Sivusto on arkistoitu (02/02/2015)
02/02/2015

Navigointipolku

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Lisätyökalut

Tarvitaanko ilmoitettua arviointilaitosta?

Tarvitaanko ilmoitettua arviointilaitosta?

Kaikkien aktiivisten implantoivien lääkinnällisten laitteiden arvioinnissa tarvitaan ilmoitettua tarkastuslaitosta.

Jäsenmaiden nimittämät ilmoitetut tarkastuslaitokset, jotka tekevät vaatimustenmukaisuusarvioita, ovat NANDO-tietokannassa (uuden lähestymistavan ilmoitetut ja hyväksytyt organisaatiot). Voit etsiä ilmoitettuja tarkastuslaitoksia direktiivin tai maan mukaan NANDO-kotisivulta.

Tarvitaanko ilmoitettua arviointilaitosta?

Ennen arviointimenettelyn jatkamista on valmistajan määriteltävä, voiko valmistaja itse tehdä tuotearvioinnin vai tarvitaanko asiassa ilmoitettua tarkastuslaitosta.

Tämän direktiivin sovellusalaan kuuluvien laitteiden arviointiin on aina osallistuttava ilmoitettu tarkastuslaitos.

Ilmoitettu tarkastuslaitos tarkastaa tuotteen vaatimustenmukaisuuden arvioinnilla. Se varmistaa myös, että tekniset asiakirjat tukevat riittävän hyvin tuotteen yhdenmukaisuutta. Direktiivin mukaan tuotannonvalvontavaiheeseen osallistuu aina ilmoitettu tarkastuslaitos, jonka tunnistenumero ilmoitetaan CE-merkinnän jälkeen.

Mikäli ilmoitettu tarkastuslaitos on arvioinut tuotetyypin yhdenmukaisuuden ja laitetyyppi täyttää sovellettavat ehdot, laitos antaa tästä vahvistukseksi EY-tyyppitarkastustodistuksen. Tuotantovaiheen vaatimustenmukaisuusarvioinnin jälkeen valmistaja laatii vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ilmoittaakseen olevansa yksin vastuussa siitä, että tuote vastaa asianmukaista direktiiviä. Vakuutuksen laatiminen on lakisääteinen velvoite.

Vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on oltava valmistajan tiedot, kuten nimi ja osoite, tuotteen keskeiset, direktiiviä vastaavat ominaisuudet, tarvittaessa ilmoitetun tarkastuslaitoksen tunnistenumero sekä organisaatiota laillisesti sitova allekirjoitus.

Jäsenmaiden nimittämät ilmoitetut tarkastuslaitokset, jotka tekevät vaatimustenmukaisuusarvioita, ovat NANDO-tietokannassa (uuden lähestymistavan mukaiset ilmoitetut ja hyväksytyt organisaatiot). Voit etsiä ilmoitettuja tarkastuslaitoksia direktiivin tai maan mukaan NANDO-kotisivulta.

Tarvitaanko ilmoitettua arviointilaitosta?

Ennen arviointimenettelyn jatkamista on valmistajan määriteltävä, voiko valmistaja itse tehdä tuotearvioinnin vai tarvitaanko asiassa ilmoitettua tarkastuslaitosta.

Köysiratalaitteistojen vaatimustenmukaisuusarviointiin on aina otettava mukaan ilmoitettu tarkastuslaitos.

Ilmoitettu tarkastuslaitos tarkastaa osakokoonpanot ja turvakomponentit vaatimustenmukaisuuden arvioinnilla. Se varmistaa myös, että tekniset asiakirjat tukevat riittävän hyvin tuotteen yhdenmukaisuutta.

Kun ilmoitettu tarkastuslaitos on vakuuttunut tuotteen yhdenmukaisuudesta, se toimittaa tästä vahvistukseksi vaatimustenmukaisuustodistuksen. Valmistaja laatii tämän jälkeen vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ilmoittaakseen olevansa yksin vastuussa siitä, että tuote vastaa asianmukaista direktiiviä. Vakuutuksen laatiminen on lakisääteinen velvoite.

Vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on oltava valmistajan tiedot, kuten nimi ja osoite, tuotteen keskeiset, direktiiviä vastaavat ominaisuudet, tarvittaessa ilmoitetun tarkastuslaitoksen tunnistenumero sekä organisaatiota laillisesti sitova allekirjoitus. Lisätietoja saa kyseisestä direktiivistä.

Jäsenmaiden nimittämät ilmoitetut tarkastuslaitokset, jotka tekevät vaatimustenmukaisuusarvioita, ovat NANDO-tietokannassa (uuden lähestymistavan ilmoitetut ja hyväksytyt organisaatiot). Voit etsiä ilmoitettuja tarkastuslaitoksia direktiivin tai maan mukaan NANDO-kotisivulta.

Tarvitaanko ilmoitettua arviointilaitosta?

Ks. http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/index_fi.htm.

Tarvitaanko ilmoitettua arviointilaitosta?

Ennen arviointimenettelyn jatkamista on valmistajan selvitettävä, voiko valmistaja itse tehdä tuotearvioinnin vai tarvitaanko asiassa ilmoitettua tarkastuslaitosta.

Ekologista suunnittelua koskevan direktiivin 2009/125/EY erityisissä täytäntöönpanotoimissa on määritelty, tarvitaanko arvioinnissa ilmoitettua tarkastuslaitosta.

Ilmoitettu tarkastuslaitos tarkastaa tuotteen vaatimustenmukaisuuden arvioinnilla. Se varmistaa myös, että tekniset asiakirjat tukevat riittävän hyvin tuotteen yhdenmukaisuutta. Jos tuotannonvalvontavaiheeseen on osallistunut ilmoitettu tarkastuslaitos, sen tunnistenumero ilmoitetaan CE-merkinnän jälkeen.

