om produktets samsvar, utstedes et samsvarssertifikat for å bekrefte dette. Produsenten utformer deretter en samsvarserklæring (Declaration of Conformity - DoC) for å erklære eget eneansvar for samsvar med det relevante direktivet. Samsvarserklæringen (DoC) er juridisk bindende.

Samsvarserklæringen skal inkludere produsentinformasjon slik som navn og adresse, vesentlige egenskaper som produktet samsvarer med, eventuelle europeiske standarder og tekniske data, identifikasjonsnummeret for det notifiserte organet så vel som en juridisk bindende signatur på vegne av organisasjonen, dersom det er relevant. For mer informasjon, se det spesifikke direktivet som gjelder for deg.

For å finne de notifiserte organene som er utpekt av medlemsstatene for å vurdere maskineriets konformitet, kan produsentene bruke databasen NANDO – New Approach Notified and Designated Organisations. Notifiserte organer kan lokaliseres etter direktiv eller etter land via hjemmesiden til NANDO.

Behov for et notifisert organ?

Før du fortsetter med vurderingsprosedyrer er det viktig å finne ut om du, produsenten, kan vurdere produktet ditt selv eller må involvere et teknisk kontrollorgan.

Når man driver med måleinstrumenter, har produsenten lov til å velge mellom to vurderingsprosedyrer stipulert i vedlegg A i direktivet:

  • produsenten vurderer samsvar via intern produksjon som spesifisert i vedlegg A
  • et teknisk kontrollorgan utfører en intern produksjonskontroll sammen med en produkttest, som spesifisert i vedlegg A1

Et teknisk kontrollorgan kontrollerer samsvar hos et produkt ved en samsvarsvurdering. Den sikrer også at den tekniske dokumentasjonen støtter produktetterlevelse til stor nok utstrekning. Hvis det tekniske kontrollorganet også er involvert i produksjonskontrollfasen vil identifikasjonsnummeret følge CE-merkingen.

Når det tekniske kontrollorganet er overbevist at produktet samsvarer vil det utstede en verksattest for å bekrefte dette. Produsenten vil deretter tegne opp samsvarserklæring for å erklære eneansvar for produktets samsvar med det relevante direktivet. Etablering av samsvarserklæringen er en rettslig plikt.

Samsvarserklæringen må inneholde produsentens informasjon slik som navn og adresse, essensielle karakteristikker ved produktet, alle europeiske standarder og ytelsesdata og identifikasjonsnummeret til det tekniske kontrollorganet i tillegg til en lovmessig bindende signatur på vegne av organisasjonen. For mer informasjon, se det spesifikke direktivet.

For å finne de tekniske kontrollorganene som er utnevnt av medlemsstatene for å utføre samsvarsvurderingen, bruk NANDO – New Approach Notified and Designated Organisations-databasen. Du kan lete etter tekniske kontrollorganer via direktiv eller via land via NANDO-hjemmesider.

Behov for et notifisert organ?

Før du fortsetter med vurderingsprosedyrer er det viktig å finne ut om du, produsenten, kan vurdere produktet ditt selv eller må involvere et teknisk kontrollorgan.

I direktivet om medisinske anordninger blir den medisinske enheten klassifisert i henhold til provisjonene til vedlegg 9 til MDD som klasse 1 (lavrisiko), klasse 2a (medium risiko) eller klasse 3 (høyrisiko). Involveringen av et teknisk kontrollorgan er ikke nødvendig for medisinske anordninger av klasse I hvis de ikke har en målefunksjon eller er plassert på markedet i steril tilstand.

Et teknisk kontrollorgan verifiserer i de fleste tilfeller bare kvalitetsstyringen til produsenten. For alle medisinske anordninger som tilhører klasse III, og for medisinske enheter som tilhører klasse IIa og IIb på representativ basis, må design av den medisinske anordningen og samsvar med de nødvendige kravene undersøkes av et teknisk kontrollorgan. Det tekniske kontrollorganet utsteder et sertifikat som indikerer, via å referere til et an vedleggene 2 til 6 av MDD, hva som har blitt verifisert.

