Az oldal tartalmát archiváltuk (02/02/2015)
02/02/2015

Navigációs útvonal

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

További eszközök

Bejelentett szervezetre van szüksége?

Bejelentett szervezetre van szüksége?

Minden aktív beültethető orvostechnikai eszköz esetén kötelező egy bejelentett szervezet bevonása.

A megfelelőségértékelés elvégzésére a tagállamok által kijelölt bejelentett szervezetek megkereséséhez használja a NANDO (the New Approach Notified and Designated Organisations – az új megközelítés alapján bejelentett és kijelölt szervezetek) adatbázist. A bejelentett szervezetek a NANDO honlapon irányelvek vagy országok szerint kereshetők.

Bejelentett szervezetre van szüksége?

Mielőtt hozzákezdene az értékelési eljáráshoz, fontos megállapítani, hogy Ön, a gyártó, saját maga elvégezheti-e a terméke értékelését, vagy ehhez be kell-e vonnia egy bejelentett szervezetet.

A gázüzemű berendezésekről szóló irányelv hatálya alá tartozó berendezések esetén kötelező egy bejelentett szervezet bevonása.

A bejelentett szervezet a termék megfelelő voltát megfelelőségértékelés elvégzésével ellenőrzi. Ez egyúttal azt is biztosítja, hogy a műszaki dokumentáció kellő mértékben támogatja a termék megfelelőségét. A gázüzemű berendezésekről szóló irányelv szerint egy bejelentett szervezetnek a gyártásellenőrzés szakaszában is mindig részt kell vennie, és az azonosító számát a CE-jelölés után kell feltüntetni.

Ha a bejelentett szervezet meggyőződött a termék típusmegfelelőségéről, és a típus megfelel a vonatkozó előírásoknak, ezek igazolására EK-típusvizsgálati tanúsítványt fog kiadni. A gyártási szakasz megfelelőségértékelésének elvégzését követően a gyártónak, a termék vonatkozó irányelvnek való megfelelőségéért vállalt saját kizárólagos felelősségének kinyilvánítása érdekében, el kell készítenie és alá kell írnia a megfelelőségi nyilatkozatot. A megfelelőségi nyilatkozat jogi kötelezettséget jelent.

A megfelelőségi nyilatkozatnak tartalmaznia kell a gyártó adatait (pl. a nevét és címét), a termék alapvető jellemzőit, az esetleges európai szabványokat és teljesítményadatokat, valamint a bejelentett szervezet azonosító számát, továbbá a jogilag kötelező erejű aláírást.

A megfelelőségértékelés elvégzésére a tagállamok által kijelölt bejelentett szervezetek megkereséséhez használja a NANDO (the New Approach Notified and Designated Organisations – az új megközelítés alapján bejelentett és kijelölt szervezetek) adatbázist. A bejelentett szervezetek a NANDO honlapon irányelvek vagy országok szerint kereshetők.

Bejelentett szervezetre van szüksége?

Mielőtt hozzákezdene az értékelési eljáráshoz, fontos megállapítani, hogy Ön, a gyártó, saját maga elvégezheti-e a terméke értékelését, vagy ehhez be kell-e vonnia egy bejelentett szervezetet.

A személyszállító kötélpályák és kötélvontatású vasutak esetén kötelező egy bejelentett szervezet bevonása.

A bejelentett szervezet az alrendszerek és biztonsági alkatrészek megfelelő voltát megfelelőségértékelés elvégzésével ellenőrzi. Ez egyúttal azt is biztosítja, hogy a műszaki dokumentáció kellő mértékben támogatja-e a termék megfelelőségét.

Ha a bejelentett szervezet meggyőződött a termék megfelelőségéről, ennek igazolására megfelelőségi tanúsítványt fog kiadni. Ezt követően a gyártó, a vonatkozó irányelvnek való megfelelőségért vállalt saját kizárólagos felelősségének kinyilvánítása érdekében, elkészíti a megfelelőségi nyilatkozatot. A megfelelőségi nyilatkozat jogi kötelezettséget jelent.

A megfelelőségi nyilatkozatnak tartalmaznia kell a gyártó adatait (pl. a nevét és címét), a termék alapvető jellemzőit, az esetleges európai szabványokat és teljesítményadatokat, valamint a bejelentett szervezet azonosító számát, továbbá a gyártó nevében adott, jogilag kötelező erejű aláírást. További részletekért tanulmányozza át a vonatkozó irányelvet.

A megfelelőségértékelés elvégzésére a tagállamok által kijelölt bejelentett szervezetek megkereséséhez használja a NANDO (the New Approach Notified and Designated Organisations – az új megközelítés alapján bejelentett és kijelölt szervezetek) adatbázist. A bejelentett szervezetek a NANDO honlapon irányelvek vagy országok szerint kereshetők.

Bejelentett szervezetre van szüksége?

Kérjük, látogasson el a következő weboldalra: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/index_hu.htm.

Bejelentett szervezetre van szüksége?

Mielőtt hozzákezdene az értékelési eljáráshoz, fontos megállapítani, hogy Ön, a gyártó, saját maga elvégezheti-e a terméke értékelését, vagy ehhez be kell-e vonnia egy bejelentett szervezetet.

Azt, hogy szükség van-e egy bejelentett szervezet bevonására, a környezetbarát tervezésről szóló 2009/125/EK irányelvben elfogadott vonatkozó végrehajtási intézkedések határozzák meg.

A bejelentett szervezet a termék megfelelő voltát megfelelőségértékelés elvégzésével ellenőrzi. Ez egyúttal azt is biztosítja, hogy a műszaki dokumentáció kellő mértékben támogatja a termék megfelelőségét. Ha a bejelentett szervezet részt vesz a gyártásellenőrzés szakaszában, az azonosító száma a CE-jelölés után lesz feltüntetve.