Kun ilmoitettu tarkastuslaitos on vakuuttunut tuotteen yhdenmukaisuudesta, se toimittaa tästä vahvistukseksi vaatimustenmukaisuustodistuksen. Valmistaja laatii tämän jälkeen vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ilmoittaakseen olevansa yksin vastuussa siitä, että tuote vastaa asianmukaista direktiiviä. Vakuutuksen laatiminen on lakisääteinen velvoite.

Vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on oltava valmistajan tiedot, kuten nimi ja osoite, tuotteen keskeiset, direktiiviä vastaavat ominaisuudet, tarvittaessa ilmoitetun tarkastuslaitoksen tunnistenumero sekä organisaatiota laillisesti sitova allekirjoitus. Lisätietoja saa kyseisestä direktiivistä.

Valmistaja löytää jäsenvaltioiden nimittämät, vaatimustenmukaisuusarvioita tekevät ilmoitetut tarkastuslaitokset NANDO-tietokannasta (uuden lähestymistavan mukaiset ilmoitetut ja hyväksytyt organisaatiot). Voit etsiä ilmoitettuja tarkastuslaitoksia direktiivin tai maan mukaan NANDO-kotisivulta.

Tarvitaanko ilmoitettua arviointilaitosta?

Direktiivin vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyiden mukaan valmistajan on arvioitava laitteen sähkömagneettinen yhteensopivuus. Direktiivi ei edellytä ilmoitetun tarkastuslaitoksen osallistumista arviointiin. Valmistaja tai tämän valtuuttama edustaja Euroopan unionissa voi esittää tekniset asiakirjat ilmoitetulle tarkastuslaitokselle, joka tarkistaa ne ja arvioi, todistavatko tekniset asiakirjat hyvin direktiivin vaatimuksia noudatetun. Tässä tapauksessa tarkastuslaitos antaa tästä vahvistukseksi lausunnon. Tämä lausunto kuuluu tämän jälkeen teknisiin asiakirjoihin.

Valmistaja laatii tämän jälkeen vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ilmoittaakseen olevansa yksin vastuussa siitä, että tuote vastaa asianmukaista direktiiviä. Vakuutuksen laatiminen on lakisääteinen velvoite.

Vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on oltava

  • viittaus direktiiviin
  • laitteen tunnistetiedot
  • tiedot valmistajasta, kuten nimi ja osoite
  • tarvittaessa päivätty viittaus teknisiin tietoihin, joihin ilmoitus vaatimustenmukaisuudesta perustuu
  • vakuutuksen päivämäärä
  • valmistajaa tai tämän valtuuttamaa edustajaa laillisesti edustavan henkilön henkilötiedot ja allekirjoitus.

Valmistaja löytää jäsenvaltioiden nimittämät, vaatimustenmukaisuusarvioita tekevät ilmoitetut tarkastuslaitokset NANDO-tietokannasta (uuden lähestymistavan mukaiset ilmoitetut ja hyväksytyt organisaatiot). Voit etsiä ilmoitettuja tarkastuslaitoksia direktiivin tai maan mukaan NANDO-kotisivulta.

Tarvitaanko ilmoitettua arviointilaitosta?

Ennen vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyn jatkamista on valmistajan määriteltävä, voiko valmistaja itse hoitaa tuotearvioinnin vai tarvitaanko asiassa ilmoitettua tarkastuslaitosta.

Räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitettujen laitteiden ja suojajärjestelmien osalta riippuu kyseisestä tuotteesta, tarvitaanko vaatimustenmukaisuusarviointiin ilmoitettua tarkastuslaitosta vai ei. Yksityiskohtaiset tiedot ovat direktiivissä 94/9/EY.

Ilmoitettu tarkastuslaitos tarkastaa tuotteen yhdenmukaisuuden vaatimustenmukaisuuden arvioinnilla. Se varmistaa myös, että tekniset asiakirjat tukevat riittävän hyvin tuotteen yhdenmukaisuutta. Jos tuotannonvalvontavaiheeseen on osallistunut ilmoitettu tarkastuslaitos, sen tunnistenumero ilmoitetaan CE-merkinnän jälkeen.

Kun ilmoitettu tarkastuslaitos on vakuuttunut tuotteen yhdenmukaisuudesta, se toimittaa tästä vahvistukseksi vaatimustenmukaisuustodistuksen. Valmistaja laatii tämän jälkeen vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ilmoittaakseen olevansa yksin vastuussa siitä, että tuote vastaa asianmukaista direktiiviä. Vakuutuksen laatiminen on lakisääteinen velvoite.

Vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on oltava valmistajan tiedot, kuten nimi ja osoite, tuotteen keskeiset, direktiivin vaatimuksia vastaavat ominaisuudet, EU:n yhdenmukaistetut standardit, suorituskykyä koskevat tiedot, ilmoitetun tarkastuslaitoksen tunnistenumero sekä organisaatiota laillisesti sitova allekirjoitus. Lisätietoja saa direktiivistä, etenkin sen liitteestä II.

Jäsenmaiden nimittämät ilmoitetut tarkastuslaitokset, jotka tekevät vaatimustenmukaisuusarvioita, ovat NANDO-tietokannassa (uuden lähestymistavan mukaiset ilmoitetut ja hyväksytyt organisaatiot). Voit etsiä ilmoitettuja tarkastuslaitoksia direktiivin tai maan mukaan NANDO-kotisivulta.

Tarvitaanko ilmoitettua arviointilaitosta?