For å finne de tekniske kontrollorganene som er utnevnt av medlemsstatene for å utføre samsvarsvurdering, bruk NANDO – New Approach Notified and Designated Organisations-databasen. Du kan lete etter tekniske kontrollorgan via direktiv, land eller det tekniske kontrollorganets nummer (indikert ved siden av CE-merkingen) via NANDO-hjemmesider.

Behov for et notifisert organ?

Før du fortsetter med vurderingsprosedyrer, er det viktig å finne ut om du, produsenten, kan vurdere produktet ditt selv eller må involvere et teknisk kontrollorgan.

Direktiv 2000/14/EØF om støy forutser involvering av et teknisk kontrollorgan (unntatt prosedyren forklart i vedlegg 5).

Et teknisk kontrollorgan kontrollerer samsvar hos et produkt ved en samsvarsvurdering. Det sikrer også at teknisk dokumentasjon fullt ut støtter produktoverenstemmelse. Hvis det tekniske kontrollorganet også er involvert i produksjonskontrollfasen vil identifikasjonsnummeret følge CE-merkingen.

Når det tekniske kontrollorganet er overbevist at produktet samsvarer vil det utstede en verksattest for å bekrefte dette. Produsenten vil så tegne opp samsvarserklæring for å erklære eneansvar for samsvar til det relevante direktivet. Etablering av samsvarserklæringen er en rettslig plikt.

Samsvarsdeklarasjonen må inneholde produsentens informasjon slik som navn og adresse, essensielle karakteristikker ved produktet, enhver europeisk standard og ytelsesdata og identifikasjonsnummeret til det tekniske kontrollorganet i tillegg til en lovmessig bindende signatur på vegne av organisasjonen. For mer informasjon, se det spesifikke direktivet.

For å finne de tekniske kontrollorganene som er utnevnt av medlemsstatene for å utføre samsvarsvurderingen, bruk NANDO – New Approach Notified and Designated Organisations-databasen. Du kan lete etter tekniske kontrollorganer via direktiv eller via land via NANDO-hjemmesider.

Behov for et notifisert organ?

Før du fortsetter med vurderingsprosedyrer er det viktig å finne ut om du, produsenten, kan vurdere produktet ditt selv eller må involvere et teknisk kontrollorgan.

I tilfelle ikke-automatiske vekter kan produsenten velge mellom forskjellige vurderingsprosedyrer og dermed også bestemme hvorvidt involvere teknisk kontrollorgan.

Et teknisk kontrollorgan kontrollerer samsvar hos et produkt ved en samsvarsvurdering. Den sikrer også at den tekniske dokumentasjonen støtter produktetterlevelse til stor nok utstrekning. Hvis det tekniske kontrollorganet også er involvert i produksjonskontrollfasen vil identifikasjonsnummeret følge CE-merkingen.

Når det tekniske kontrollorganet er overbevist at produktet samsvarer vil det utstede en verksattest for å bekrefte dette. Produsenten vil så tegne opp samsvarserklæring for å erklære eneansvar for konformitet til det relevante direktivet. Etablering av samsvarserklæringen er en rettslig plikt.

Konformitetsdeklarasjonen må inneholde produsentens informasjon slik som navn og adresse, essensielle karakteristikker ved produktet, enhver europeisk standard og ytelsesdata og identifikasjonsnummeret til det tekniske kontrollorganet i tillegg til en lovmessig bindende signatur på vegne av organisasjonen. For mer informasjon, se det spesifikke direktivet.

For å finne de tekniske kontrollorganene som er utnevnt av medlemsstatene for å utføre samsvarsvurderingen, bruk NANDO – New Approach Notified and Designated Organisations-databasen. Du kan lete etter tekniske kontrollorganer via direktiv eller via land via NANDO-hjemmesider.

Behov for et notifisert organ?

Før du fortsetter med vurderingsprosedyrer er det viktig å finne ut om du, produsenten, kan vurdere produktet ditt selv eller må involvere et teknisk kontrollorgan.

Når du har med personlig verneutstyr å gjøre trengs det bare involvering fra et teknisk kontrollorgan.