Ha a bejelentett szervezet meggyőződött a termék megfelelőségéről, ennek igazolására megfelelőségi tanúsítványt fog kiadni. Ezt követően a gyártó, a vonatkozó irányelvnek való megfelelőségért vállalt saját kizárólagos felelősségének kinyilvánítása érdekében, elkészíti a megfelelőségi nyilatkozatot. A megfelelőségi nyilatkozat jogi kötelezettséget jelent.

A megfelelőségi nyilatkozatnak tartalmaznia kell a gyártó adatait (pl. a nevét és címét), a termék alapvető jellemzőit, az esetleges európai szabványokat és teljesítményadatokat, valamint a bejelentett szervezet azonosító számát, továbbá a gyártó nevében adott jogilag kötelező erejű aláírást. További részletekért tanulmányozza át a vonatkozó irányelvet.

A megfelelőségértékelés elvégzésére a tagállamok által kijelölt bejelentett szervezetek megkereséséhez a gyártónak a NANDO (the New Approach Notified and Designated Organisations – az új megközelítés alapján bejelentett és kijelölt szervezetek) adatbázist kell használnia. A bejelentett szervezetek a NANDO honlapon irányelvek vagy országok szerint kereshetők.

Bejelentett szervezetre van szüksége?

Az elektromágneses összeférhetőségi megfelelőségértékelési eljárás alapján a gyártó köteles elvégeztetni a készülék elektromágneses összeférhetőségi vizsgálatát. Az elektromágneses összeférhetőségi irányelv nem igényel bejelentett szervezet általi beavatkozást. Azonban a gyártó vagy a közösségi illetőségű meghatalmazott képviselője bemutathatja műszaki dokumentációját egy bejelentett szervezetnek, mely áttekinti azt, és értékeli, hogy a műszaki dokumentáció kellőképpen betartotta-e az irányelv követelményeit. Ebben az esetben a bejelentett szervezet egy ezt tanúsító nyilatkozatott fog kiadni. Ennek a nyilatkozatnak a műszaki dokumentáció részét kell képeznie.

Ezt követően a gyártó, a vonatkozó irányelvnek való megfelelőségért vállalt saját kizárólagos felelősségének kinyilvánítása érdekében, elkészíti a megfelelőségi nyilatkozatot. A megfelelőségi nyilatkozat jogi kötelezettséget jelent.

A megfelelőségi nyilatkozatnak tartalmaznia kell:

  • az irányelvre vonatkozó hivatkozást;
  • a készülék azonosítóját;
  • a gyártó adatait (pl. a nevét és címét);
  • a megfelelőség bejelentésének alapjául szolgáló előírásokra vonatkozó, keltezéssel ellátott hivatkozást;
  • a bejelentés dátumát;
  • azon személy azonosító adatait és aláírását, aki a gyártó vagy meghatalmazott képviselője nevében kötelezettséget vállalhat. jogilag kötelező kötelezettségvállalási joggal felruházott.

A megfelelőségértékelés elvégzésére a tagállamok által kijelölt bejelentett szervezetek megkereséséhez a gyártónak a NANDO (the New Approach Notified and Designated Organisations – az új megközelítés alapján bejelentett és kijelölt szervezetek) adatbázist kell használnia. A bejelentett szervezetek a NANDO honlapon irányelvek vagy országok szerint kereshetők.

Bejelentett szervezetre van szüksége?

Mielőtt hozzákezdene az megfelelőségértékelési eljáráshoz, fontos megállapítani, hogy Ön, a gyártó, saját maga elvégezheti-e a terméke értékelését, vagy ehhez be kell-e vonnia egy bejelentett szervezetet.

A robbanásveszélyes légkörben történő felhasználásra szánt felszerelések és védelmi rendszerek esetében az adott terméktől függ, hogy szükség van-e bejelentett szervezet által végzett megfelelőségértékelésre vagy sem. További részletekért tanulmányozza át a 94/9/EK irányelvet.

A bejelentett szervezet a termék megfelelő voltát megfelelőségértékelés elvégzésével ellenőrzi. Ez egyúttal azt is biztosítja, hogy a műszaki dokumentáció kellő mértékben támogatja a termék megfelelőségét. Ha a bejelentett szervezet részt vett a gyártásellenőrzés szakaszában, az azonosító száma a CE-jelölés után van feltüntetve.

Ha a bejelentett szervezet meggyőződött a termék megfelelőségéről, ennek igazolására megfelelőségi tanúsítványt fog kiadni. Ezt követően a gyártó, a vonatkozó irányelvnek való megfelelőségért vállalt saját kizárólagos felelősségének kinyilvánítása érdekében, elkészíti a megfelelőségi nyilatkozatot. A megfelelőségi nyilatkozat jogi kötelezettséget jelent.

A megfelelőségi nyilatkozatnak tartalmaznia kell a gyártó adatait (pl. a nevét és címét), a termék alapvető jellemzőit és a termék által teljesített követelményeket, az esetleges európai harmonizált szabványokat és teljesítményadatokat, valamint a bejelentett szervezet azonosító számát, továbbá a gyártó nevében adott jogilag kötelező erejű aláírást. További részletekért tanulmányozza át az irányelvet, különösen a II. mellékletet.

A megfelelőségértékelés elvégzésére a tagállamok által kijelölt bejelentett szervezetek megkereséséhez használja a NANDO (the New Approach Notified and Designated Organisations – az új megközelítés alapján bejelentett és kijelölt szervezetek) adatbázist. A bejelentett szervezetek a NANDO honlapon irányelvek vagy országok szerint kereshetők.