Kaikkien siviilikäyttöön tarkoitettujen räjähdystarvikkeiden arvioinnissa tarvitaan aina ilmoitettua tarkastuslaitosta.

Ilmoitettu tarkastuslaitos tarkastaa tuotteen vaatimustenmukaisuuden arvioinnilla. Se varmistaa myös, että tekniset asiakirjat tukevat riittävän hyvin tuotteen yhdenmukaisuutta. Jos tuotannonvalvontavaiheeseen on osallistunut ilmoitettu tarkastuslaitos, sen tunnistenumero ilmoitetaan CE-merkinnän jälkeen.

Kun ilmoitettu tarkastuslaitos on vakuuttunut tuotteen yhdenmukaisuudesta, se toimittaa tästä vahvistukseksi vaatimustenmukaisuustodistuksen. Valmistaja laatii tämän jälkeen vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ilmoittaakseen olevansa yksin vastuussa siitä, että tuote vastaa asianmukaista direktiiviä. Vakuutuksen laatiminen on lakisääteinen velvoite.

Vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on oltava valmistajan tiedot, kuten nimi ja osoite, tuotteen keskeiset ominaisuudet, tarvittaessa tarkastuslaitoksen tunnistenumero sekä organisaatiota laillisesti sitova allekirjoitus. Lisätietoja saa kyseisestä direktiivistä.

Jäsenmaiden nimittämät ilmoitetut tarkastuslaitokset, jotka tekevät vaatimustenmukaisuusarvioita, ovat NANDO-tietokannassa (uuden lähestymistavan ilmoitetut ja hyväksytyt organisaatiot). Voit etsiä ilmoitettuja tarkastuslaitoksia direktiivin tai maan mukaan NANDO-kotisivulta.

Tarvitaanko ilmoitettua arviointilaitosta?

Ennen arviointimenettelyn jatkamista on valmistajan määriteltävä, voiko valmistaja itse tehdä tuotearvioinnin vai tarvitaanko asiassa ilmoitettua tarkastuslaitosta.

Kuumavesikattilatyyppi määrittää, tarvitaanko vaatimustenmukaisuusarvioinnissa ilmoitettua arviointilaitosta. Yksityiskohtaiset tiedot ovat direktiivissä 92/42/ETY.

Ilmoitettu tarkastuslaitos tarkastaa tuotteen vaatimustenmukaisuuden arvioinnilla. Se varmistaa myös, että tekniset asiakirjat tukevat riittävän hyvin tuotteen yhdenmukaisuutta. Jos tuotannonvalvontavaiheeseen on osallistunut ilmoitettu tarkastuslaitos, sen tunnistenumero ilmoitetaan CE-merkinnän jälkeen.

Kun ilmoitettu tarkastuslaitos on vakuuttunut tuotetyypin yhdenmukaisuudesta, se toimittaa tästä vahvistukseksi vaatimustenmukaisuustodistuksen. Valmistaja laatii sen jälkeen vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ilmoittaakseen, että markkinoille tuodut laitteet vastaavat tyyppiä, jonka ilmoitettu tarkastuslaitos on hyväksynyt, ja samalla myös direktiiviä. Tämä on vain valmistajan vastuulla, ja vakuutuksen laatiminen on lakisääteinen velvollisuus.

Vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on oltava valmistajan tiedot, kuten nimi ja osoite, tuotteen keskeiset, direktiiviä vastaavat ominaisuudet, tarvittaessa tarkastuslaitoksen tunnistenumero sekä organisaatiota laillisesti sitova allekirjoitus. Lisätietoja saa kyseisestä direktiivistä.

Jäsenmaiden nimittämät ilmoitetut tarkastuslaitokset, jotka tekevät vaatimuksenmukaisuusarvioita, ovat NANDO-tietokannassa (uuden lähestymistavan mukaiset ilmoitetut ja hyväksytyt organisaatiot). Voit etsiä ilmoitettuja tarkastuslaitoksia direktiivin tai maan mukaan NANDO-kotisivulta NANDO-kotisivulta.

Tarvitaanko ilmoitettua arviointilaitosta?

Ennen arviointimenettelyn jatkamista on valmistajan määriteltävä, tarvitaanko asiassa ilmoitettua tarkastuslaitosta.

Ilmoitettua tarkastuslaitosta tarvitaan, kun kyseessä ovat in vitro -diagnostiikkalaitteet, jotka on luetteloitu direktiivin 98/79/EY liitteessä II tai suunniteltu itse suoritettavaan testaukseen. Jäsenmaiden nimittämät ilmoitetut tarkastuslaitokset, jotka tekevät vaatimuksenmukaisuusarvioita, ovat NANDO-tietokannassa (uuden lähestymistavan mukaiset ilmoitetut ja hyväksytyt organisaatiot). Voit etsiä ilmoitettuja tarkastuslaitoksia direktiivin tai maan mukaan NANDO-kotisivulta.

Tarvitaanko ilmoitettua arviointilaitosta?

Hissin asentajan tai turvaosien valmistajan on aina otettava yhteys ilmoitettuun tarkastuslaitokseen vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyssä.

Hissien vaatimustenmukaisuusarviointiin on aina otettava mukaan ilmoitettu tarkastuslaitos.

Ilmoitettu tarkastuslaitos tarkastaa tuotteen vaatimustenmukaisuuden arvioinnilla. Se varmistaa myös, että tekniset asiakirjat tukevat riittävän hyvin tuotteen yhdenmukaisuutta. Jos tuotannonvalvontavaiheeseen on osallistunut ilmoitettu tarkastuslaitos, sen tunnistenumero ilmoitetaan CE-merkinnän jälkeen.

