Kruimelpad

Extra tools

Richtlijnen

 

Richtlijnen

Allereerst moet u controleren of uw product(en) binnen de definitie van actieve implanteerbare medische hulpmiddelen valt/vallen conform Artikel 1 paragraaf 2a) tot c) van Richtlijn 90/385/EEG waar ook de term 'actief implanteerbaar medisch hulpmiddel' staat gedefinieerd. Voor een definitie van 'implanteerbaar hulpmiddel' raadpleegt u bijlage IX, punt I.1.2 van de Richtlijn 93/42/EEG over medische hulpmiddelen. Daarnaast dient u te verifiëren dat geen van de uitsluitingsclausules uit paragrafen 3 t/m 6 van Artikel 1 van toepassing zijn. Indien aan al deze voorwaarden is voldaan, is Richtlijn 90/385/EEG van toepassing.

 

Richtlijnen

Wanneer uw product(en) binnen de sector valt/vallen van toestellen op gasvormige brandstof, kan Richtlijn 2009/142/EG (gecodificeerde versie) betreffende toestellen op gasvormige brandstof van toepassing zijn.

 

Richtlijnen

Wanneer uw product(en) binnen de sector valt/vallen van kabelbaaninstallaties voor personenvervoer, is Richtlijn 2000/9/EG van toepassing.

 

Richtlijnen

Wanneer uw product(en) binnen de sector valt/vallen van energiegerelateerde producten, kan het / kunnen ze onderworpen zijn aan Richtlijn 2009/125/EG betreffende het ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten (de richtlijn betreffende ecologisch ontwerp):

Er kunnen ook andere Richtlijnen van toepassing zijn, afhankelijk van de specifieke producten.

 

Richtlijnen

De richtlijn 2004/108/EG betreffende elektromagnetische compatibiliteit is van toepassing op een uitgebreid scala apparatuur, waaronder elektrische en elektrische apparaten, systemen en installaties.

Er kunnen ook andere Richtlijnen van toepassing zijn, afhankelijk van de specifieke producten.

 

Richtlijnen

Wanneer uw product(en) binnen de sector 'Apparatuur en beveiligingssystemen voor gebruik in ruimten waar ontploffingsgevaar heerst (ATEX)' valt/vallen, is de onderstaande richtlijn van toepassing:

 

Richtlijnen

Wanneer uw product(en) binnen de productgroep van explosieven voor civiel gebruik vallen, is Richtlijn 93/15/EEG van toepassing.

 

Richtlijnen

Wanneer uw product(en) binnen de productgroep van centraleverwarmingsketels vallen, is Richtlijn 92/42/EEG van toepassing.

 

Richtlijnen

Allereerst moet u controleren of uw product(en) binnen de definitie valt/vallen van een medisch hulpmiddel voor in-vitrodiagnostiek conform Artikel 1 paragraaf 2a), 2b) en 2c) van Richtlijn 98/79/EG. Daarnaast dient u te verifiëren dat geen van de uitsluitingsclausules uit paragrafen 3 t/m 5 van artikel 1 van toepassing zijn. Indien aan al deze voorwaarden is voldaan, is Richtlijn 98/79/EG van toepassing.

 

Richtlijnen

Wanneer uw product(en) binnen de sector inzake liften valt/vallen, is de onderstaande richtlijn van toepassing.

 

Richtlijnen

Wanneer uw product(en) binnen de sector van laagspanningsapparaten valt/vallen, is Richtlijn 2006/95/EG van toepassing.

Er kunnen ook andere Richtlijnen van toepassing zijn, afhankelijk van de specifieke producten.

 

Richtlijnen

Wanneer uw product(en) binnen de sector Machines valt/vallen, is de Richtlijn 2006/42/EG inzake machines van toepassing:

 

Richtlijnen

Wanneer uw product(en) binnen de sector van meetinstrumenten valt/vallen, is Richtlijn 2004/22/EG van toepassing.

 

Richtlijnen

Allereerst moet u controleren of uw product(en) binnen de definitie van een medisch hulpmiddel valt/vallen conform Artikel 1 paragraaf 2a) van Richtlijn 93/42/EEG. Ten tweede moet u uitsluiten dat uw product(en) binnen de definitie van een actief medisch hulpmiddel (Richtlijn 90/385/EEG of van een medisch hulpmiddel voor in-vitrodiagnostiek (Richtlijn 98/79/EG) valt/vallen. Ten slotte moet u verifiëren of geen andere uitsluitingsclausule in het eerste artikel van Richtlijn 93/42/EEG is opgenomen die van toepassing is. Indien aan al deze voorwaarden is voldaan, is Richtlijn 93/42/EEG van toepassing.

 

Richtlijnen

Wanneer uw product(en) binnen de sector van bouw- en tuingereedschap valt/vallen, is Richtlijn 2000/14/EG inzake geluidsemissie in het milieu van toepassing

Er kunnen ook andere Richtlijnen van toepassing zijn, afhankelijk van de specifieke producten.

 

Richtlijnen

Wanneer uw product(en) binnen de sector van niet-automatische weeginstrumenten valt/vallen, is Richtlijn 2009/23/EG van toepassing.

 

Richtlijnen

Wanneer uw product(en) binnen de sector van persoonlijke beschermingsmiddelen valt/vallen, is Richtlijn 89/686/EEG inzake persoonlijke beschermingsmiddelen van toepassing.

 

Richtlijnen

Wanneer uw product(en) binnen de sector van drukapparatuur valt/vallen, is Richtlijn 97/23/EG van toepassing.

 

Richtlijnen

Wanneer uw product(en) binnen de sector pyrotechniek valt/vallen, is Richtlijn 2007/23/EG inzake pyrotechniek van toepassing.

Er kunnen ook andere Richtlijnen van toepassing zijn, afhankelijk van de specifieke producten.

 

Richtlijnen

Wanneer uw product(en) binnen de sector van eindapparatuur voor radio- en telecommunicatie valt/vallen, is gewoonlijk de Richtlijn 1999/5/EG betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur van toepassing.

 

Richtlijnen

Wanneer uw product(en) binnen de sector pleziervaartuigen valt/vallen, is Richtlijn 94/25/EG van toepassing.

 

Richtlijnen

Wanneer uw product(en) binnen de sector van de veiligheid van speelgoed valt/vallen, is de volgende Richtlijn 2009/48/EG van toepassing.

 

Richtlijnen

Wanneer uw product(en) binnen de sector van drukvaten van eenvoudige vorm valt/vallen, is Richtlijn 2009/105/EG van toepassing.

Share: FacebookGoogle+LinkedInStuur naar een vriend