Sti

Flere værktøjer

Behov for et bemyndiget organ?

Behov for et bemyndiget organ?

For alle aktive, implantable medicinske anordninger er det obligatorisk at inddrage et bemyndiget organ.

Benyt venligst NANDO-databasen (New Approach Notified and Designated Organisations) til at finde de bemyndigede organer, der er udpeget af medlemsstaterne til gennemførelse af overensstemmelsesvurderinger. Du kan søge efter bemyndigede organer efter direktiv eller land via webstedet for NANDO.

Behov for et bemyndiget organ?

Inden påbegyndelse af vurderingsproceduren er det vigtigt at fastlægge, hvorvidt du som fabrikant selv kan vurdere dit produkt, eller om der er behov for at inddrage et bemyndiget organ.

I forbindelse med apparater som omhandlet i direktivet om gasapparater er det obligatorisk at inddrage et bemyndiget organ.

Et bemyndiget organ kontrollerer et produkts overensstemmelse ved at gennemføre en overensstemmelsesvurdering. Det sikrer ligeledes, at den tekniske dokumentation i tilstrækkelig grad anfører produktoverensstemmelsen. Inden for rammerne af GAD er der altid inddraget et bemyndiget organ, herunder i kontrolfasen for produktionen, og organets identifikationsnummer følger CE-mærkningen.

Så snart det bemyndigede organ har vurderet produkttypens overensstemmelse, og typen overholder de gældende bestemmelser, udsteder organet en EF-typeafprøvningsattest til bekræftelse heraf. Efter gennemført overensstemmelsesvurdering af produktionsfasen udarbejder fabrikanten erklæringen om overensstemmelse til at erklære fabrikantens eneansvar for, at produktet er i overensstemmelse med det pågældende direktiv. Det er et juridisk krav at udarbejde erklæringen om overensstemmelse.

Erklæringen om overensstemmelse skal omfatte fabrikantens kontaktoplysninger, herunder navn og adresse, produktets væsentlige egenskaber, alle europæiske standarder og ydelsesdata og identifikationsnummeret på det bemyndigede organ samt en juridisk bindende underskrift.

Se venligst NANDO-databasen (New Approach Notified and Designated Organisations) for at finde de bemyndigede organer, der er udpeget af medlemsstaterne til gennemførelse af overensstemmelsesvurderinger. Du kan søge efter bemyndigede organer efter direktiv eller land via webstedet for NANDO.

Behov for et bemyndiget organ?

Inden påbegyndelse af vurderingsproceduren er det vigtigt at fastlægge, hvorvidt du som fabrikant selv kan vurdere dit produkt, eller om der er behov for at inddrage et bemyndiget organ.

I forbindelse med tovbaneanlæg til personbefordring er bistanden fra et bemyndiget organ obligatorisk.

Et bemyndiget organ kontrollerer undersystemers og sikkerhedskomponenters overensstemmelse ved at gennemføre en overensstemmelsesvurdering. Det sikrer ligeledes, at den tekniske dokumentation i tilstrækkelig grad anfører produktoverensstemmelsen.

Hvis det bemyndigede organ er overbevist om produktets overensstemmelse, udsteder organet en overensstemmelsesattest til bekræftelse heraf. Fabrikanten udarbejder herefter en erklæring om overensstemmelse til at erklære fabrikantens eneansvar for overensstemmelsen med det pågældende direktiv. Det er et juridisk krav at udarbejde erklæringen om overensstemmelse.

Erklæringen om overensstemmelse skal omfatte fabrikantens kontaktoplysninger, herunder navn og adresse, produktets væsentlige egenskaber, alle europæiske standarder og ydelsesdata og identifikationsnummeret på det bemyndigede organ samt en juridisk bindende underskrift på vegne af organisationen. Se dit specifikke direktiv for yderligere oplysninger.

Benyt venligst NANDO-databasen (New Approach Notified and Designated Organisations) til at finde de bemyndigede organer, der er udpeget af medlemsstaterne til gennemførelse af overensstemmelsesvurderinger. Du kan søge efter bemyndigede organer efter direktiv eller land via webstedet for NANDO.

Behov for et bemyndiget organ?

Inden påbegyndelse af vurderingsproceduren er det vigtigt at fastlægge, hvorvidt du som fabrikant selv kan vurdere dit produkt, eller om der er behov for at inddrage et bemyndiget organ.

Behovet for at inddrage et bemyndiget organ fastlægges i de specifikke gennemførelsesforanstaltninger i henhold til direktiv 2009/125/EF om miljøvenligt design.

Et bemyndiget organ kontrollerer et produkts overensstemmelse ved at gennemføre en overensstemmelsesvurdering. Det sikrer ligeledes, at den tekniske dokumentation i tilstrækkelig grad understøtter produktoverensstemmelsen. Hvis der er inddraget et bemyndiget organ i kontrolfasen for produktionen, følger organets identifikationsnummer CE-mærkningen.