Bejelentett szervezetre van szüksége?

A polgári felhasználású robbanóanyagok esetében kötelező egy bejelentett szervezet bevonása.

A bejelentett szervezet a termék megfelelő voltát megfelelőségértékelés elvégzésével ellenőrzi. Ez egyúttal azt is biztosítja, hogy a műszaki dokumentáció kellő mértékben támogatja a termék megfelelőségét. Ha a bejelentett szervezet részt vett a gyártásellenőrzés szakaszában, az azonosító száma a CE-jelölés után van feltüntetve.

Ha a bejelentett szervezet meggyőződött a termék megfelelőségéről, ennek igazolására megfelelőségi tanúsítványt fog kiadni. Ezt követően a gyártó, a termék vonatkozó irányelvnek való megfelelőségéért vállalt saját kizárólagos felelősségének kinyilvánítása érdekében, elkészíti a megfelelőségi nyilatkozatot. A megfelelőségi nyilatkozat jogi kötelezettséget jelent.

A megfelelőségi nyilatkozatnak tartalmaznia kell a gyártó adatait (pl. a nevét és címét), a termék alapvető jellemzőit, az esetleges európai szabványokat és teljesítményadatokat, valamint a bejelentett szervezet azonosító számát, továbbá a gyártó nevében adott jogilag kötelező erejű aláírást. További részletekért tanulmányozza át a vonatkozó irányelvet.

A megfelelőségértékelés elvégzésére a tagállamok által kijelölt bejelentett szervezetek megkereséséhez használja a NANDO (the New Approach Notified and Designated Organisations – az új megközelítés alapján bejelentett és kijelölt szervezetek) adatbázist. A bejelentett szervezetek a NANDO honlapon irányelvek vagy országok szerint kereshetők.

Bejelentett szervezetre van szüksége?

Mielőtt hozzákezdene az értékelési eljáráshoz, fontos megállapítani, hogy Ön, a gyártó, saját maga elvégezheti-e a terméke értékelését, vagy ehhez be kell-e vonnia egy bejelentett szervezetet.

A melegvízkazánok esetében az adott terméktől függ, hogy szükség van-e bejelentett szervezet által végzett megfelelőségértékelésre vagy sem. További részletekért tanulmányozza át a 92/42/EGK irányelvet.

A bejelentett szervezet a terméktípus megfelelő voltát megfelelőségértékelés elvégzésével ellenőrzi. Ez egyúttal azt is biztosítja, hogy a műszaki dokumentáció kellő mértékben támogatja a termék megfelelőségét. Ha a bejelentett szervezet részt vett a gyártásellenőrzés szakaszában, az azonosító száma a CE-jelölés után van feltüntetve.

Ha a bejelentett szervezet meggyőződött a termék típusmegfelelőségéről, ennek igazolására megfelelőségi tanúsítványt fog kiadni. Ezt követően a gyártó elkészíti a megfelelőségi nyilatkozatot, hogy kinyilvánítsa, hogy a forgalomba hozott berendezések megfelelnek a bejelentett szervezet által elfogadott típusnak, ennélfogva az irányelvnek is. Ez a gyártó kizárólagos felelőssége alá tartozik, és a megfelelőségi nyilatkozat jogi kötelezettséget jelent.

A megfelelőségi nyilatkozatnak tartalmaznia kell a gyártó adatait (pl. a nevét és címét), a termék alapvető jellemzőit, az esetleges európai szabványokat és teljesítményadatokat, valamint a bejelentett szervezet azonosító számát, továbbá a gyártó nevében adott jogilag kötelező erejű aláírást. További részletekért tanulmányozza át a vonatkozó irányelvet.

A megfelelőségértékelés elvégzésére a tagállamok által kijelölt bejelentett szervezetek megkereséséhez használja a NANDO (the New Approach Notified and Designated Organisations – az új megközelítés alapján bejelentett és kijelölt szervezetek) adatbázist. A bejelentett szervezetek a NANDO honlapon irányelvek vagy országok szerint kereshetők.

Bejelentett szervezetre van szüksége?

Mielőtt hozzákezdene az értékelési eljáráshoz, fontos megállapítania, hogy Önnek mint gyártónak be kell-e vonnia egy bejelentett szervezetet.

A 98/79/EK irányelv II. mellékletében felsorolt in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök, valamint az önellenőrzésre szolgáló in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök esetében egy bejelentett szervezet bevonására van szükség. A megfelelőségértékelés elvégzésére a tagállamok által kijelölt bejelentett szervezetek megkereséséhez használja a NANDO (the New Approach Notified and Designated Organisations – az új megközelítés alapján bejelentett és kijelölt szervezetek) adatbázist. A bejelentett szervezetek a NANDO honlapon irányelvek vagy országok szerint kereshetők.

Bejelentett szervezetre van szüksége?

A felvonószerelőnek vagy a biztonsági berendezések gyártójának a megfelelőségértékelési eljárásba mindig be kell vonnia egy bejelentett szervezetet.

A felvonók megfelelőségértékelése esetén kötelező egy bejelentett szervezet bevonása.

A bejelentett szervezet a termék megfelelő voltát megfelelőségértékelés elvégzésével ellenőrzi. Ez egyúttal azt is biztosítja, hogy a műszaki dokumentáció kellő mértékben támogatja a termék megfelelőségét. Ha a bejelentett szervezet részt vett a gyártásellenőrzés szakaszában, az azonosító száma a CE-jelölés után van feltüntetve.