Kun ilmoitettu tarkastuslaitos on vakuuttunut tuotteen yhdenmukaisuudesta, se toimittaa tästä vahvistukseksi vaatimustenmukaisuustodistuksen. Tämän jälkeen hissin asentaja tai turvaosien valmistaja laatii vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ilmoittaakseen olevansa yksin vastuussa asianmukaisen direktiivin noudattamisesta. Vakuutuksen laatiminen on lakisääteinen velvoite.

Vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on oltava tarkat tiedot hissin asentajasta tai turvaosien valmistajasta, kuten nimi ja osoite, tuotteen olennaiset ominaisuudet, mahdolliset eurooppalaiset standardit ja tiedot suorituskyvystä, ilmoitetun tarkastuslaitoksen tunnistenumero sekä organisaatiota laillisesti sitova allekirjoitus. Lisätietoja saa kyseisestä direktiivistä.

Jäsenmaiden nimittämät ilmoitetut tarkastuslaitokset, jotka tekevät vaatimustenmukaisuusarvioita, ovat NANDO-tietokannassa (uuden lähestymistavan mukaiset ilmoitetut ja hyväksytyt organisaatiot). Voit etsiä ilmoitettuja tarkastuslaitoksia direktiivin tai maan mukaan NANDO-kotisivulta.

Tarvitaanko ilmoitettua arviointilaitosta?

Valmistaja voi pyytää lausuntoa ilmoitetulta tarkastuslaitokselta, mutta valmistajan vastuulla on aina varmistaa ja ilmoittaa, että tuotteet vastaavat sovellettavia lainsäädännöllisiä vaatimuksia.

Tarvitaanko ilmoitettua tarkastuslaitosta?

Ennen arviointimenettelyn jatkamista on valmistajan selvitettävä, voiko valmistaja itse tehdä tuotearvioinnin vai tarvitaanko asiassa ilmoitettua tarkastuslaitosta.

Konedirektiivi 2006/42/EY edellyttää ilmoitetun tarkastuslaitoksen osallistumista, jos arvioitava tuote kuuluu johonkin liitteessä IV olevista luokista eikä vastaa EU:n yhdenmukaistettua standardia, joka sisältää kaikki asianmukaiset terveys- ja turvavaatimukset. Tässä tapauksessa valmistajan on pyydettävä apua ilmoitetulta tarkastuslaitokselta. Muussa tapauksessa valmistaja itse tarkastaa tuotteen sisäisellä menettelyllään.

Ilmoitettu tarkastuslaitos tarkastaa tuotteen vaatimustenmukaisuuden arvioinnilla. Se varmistaa myös, että tekniset asiakirjat tukevat riittävän hyvin tuotteen yhdenmukaisuutta. Jos tuotannonvalvontavaiheeseen on osallistunut ilmoitettu tarkastuslaitos, sen tunnistenumero ilmoitetaan CE-merkinnän jälkeen.

Kun ilmoitettu tarkastuslaitos on vakuuttunut tuotteen yhdenmukaisuudesta, se toimittaa tästä vahvistukseksi vaatimustenmukaisuustodistuksen. Valmistaja laatii tämän jälkeen vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ilmoittaakseen olevansa yksin vastuussa siitä, että tuote vastaa asianmukaista direktiiviä. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on oikeudellisesti sitova.

Vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on oltava valmistajan tiedot, kuten nimi ja osoite, tuotteen keskeiset, direktiiviä vastaavat ominaisuudet, tarvittaessa tarkastuslaitoksen tunnistenumero sekä tarvittaessa organisaatiota laillisesti sitova allekirjoitus. Lisätietoja saa kyseisestä direktiivistä.

Jäsenmaiden nimittämät ilmoitetut tarkastuslaitokset, jotka tekevät vaatimustenmukaisuusarvioita, ovat NANDO-tietokannassa (uuden lähestymistavan mukaiset ilmoitetut ja hyväksytyt organisaatiot). Voit etsiä ilmoitettuja tarkastuslaitoksia direktiivin tai maan mukaan NANDO-kotisivulta.

Tarvitaanko ilmoitettua arviointilaitosta?

Ennen arviointimenettelyn jatkamista on valmistajan määriteltävä, voiko valmistaja itse hoitaa tuotearvioinnin vai tarvitaanko asiassa ilmoitettua tarkastuslaitosta.

Mittalaitteiden valmistaja voi valita toisen kahdesta direktiivin liitteessä A mainitusta arviointimenettelystä:

  • valmistaja arvioi vaatimustenmukaisuuden sisäisellä tuotannonvalvonnalla, josta kerrotaan liitteessä A
  • ilmoitettu tarkastuslaite huolehtii sisäisestä tuotannonvalvonnasta tuotetestauksella, josta kerrotaan liitteessä A1.

Ilmoitettu tarkastuslaitos tarkastaa tuotteen vaatimustenmukaisuuden arvioinnilla. Se varmistaa myös, että tekniset asiakirjat tukevat riittävän hyvin tuotteen yhdenmukaisuutta. Jos tuotevalvontavaiheeseen on osallistunut ilmoitettu tarkastuslaitos, sen tunnistenumero ilmoitetaan CE-merkinnän jälkeen.

Kun ilmoitettu tarkastuslaitos on vakuuttunut tuotteen yhdenmukaisuudesta, se toimittaa tästä vahvistukseksi vaatimustenmukaisuustodistuksen. Valmistaja laatii tämän jälkeen vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ilmoittaakseen olevansa yksin vastuussa siitä, että tuote vastaa asianmukaista direktiiviä. Vakuutuksen laatiminen on lakisääteinen velvoite.

Vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on oltava valmistajan tiedot, kuten nimi ja osoite, tuotteen keskeiset ominaisuudet, tarvittaessa tarkastuslaitoksen tunnistenumero sekä organisaatiota laillisesti sitova allekirjoitus. Lisätietoja saa kyseisestä direktiivistä.

Jäsenmaiden nimittämät ilmoitetut tarkastuslaitokset, jotka tekevät vaatimustenmukaisuusarvioita, ovat NANDO-tietokannassa (uuden lähestymistavan ilmoitetut ja hyväksytyt organisaatiot). Voit etsiä ilmoitettuja tarkastuslaitoksia direktiivin tai maan mukaan NANDO-kotisivulta.

Tarvitaanko ilmoitettua arviointilaitosta?

Ennen arviointimenettelyn jatkamista on valmistajan määriteltävä, voiko valmistaja itse tehdä tuotearvioinnin vai tarvitaanko asiassa ilmoitettua tarkastuslaitosta.

Lääkinnällisistä laitteista annetussa direktiivissä kyseiset laitteet luokitellaan direktiivin liitteen IX mukaisesti luokkiin I (pieni riski), IIa ja IIb (keskinkertainen riski) ja III (suuri riski). Ilmoitetun tarkastuslaitoksen osallistuminen ei ole tarpeellista, jos laitteet kuuluvat luokkaan I, ellei niillä ole mittaustoimintoa tai ellei niitä tuoda markkinoille sterilisoituina.

Useimmissa tapauksissa ilmoitettu laitos tarkastaa myös valmistajan laatujärjestelmän. Ilmoitetun tarkastuslaitoksen on tarkistettava kaikkien luokkaan III kuuluvien ja pistokokeina luokkiin IIa ja IIb kuuluvien lääketieteellisten laitteiden suunnittelu ja vastaavatko ne perusvaatimuksia. Ilmoitettu tarkastuslaitos antaa todistuksen, jossa kerrotaan tarkastuksen kohde ja viitataan yhteen direktiivin liitteistä II-VI.

Jäsenmaiden nimittämät ilmoitetut tarkastuslaitokset, jotka tekevät vaatimustenmukaisuusarvioita, ovat NANDO-tietokannassa (uuden lähestymistavan mukaiset ilmoitetut ja hyväksytyt organisaatiot). Voit etsiä ilmoitettuja tarkastuslaitoksia direktiivin, maan tai ilmoitetun tarkastuslaitoksen numeron (CE-merkinnän vieressä) NANDO-kotisivun kautta.

Tarvitaanko ilmoitettua arviointilaitosta?

Ennen arviointimenettelyn jatkamista on valmistajan määriteltävä, voiko valmistaja itse tehdä tuotearvioinnin vai tarvitaanko asiassa ilmoitettua tarkastuslaitosta.

Ulkona käytettävien laitteiden melupäästöistä annettu direktiivi 2000/14/EY edellyttää ilmoitetun tarkastuslaitoksen osallistumista arviointiin (lukuun ottamatta liitteessä V esiteltyä menettelyä).

Ilmoitettu tarkastuslaitos tarkastaa tuotteen vaatimustenmukaisuuden arvioinnilla. Se varmistaa myös, että tekniset asiakirjat tukevat riittävän hyvin tuotteen yhdenmukaisuutta. Jos tuotannonvalvontavaiheeseen on osallistunut ilmoitettu tarkastuslaitos, sen tunnistenumero ilmoitetaan CE-merkinnän jälkeen.

Kun ilmoitettu tarkastuslaitos on vakuuttunut tuotteen yhdenmukaisuudesta, se toimittaa tästä vahvistukseksi vaatimustenmukaisuustodistuksen. Valmistaja laatii tämän jälkeen vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ilmoittaakseen olevansa yksin vastuussa siitä, että tuote vastaa asianmukaista direktiiviä. Vakuutuksen laatiminen on lakisääteinen velvoite.

Vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on oltava valmistajan tiedot, kuten nimi ja osoite, tuotteen keskeiset, direktiiviä vastaavat ominaisuudet, tarvittaessa ilmoitetun tarkastuslaitoksen tunnistenumero sekä organisaatiota laillisesti sitova allekirjoitus. Lisätietoja saa kyseisestä direktiivistä.

Valmistaja löytää jäsenvaltioiden nimittämät, vaatimustenmukaisuusarvioita tekevät ilmoitetut tarkastuslaitokset NANDO-tietokannasta (uuden lähestymistavan mukaiset ilmoitetut ja hyväksytyt organisaatiot). Voit etsiä ilmoitettuja tarkastuslaitoksia direktiivin tai maan mukaan NANDO-kotisivulta.

Tarvitaanko ilmoitettua arviointilaitosta?

Ennen arviointimenettelyn jatkamista on valmistajan määriteltävä, voiko valmistaja itse tehdä tuotearvioinnin vai tarvitaanko asiassa ilmoitettua tarkastuslaitosta.

Muiden kuin itsetoimivien vaakojen valmistaja voi valita jonkin erilaisista arviointimenettelyistä ja siksi myös päättää, tarvitseeko tarkastuslaitoksen osallistua asiaan.

Ilmoitettu tarkastuslaitos tarkastaa tuotteen vaatimustenmukaisuuden arvioinnilla. Se varmistaa myös, että tekniset asiakirjat tukevat riittävän hyvin tuotteen yhdenmukaisuutta. Jos tuotannonvalvontavaiheeseen on osallistunut ilmoitettu tarkastuslaitos, sen tunnistenumero ilmoitetaan CE-merkinnän jälkeen.