Så snart det bemyndigede organ er overbevist om produktets overensstemmelse, udsteder det en overensstemmelsesattest til bekræftelse heraf. Fabrikanten udarbejder herefter en erklæring om overensstemmelse til at erklære fabrikantens eneansvar for overensstemmelsen med det pågældende direktiv. Det er et juridisk krav at udarbejde erklæringen om overensstemmelse.

Erklæringen om overensstemmelse skal omfatte fabrikantens kontaktoplysninger, herunder navn og adresse, produktets væsentlige egenskaber, alle europæiske standarder og ydelsesdata og identifikationsnummeret på det bemyndigede organ samt en juridisk bindende underskrift på vegne af organisationen. Se dit specifikke direktiv for yderligere oplysninger.

Fabrikanten skal se NANDO-databasen (New Approach Notified and Designated Organisations) for at finde de bemyndigede organer, der er udpeget af medlemsstaterne til gennemførelse af overensstemmelsesvurderinger. De kan søge efter bemyndigede organer efter direktiv eller land via webstedet for NANDO.

Behov for et bemyndiget organ?

Fabrikanten er i henhold til procedurerne for overensstemmelsesvurdering af elektromagnetisk kompatibilitet forpligtet til at udføre en vurdering af apparatets elektromagnetiske kompatibilitet. Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet kræver ikke deltagelse af et bemyndiget organ. Fabrikanten eller en autoriseret repræsentant som etableret i Det Europæiske Fællesskab kan dog indlevere teknisk dokumentation til et bemyndiget organ, som gennemgår det og vurderer, hvorvidt den tekniske dokumentation på korrekt vis påviser, at kravene i direktivet er opfyldt. Er dette tilfældet, udsteder det bemyndigede organ er erklæring herom. Denne erklæring skal indgå i den tekniske dokumentation.

Fabrikanten udarbejder herefter en erklæring om overensstemmelse til at erklære fabrikantens eneansvar for overensstemmelsen med det pågældende direktiv. Det er et juridisk krav at udarbejde erklæringen om overensstemmelse.

Erklæringen om overensstemmelsen skal omfatte:

  • en henvisning til direktivet,
  • en identifikation af apparatet,
  • fabrikantens kontaktoplysninger, herunder navn og adresse,
  • en dateret henvisning til de specifikationer, der har fundet anvendelse på overensstemmelsen,
  • dato på erklæringen,
  • identitet på og underskrift af den person, der er bemyndiget af fabrikanten eller en autoriseret repræsentant.

Fabrikanten skal se NANDO-databasen (New Approach Notified and Designated Organisations) for at finde de bemyndigede organer, der er udpeget af medlemsstaterne til gennemførelse af overensstemmelsesvurderinger. De kan søge efter bemyndigede organer efter direktiv eller land via webstedet for NANDO.

Behov for et bemyndiget organ?

Inden påbegyndelse af proceduren for overensstemmelsesvurdering er det vigtigt at fastlægge, hvorvidt du som fabrikant selv kan vurdere dit produkt, eller om der er behov for at inddrage et bemyndiget organ.

I forbindelse med materiel og sikringssystemer til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære afhænger det af det specifikke produkt, hvorvidt overensstemmelsesvurderingen ved et bemyndiget organ er obligatorisk eller ej. Se direktiv 94/9/EF for yderligere oplysninger.

Et bemyndiget organ kontrollerer et produkts overensstemmelse ved at gennemføre en overensstemmelsesvurdering. Det sikrer ligeledes, at den tekniske dokumentation i tilstrækkelig grad understøtter produktoverensstemmelsen. Hvis der er inddraget et bemyndiget organ i kontrolfasen for produktionen, følger organets identifikationsnummer CE-mærkningen.

Så snart det bemyndigede organ er overbevist om produktets overensstemmelse, udsteder det en overensstemmelsesattest til bekræftelse heraf. Fabrikanten udarbejder herefter en erklæring om overensstemmelse til at erklære fabrikantens eneansvar for overensstemmelsen med det pågældende direktiv. Det er et juridisk krav at udarbejde erklæringen om overensstemmelse.

Erklæringen om overensstemmelse skal omfatte fabrikantens kontaktoplysninger, herunder navn og adresse, produktets væsentlige egenskaber og krav som produktet opfylder, alle europæiske harmoniserede standarder og ydelsesdata og identifikationsnummeret på det bemyndigede organ samt en juridisk bindende underskrift på vegne af organisationen. Se direktivet, navnlig bilag II, for yderligere oplysninger.

Benyt venligst NANDO-databasen (New Approach Notified and Designated Organisations) til at finde de bemyndigede organer, der er udpeget af medlemsstaterne til gennemførelse af overensstemmelsesvurderinger. Du kan søge efter bemyndigede organer efter direktiv eller land via webstedet for NANDO.

Behov for et bemyndiget organ?

I forbindelse med eksplosivstoffer til civil brug er det obligatorisk at inddrage et bemyndiget organ.