Et teknisk kontrollorgan kontrollerer samsvar hos et produkt ved en samsvarsvurdering. Den sikrer også at den tekniske dokumentasjonen støtter produktetterlevelse til stor nok utstrekning. Hvis det tekniske kontrollorganet også er involvert i produksjonskontrollfasen vil identifikasjonsnummeret følge CE-merkingen.

For kategori II PPE, når det tekniske kontrollorganet verifiserer produktets samsvar, vil det utstede et EØF type undersøkelsessertifikat for å bekrefte dette. I tilfelle kategori III PPE blir det i tillegg utført produksjonskontroll. Produsenten vil så tegne opp samsvarserklæring for å erklære eneansvar for produktets samsvar med det relevante direktivet. Etablering av samsvarserklæringen er en rettslig plikt.

Samsvarserklæringen må inneholde produsentens informasjon slik som navn og adresse, essensielle nummer på EF-eksaminasjonssertifikat, alle europeiske standarder og ytelsesdata og identifikasjonsnummeret til det tekniske kontrollorganet i tillegg til en lovmessig bindende signatur på vegne av organisasjonen. For mer informasjon, se det spesifikke direktivet.

For å finne de tekniske kontrollorganene som er utnevnt av medlemsstatene for å utføre samsvarsvurderingen, bruk NANDO – New Approach Notified and Designated Organisations-databasen. Du kan lete etter tekniske kontrollorganer via direktiv eller via land via NANDO-hjemmesider.

Behov for et notifisert organ?

Før du fortsetter med vurderingsprosedyrer er det viktig å finne ut om du, produsenten, kan vurdere produktet ditt selv eller må involvere et teknisk kontrollorgan.

Trykkutstyret i omfanget til direktivet er klassifisert i forskjellige kategorier (fra I til IV), i henhold til nedadgående farenivå i henhold til vedlegg 2 i direktivet.

Det er nødvendig å involvere et teknisk organ for utstyr fra kategori II eller høyere.

Et teknisk kontrollorgan kontrollerer samsvar hos et produkt ved en samsvarsvurdering. Den sikrer også at den tekniske dokumentasjonen støtter produktetterlevelsen til stor nok utstrekning. Hvis det tekniske kontrollorganet også er involvert i produksjonskontrollfasen vil identifikasjonsnummeret følge CE-merkingen.

Når det tekniske kontrollorganet er overbevist at produktet samsvarer vil det utstede et sertifikat for å bekrefte dette. Produsenten vil så tegne opp samsvarserklæring for å erklære eneansvar for konformitet til det relevante direktivet. Etablering av samsvarserklæringen er en rettslig plikt.

Konformitetsdeklarasjonen må inneholde produsentens informasjon slik som navn og adresse, essensielle karakteristikker ved produktet, enhver europeisk standard og ytelsesdata og identifikasjonsnummeret til det tekniske kontrollorganet i tillegg til en lovmessig bindende signatur på vegne av organisasjonen. For mer informasjon, se det spesifikke direktivet.

For å finne de tekniske kontrollorganene som er utnevnt av medlemsstatene for å utføre samsvarsvurderingen, bruk NANDO – New Approach Notified and Designated Organisations-databasen. Du kan lete etter tekniske kontrollorganer via direktiv eller via land via NANDO-hjemmesider.

Behov for et notifisert organ?

Før du fortsetter med vurderingsprosedyrer er det viktig å finne ut om du, produsenten, kan vurdere produktet ditt selv eller må involvere et teknisk kontrollorgan.

Direktiv 2007/23/EØF om pyrotekniske artikler medfølger alltid involvering av et teknisk kontrollorgan.

Et teknisk kontrollorgan kontrollerer samsvar hos et produkt ved en samsvarsvurdering. Den sikrer også at den tekniske dokumentasjonen støtter produktetterlevelse til stor nok utstrekning. Hvis det tekniske kontrollorganet også er involvert i produksjonskontrollfasen vil identifikasjonsnummeret følge CE-merkingen.

Når det tekniske kontrollorganet er overbevist at produktet samsvarer vil det utstede en verksattest for å bekrefte dette. Produsenten vil så tegne opp samsvarserklæring for å erklære eneansvar for konformitet til det relevante direktivet. Etablering av samsvarserklæringen er en rettslig plikt.