Kun ilmoitettu tarkastuslaitos on vakuuttunut tuotteen yhdenmukaisuudesta, se toimittaa tästä vahvistukseksi vaatimustenmukaisuustodistuksen. Valmistaja laatii tämän jälkeen vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ilmoittaakseen olevansa yksin vastuussa siitä, että tuote vastaa asianmukaista direktiiviä. Vakuutuksen laatiminen on lakisääteinen velvoite.

Vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on oltava valmistajan tiedot, kuten nimi ja osoite, tuotteen keskeiset, direktiiviä vastaavat ominaisuudet, tarvittaessa ilmoitetun tarkastuslaitoksen tunnistenumero sekä organisaatiota laillisesti sitova allekirjoitus. Lisätietoja saa kyseisestä direktiivistä.

Jäsenmaiden nimittämät ilmoitetut tarkastuslaitokset, jotka tekevät vaatimustenmukaisuusarvioita, ovat NANDO-tietokannassa (uuden lähestymistavan mukaiset ilmoitetut ja hyväksytyt organisaatiot). Voit etsiä ilmoitettuja tarkastuslaitoksia direktiivin tai maan mukaan NANDO-kotisivulta.

Tarvitaanko ilmoitettua arviointilaitosta?

Ennen arviointimenettelyn jatkamista on valmistajan määriteltävä, voiko valmistaja itse tehdä tuotearvioinnin vai tarvitaanko asiassa ilmoitettua tarkastuslaitosta.

Vain luokkiin II ja III kuuluvien henkilönsuojainten arvioinnissa on käytettävä ilmoitettua tarkastuslaitosta.

Ilmoitettu tarkastuslaitos tarkastaa tuotteen vaatimustenmukaisuuden arvioinnilla. Se varmistaa myös, että tekniset asiakirjat tukevat riittävän hyvin tuotteen yhdenmukaisuutta. Jos tuotannonvalvontavaiheeseen on osallistunut ilmoitettu tarkastuslaitos (kuten luokan III suojaimissa), sen tunnistenumero ilmoitetaan CE-merkinnän jälkeen.

Mikäli tarkastuslaitos toteaa luokan II suojaimen direktiiviä vastaavaksi, se antaa tästä vahvistukseksi EY-tyyppitarkastustodistuksen. Luokan III suojaimiin kohdistetaan lisäksi tuotannonvalvontaa. Valmistaja laatii tämän jälkeen vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ilmoittaakseen olevansa yksin vastuussa siitä, että tuote vastaa asianmukaista direktiiviä. Vakuutuksen laatiminen on lakisääteinen velvoite.

Vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on oltava valmistajan tiedot, kuten nimi ja osoite, (mahdollisen) EY-tyyppitarkastustodistuksen numero, eurooppalaista standardia ja suorituskykyä koskevat tiedot, ilmoitetun tarkastuslaitoksen tunnistenumero sekä organisaatiota laillisesti sitova allekirjoitus. Lisätietoja saa kyseisestä direktiivistä.

Jäsenmaiden nimittämät ilmoitetut tarkastuslaitokset, jotka tekevät vaatimustenmukaisuusarvioita, ovat NANDO-tietokannassa (uuden lähestymistavan ilmoitetut ja hyväksytyt organisaatiot). Voit etsiä ilmoitettuja tarkastuslaitoksia direktiivin tai maan mukaan NANDO-kotisivulta.

Tarvitaanko ilmoitettua arviointilaitosta?

Ennen arviointimenettelyn jatkamista on valmistajan määriteltävä, voiko valmistaja itse tehdä tuotearvioinnin vai tarvitaanko asiassa ilmoitettua tarkastuslaitosta.

Direktiivin tarkoittamat painelaitteet jaetaan eri luokkiin (I–IV, joista I tarkoittaa vähäistä vaaraa ja IV suurta vaaraa) direktiivin liitteen II mukaisesti.

Ilmoitetun tarkastuslaitoksen on osallistuttava arviointiin, jos laite kuuluu luokkiin II–IV.

Ilmoitettu tarkastuslaitos tarkastaa tuotteen vaatimustenmukaisuuden arvioinnilla. Se varmistaa myös, että tekniset asiakirjat tukevat riittävän hyvin tuotteen yhdenmukaisuutta. Jos tuotannonvalvontavaiheeseen on osallistunut ilmoitettu tarkastuslaitos, sen tunnistenumero ilmoitetaan CE-merkinnän jälkeen.

Kun ilmoitettu tarkastuslaitos on vakuuttunut tuotteen vaatimustenmukaisuudesta, se toimittaa tästä vahvistukseksi todistuksen. Valmistaja laatii tämän jälkeen vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ilmoittaakseen olevansa yksin vastuussa siitä, että tuote vastaa asianmukaista direktiiviä. Vakuutuksen laatiminen on lakisääteinen velvoite.

Vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on oltava valmistajan tiedot, kuten nimi ja osoite, tuotteen keskeiset, direktiiviä vastaavat ominaisuudet, tarvittaessa ilmoitetun tarkastuslaitoksen tunnistenumero sekä organisaatiota laillisesti sitova allekirjoitus. Lisätietoja saa direktiivistä.

Jäsenmaiden nimittämät ilmoitetut tarkastuslaitokset, jotka tekevät vaatimustenmukaisuusarvioita, ovat NANDO-tietokannassa (uuden lähestymistavan mukaiset ilmoitetut ja hyväksytyt organisaatiot). Voit etsiä ilmoitettuja tarkastuslaitoksia direktiivin tai maan mukaan NANDO-kotisivulta.

Tarvitaanko ilmoitettua arviointilaitosta?