Et bemyndiget organ kontrollerer et produkts overensstemmelse ved at gennemføre en overensstemmelsesvurdering. Det sikrer ligeledes, at den tekniske dokumentation i tilstrækkelig grad understøtter produktoverensstemmelsen. Hvis der er inddraget et bemyndiget organ i kontrolfasen for produktionen, følger organets identifikationsnummer CE-mærkningen.

Så snart det bemyndigede organ er overbevist om produktets overensstemmelse, udstedes der en overensstemmelsesattest til bekræftelse heraf. Fabrikanten udarbejder herefter en erklæring om overensstemmelse til at erklære fabrikantens eneansvar for produktets overensstemmelse med det pågældende direktiv. Det er et juridisk krav at udarbejde erklæringen om overensstemmelse.

Erklæringen om overensstemmelse skal omfatte fabrikantens kontaktoplysninger, herunder navn og adresse, produktets væsentlige egenskaber, alle europæiske standarder og ydelsesdata og identifikationsnummeret på det bemyndigede organ samt en juridisk bindende underskrift på vegne af organisationen. Se dit specifikke direktiv for yderligere oplysninger.

Benyt venligst NANDO-databasen (New Approach Notified and Designated Organisations) til at finde de bemyndigede organer, der er udpeget af medlemsstaterne til gennemførelse af overensstemmelsesvurderinger. Du kan søge efter bemyndigede organer efter direktiv eller land via webstedet for NANDO.

Behov for et bemyndiget organ?

Inden påbegyndelse af vurderingsproceduren er det vigtigt at fastlægge, hvorvidt du som fabrikant selv kan vurdere dit produkt, eller om der er behov for at inddrage et bemyndiget organ.

I forbindelse med varmtvandskedler bestemmer det specifikke produkt, hvorvidt en overensstemmelsesvurdering ved et bemyndiget organ er obligatorisk eller ej. Se direktiv 92/42/EØF for yderligere oplysninger.

Et bemyndiget organ kontrollerer en produkttypes overensstemmelse ved at gennemføre en overensstemmelsesvurdering. Det sikrer ligeledes, at den tekniske dokumentation i tilstrækkelig grad understøtter produktoverensstemmelsen. Hvis der er inddraget et bemyndiget organ i kontrolfasen for produktionen, følger organets identifikationsnummer CE-mærkningen.

Så snart det bemyndigede organ er overbevist om produkttypens overensstemmelse, udsteder det en overensstemmelsesattest til bekræftelse heraf. Fabrikanten udarbejder herefter en erklæring om overensstemmelse til at erklære produktets overensstemmelse med den type, der er godkendt af det bemyndigede organ og således er i overensstemmelse med det pågældende direktiv. Det er udelukkende fabrikantens ansvar, og det er et juridisk krav at udarbejde erklæringen om overensstemmelse.

Erklæringen om overensstemmelse skal omfatte fabrikantens kontaktoplysninger, herunder navn og adresse, produktets væsentlige egenskaber, alle europæiske standarder og ydelsesdata og identifikationsnummeret på det bemyndigede organ samt en juridisk bindende underskrift på vegne af organisationen. Se dit specifikke direktiv for yderligere oplysninger.

Benyt venligst NANDO-databasen (New Approach Notified and Designated Organisations) til at finde de bemyndigede organer, der er udpeget af medlemsstaterne til gennemførelse af overensstemmelsesvurderinger. Du kan søge efter bemyndigede organer efter direktiv eller land via webstedet for NANDO.

Behov for et bemyndiget organ?

Forud for vurderingsproceduren er det vigtigt at finde ud af, hvorvidt du som fabrikant skal inddrage et bemyndiget organ.

Inddragelsen af et bemyndiget organ er nødvendigt for medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik som anført i bilag II til direktiv 98/79/EF og for medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik til selvtestning. Benyt venligst NANDO-databasen (New Approach Notified and Designated Organisations) til at finde de bemyndigede organer, der er udpeget af medlemsstaterne til gennemførelse af overensstemmelsesvurderinger. Du kan søge efter bemyndigede organer efter direktiv eller land via webstedet for NANDO.

Behov for et bemyndiget organ?

Elevatorinstallatøren eller fabrikanten af sikkerhedskomponenter til elevatorer skal altid inddrage et bemyndiget organ i proceduren til overensstemmelsesvurdering.

I forbindelse med overensstemmelsesvurdering af elevatorer er det obligatorisk at inddrage et bemyndiget organ.

Et bemyndiget organ kontrollerer et produkts overensstemmelse ved at gennemføre en overensstemmelsesvurdering. Det sikrer ligeledes, at den tekniske dokumentation i tilstrækkelig grad understøtter produktoverensstemmelsen. Hvis der er inddraget et bemyndiget organ i kontrolfasen for produktionen, følger organets identifikationsnummer CE-mærkningen.

Så snart det bemyndigede organ er overbevist om produktets overensstemmelse, udsteder det en overensstemmelsesattest til bekræftelse heraf. Elevatorinstallatøren eller fabrikanten af sikkerhedskomponenter til elevatorer udarbejder herefter en erklæring om overensstemmelse til at erklære fabrikantens eneansvar for overensstemmelsen med det pågældende direktiv. Det er et juridisk krav at udarbejde erklæringen om overensstemmelse.

