This site has been archived on 02/02/2015
02/02/2015

Navigation path

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Additional tools

Direktiver

 

Direktiver

Som første skritt må du verifisere hvorvidt produktet eller produktene dine faller innenfor definisjonen til aktive implanterbare medisinske anordninger i henhold til artikkel 1, paragraf 2a) til c) av direktiv 90/385/EØF, der begrepet "aktiv medisinsk terminologi" er definert. For en definisjon av "implanterbar anordning", se vedlegg 9, seksjon I.1.2 av direktiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr. For det andre må du sjekke at ingen av eksklusjonsklausulene til artikkel 1, paragraf 3 til 6 er gjeldende. Hvis disse kravene er til stede, gjelder direktiv 90/385/EØF.

 

Direktiver

Hvis produktet ditt/produktene dine kommer innenfor direktiv 2009/142/EØF (systematisert versjon) om utstyr som brenner gassbrensel (GAD) kan du søke.

 

Direktiver

Hvis ditt produkt eller produkter faller innenfor sektoren til taubaneinstallasjoner for persontransport gjelder direktiv 2000/9/EØF.

 

Direktiver

Hvis ditt produkt eller dine produkter faller innenfor sektoren for energirelaterte produkter, kan de/den bli gjenstand for direktiv 2009/125/EØF om økodesign av energirelaterte produkter (økodesigndirektivet):

Andre direktiver kan også gjelde avhengig av region.

 

Direktiver

EMC-direktiv 2004/108/EØF gjelder en lang rekke utstyr inkludert elektriske og elektroniske apparater, systemer og installasjoner.

Andre direktiver kan også gjelde avhengig av region.

 

Direktiver

Hvis ditt produkt eller dine produkter faller innenfor definisjonen "Utstyr og vernesystemer for potensielt eksplosive atmosfærer (ATEX)" gjelder følgende direktiv:

 

Direktiver

Hvis ditt produkt eller dine produkter faller innenfor gruppen om eksplosiver til sivilt bruk, gjelder direktiv 93/15/EØF.

 

Direktiver

Hvis ditt produkt eller dine produkter faller innenfor gruppen varmtvannskjel, gjelder direktiv 92/42/EØF.

 

Direktiver

Som et første skritt må du verifisere om produktet ditt eller produktene dine faller innen definisjonen av en in vitro-diagnostisk medisinsk anordning, (IVD) i henhold til Artikkel 1, paragrafer 2a), 2b) og 2c) av direktiv 98/79/EØF. For det andre må du sjekke at ingen av eksklusjonsklausulene til artikkel 1, paragraf 3 til 5 er gjeldende. Hvis disse kravene er til stede, gjelder direktiv 98/79/EØF.

 

Direktiver

Hvis dine produkter/ditt produkt faller innenfor sektoren om heiser, gjelder følgende direktiv.

 

Direktiver

Hvis ditt produkt eller produkter faller innenfor sektoren til lavspenningsanordninger gjelder direktiv 2006/95/EØF.

Andre direktiver kan også gjelde avhengig av region.

 

Direktiver

Dersom ditt produkt (dine produkter) hører med til maskinsektoren gjelder maskindirektivet 2006/42/EØF:

 

Direktiver

Hvis ditt produkt eller dine produkter faller innenfor måleinstrumentsektoren, gjelder direktiv 2004/22/EØF.

 

Direktiver

Som et første skritt må du verifisere om produktet ditt eller produktene dine faller innen definisjonen av en medisinsk anordning i henhold til Artikkel 1, paragraf 2a) av direktiv 93/42/EØF. For det andre må du ekskludere at produktet ditt/produktene dine faller innenfor definisjonen av en aktiv, implanterbar medisinsk anordning (direktiv 90/385/EØF) eller en in vitro-diagnostisk enhet (direktiv 98/79/EØF). Til sist må du passe på at det ikke er andre anvendbare eksklusjonsklausuler i første artikkel av direktiv 93/42/EØF. Hvis disse kravene er til stede, gjelder direktiv 93/42/EØF.

 

Direktiver

Hvis ditt produkt eller dine produkter faller innenfor sektoren for byggvirksomhet eller hageutstyr, kan de/den bli gjenstand for direktiv 2000/14/EØF om støy i miljøet:

Andre direktiver kan også gjelde avhengig av region.

 

Direktiver

Hvis ditt produkt eller produkter faller innenfor sektoren til ikke-automatiske vekter gjelder direktiv 2009/23/EØF.

 

Direktiver

Hvis ditt produkt eller produkter faller innenfor sektoren personlig verneutstyr, gjelder direktivet om personlig verneutstyr (PPE) 89/686/EØF.

 

Direktiver

Hvis ditt produkt eller produkter faller innenfor sektoren til trykkutstyr gjelder direktiv 97/23/EØF.

 

Direktiver

Hvis ditt produkt eller dine produkter faller innenfor sektoren pyroteknikk, kan de/den bli gjenstand for direktiv 2007/23/EØF om pyrotekniske artikler.

Andre direktiver kan også gjelde avhengig av region.

 

Direktiver

Hvis ditt produkt eller dine produkter faller innenfor sektoren radioutstyr og telekomterminalutstyr, gjelder generelt direktivet 1999/5/EØF om Radio- og telekommunikasjonsterminaler.

 

Direktiver

Hvis ditt produkt eller dine produkter faller innenfor sektoren til rekreasjonsfartøy gjelder direktivet 94/25/EØF.

 

Direktiver

Hvis ditt produkt eller dine produkter faller innenfor lekesektoren, gjelder direktiv 2009/48/EØF.

 

Direktiver

Hvis ditt produkt eller produkter faller innenfor sektoren til enkle trykktanker, gjelder direktiv 2009/105/EØF.

Share: FacebookGoogle+LinkedInsend this page to a friend