Ha a bejelentett szervezet meggyőződött a termék megfelelőségéről, ennek igazolására megfelelőségi tanúsítványt fog kiadni. Ezt követően a felvonószerelő vagy a biztonsági berendezések gyártója, a vonatkozó irányelvnek való megfelelőségért vállalt saját kizárólagos felelősségének kinyilvánítása érdekében, elkészíti a megfelelőségi nyilatkozatot. A megfelelőségi nyilatkozat jogi kötelezettséget jelent.

A megfelelőségi nyilatkozatnak tartalmaznia kell a felvonószerelőnek vagy a biztonsági berendezések gyártójának adatait (pl. a nevét és címét), a termék alapvető jellemzőit, az esetleges európai szabványokat és teljesítményadatokat, valamint a bejelentett szervezet azonosító számát, továbbá a gyártó nevében adott jogilag kötelező erejű aláírást. További részletekért tanulmányozza át a vonatkozó irányelvet.

A megfelelőségértékelés elvégzésére a tagállamok által kijelölt bejelentett szervezetek megkereséséhez használja a NANDO (the New Approach Notified and Designated Organisations – az új megközelítés alapján bejelentett és kijelölt szervezetek) adatbázist. A bejelentett szervezetek a NANDO honlapon irányelvek vagy országok szerint kereshetők.

Bejelentett szervezetre van szüksége?

A gyártó kikérheti egy bejelentett szervezet véleményét, de a termék jogszabályi követelményekkel szembeni megfelelésének biztosításáért és a megfelelőség kinyilvánításáért mindig a gyártó felel.

Bejelentett szervezetre van szüksége?

Mielőtt hozzákezdene az értékelési eljáráshoz, fontos megállapítani, hogy Ön, a gyártó, saját maga elvégezheti-e terméke értékelését, vagy ehhez esetleg bejelentett szervezetet kell bevonnia.

A gépekről szóló 2006/42/EK irányelv akkor írja elő egy bejelentett szervezet bevonását, ha az értékelendő termék a IV. melléklet 23 kategóriájának valamelyikébe beletartozik, és nem felel meg egy, a vonatkozó egészségügyi és biztonsági követelményeket tartalmazó harmonizált európai szabványnak. Ebben az esetben a gyártónak egy bejelentett szervezet segítségét kell kérnie. Ellenkező esetben magának a gyártónak kell a termék belső vizsgálatait elvégeznie.

A bejelentett szervezet a termék megfelelő voltát megfelelőségértékelés elvégzésével ellenőrzi. Ez egyben azt is biztosítja, hogy a műszaki dokumentáció megfelelő mértékben támogassa a termék megfelelőségét. Ha bejelentett szervezet vesz részt a gyártásellenőrzés szakaszában, az azonosító száma a CE-jelölés után fel lesz tüntetve.

Ha a bejelentett szervezet meggyőződött a termék megfelelőségéről, megfelelőségi tanúsítványt ad ki ennek igazolására. Ezt követően a gyártó saját felelősségére elkészíti a megfelelőségi nyilatkozatot, amely kinyilvánítja a vonatkozó irányelvnek való megfelelőséget. A megfelelőségi nyilatkozat jogi kötelezettséget jelent.

A megfelelőségi nyilatkozatnak tartalmaznia kell a gyártó adatait (pl. nevét és címét), az alapvető szempontokat, amelynek megfelel a termék, az esetleges európai szabványokat és teljesítményadatokat, valamint a bejelentett szervezet azonosító számát, továbbá, szükség esetén, a gyártó nevében adott, jogilag kötelező erejű aláírást. További részletekért tanulmányozza át a vonatkozó irányelvet.

A megfelelőségértékelés elvégzésére a tagállamok által kijelölt bejelentett szervezetek megkereséséhez használja a NANDO (the New Approach Notified and Designated Organisations – az új megközelítésű bejelentett és kijelölt szervezetek) adatbázist. A bejelentett szervezetek a NANDO honlapon irányelvek vagy országok szerint kereshetők.

Bejelentett szervezetre van szüksége?

Mielőtt hozzákezdene az értékelési eljáráshoz, fontos megállapítani, hogy Ön, a gyártó, saját maga elvégezheti-e a terméke értékelését, vagy ehhez be kell-e vonnia egy bejelentett szervezetet.

Mérőműszerek esetén a gyártó az irányelv A. mellékletében előírt két értékelési eljárás közül választhat:

  • a gyártó az A. mellékletben meghatározott módon, belső gyártásellenőrzéssel értékeli a megfelelőséget;
  • egy bejelentett szervezet az A1. mellékletben meghatározott belső gyártásellenőrzést hajt végre termékvizsgálattal együtt.

A bejelentett szervezet a termék megfelelő voltát megfelelőségértékelés elvégzésével ellenőrzi. Ez egyúttal azt is biztosítja, hogy a műszaki dokumentáció megfelelő mértékben támogatja a termék megfelelőségét. Ha a bejelentett szervezet részt vett a gyártásellenőrzés szakaszában, az azonosító száma a CE-jelölés után van feltüntetve.

Ha a bejelentett szervezet meggyőződött a termék megfelelőségéről, ennek igazolására megfelelőségi tanúsítványt fog kiadni. Ezt követően a gyártó, a termék vonatkozó irányelvnek való megfelelőségéért vállalt saját kizárólagos felelősségének kinyilvánítása érdekében, elkészíti a megfelelőségi nyilatkozatot. A megfelelőségi nyilatkozat jogi kötelezettséget jelent.