Erklæringen om overensstemmelse skal omfatte kontaktoplysninger på elevatorinstallatøren eller fabrikanten af sikkerhedskomponenter til elevatorer, herunder navn og adresse, produktets væsentlige egenskaber, alle europæiske standarder og ydelsesdata og identifikationsnummeret på det bemyndigede organ samt en juridisk bindende underskrift på vegne af organisationen. Se dit specifikke direktiv for yderligere oplysninger.

Benyt venligst NANDO-databasen (New Approach Notified and Designated Organisations) til at finde de bemyndigede organer, der er udpeget af medlemsstaterne til gennemførelse af overensstemmelsesvurderinger. Du kan søge efter bemyndigede organer efter direktiv eller land via webstedet for NANDO.

Behov for et bemyndiget organ?

Fabrikanten kan indhente en udtalelse fra et bemyndiget organ. Men fabrikanten har altid ansvaret for at sikre og erklære produktets overensstemmelse med de gældende lovgivningsmæssige krav.

Behov for et bemyndiget organ?

Inden vurderingsproceduren påbegyndes, er det vigtigt at fastlægge, hvorvidt du som producent selv kan foretage en vurdering af dit produkt, eller om der er behov for at inddrage et bemyndiget organ.

Maskindirektiv 2006/42/EF indeholder bestemmelser om at inddrage et bemyndiget organ, hvis det pågældende produkt falder ind under en af de 23 kategorier, som er beskrevet i direktivets bilag IV, og det ikke er i overensstemmelse med de europæiske harmoniserede standarder, som dækker alle relevante sundheds- og sikkerhedskrav. Hvis dette er tilfældet, skal producenten inddrage et bemyndiget organ. Hvis dette ikke er tilfældet, udfører producenten selv interne kontrolundersøgelser af produktet.

Et bemyndiget organ kontrollerer et produkts overensstemmelse ved at udføre en overensstemmelsesvurdering. Det sikrer også, at den tekniske dokumentation i tilstrækkelig grad understøtter produktoverensstemmelsen. Hvis der er inddraget et bemyndiget organ i kvalitetssikringen, følger organets identifikationsnummer CE-mærkningen.

Så snart det bemyndigede organ er overbevist om produktets overensstemmelse, udsteder det en overensstemmelsesattest til bekræftelse heraf. Producenten udarbejder herefter en overensstemmelseserklæring til at erklære producentens eneansvar for overensstemmelsen med det pågældende direktiv. Overensstemmelseserklæringen er juridisk bindende.

Overensstemmelseserklæringen skal omfatte producentens kontaktoplysninger, herunder navn og adresse, produktets væsentlige egenskaber, alle europæiske standarder og ydelsesdata og identifikationsnummeret på det bemyndigede organ samt en juridisk bindende underskrift på vegne af organisationen, hvis dette er relevant. Se det specifikke direktiv for yderligere oplysninger.

For at finde de bemyndigede organer, som er udpeget af medlemsstaterne til at udføre overensstemmelsesvurderinger af maskiner, kan producenter bruge NANDO-databasen (the New Approach Notified and Designated Organisations database). På NANDOs hjemmeside kan du finde bemyndigede organer ud fra enten direktiv eller land.

Behov for et bemyndiget organ?

Inden påbegyndelse af vurderingsproceduren er det vigtigt at fastlægge, hvorvidt du som fabrikant selv kan vurdere dit produkt, eller om der er behov for at inddrage et bemyndiget organ.

I forbindelse med måleudstyr må fabrikanten vælge mellem to vurderingsprocedurer som anført i bilag A til direktivet:

  • Fabrikanten vurderer overensstemmelsen ved hjælp af intern fabrikationskontrol som anført i bilag A.
  • Et bemyndiget organ gennemfører en intern fabrikationskontrol sammen med en produktafprøvning som anført i bilag A1.

Et bemyndiget organ kontrollerer et produkts overensstemmelse ved at gennemføre en overensstemmelsesvurdering. Det sikrer ligeledes, at den tekniske dokumentation i tilstrækkelig grad understøtter produktoverensstemmelsen. Hvis der er inddraget et bemyndiget organ i kontrolfasen for produktionen, følger organets identifikationsnummer CE-mærkningen.

Så snart det bemyndigede organ er overbevist om produktets overensstemmelse, udsteder det en overensstemmelsesattest til bekræftelse heraf. Fabrikanten udarbejder herefter en erklæring om overensstemmelse til at erklære fabrikantens eneansvar for produktets overensstemmelse med det pågældende direktiv. Det er et juridisk krav at udarbejde erklæringen om overensstemmelse.