Samsvarserklæringen må inneholde produsentens informasjon slik som navn og adresse, essensielle karakteristikker ved produktet, enhver europeisk standard og ytelsesdata og identifikasjonsnummeret til det tekniske kontrollorganet i tillegg til en lovmessig bindende signatur på vegne av organisasjonen. For mer informasjon, se det spesifikke direktivet.

For å finne de tekniske kontrollorganene som er utnevnt av medlemsstatene for å utføre samsvarsvurderingen, bruk NANDO – New Approach Notified and Designated Organisations-databasen. Du kan lete etter tekniske kontrollorganer via direktiv eller via land via NANDO-hjemmesider.

Behov for et notifisert organ?

Før du fortsetter med vurderingsprosedyrer er det viktig å finne ut om du, produsenten, kan vurdere produktet ditt selv eller må involvere et teknisk kontrollorgan.

I henhold til type apparat og hvorvidt eller ikke-harmoniserte standarder blir brukt i direktivet forutser det forskjellige muligheter for å vurdere prosedyrer. Når produsenten ikke brukte harmoniserte standarder eller når disse ikke eksisterer, må det presentere sin tekniske fil til et teknisk kontrollorgan, som vil gjennomgå det.

Et teknisk kontrollorgan kontrollerer samsvar hos et produkt ved en samsvarsvurdering. Det sikrer også at teknisk dokumentasjon fullt ut støtter produktoverensstemmelse. Hvis det tekniske kontrollorganet er involvert i produksjonskontrollfasen vil identifikasjonsnummeret følge CE-merkingen.

Når det tekniske kontrollorganet er overbevist at produktet samsvarer vil det utstede en verksattest for å bekrefte dette. Produsenten vil så tegne opp samsvarserklæring for å erklære eneansvar for samsvar med det relevante direktivet. Etablering av samsvarserklæringen er en rettslig plikt.

Konformitetsdeklarasjonen må inneholde produsentens informasjon slik som navn og adresse, essensielle karakteristikker ved produktet, enhver europeisk standard og ytelsesdata og identifikasjonsnummeret til det tekniske kontrollorganet i tillegg til en lovmessig bindende signatur på vegne av organisasjonen.

For å finne de tekniske kontrollorganene som er utnevnt av medlemsstatene for å utføre samsvarsvurderingen, bruk NANDO – New Approach Notified and Designated Organisations-databasen. Du kan lete etter tekniske kontrollorganer via direktiv eller via land via NANDO-hjemmesider.

Behov for et notifisert organ?

Før du fortsetter med vurderingsprosedyrer er det viktig å finne ut om du, produsenten, kan vurdere produktet ditt selv eller må involvere et et teknisk kontrollorgan.

For spesifikke fartøy bygd for innlands og skjermede vannreiser som er laget i samsvar med europeiske harmoniserte standarder som sjekker alle relevante sikkerhetsstandarder kan produsenten utføre interne kontroller på produktet og så tegne opp og signere EFs samsvarserklæring. Et teknisk kontrollorgan kontrollerer samsvar hos et produkt ved en samsvarsvurdering. Det sikrer også at teknisk dokumentasjon fullt ut støtter produktoverensstemmelse. Hvis det tekniske kontrollorganet også er involvert i produksjonskontrollfasen vil identifikasjonsnummeret følge CE-merkingen.

Når det tekniske kontrollorganet er overbevist at produktet samsvarer vil det utstede en verksattest for å bekrefte dette. Produsenten vil så tegne opp samsvarserklæring for å erklære eneansvar for samsvar med det relevante direktivet. Etablering av samsvarserklæringen er en rettslig plikt.

Samsvarserklæringen må inneholde produsentens informasjon slik som navn og adresse, essensielle karakteristikker ved produktet, enhver europeisk standard og ytelsesdata og identifikasjonsnummeret til det tekniske kontrollorganet i tillegg til en lovmessig bindende signatur på vegne av organisasjonen. For mer informasjon, se det spesifikke direktivet.

