Dan is-sit ġie arkivjat (02/02/2015)
02/02/2015

Mogħdija tan-navigazzjoni

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Għodod addizzjonali

Direttivi

 

Direttivi

L-ewwelnett, għandek tivverifika jekk il-prodott(i) tiegħek jaqax/jaqgħux fi ħdan id-definizzjoni ta’ tagħmir mediku attiv li jista’ jkun impjantat b’konformità mal-Artikolu 1, paragrafi 2a) sa c) tad-Direttiva 90/385/KEE, fejn jiġi definit ukoll “tagħmir mediku attiv”. Għal definizzjoni ta’ “tagħmir li jista’ jkun impjantat”, ara Anness IX, taqsima I.1.2 tad-Direttiva 93/42/KEE dwar tagħmir mediku. Bħala t-tieni pass, għandek tivverifika li l-ebda mill-klawżoli ta’ esklużjoni tal-Artikolu 1, paragrafi 3 sa 6 ma tapplika. Jekk dawn il-kondizzjonijiet jiġu sodisfatti, id-Direttiva 90/385/KEE tkun tapplika.

 

Direttivi

Jekk il-prodott(i) tiegħek jaqa’/jaqgħu fis-settur ta’ tagħmir li juża karburanti gassużi, jista’ jkun li tapplika għalih/għalihom id-Direttiva 2009/142/KE (verżjoni kkodifikata) dwar tagħmir li juża karburanti gassużi (GAD bl-Ingliż).

 

Direttivi

Jekk il-prodott(i) tiegħek jaqa’/jaqgħu fis-settur ta’ installazzjonijiet ta’ funikular iddisinjati għall-ġarr ta’ persuni, tapplika d-Direttiva 2000/9/KE.

 

Direttivi

Jekk il-prodott(i) tiegħek jaqa’/jaqgħu fis-settur tal-prodotti li jużaw l-enerġija, jista’ jkun soġġett/jistgħu jkunu soġġetti għad-Direttiva 2009/125/KE dwar l-Ekodisinn għal prodotti li jużaw l-enerġija (id-Direttiva dwar qafas għall-iffissar ta’ ħtiġiet ta’ Ekodisinn għal prodotti li jużaw l-enerġija):

Jistgħu japplikaw ukoll direttivi oħra, skont prodotti speċifiċi.

 

Direttivi

Id-Direttiva 2004/108/KE (EMC bl-Ingliż) tapplika għal firxa wiesa ta’ apparat, u tinkludi tagħmir, sistemi u installazzjonijiet elettroniċi u li jaħdmu bl-elettriku.

Jistgħu japplikaw ukoll direttivi oħra, skont prodotti speċifiċi.

 

Direttivi

Jekk il-prodott(i) tiegħek jaqa’/jaqgħu fis-settur tal-prodotti “tagħmir u sistemi ta’ protezzjoni maħsuba għall-użu f’atmosferi potenzjalment esplożivi (ATEX bl-Ingliż)”, għandha tapplika d-Direttiva li ġejja:

 

Direttivi

Jekk il-prodott(i) tiegħek jaqa’/jaqgħu fis-settur ta’ splussivi għal użu ċivili, tapplika d-Direttiva 93/15/KEE.

 

Direttivi

Jekk il-prodott(i) tiegħek jitqies bħala kaldarun tal-misħun li jaħdem b’karburant likwidu jew gassuż, tapplika d-Direttiva 92/42/KEE.

 

Direttivi

L-ewwelnett, għandek tivverifika jekk il-prodott(i) tiegħek jaqax/jaqgħux fi ħdan id-definizzjoni ta’ tagħmir mediku dijanjostiku in vitro (IVD bl-Ingliż) b’konformità mal-Artikolu 1, paragrafi 2a), 2b) u 2c) tad-Direttiva 98/79/KE. Bħala t-tieni pass għandek tivverifika li ma hija applikabbli l-ebda waħda mill-klawżoli ta’ esklużjoni tal-Artikolu 1, paragrafi 3 sa 5. Jekk dawn il-kondizzjonijiet jiġu sodisfatti, id-Direttiva 98/79/KE tkun tapplika.

 

Direttivi

Jekk il-prodott(i) tiegħek jaqa’/jaqgħu fis-settur tal-lifts, tapplika d-Direttiva li ġejja.