Erklæringen om overensstemmelse skal omfatte fabrikantens kontaktoplysninger, herunder navn og adresse, produktets væsentlige egenskaber, alle europæiske standarder og ydelsesdata og identifikationsnummeret på det bemyndigede organ samt en juridisk bindende underskrift på vegne af organisationen. Se dit specifikke direktiv for yderligere oplysninger.

Benyt venligst NANDO-databasen (New Approach Notified and Designated Organisations) til at finde de bemyndigede organer, der er udpeget af medlemsstaterne til gennemførelse af overensstemmelsesvurderinger. Du kan søge efter bemyndigede organer efter direktiv eller land via webstedet for NANDO.

Behov for et bemyndiget organ?

Inden påbegyndelse af vurderingsproceduren er det vigtigt at fastlægge, hvorvidt du som fabrikant selv kan vurdere dit produkt, eller om der er behov for at inddrage et bemyndiget organ.

I direktivet om medicinske anordninger klassificeres den medicinske anordning i henhold til bestemmelserne i bilag IX til MAD som klasse I (lav risiko), klasse IIa eller IIb (middel risiko) eller klasse III (høj risiko). Det er ikke nødvendigt at inddrage et bemyndiget organ i forbindelse med medicinske anordninger i klasse I, medmindre de har en målefunktion eller markedsføres i steril tilstand.

Et bemyndiget organ kontrollerer i de fleste tilfælde udelukkende fabrikantens kvalitetsstyring. For alle medicinske anordninger i klasse III og for medicinske anordninger i klasse IIa og IIb på et repræsentativt grundlag skal konstruktionen af den medicinske anordning og overensstemmelsen med de væsentlige krav undersøges af et bemyndiget organ. Det bemyndigede organ udsteder et certifikat, som angiver, hvad der er blevet kontrolleret ved at henvise til et af bilagene blandt bilag II til VI til MAD.

Benyt venligst NANDO-databasen (New Approach Notified and Designated Organisations) til at finde de bemyndigede organer, der er udpeget af medlemsstaterne til gennemførelse af overensstemmelsesvurderinger. Du kan søge efter bemyndigede organer efter direktiv, land eller det bemyndigede organs nummer (anført ved siden af CE-mærkningen) via webstedet for NANDO.

Behov for et bemyndiget organ?

Inden påbegyndelse af vurderingsproceduren er det vigtigt at fastlægge, hvorvidt du som fabrikant selv kan vurdere dit produkt, eller om der er behov for at inddrage et bemyndiget organ.

Direktiv 2000/14/EF om støjemissioner til miljøet fastsætter inddragelsen af et bemyndiget organ (med undtagelse af proceduren som fastsat i henhold til bilag V.).

Et bemyndiget organ kontrollerer et produkts overensstemmelse ved at gennemføre en overensstemmelsesvurdering. Det sikrer ligeledes, at den tekniske dokumentation i tilstrækkelig grad anfører produktoverensstemmelsen. Hvis der er inddraget et bemyndiget organ i kontrolfasen for produktionen, følger organets identifikationsnummer CE-mærkningen.

Så snart det bemyndigede organ er overbevist om produktets overensstemmelse, udsteder det en overensstemmelsesattest til bekræftelse heraf. Fabrikanten udarbejder herefter en erklæring om overensstemmelse til at erklære fabrikantens eneansvar for overensstemmelsen med det pågældende direktiv. Det er et juridisk krav at udarbejde erklæringen om overensstemmelse.

Erklæringen om overensstemmelse skal omfatte fabrikantens kontaktoplysninger, herunder navn og adresse, produktets væsentlige egenskaber, alle europæiske standarder og ydelsesdata og identifikationsnummeret på det bemyndigede organ samt en juridisk bindende underskrift på vegne af organisationen. Se dit specifikke direktiv for yderligere oplysninger.

Fabrikanten skal se NANDO-databasen (New Approach Notified and Designated Organisations) for at finde de bemyndigede organer, der er udpeget af medlemsstaterne til gennemførelse af overensstemmelsesvurderinger. De kan søge efter bemyndigede organer efter direktiv eller land via webstedet for NANDO.

Behov for et bemyndiget organ?

Inden påbegyndelse af vurderingsproceduren er det vigtigt at fastlægge, hvorvidt du som fabrikant selv kan vurdere dit produkt, eller om der er behov for at inddrage et bemyndiget organ.

I forbindelse med ikke-automatiske vægte kan fabrikanten vælge blandt forskellige vurderingsprocedurer og således også bestemme, hvorvidt der skal inddrages et bemyndiget organ eller ej.

Et bemyndiget organ kontrollerer et produkts overensstemmelse ved at gennemføre en overensstemmelsesvurdering. Det sikrer ligeledes, at den tekniske dokumentation i tilstrækkelig grad understøtter produktoverensstemmelsen. Hvis der er inddraget et bemyndiget organ i kontrolfasen for produktionen, følger organets identifikationsnummer CE-mærkningen.

Så snart det bemyndigede organ er overbevist om produktets overensstemmelse, udsteder det en overensstemmelsesattest til bekræftelse heraf. Fabrikanten udarbejder herefter en erklæring om overensstemmelse til at erklære fabrikantens eneansvar for overensstemmelsen med det pågældende direktiv. Det er et juridisk krav at udarbejde erklæringen om overensstemmelse.