A megfelelőségi nyilatkozatnak tartalmaznia kell a gyártó adatait (pl. a nevét és címét), a termék alapvető jellemzőit, az esetleges európai szabványokat és teljesítményadatokat, valamint a bejelentett szervezet azonosító számát, továbbá a gyártó nevében adott jogilag kötelező erejű aláírást. További részletekért tanulmányozza át a vonatkozó irányelvet.

A megfelelőségértékelés elvégzésére a tagállamok által kijelölt bejelentett szervezetek megkereséséhez használja a NANDO (the New Approach Notified and Designated Organisations – az új megközelítés alapján bejelentett és kijelölt szervezetek) adatbázist. A bejelentett szervezetek a NANDO honlapon irányelvek vagy országok szerint kereshetők.

Bejelentett szervezetre van szüksége?

Mielőtt hozzákezdene az értékelési eljáráshoz, fontos megállapítani, hogy Ön, a gyártó, saját maga elvégezheti-e a terméke értékelését, vagy ehhez be kell-e vonnia egy bejelentett szervezetet.

Az orvostechnikai eszközökről szóló irányelvben az orvostechnikai eszközök az irányelv IX. mellékletének rendelkezései szerint vannak a vonatkozó I. (alacsony kockázat), IIa. vagy IIb. (közepes kockázat) és III. (magas kockázat) osztályba besorolva. Nem szükséges bejelentett szervezet bevonni az I. osztályba sorolt orvostechnikai eszközökhöz, kivéve, ha azok mérő funkcióval rendelkeznek vagy steril állapotban forgalmazzák őket.

A bejelentett szervezet a legtöbb esetben csak a gyártó minőségirányításának ellenőrzését végzi el. Minden egyes, a III. osztályba sorolt orvostechnikai eszköz esetében, valamint a IIa. vagy a IIb. osztályba tartozó orvostechnikai eszköz reprezentatív mintáján, az eszköz tervezését és a tervezés alapvető követelményeknek való megfelelését egy bejelentett szervezetnek kell megvizsgálnia. A bejelentett szervezet tanúsítványt fog kiadni, mely az orvostechnikai eszközökről szóló irányelv II–VI. mellékletének egyikére való hivatkozással feltünteti, hogy mi lett ellenőrizve.

A megfelelőségértékelés elvégzésére a tagállamok által kijelölt bejelentett szervezetek megkereséséhez használja a NANDO (the New Approach Notified and Designated Organisations – az új megközelítés alapján bejelentett és kijelölt szervezetek) adatbázist. A bejelentett szervezetek a NANDO honlapon irányelvek, országok vagy a bejelentett szervezetek száma (a CE-jelölés mellett van feltüntetve) szerint kereshetők.

Bejelentett szervezetre van szüksége?

Mielőtt hozzákezdene az értékelési eljáráshoz, fontos megállapítani, hogy Ön, a gyártó, saját maga elvégezheti-e a terméke értékelését, vagy ehhez be kell-e vonnia egy bejelentett szervezetet.

A környezeti zajkibocsátásról szóló 2000/14/EK irányelv előírja egy bejelentett szervezet bevonását (kivéve az V. mellékletben meghatározott eljárás esetében) .

A bejelentett szervezet a termék megfelelő voltát megfelelőségértékelés elvégzésével ellenőrzi. Ez egyúttal azt is biztosítja, hogy a műszaki dokumentáció megfelelő mértékben támogatja a termék megfelelőségét. Ha a bejelentett szervezet részt vett a gyártásellenőrzés szakaszában, az azonosító száma a CE-jelölés után van feltüntetve.

Ha a bejelentett szervezet meggyőződött a termék megfelelőségéről, ennek igazolására megfelelőségi tanúsítványt fog kiadni. Ezt követően a gyártó, a vonatkozó irányelvnek való megfelelőségért vállalt saját kizárólagos felelősségének kinyilvánítása érdekében, elkészíti a megfelelőségi nyilatkozatot. A megfelelőségi nyilatkozat jogi kötelezettséget jelent.

A megfelelőségi nyilatkozatnak tartalmaznia kell a gyártó adatait (pl. a nevét és címét), a termék alapvető jellemzőit, az esetleges európai szabványokat és teljesítményadatokat, valamint a bejelentett szervezet azonosító számát, továbbá a gyártó nevében adott jogilag kötelező erejű aláírást. További részletekért tanulmányozza át a vonatkozó irányelvet.

A megfelelőségértékelés elvégzésére a tagállamok által kijelölt bejelentett szervezetek megkereséséhez a gyártónak a NANDO (the New Approach Notified and Designated Organisations – az új megközelítés alapján bejelentett és kijelölt szervezetek) adatbázist kell használnia. A bejelentett szervezetek a NANDO honlapon irányelvek vagy országok szerint kereshetők.

Bejelentett szervezetre van szüksége?

Mielőtt hozzákezdene az értékelési eljáráshoz, fontos megállapítani, hogy Ön, a gyártó, saját maga elvégezheti-e a terméke értékelését, vagy ehhez be kell-e vonnia egy bejelentett szervezetet.

A nem automatikus működésű mérlegek esetén a gyártó különböző értékelési eljárást is választhat, valamint azt is eldöntheti, hogy bevon-e egy bejelentett szervezetet vagy sem..

A bejelentett szervezet a termék megfelelő voltát megfelelőségértékelés elvégzésével ellenőrzi. Ez egyúttal azt is biztosítja, hogy a műszaki dokumentáció megfelelő mértékben támogatja a termék megfelelőségét. Ha a bejelentett szervezet részt vett a gyártásellenőrzés szakaszában, az azonosító száma a CE-jelölés után van feltüntetve.

