Denna webbplats arkiverades den 02/02/2015
02/02/2015

Sökväg

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Ytterligare verktyg

Direktiv

 

Direktiv

För det första ska du kontrollera om produkten/produkterna omfattas av definitionen av aktiv medicinteknisk produkt för implantation enligt artikel 1.2 a–c i direktiv 90/385/EEG. Här definieras även begreppet ”aktiv medicinteknisk produkt”. En definition av ”implantat” finns i avsnitt I.1.2 i bilaga 9 till direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter. För det andra ska du kontrollera att produkten/produkterna inte omfattas av någon av undantagsklausulerna i artikel 1.3–6. Om alla de här villkoren har uppfyllts är direktiv 90/385/EEG tillämpligt.

 

Direktiv

Om produkten/produkterna hör till produktgruppen anordningar för förbränning av gasformiga bränslen är direktiv 2009/142/EG (kodifierad version) om anordningar för förbränning av gasformiga bränslen eventuellt tillämpligt.

 

Direktiv

Om produkten/produkterna hör till produktgruppen linbaneanläggningar för persontransport är direktiv 2000/9/EG tillämpligt.

 

Direktiv

Om produkten/produkterna tillhör produktgruppen energirelaterade produkter är direktiv 2009/125/EG om ekodesign för energirelaterade produkter (ekodesigndirektivet) eventuellt tillämpligt.

Beroende på produkten kan även andra direktiv vara tillämpliga.

 

Direktiv

EMC-direktivet 2004/108/EG gäller för en mängd olika slags utrustning, inklusive elektriska och elektroniska apparater, system och installationer.

Beroende på produkten kan även andra direktiv vara tillämpliga.

 

Direktiv

Om produkten/produkterna tillhör produktgruppen ”utrustningar och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar” är följande direktiv tillämpligt:

 

Direktiv

Om produkten/produkterna tillhör produktgruppen explosiva varor för civilt bruk är direktiv 93/15/EEG tillämpligt.

 

Direktiv

Om produkten/produkterna tillhör produktgruppen värmepannor är direktiv 92/42/EEG tillämpligt.

 

Direktiv

För det första ska du kontrollera om produkten/produkterna omfattas av definitionen av medicinteknisk produkt för in vitro-diagnostik enligt artikel 1.2 a–c i direktiv 98/79/EG. För det andra ska du kontrollera att produkten/produkterna inte omfattas av någon av undantagsklausulerna i artikel 1.3–5. Om alla de här villkoren har uppfyllts är direktiv 98/79/EG tillämpligt.

 

Direktiv

Om produkten/produkterna tillhör produktgruppen hissar kan följande direktiv vara tillämpligt.

 

Direktiv

Om produkten/produkterna tillhör produktgruppen lågspänningsutrustning är direktiv 2006/95/EG tillämpligt.

Beroende på produkten kan även andra direktiv vara tillämpliga.

 

Direktiv

Om produkten/produkterna tillhör produktgruppen maskiner kan maskindirektivet 2006/42/EG vara tillämpligt.

 

Direktiv

Om produkten/produkterna tillhör produktgruppen mätinstrument är direktiv 2004/22/EG tillämpligt.

 

Direktiv

För det första ska du kontrollera om produkten/produkterna omfattas av definitionen av medicinteknisk produkt enligt artikel 1.2 a i direktiv 93/42/EEG. För det andra ska du kontrollera att produkten/produkterna inte omfattas av definitionen för en aktiv medicinteknisk produkt (direktiv 90/385/EEG) eller en medicinteknisk produkt för in vitro-diagnostik (direktiv 98/79/EG). Slutligen ska du kontrollera att ingen annan undantagsklausul i artikel 1 i direktiv 93/42/EEG är tillämplig. Om alla de här villkoren har uppfyllts är direktiv 93/42/EEG tillämpligt.

Läs mer om direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter: http://ec.europa.eu/health/medical-devices/regulatory-framework/index_en.htm

 

Direktiv

Om produkten/produkterna tillhör produktgruppen byggnads- eller trädgårdsutrustning är direktiv 2000/14/EG om buller i miljön eventuellt tillämpligt.

Other Direktiv may additionally apply depending on specific products.

 

Direktiv

Om produkten/produkterna tillhör produktgruppen icke-automatiska vågar är direktiv 2009/23/EG tillämpligt.

 

Direktiv

Om produkten/produkterna tillhör produktgruppen personlig skyddsutrustning är direktiv 89/686/EEG om personlig skyddsutrustning tillämpligt.

 

Direktiv

Om produkten/produkterna tillhör produktgruppen tryckbärande anordningar är direktiv 97/23/EG tillämpligt.

 

Direktiv

Om produkten/produkterna tillhör produktgruppen pyroteknik är direktiv 2007/23/EG om pyrotekniska artiklar eventuellt tillämpligt.

Beroende på produkten kan även andra direktiv vara tillämpliga.

 

Direktiv

Om produkten/produkterna tillhör produktgruppen radioutrustning och teleterminalutrustning är direktiv 1999/5/EG om radioutrustning och teleterminalutrustning (R&TTE-direktivet) oftast tillämpligt.

 

Direktiv

Om produkten/produkterna tillhör produktgruppen fritidsbåtar är direktiv 94/25/EG tillämpligt.

 

Direktiv

Om produkten/produkterna tillhör produktgruppen leksaker är direktiv 2009/48/EG tillämpligt.

 

Direktiv

Om produkten/produkterna tillhör produktgruppen enkla tryckkärl är direktiv 2009/105/EG tillämpligt.

Dela med dig: FacebookGoogle+LinkedInTipsa en vän