Erklæringen om overensstemmelse skal omfatte fabrikantens kontaktoplysninger, herunder navn og adresse, produktets væsentlige egenskaber, alle europæiske standarder og ydelsesdata og identifikationsnummeret på det bemyndigede organ samt en juridisk bindende underskrift på vegne af organisationen. Se dit specifikke direktiv for yderligere oplysninger.

Benyt venligst NANDO-databasen (New Approach Notified and Designated Organisations) til at finde de bemyndigede organer, der er udpeget af medlemsstaterne til gennemførelse af overensstemmelsesvurderinger. Du kan søge efter bemyndigede organer efter direktiv eller land via webstedet for NANDO.

Behov for et bemyndiget organ?

Inden påbegyndelse af vurderingsproceduren er det vigtigt at fastlægge, hvorvidt du som fabrikant selv kan vurdere dit produkt, eller om der er behov for at inddrage et bemyndiget organ.

I forbindelse med personlige værnemidler er det kun obligatorisk at inddrage et bemyndiget organ for kategori II og III.

Et bemyndiget organ kontrollerer et produkts overensstemmelse ved at gennemføre en overensstemmelsesvurdering. Det sikrer ligeledes, at den tekniske dokumentation i tilstrækkelig grad understøtter produktoverensstemmelsen. Hvis der er inddraget et bemyndiget organ i kontrolfasen for produktionen (i tilfælde af personlige værnemidler i kategori III), følger organets identifikationsnummer CE-mærkningen.

For personlige værnemidler i kategori II udsteder det bemyndigede organ ved kontrol af produktets overensstemmelse en EF-typeafprøvningsattest til bekræftelse heraf. Ved personlige værnemidler i kategori III gennemføres der en produktionskontrol. Fabrikanten udarbejder herefter en erklæring om overensstemmelse til at erklære fabrikantens eneansvar for produktets overensstemmelse med det pågældende direktiv. Det er et juridisk krav at udarbejde erklæringen om overensstemmelse.

Erklæringen om overensstemmelse skal omfatte fabrikantens kontaktoplysninger, herunder navn og adresse, nummeret på EF-typeafprøvningsattesten (i givet fald), alle europæiske standarder og ydelsesdata og identifikationsnummeret på det bemyndigede organ samt en juridisk bindende underskrift på vegne af organisationen. Se dit specifikke direktiv for yderligere oplysninger.

Benyt venligst NANDO-databasen (New Approach Notified and Designated Organisations) til at finde de bemyndigede organer, der er udpeget af medlemsstaterne til gennemførelse af overensstemmelsesvurderinger. Du kan søge efter bemyndigede organer efter direktiv eller land via webstedet for NANDO NANDO.

Behov for et bemyndiget organ?

Inden påbegyndelse af vurderingsproceduren er det vigtigt at fastlægge, hvorvidt du som fabrikant selv kan vurdere dit produkt, eller om der er behov for at inddrage et bemyndiget organ.

Direktivets omhandlede trykbærende udstyr klassificeres i forskellige kategorier (fra I til IV); jo større risiko, jo højere kategori i henhold til direktivets bilag II.

Det er obligatorisk at inddrage et bemyndiget organ i forbindelse med udstyr i kategori II eller derover.

Et bemyndiget organ kontrollerer et produkts overensstemmelse ved at gennemføre en overensstemmelsesvurdering. Det sikrer ligeledes, at den tekniske dokumentation i tilstrækkelig grad understøtter produktoverensstemmelsen. Hvis der er inddraget et bemyndiget organ i kontrolfasen for produktionen, følger organets identifikationsnummer CE-mærkningen.

Så snart det bemyndigede organ er overbevist om produktets overensstemmelse, udsteder det en attest til bekræftelse heraf. Fabrikanten udarbejder herefter en erklæring om overensstemmelse til at erklære fabrikantens eneansvar for overensstemmelsen med det pågældende direktiv. Det er et juridisk krav at udarbejde erklæringen om overensstemmelse.

Erklæringen om overensstemmelse skal omfatte fabrikantens kontaktoplysninger, herunder navn og adresse, produktets væsentlige egenskaber, alle europæiske standarder og ydelsesdata og identifikationsnummeret på det bemyndigede organ samt en juridisk bindende underskrift på vegne af organisationen. Se direktivet for yderligere oplysninger.

Se venligst NANDO-databasen (New Approach Notified and Designated Organisations) til at finde de bemyndigede organer, der er udpeget af medlemsstaterne til gennemførelse af overensstemmelsesvurderinger. Du kan søge efter bemyndigede organer efter direktiv eller land via webstedet for NANDO.

Behov for et bemyndiget organ?

Inden påbegyndelse af vurderingsproceduren er det vigtigt at fastlægge, hvorvidt du som fabrikant selv kan vurdere dit produkt, eller om der er behov for at inddrage et bemyndiget organ.