Ha a bejelentett szervezet meggyőződött a termék megfelelőségéről, ennek igazolására megfelelőségi tanúsítványt fog kiadni. Ezt követően a gyártó, a vonatkozó irányelvnek való megfelelőségért vállalt saját kizárólagos felelősségének kinyilvánítása érdekében, elkészíti a megfelelőségi nyilatkozatot. A megfelelőségi nyilatkozat jogi kötelezettséget jelent.

A megfelelőségi nyilatkozatnak tartalmaznia kell a gyártó adatait (pl. a nevét és címét), a termék alapvető jellemzőit, az esetleges európai szabványokat és teljesítményadatokat, valamint a bejelentett szervezet azonosító számát, továbbá a gyártó nevében adott jogilag kötelező erejű aláírást. További részletekért tanulmányozza át a vonatkozó irányelvet.

A megfelelőségértékelés elvégzésére a tagállamok által kijelölt bejelentett szervezetek megkereséséhez használja a NANDO (the New Approach Notified and Designated Organisations – az új megközelítés alapján bejelentett és kijelölt szervezetek) adatbázist. A bejelentett szervezetek a NANDO honlapon irányelvek vagy országok szerint kereshetők.

Bejelentett szervezetre van szüksége?

Mielőtt hozzákezdene az értékelési eljáráshoz, fontos megállapítani, hogy Ön, a gyártó, saját maga elvégezheti-e a terméke értékelését, vagy ehhez be kell-e vonnia egy bejelentett szervezetet.

Az egyéni védőeszköz esetén csak a II. és III. kategóriáknál kötelező egy bejelentett szervezet bevonása.

A bejelentett szervezet a termék megfelelő voltát megfelelőségértékelés elvégzésével ellenőrzi. Ez egyúttal azt is biztosítja, hogy a műszaki dokumentáció megfelelő mértékben támogatja a termék megfelelőségét. Ha a bejelentett szervezet részt vett a gyártásellenőrzés szakaszában (III. kategóriás egyéni védőeszközök esetén), az azonosító száma a CE-jelölés után van feltüntetve.

A II. kategóriájú egyéni védőeszközök esetén, ha a bejelentett szervezet meggyőződött a termék megfelelőségéről, ennek tanúsítására EK-típusvizsgálati tanúsítványt fog kiadni. A III. kategóriájú egyéni védőeszközök esetén egy további gyártásellenőrzést is el kell végezni. Ezt követően a gyártó, a termék vonatkozó irányelvnek való megfelelőségéért vállalt saját kizárólagos felelősségének kinyilvánítása érdekében, elkészíti a megfelelőségi nyilatkozatot. A megfelelőségi nyilatkozat jogi kötelezettséget jelent.

A megfelelőségi nyilatkozatnak tartalmaznia kell a gyártó adatait (pl. a nevét és címét), az EK-típusvizsgálati tanúsítvány számát (ha van), az esetleges európai szabványokat és teljesítményadatokat, valamint a bejelentett szervezet azonosító számát, továbbá a gyártó nevében adott jogilag kötelező erejű aláírást. További részletekért tanulmányozza át a vonatkozó irányelvet.

A megfelelőségértékelés elvégzésére a tagállamok által kijelölt bejelentett szervezetek megkereséséhez használja a NANDO (the New Approach Notified and Designated Organisations – az új megközelítés alapján bejelentett és kijelölt szervezetek) adatbázist. A bejelentett szervezetek a NANDO honlapon irányelvek vagy országok szerint kereshetők.

Bejelentett szervezetre van szüksége?

Mielőtt hozzákezdene az értékelési eljáráshoz, fontos megállapítani, hogy Ön, a gyártó, saját maga elvégezheti-e a terméke értékelését, vagy ehhez be kell-e vonnia egy bejelentett szervezetet.

Az irányelv hatálya alá tartozó nyomástartó berendezéseket, az irányelv II. melléklete alapján, a növekvő veszélyességi szintnek megfelelően kategóriákba (I–IV.) kell sorolni.

A II. vagy annál magasabb kategóriájú berendezések esetén kötelező egy bejelentett szervezet bevonása.

A bejelentett szervezet a termék megfelelő voltát megfelelőségértékelés elvégzésével ellenőrzi. Ez egyúttal azt is biztosítja, hogy a műszaki dokumentáció megfelelő mértékben támogatja-e a termék megfelelőségét. Ha a bejelentett szervezet részt vett a gyártásellenőrzés szakaszában, az azonosító száma a CE-jelölés után van feltüntetve.

Ha a bejelentett szervezet meggyőződött a termék megfelelőségéről, ennek igazolására tanúsítványt fog kiadni. Ezt követően a gyártó, a vonatkozó irányelvnek való megfelelőségért vállalt saját kizárólagos felelősségének kinyilvánítása érdekében, elkészíti a megfelelőségi nyilatkozatot. A megfelelőségi nyilatkozat jogi kötelezettséget jelent.

A megfelelőségi nyilatkozatnak tartalmaznia kell a gyártó adatait (pl. a nevét és címét), a termék alapvető jellemzőit, az esetleges európai szabványokat és teljesítményadatokat, valamint a bejelentett szervezet azonosító számát, továbbá a gyártó nevében adott jogilag kötelező erejű aláírást. További részletekért tanulmányozza át az irányelvet.

A megfelelőségértékelés elvégzésére a tagállamok által kijelölt bejelentett szervezetek megkereséséhez használja a NANDO (the New Approach Notified and Designated Organisations – az új megközelítés alapján bejelentett és kijelölt szervezetek) adatbázist. A bejelentett szervezetek a NANDO honlapon irányelvek vagy országok szerint kereshetők.

Bejelentett szervezetre van szüksége?