Ennen arviointimenettelyn jatkamista on valmistajan määriteltävä, voiko valmistaja itse tehdä tuotearvioinnin vai tarvitaanko asiassa ilmoitettua tarkastuslaitosta.

Pyroteknisistä tuotteista annettu direktiivi 2007/23/EY edellyttää aina ilmoitetun tarkastuslaitoksen osallistumista arviointiin.

Ilmoitettu tarkastuslaitos tarkastaa tuotteen vaatimustenmukaisuuden arvioinnilla. Se varmistaa myös, että tekniset asiakirjat tukevat riittävän hyvin tuotteen yhdenmukaisuutta. Jos tuotannonvalvontavaiheeseen on osallistunut ilmoitettu tarkastuslaitos, sen tunnistenumero ilmoitetaan CE-merkinnän jälkeen.

Kun ilmoitettu tarkastuslaitos on vakuuttunut tuotteen yhdenmukaisuudesta, se toimittaa tästä vahvistukseksi vaatimustenmukaisuustodistuksen. Valmistaja laatii tämän jälkeen vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ilmoittaakseen olevansa yksin vastuussa siitä, että tuote vastaa asianmukaista direktiiviä. Vakuutuksen laatiminen on lakisääteinen velvoite.

Vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on oltava valmistajan tiedot, kuten nimi ja osoite, tuotteen keskeiset, direktiiviä vastaavat ominaisuudet, tarvittaessa ilmoitetun tarkastuslaitoksen tunnistenumero sekä organisaatiota laillisesti sitova allekirjoitus. Lisätietoja saa kyseisestä direktiivistä.

Valmistaja löytää jäsenvaltioiden nimittämät, vaatimustenmukaisuusarvioita tekevät ilmoitetut tarkastuslaitokset NANDO-tietokannasta (uuden lähestymistavan mukaiset ilmoitetut ja hyväksytyt organisaatiot). Voit etsiä ilmoitettuja tarkastuslaitoksia direktiivin tai maan mukaan NANDO-kotisivulta.

Tarvitaanko ilmoitettua arviointilaitosta?

Ennen arviointimenettelyn jatkamista on valmistajan määriteltävä, voiko valmistaja itse tehdä tuotearvioinnin vai tarvitaanko asiassa ilmoitettua tarkastuslaitosta.

Direktiivi tarjoaa vaihtoehtoja arviointimenettelylle riippuen laitetyypistä ja siitä, käytetäänkö yhdenmukaistettuja standardeja. Mikäli valmistaja ei käytä yhdenmukaistettuja standardeja tai näitä ei ole olemassakaan, on tämän toimitettava tekniset tiedot ilmoitetulle tarkastuslaitokselle tarkastettaviksi.

Ilmoitettu tarkastuslaitos tarkastaa tuotteen vaatimustenmukaisuuden arvioinnilla. Se varmistaa myös, että tekniset asiakirjat tukevat riittävän hyvin tuotteen yhdenmukaisuutta. Jos tuotannonvalvontavaiheeseen on osallistunut ilmoitettu tarkastuslaitos, sen tunnistenumero ilmoitetaan CE-merkinnän jälkeen.

Kun ilmoitettu tarkastuslaitos on vakuuttunut tuotteen yhdenmukaisuudesta, se toimittaa tästä vahvistukseksi vaatimustenmukaisuustodistuksen. Valmistaja laatii tämän jälkeen vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ilmoittaakseen olevansa yksin vastuussa siitä, että jokainen yksittäinen tuote vastaa asianmukaista direktiiviä. Vakuutuksen laatiminen on lakisääteinen velvoite.

Vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on oltava valmistajan tiedot, kuten nimi ja osoite, tuotteen keskeiset, direktiiviä vastaavat ominaisuudet, tarvittaessa ilmoitetun tarkastuslaitoksen tunnistenumero sekä organisaatiota laillisesti sitova allekirjoitus.

Jäsenmaiden nimittämät ilmoitetut tarkastuslaitokset, jotka tekevät vaatimustenmukaisuusarvioita, ovat NANDO-tietokannassa (uuden lähestymistavan mukaiset ilmoitetut ja hyväksytyt organisaatiot). Voit etsiä ilmoitettuja tarkastuslaitoksia direktiivin tai maan mukaan NANDO-kotisivulta.

Tarvitaanko ilmoitettua arviointilaitosta?

Ennen arviointimenettelyn jatkamista on valmistajan määriteltävä, voiko valmistaja itse tehdä tuotearvioinnin vai tarvitaanko asiassa ilmoitettua tarkastuslaitosta.

Sisävesillä ja suojaisilla vesillä tehtäviin matkoihin tarkoitettujen veneiden valmistajat voivat tehdä sisäisiä tuotetarkastuksia sekä sen jälkeen laatia ja allekirjoittaa EY-vaatimustenmukaisuusvaatimuksen, koska nämä veneet valmistetaan kaikki oleelliset turvanäkökohdat huomioon ottavia EU:n yhdenmukaistettuja standardeja noudattaen.
Ilmoitettu tarkastuslaitos tarkastaa tuotteen vaatimustenmukaisuuden arvioinnilla. Se varmistaa myös, että tekniset asiakirjat tukevat riittävän hyvin tuotteen yhdenmukaisuutta. Jos tuotannonvalvontavaiheeseen on osallistunut ilmoitettu tarkastuslaitos, sen tunnistenumero ilmoitetaan CE-merkinnän jälkeen.