 

Direttivi

Jekk il-prodott(i) tiegħek jaqa’/jaqgħu fis-settur ta’ tagħmir elettriku ta’ vultaġġ baxx, tapplika d-Direttiva 2006/95/KE .

Jistgħu japplikaw ukoll direttivi oħra, skont prodotti speċifiċi.

 

Direttivi

Jekk il-prodott(i) tiegħek jaqa’/jaqgħu fis-settur tal-Makkinarju, tapplika d-Direttiva 2006/42/KE dwar il-Makkinarju:

 

Direttivi

Jekk il-prodott(i) tiegħek jaqa’/jaqgħu fis-settur ta’ strumenti tal-kejl, tapplika d-Direttiva 2004/22/KE.

 

Direttivi

L-ewwelnett, għandek tivverifika jekk il-prodott(i) tiegħek jaqax/jaqgħux fi ħdan id-definizzjoni ta’ tagħmir mediku b’konformità mal-Artikolu 1, paragrafu 2a) tad-Direttiva 93/42/KE. It-tieni nett, għandek tivverifika li l-prodott(i) tiegħek jaqa’/ma jaqgħux fi ħdan id-definizzjoni ta’ tagħmir mediku attiv li jista’ jkun impjantat (id-Direttiva 90/385/KEE), jew ta’ tagħmir mediku dijanjostiku in vitro (Direttiva 98/79/KE). Fl-aħħar, għandek tivverifika li ma hija applikabbli l-ebda waħda mill-klawżoli ta’ esklużjoni tal-Artikolu I tad-Direttiva 93/42/KEE. Jekk dawn il-kundizzjonijiet jiġu sodisfatti, tkun tapplika d-Direttiva 93/42/KEE.

 

Direttivi

Jekk il-prodott(i) tiegħek jaqa’/jaqgħu fis-settur ta’ tagħmir għall-użu fil-kostruzzjoni jew għal użi relatati mal-ġardinaġġ, jista’ jkun soġġett/jistgħu jkunu soġġetti għad-Direttiva 2000/14/KE dwar Emissjoni tal-ħoss fl-ambjent minn tagħmir għall-użu barra.

Jistgħu japplikaw ukoll direttivi oħra, skont prodotti speċifiċi.

 

Direttivi

Jekk il-prodott(i) tiegħek jaqa’/jaqgħu fis-settur ta’ strumenti tal-użin mhux awtomatiċi, tapplika d-Direttiva 2009/23/KE.

 

Direttivi

Jekk il-prodott(i) tiegħek jaqa’/jaqgħu fil-kategorija ta’ tagħmir protettiv personali, tapplika d-Direttiva 89/686/KEE dwar Tagħmir protettiv personali (PPE bl-Ingliż).

 

Direttivi

Jekk il-prodott(i) tiegħek jaqa’/jaqgħu fis-settur ta’ tagħmir ta’ pressjoni, tapplika d-Direttiva 97/23/KE.

 

Direttivi

Jekk il-prodott(i) tiegħek jaqa’/jaqgħu fis-settur tal-piroteknika, jista' jkun soġġett/jistgħu jkunu soġġetti għad-Direttiva 2007/23/KE dwar l-oġġetti pirotekniċi.

Jistgħu japplikaw ukoll Direttivi oħra, skont prodotti speċifiċi.

 

Direttivi

Jekk il-prodott(i) tiegħek jaqa’/jaqgħu fis-settur ta’ tagħmir tagħmir terminali ta’ radju komunikazzjoni u telekomunikazzjoni b’mod ġenerali għandha tapplika d-Direttiva 1999/5/KE dwar Tagħmir terminali ta’ radju komunikazzjoni u telekomunikazzjoni.

 

Direttivi

Jekk il-prodott(i) tiegħek jaqa’/jaqgħu fis-settur ta’ dgħajjes jew inġenji tal-baħar li jintużaw għar-rikreazzjoni, tapplika d-Direttiva 94/25/KE.

Direttivi

Jekk jogħġbok ikkonsulta http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/legis_en.htm.

 

Direttivi

Jekk il-prodott(i) tiegħek jaqa’/jaqgħu fis-settur tal-ġugarelli, tapplika d-Direttiva 2009/48/KE.

 

Direttivi

Jekk il-prodott(i) tiegħek jaqa’/jaqgħu fis-settur ta’ reċipjenti sempliċi taħt pressjoni, tapplika d-Direttiva 2009/105/KE.

Aqsam: FacebookGoogle+LinkedInIbgħat din il-paġna lil sħabek