Mielőtt hozzákezdene az értékelési eljáráshoz, fontos megállapítani, hogy Ön, a gyártó, saját maga elvégezheti-e a terméke értékelését, vagy ehhez be kell-e vonnia egy bejelentett szervezetet.

A pirotechnikai termékekről szóló 2007/23/EK irányelv minden esetben előírja egy bejelentett szervezet bevonását.

A bejelentett szervezet a termék megfelelő voltát megfelelőségértékelés elvégzésével ellenőrzi. Ez egyúttal azt is biztosítja, hogy a műszaki dokumentáció kellő mértékben támogatja a termék megfelelőségét. Ha a bejelentett szervezet részt vett a gyártásellenőrzés szakaszában, az azonosító száma a CE-jelölés után van feltüntetve.

Ha a bejelentett szervezet meggyőződött a termék megfelelőségéről, ennek igazolására megfelelőségi tanúsítványt fog kiadni. Ezt követően a gyártó, a vonatkozó irányelvnek való megfelelőségért vállalt saját kizárólagos felelősségének kinyilvánítása érdekében, elkészíti a megfelelőségi nyilatkozatot. A megfelelőségi nyilatkozat jogi kötelezettséget jelent.

A megfelelőségi nyilatkozatnak tartalmaznia kell a gyártó adatait (pl. a nevét és címét), a termék alapvető jellemzőit, az esetleges európai szabványokat és teljesítményadatokat, valamint a bejelentett szervezet azonosító számát, továbbá a gyártó nevében adott jogilag kötelező erejű aláírást. További részletekért tanulmányozza át a vonatkozó irányelvet.

A megfelelőségértékelés elvégzésére a tagállamok által kijelölt bejelentett szervezetek megkereséséhez a gyártónak a NANDO (the New Approach Notified and Designated Organisations – az új megközelítés alapján bejelentett és kijelölt szervezetek) adatbázist kell használnia. A bejelentett szervezetek a NANDO honlapon irányelvek vagy országok szerint kereshetők.

Bejelentett szervezetre van szüksége?

Mielőtt hozzákezdene az értékelési eljáráshoz, fontos megállapítani, hogy Ön, a gyártó, saját maga elvégezheti-e a terméke értékelését, vagy ehhez be kell-e vonnia egy bejelentett szervezetet.

A készülék típusától és a harmonizált szabványok használatától / használatuk mellőzésétől függően az irányelv különböző lehetőségeket kínál az értékelési eljárások elvégzésére. Ha a gyártó nem használt harmonizált szabványokat, vagy ha ilyen szabványok nincsenek, a gyártónak a műszaki dokumentációt átnézésre be kell nyújtania a bejelentett szervezetnek.

A bejelentett szervezet a termék megfelelő voltát megfelelőségértékelés elvégzésével ellenőrzi. Ez egyúttal azt is biztosítja, hogy a műszaki dokumentáció megfelelő mértékben támogatja a termék megfelelőségét. Ha a bejelentett szervezet részt vett a gyártásellenőrzés szakaszában, az azonosító számot a CE-jelölés után kell feltüntetni.

Ha a bejelentett szervezet meggyőződött a termék megfelelőségéről, ennek igazolására megfelelőségi tanúsítványt fog kiadni. Ezt követően a gyártó, minden egyes termék vonatkozó irányelvnek való megfelelőségéért vállalt saját kizárólagos felelősségének kinyilvánítása érdekében, elkészíti a megfelelőségi nyilatkozatot. A megfelelőségi nyilatkozat jogi kötelezettséget jelent.

A megfelelőségi nyilatkozatnak tartalmaznia kell a gyártó adatait (pl. a nevét és címét), a termék alapvető jellemzőit, az esetleges európai szabványokat és teljesítményadatokat, valamint a bejelentett szervezet azonosító számát, továbbá a gyártó nevében adott jogilag kötelező erejű aláírást.

A megfelelőségértékelés elvégzésére a tagállamok által kijelölt bejelentett szervezetek megkereséséhez használja a NANDO (the New Approach Notified and Designated Organisations – az új megközelítés alapján bejelentett és kijelölt szervezetek) adatbázist. A bejelentett szervezetek a NANDO honlapon irányelvek vagy országok szerint kereshetők.

Bejelentett szervezetre van szüksége?

Mielőtt hozzákezdene az értékelési eljáráshoz, fontos megállapítani, hogy Ön, a gyártó, saját maga elvégezheti-e a terméke értékelését, vagy ehhez be kell-e vonnia egy bejelentett szervezetet.

Az összes vonatkozó biztonsági szempontot figyelembe vevő európai harmonizált szabványoknak megfelelően gyártott, part menti vizekre és védett vízi utazásokra tervezett egyedi vízi járművek esetén maga a gyártó is elvégezheti a termék belső vizsgálatait, majd ezt követően elkészítheti és aláírhatja az EK-megfelelőségi nyilatkozatot.
A bejelentett szervezet a termék megfelelő voltát megfelelőségértékelés elvégzésével ellenőrzi. Ez egyúttal azt is biztosítja, hogy a műszaki dokumentáció megfelelő mértékben támogatja a termék megfelelőségét. Ha a bejelentett szervezet részt vett a gyártásellenőrzés szakaszában, az azonosító száma a CE-jelölés után van feltüntetve.

Ha a bejelentett szervezet meggyőződött a termék megfelelőségéről, ennek igazolására megfelelőségi tanúsítványt fog kiadni. Ezt követően a gyártó, a vonatkozó irányelvnek való megfelelőségért vállalt saját kizárólagos felelősségének kinyilvánítása érdekében, elkészíti a megfelelőségi nyilatkozatot. A megfelelőségi nyilatkozat jogi kötelezettséget jelent.