Direktiv 2007/23/EF om pyrotekniske artikler fastsætter altid inddragelsen af et bemyndiget organ.

Et bemyndiget organ kontrollerer et produkts overensstemmelse ved at gennemføre en overensstemmelsesvurdering. Det sikrer ligeledes, at den tekniske dokumentation i tilstrækkelig grad understøtter produktoverensstemmelsen. Hvis der er inddraget et bemyndiget organ i kontrolfasen for produktionen, følger organets identifikationsnummer CE-mærkningen.

Så snart det bemyndigede organ er overbevist om produktets overensstemmelse, udsteder det en overensstemmelsesattest til bekræftelse heraf. Fabrikanten udarbejder herefter en erklæring om overensstemmelse til at erklære fabrikantens eneansvar for overensstemmelsen med det pågældende direktiv. Det er et juridisk krav at udarbejde erklæringen om overensstemmelse.

Erklæringen om overensstemmelse skal omfatte fabrikantens kontaktoplysninger, herunder navn og adresse, produktets væsentlige egenskaber, alle europæiske standarder og ydelsesdata og identifikationsnummeret på det bemyndigede organ samt en juridisk bindende underskrift på vegne af organisationen. Se dit specifikke direktiv for yderligere oplysninger.

Fabrikanten skal se NANDO-databasen (New Approach Notified and Designated Organisations) for at finde de bemyndigede organer, der er udpeget af medlemsstaterne til gennemførelse af overensstemmelsesvurderinger. De kan søge efter bemyndigede organer efter direktiv eller land via webstedet for NANDO.

Behov for et bemyndiget organ?

Inden påbegyndelse af vurderingsproceduren er det vigtigt at fastlægge, hvorvidt du som fabrikant selv kan vurdere dit produkt, eller om der er behov for at inddrage et bemyndiget organ.

Alt efter apparattypen, og hvorvidt harmoniserede standarder finder anvendelse eller ej, fastsætter direktivet forskellige muligheder for vurderingsprocedurer. Hvis fabrikanten ikke anvendte harmoniserede standarder, eller hvis der ikke findes sådanne standarder, skal fabrikanten fremlægge dens tekniske fil for et bemyndiget organ, som gennemgår den.

Et bemyndiget organ kontrollerer et produkts overensstemmelse ved at gennemføre en overensstemmelsesvurdering. Det sikrer ligeledes, at den tekniske dokumentation i tilstrækkelig grad understøtter produktoverensstemmelsen. Hvis der er inddraget et bemyndiget organ i kontrolfasen for produktionen, følger organets identifikationsnummer CE-mærkningen.

Så snart det bemyndigede organ er overbevist om produktets overensstemmelse, udsteder det en overensstemmelsesattest til bekræftelse heraf. Fabrikanten udarbejder herefter en erklæring om overensstemmelse til at erklære fabrikantens eneansvar for overensstemmelsen af hvert produkt med det pågældende direktiv. Det er et juridisk krav at udarbejde erklæringen om overensstemmelse.

Erklæringen om overensstemmelse skal omfatte fabrikantens kontaktoplysninger, herunder navn og adresse, produktets væsentlige egenskaber, alle europæiske standarder og ydelsesdata og identifikationsnummeret på det bemyndigede organ samt en juridisk bindende underskrift på vegne af organisationen.

Se venligst NANDO-databasen (New Approach Notified and Designated Organisations) til at finde de bemyndigede organer, der er udpeget af medlemsstaterne til gennemførelse af overensstemmelsesvurderinger. Du kan søge efter bemyndigede organer efter direktiv eller land via webstedet for NANDO.

Behov for et bemyndiget organ?

Inden påbegyndelse af vurderingsproceduren er det vigtigt at fastlægge, hvorvidt du som fabrikant selv kan vurdere dit produkt, eller om der er behov for at inddrage et bemyndiget organ.

For specifikke fartøjer, der er beregnet til kystfarvande eller beskyttede farvande, og som fremstilles i overensstemmelse med de europæiske harmoniserede standarder, som behandler alle relevante sikkerhedsaspekter, kan fabrikanten gennemføre interne kontroller af produktet og derefter udarbejde og underskrive EF-erklæringen om overensstemmelse.
Et bemyndiget organ kontrollerer produktets overensstemmelse ved at gennemføre en overensstemmelsesvurdering. Det sikrer ligeledes, at den tekniske dokumentation i tilstrækkelig grad understøtter produktoverensstemmelsen. Hvis der er inddraget et bemyndiget organ i kontrolfasen for produktionen, følger organets identifikationsnummer CE-mærkningen.

Så snart det bemyndigede organ er overbevist om produktets overensstemmelse, udsteder det en overensstemmelsesattest til bekræftelse heraf. Fabrikanten udarbejder herefter en erklæring om overensstemmelse til at erklære fabrikantens eneansvar for overensstemmelsen med det pågældende direktiv. Det er et juridisk krav at udarbejde erklæringen om overensstemmelse.