Kun ilmoitettu tarkastuslaitos on vakuuttunut tuotteen yhdenmukaisuudesta, se toimittaa tästä vahvistukseksi vaatimustenmukaisuustodistuksen. Valmistaja laatii tämän jälkeen vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ilmoittaakseen olevansa yksin vastuussa siitä, että tuote vastaa asianmukaista direktiiviä. Vakuutuksen laatiminen on lakisääteinen velvoite.

Vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on oltava valmistajan tiedot, kuten nimi ja osoite, tuotteen keskeiset, direktiiviä vastaavat ominaisuudet, tarvittaessa ilmoitetun tarkastuslaitoksen tunnistenumero sekä organisaatiota laillisesti sitova allekirjoitus. Lisätietoja saa kyseisestä direktiivistä.

Jäsenmaiden nimittämät ilmoitetut tarkastuslaitokset, jotka tekevät vaatimustenmukaisuusarvioita, ovat NANDO-tietokannassa (uuden lähestymistavan mukaiset ilmoitetut ja hyväksytyt organisaatiot). Voit etsiä ilmoitettuja tarkastuslaitoksia direktiivin tai maan mukaan NANDO-kotisivulta.

Tarvitaanko ilmoitettua arviointilaitosta?

Ks. http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/legis_en.htm.

Tarvitaanko ilmoitettua arviointilaitosta?

Ennen arviointimenettelyn jatkamista on valmistajan määriteltävä, voiko valmistaja itse tehdä tuotearvioinnin vai voiko sen hoitaa vain ilmoitettu tarkastuslaitos.

EU:n markkinoilla olevien lelujen turvallisuutta koskeva direktiivi 2009/48/EY edellyttää ilmoitetun tarkastuslaitoksen osallistumista arviointiin, mikäli kyseinen lelu ei täytä kokonaan (tai osittain) 13 artiklassa olevia yhdenmukaistettuja standardeja (ja siksi vaatimustenmukaisuus on määriteltävä suoraan direktiivin määräysten perusteella) tai mikäli lelu edellyttää valmistajan mielestä ilmoitetun tarkastuslaitoksen arviointia.

Ilmoitettu tarkastuslaitos tarkastaa tuotteen vaatimustenmukaisuuden arvioinnilla. Se varmistaa myös, että tekniset asiakirjat tukevat riittävän hyvin tuotteen yhdenmukaisuutta.

Kun ilmoitettu tarkastuslaitos on vakuuttunut tuotteen yhdenmukaisuudesta, se toimittaa tästä vahvistukseksi vaatimustenmukaisuustodistuksen. Valmistaja laatii tämän jälkeen vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ilmoittaakseen olevansa yksin vastuussa siitä, että tuote vastaa asianmukaista direktiiviä. Vakuutuksen laatiminen on lakisääteinen velvoite.

Vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on oltava valmistajan tiedot, kuten nimi ja osoite, tuotteen keskeiset ominaisuudet, tarvittaessa tarkastuslaitoksen tunnistenumero sekä organisaatiota laillisesti sitova allekirjoitus. Lisätietoja on direktiivin 2009/48/EY liitteessä III.

Jäsenmaiden nimittämät ilmoitetut tarkastuslaitokset, jotka tekevät vaatimustenmukaisuusarvioita, ovat NANDO-tietokannassa (uuden lähestymistavan mukaiset ilmoitetut ja hyväksytyt organisaatiot). Voit etsiä ilmoitettuja tarkastuslaitoksia direktiivin tai maan mukaan NANDO-kotisivulta.

Tarvitaanko ilmoitettua arviointilaitosta?

Ennen arviointimenettelyn jatkamista on valmistajan määriteltävä, voiko valmistaja itse tehdä tuotearvioinnin vai tarvitaanko asiassa ilmoitettua tarkastuslaitosta.

Ilmoitettu tarkastuslaitos tarkastaa vaatimustenmukaisuuden arvioinnilla, noudattaako tuote direktiiviä. Direktiivissä määritellään asianmukaiset vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt riippuen yhdenmukaistettujen EU-standardien olemassaolosta ja paineastioiden kokonaisenergiasisällön – eli paine (PS) kertaa tilavuus (V) – määrittelemästä mahdollisesta paineriskistä.

Ilmoitettu tarkastuslaitos tarkastaa tuotteen vaatimustenmukaisuuden arvioinnilla. Se varmistaa myös, että tekniset asiakirjat tukevat riittävän hyvin tuotteen yhdenmukaisuutta. Jos tuotannonvalvontavaiheeseen on osallistunut ilmoitettu tarkastuslaitos, sen tunnistenumero ilmoitetaan CE-merkinnän jälkeen.

Jos tuote vastaa direktiiviä, ilmoitettu tarkastuslaitos antaa tästä vahvistukseksi todistuksen. Valmistaja laatii tämän jälkeen vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ilmoittaakseen olevansa yksin vastuussa siitä, että tuote vastaa asianmukaista direktiiviä. Vakuutuksen laatiminen on lakisääteinen velvoite.

Vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on oltava valmistajan tiedot, kuten nimi ja osoite, tuotteen keskeiset, direktiiviä vastaavat ominaisuudet, tarvittaessa ilmoitetun tarkastuslaitoksen tunnistenumero sekä organisaatiota laillisesti sitova allekirjoitus. Lisätietoja saa kyseisestä direktiivistä.

Jäsenmaiden nimittämät ilmoitetut tarkastuslaitokset, jotka tekevät vaatimustenmukaisuusarvioita, ovat NANDO-tietokannassa (uuden lähestymistavan mukaiset ilmoitetut ja hyväksytyt organisaatiot). Voit etsiä ilmoitettuja tarkastuslaitoksia direktiivin tai maan mukaan NANDO-kotisivulta.

Jaa: FacebookGoogle+LinkedInLähetä sivu