A megfelelőségi nyilatkozatnak tartalmaznia kell a gyártó adatait (pl. a nevét és címét), a termék alapvető jellemzőit, az esetleges európai szabványokat és teljesítményadatokat, valamint a bejelentett szervezet azonosító számát, továbbá a gyártó nevében adott jogilag kötelező erejű aláírást. További részletekért tanulmányozza át a vonatkozó irányelvet.

A megfelelőségértékelés elvégzésére a tagállamok által kijelölt bejelentett szervezetek megkereséséhez használja a NANDO (the New Approach Notified and Designated Organisations – az új megközelítés alapján bejelentett és kijelölt szervezetek) adatbázist. A bejelentett szervezetek a NANDO honlapon irányelvek vagy országok szerint kereshetők.

Bejelentett szervezetre van szüksége?

Kérjük, látogasson el a következő weboldalra: http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/legis_en.htm.

Bejelentett szervezetre van szüksége?

Mielőtt hozzákezdene az értékelési eljáráshoz, fontos megállapítani, hogy Ön, a gyártó, saját maga elvégezheti-e a terméke értékelését, vagy ehhez be kell-e vonnia egy bejelentett szervezetet.

Az európai piacra szánt játékok biztonságának vonatkozásában a játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK irányelv egy bejelentett szervezet bevonását követeli meg abban az esetben, ha a kérdéses játék nem (vagy csak részben) felel meg a 13. cikkben megállapított harmonizált szabványoknak (ennélfogva a megfelelőséget közvetlenül az irányelv követelményei alapján kell meghatározni), illetve ha a gyártó úgy véli, hogy a játék szükségessé teszi egy bejelentett szervezet általi ellenőrzést.

A bejelentett szervezet a termék megfelelő voltát megfelelőségértékelés elvégzésével ellenőrzi. Ez egyúttal azt is biztosítja, hogy a műszaki dokumentáció kellő mértékben támogatja a termék megfelelőségét.

Ha a bejelentett szervezet meggyőződött a termék megfelelőségéről, ennek igazolására megfelelőségi tanúsítványt fog kiadni. Ezt követően a gyártó, a vonatkozó irányelvnek való megfelelőségért vállalt saját kizárólagos felelősségének kinyilvánítása érdekében, elkészíti a megfelelőségi nyilatkozatot. A megfelelőségi nyilatkozat jogi kötelezettséget jelent.

A megfelelőségi nyilatkozatnak tartalmaznia kell a gyártó adatait (pl. a nevét és címét), a termék alapvető jellemzőit, az esetleges európai szabványokat és teljesítményadatokat, valamint a bejelentett szervezet azonosító számát, továbbá a gyártó nevében adott jogilag kötelező erejű aláírást. További részletekért tanulmányozza át a 2009/48/EK irányelv III. mellékletét.

A megfelelőségértékelés elvégzésére a tagállamok által kijelölt bejelentett szervezetek megkereséséhez használja a NANDO (the New Approach Notified and Designated Organisations – az új megközelítés alapján bejelentett és kijelölt szervezetek) adatbázist. A bejelentett szervezetek a NANDO honlapon irányelvek vagy országok szerint kereshetők.

Bejelentett szervezetre van szüksége?

Mielőtt hozzákezdene az értékelési eljáráshoz, fontos megállapítani, hogy Ön, a gyártó, saját maga elvégezheti-e a terméke értékelését, vagy ehhez be kell-e vonnia egy bejelentett szervezetet.

A bejelentett szervezet a termék irányelvnek való megfelelőségét megfelelőségértékelés elvégzésével ellenőrzi. A harmonizált európai szabványok használatától / használatuk mellőzésétől, valamint az edények teljes energiatartalma – ami nem más, mint a nyomás (PS) és a térfogat (V) szorzata – által meghatározott lehetséges nyomásveszélytől függően alkalmazandó megfelelőségértékelési eljárások az irányelvben vannak megadva.

A bejelentett szervezet a termék megfelelő voltát megfelelőségértékelés elvégzésével ellenőrzi. Ez egyúttal azt is biztosítja, hogy a műszaki dokumentáció kellő mértékben támogatja a termék megfelelőségét. Ha a bejelentett szervezet részt vett a gyártásellenőrzés szakaszában, az azonosító száma a CE-jelölés után van feltüntetve.

A termék irányelvnek való megfelelősége esetén, a bejelentett szervezet ennek igazolására megfelelőségi tanúsítványt fog kiadni. Ezt követően a gyártó, a termék vonatkozó irányelvnek való megfelelőségéért vállalt saját kizárólagos felelősségének kinyilvánítása érdekében, elkészíti a megfelelőségi nyilatkozatot. A megfelelőségi nyilatkozat jogi kötelezettséget jelent.

A megfelelőségi nyilatkozatnak tartalmaznia kell a gyártó adatait (pl. a nevét és címét), a termék alapvető jellemzőit, az esetleges európai szabványokat és teljesítményadatokat, valamint a bejelentett szervezet azonosító számát, továbbá a gyártó nevében adott jogilag kötelező erejű aláírást. További részletekért tanulmányozza át a vonatkozó irányelvet.

A megfelelőségértékelés elvégzésére a tagállamok által kijelölt bejelentett szervezetek megkereséséhez használja a NANDO (the New Approach Notified and Designated Organisations – az új megközelítés alapján bejelentett és kijelölt szervezetek) adatbázist. A bejelentett szervezetek a NANDO honlapon irányelvek vagy országok szerint kereshetők.

Link ajánlása: FacebookGoogle+LinkedInKüldje el az oldalt ismerősének