Ta spletna stran je bila arhivirana (02/02/2015)
02/02/2015

Navigacijska pot

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Dodatna orodja

Direktive

 

Direktive

Najprej morate preveriti, ali je(so) vaš(i) proizvod(i) zajet(i) v opredelitvi aktivnih medicinskih pripomočkov za vsaditev iz odstavkov 2(a) do (c) člena 1 Direktive 90/385/EGS, kjer je opredeljen tudi pojem „aktivni medicinski pripomoček“. Opredelitev pojma „vsadljivi pripomoček“ je na voljo v oddelku I.1.2 Priloge IX k Direktivi 93/42/EGS o medicinskih pripomočkih. Drugič, preveriti morate, da se ne uporablja nobena klavzula o izključevanju iz odstavkov 3 do 6 člena 1. Če so vsi ti pogoji izpolnjeni, se uporablja Direktiva 90/385/EGS.

 

Direktive

Če vaš(i) proizvod(i) spada(jo) v sektor naprav na plinsko gorivo, se zanj(e) lahko uporablja Direktiva 2009/142/ES (kodificirana različica) o napravah na plinsko gorivo.

 

Direktive

Če vaš(i) proizvod(i) spada(jo) v sektor žičniških naprav za prevoz oseb, se zanj(e) uporablja Direktiva 2000/9/ES.

 

Direktive

Če vaš(i) proizvod(i) spada(jo) v sektor proizvodov, povezanih z energijo, se zanj(e) uporablja Direktiva 2009/125/ES o okoljsko primerni zasnovi izdelkov, povezanih z energijo (Direktiva 2009/125/ES)):

Odvisno od posameznih proizvodov se lahko uporabljajo tudi druge direktive.

 

Direktive

Direktiva 2004/108/ES o elektromagnetni združljivosti se uporablja za širok niz opreme, ki zajema električne in elektronske aparate, sisteme in naprave.

Odvisno od posameznih proizvodov se lahko uporabljajo tudi druge direktive.

 

Direktive

Če vaš(i) proizvod(i) spada(jo) v sektor opreme in zaščitnih sistemov za potencialno eksplozivne atmosfere, se uporablja naslednja direktiva:

 

Direktive

Če vaš(i) proizvod(i) spada(jo) v sektor proizvodov, ki vsebuje eksplozive za civilno uporabo, se zanj(e) uporablja Direktiva 93/15/EGS.

 

Direktive

Če vaš(i) proizvod(i) spada(jo) v sektor proizvodov, ki zajema toplovodne kotle, se zanj(e) uporablja Direktiva 92/42/EGS.

 

Direktive

Najprej morate preveriti, ali je(so) vaš(i) proizvod(i) zajet(i) v opredelitvi in vitro diagnostičnega medicinskega pripomočka iz odstavkov 2(a), 2(b) in 2(c) člena 1 Direktive 98/79/ES. Drugič, preveriti morate, da se ne uporablja nobena klavzula o izključevanju iz odstavkov 3 do 5 člena 1. Če so vsi ti pogoji izpolnjeni, se uporablja Direktiva 98/79/ES.

 

Direktive

Če vaš(i) proizvod(i) spada(jo) v sektor dvigal, se uporablja naslednja direktiva.

 

Direktive

Če vaš(i) proizvod(i) spada(jo) v sektor naprav nizke napetosti, se zanj(e) uporablja Direktiva 2006/95/ES.

Odvisno od posameznih proizvodov se lahko uporabljajo tudi druge direktive.

 

Direktive

Če vaš(i) proizvod(i) spada(jo) v sektor strojev, se zanj(e) uporablja Direktiva 2006/42/ES o strojih.

 

Direktive

Če vaš(i) proizvod(i) spada(jo) v sektor merilnih instrumentov, se zanj(e) uporablja Direktiva 2004/22/ES.

 

Direktive

Najprej morate preveriti, ali je(so) vaš(i) proizvod(i) zajet(i) v opredelitvi medicinskega pripomočka iz odstavka 2(a) člena 1 Direktive 93/42/EGS. Drugič, ugotoviti morate, ali je(so) vaš(i) proizvod(i) zajet(i) v opredelitvi aktivnega medicinskega pripomočka za vsaditev (Direktiva 90/385/EGS) ali in vitro diagnostičnega medicinskega pripomočka (Direktiva 98/79/ES). Na koncu morate preveriti, da se ne uporablja nobena druga klavzula o izključevanju iz člena 1 Direktive 93/42/EGS. Če so vsi ti pogoji izpolnjeni, se uporablja Direktiva 93/42/EGS.

 

Direktive

Če vaš(i) proizvod(i) spada(jo) v sektor gradbene ali vrtne opreme, se zanj(e) lahko uporablja Direktiva 2000/14/ES o emisiji hrupa v okolje.

Odvisno od posameznih proizvodov se lahko uporabljajo tudi druge direktive.

 

Direktive

Če vaš(i) proizvod(i) spada(jo) v sektor neavtomatskih tehtnic, se zanj(e) uporablja Direktiva 2009/23/ES.

 

Direktive

Če vaš(i) proizvod(i) spada(jo) v sektor osebne zaščitne opreme, se zanj(e) uporablja Direktiva 89/686/EGS o osebni zaščitni opremi.

 

Direktive

Če vaš(i) proizvod(i) spada(jo) v sektor tlačne opreme, se zanj(e) uporablja Direktiva 97/23/ES.

 

Direktive

Če vaš(i) proizvod(i) spada(jo) v sektor pirotehničnih proizvodov, se zanj(e) uporablja Direktiva 2007/23/ES o pirotehničnih izdelkih.

Odvisno od posameznih proizvodov se lahko dodatno uporabljajo tudi druge direktive.

 

Direktive

Če vaš(i) proizvod(i) spada(jo) v sektor radijske opreme in telekomunikacijske terminalske opreme, se zanj(e) uporablja Direktiva 1999/5/ES o radijski in telekomunikacijski terminalski opremi.

 

Direktive

Če vaš(i) proizvod(i) spada(jo) v sektor plovil za rekreacijo, se zanj(e) uporablja Direktiva 94/25/ES.

 

Direktive

Če vaš(i) proizvod(i) spada(jo) v sektor igrač, se zanj(e) uporablja Direktiva 2009/48/ES.

 

Direktive

Če vaš(i) proizvod(i) spada(jo) v sektor enostavnih tlačnih posod, se zanj(e) uporablja Direktiva 2009/105/ES.

Povej naprej: FacebookGoogle+LinkedInpošlji prijatelju