Erklæringen om overensstemmelse skal omfatte fabrikantens kontaktoplysninger, herunder navn og adresse, produktets væsentlige egenskaber, alle europæiske standarder og ydelsesdata og identifikationsnummeret på det bemyndigede organ samt en juridisk bindende underskrift på vegne af organisationen. Se dit specifikke direktiv for yderligere oplysninger.

Se venligst NANDO-databasen (New Approach Notified and Designated Organisations) til at finde de bemyndigede organer, der er udpeget af medlemsstaterne til gennemførelse af overensstemmelsesvurderinger. Du kan søge efter bemyndigede organer efter direktiv eller land via webstedet for NANDO.

Behov for et bemyndiget organ?

Inden påbegyndelse af vurderingsproceduren er det vigtigt at fastlægge, hvorvidt du som fabrikant selv kan vurdere dit produkt, eller om der er behov for at inddrage et bemyndiget organ.

Hvad angår sikkerheden af legetøj på det europæiske marked, nødvendiggør direktivet (2009/48/EF) om sikkerhedskrav til legetøj bistanden af et bemyndiget organ, i tilfælde af, at det pågældende legetøj ikke helt (eller delvist) er i overensstemmelse med de harmoniserede standarder som fastsat i artikel 13 (derfor skal overensstemmelsen fastslås direkte i forhold til kravene i direktivet), eller i tilfælde af, at fabrikanten føler det nødvendigt med en verifikation foretaget af et bemyndiget organ.

Et bemyndiget organ kontrollerer et produkts overensstemmelse ved at gennemføre en overensstemmelsesvurdering. Det sikrer ligeledes, at den tekniske dokumentation i tilstrækkelig grad understøtter produktoverensstemmelsen.

Så snart det bemyndigede organ er overbevist om produktets overensstemmelse, udsteder det en overensstemmelsesattest til bekræftelse heraf. Fabrikanten udarbejder herefter en erklæring om overensstemmelse til at erklære fabrikantens eneansvar for overensstemmelsen med det pågældende direktiv. Det er et juridisk krav at udarbejde erklæringen om overensstemmelse.

Erklæringen om overensstemmelse skal omfatte fabrikantens kontaktoplysninger, herunder navn og adresse, produktets væsentlige egenskaber, alle europæiske standarder og ydelsesdata og identifikationsnummeret på det bemyndigede organ samt en juridisk bindende underskrift på vegne af organisationen. Se direktiv 2009/48/EF, bilag III, for yderligere oplysninger.

Benyt venligst NANDO-databasen (New Approach Notified and Designated Organisations) til at finde de bemyndigede organer, der er udpeget af medlemsstaterne til gennemførelse af overensstemmelsesvurderinger. Du kan søge efter bemyndigede organer efter direktiv eller land via webstedet for NANDO.

Behov for et bemyndiget organ?

Inden påbegyndelse af vurderingsproceduren er det vigtigt at fastlægge, hvorvidt du som fabrikant selv kan vurdere dit produkt, eller om der er behov for at inddrage et bemyndiget organ.

Et bemyndiget organ kontrollerer et produkts overensstemmelse med direktivet ved at gennemføre en overensstemmelsesvurdering. Alt efter anvendelsen eller den manglende anvendelse af harmoniserede europæiske standarder og den potentielle trykfare fra beholdernes samlede energetiske indhold – som fastsat ved produkt PS (højeste driftstryk) × V (volumen) – er der fastsat passende procedurer til overensstemmelsesvurdering i direktivet.

Et bemyndiget organ kontrollerer et produkts overensstemmelse ved at gennemføre en overensstemmelsesvurdering. Det sikrer ligeledes, at den tekniske dokumentation i tilstrækkelig grad understøtter produktoverensstemmelsen. Hvis der er inddraget et bemyndiget organ i kontrolfasen for produktionen, følger organets identifikationsnummer CE-mærkningen.

Hvis produktet er i overensstemmelse med direktivet, udsteder det bemyndigede organ et certifikat til bekræftelse heraf. Fabrikanten udarbejder herefter en erklæring om overensstemmelse til at erklære fabrikantens eneansvar for overensstemmelsen af produktet med det pågældende direktiv. Det er et juridisk krav at udarbejde erklæringen om overensstemmelse.

Erklæringen om overensstemmelse skal omfatte fabrikantens kontaktoplysninger, herunder navn og adresse, produktets væsentlige egenskaber, alle europæiske standarder og ydelsesdata og identifikationsnummeret på det bemyndigede organ samt en juridisk bindende underskrift på vegne af organisationen. Se det specifikke direktiv for yderligere oplysninger.

Se venligst NANDO-databasen (New Approach Notified and Designated Organisations) til at finde de bemyndigede organer, der er udpeget af medlemsstaterne til gennemførelse af overensstemmelsesvurderinger. Du kan søge efter bemyndigede organer efter direktiv eller land via webstedet for NANDO.

Del: FacebookGoogle+LinkedInsend til en ven