For å finne de tekniske kontrollorganene som er utnevnt av medlemsstatene for å utføre samsvarsvurderingen, bruk NANDO – New Approach Notified and Designated Organisations-databasen. Du kan lete etter tekniske kontrollorganer via direktiv eller via land via NANDO-hjemmesider.

Behov for et notifisert organ?

Vennligst se http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/legis_en.htm.

Behov for et notifisert organ?

Før du fortsetter med vurderingsprosedyren er det viktig å finne ut om du, produsenten, kan vurdere produktet ditt selv eller må involvere et teknisk kontrollorgan.

Når det gjelder sikkerhet for leker for det europeiske markedet, krever direktivet (2009/48EØF) om lekesikkerhet assistanse fra et teknisk kontrollorgan i tilfelle leken det er snakk om ikke fullt eller delvis samsvarer med de harmoniserte standardene som beskrevet i artikkel 13 (og derfor må samsvar bestemmes direkte til kravene fra direktivet) eller i tilfelle produsenten føler leketøyet krever en verifisering av et teknisk kontrollorgan.

Et teknisk kontrollorgan kontrollerer samsvar hos et produkt ved en samsvarsvurdering. Det sikrer også at teknisk dokumentasjon fullt ut støtter produktoverensstemmelse.

Når det tekniske kontrollorganet er overbevist at produktet samsvarer vil det utstede et samsvarssertifikat for å bekrefte dette. Produsenten vil så tegne opp samsvarserklæring for å erklære eneansvar for samsvar til det relevante direktivet. Etablering av samsvarserklæringen er en rettslig plikt.

Samsvarserklæringen må inneholde produsentens informasjon slik som navn og adresse, essensielle karakteristikker ved produktet, alle europeiske standarder og ytelsesdata og identifikasjonsnummeret til det tekniske kontrollorganet i tillegg til en lovmessig bindende signatur på vegne av organisasjonen. For videre informasjon, se direktiv 2009/48/EØF.

For å finne de tekniske kontrollorganene som er utnevnt av medlemsstatene for å utføre samsvarsvurdering, bruk NANDO – New Approach Notified and Designated Organisations-databasen. Du kan lese etter tekniske kontrollorganer via direktiv eller land via NANDO-hjemmesider.

Behov for et notifisert organ?

Før du fortsetter med vurderingsprosedyrer er det viktig å finne ut om du, produsenten, kan vurdere produktet ditt selv eller må involvere et teknisk kontrollorgan.

Et teknisk kontrollorgan kontrollerer samsvar hos et produkt med direktivet ved en samsvarsvurdering. Avhengig av bruken eller ikke av europeiske harmoniserte standarder og potensielle trykkfarer bestemt av totalt energiinnhold i tankene - bestemt av produktets PS (trykk) og V (volum) - blir passende konformitetsprosedyrer definert i direktivet.

Et teknisk kontrollorgan kontrollerer samsvar hos et produkt ved en samsvarsvurdering. Det sikrer også at teknisk dokumentasjon fullt ut støtter produktoverensstemmelse. Hvis det tekniske kontrollorganet også er involvert i produksjonskontrollfasen vil identifikasjonsnummeret følge CE-merkingen.

Hvis produktet samsvarer med direktivet, vil det tekniske kontrollorganet utstede et sertifikat for å bekrefte dette. Produsenten vil så tegne opp samsvarserklæring for å erklære for eget ansvar for samsvar med det relevante direktivet. Etablering av samsvarserklæringen er en rettslig plikt.

Samsvarserklæringen må inneholde produsentens informasjon slik som navn og adresse, essensielle karakteristikker ved produktet, enhver europeisk standard og ytelsesdata og identifikasjonsnummeret til det tekniske kontrollorganet i tillegg til en lovmessig bindende signatur på vegne av organisasjonen. For mer informasjon, se det spesifikke direktivet.

For å finne de tekniske kontrollorganene som er utnevnt av medlemsstatene for å utføre samsvarsvurderingen, bruk NANDO – New Approach Notified and Designated Organisations-databasen. Du kan lete etter tekniske kontrollorganer via direktiv eller via land via NANDO-hjemmesider.

Share: FacebookGoogle+LinkedInsend this page to a friend