Šī vietne tika arhivēta (02/02/2015)
02/02/2015

Navigācijas ceļš

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Citi rīki

Direktīvas

 

Direktīvas

Pirmkārt, jums ir jāpārbauda, vai jūsu ražojums(-i) atbilst aktīvas implantējamas medicīnas ierīces definīcijai saskaņā ar Direktīvas 90/385/EEK 1. panta punktiem 2a) līdz c), kur arī ir definēts termins "aktīva medicīnas ierīce". Termina "implantējama ierīce" definīcija ir atrodama Direktīvas 93/42/EEK par medicīnas ierīcēm IX pielikumā, sadaļā I.1.2. Otrkārt, jums ir jāpārbauda, ka nav piemērojama neviena no izņēmuma klauzulām 1. panta punktos 3 līdz 6. Ja šie nosacījumi ir izpildīti, ir piemērojama Direktīva 90/385/EEK.

 

Direktīvas

Ja jūsu ražojums(i) ietilpst vienā sektorā ar iekārtām, kurās izmanto gāzveida kurināmo, uz to var attiekties Direktīva 2009/142/EK (kodificēta versija) par iekārtām, kurās izmanto gāzveida kurināmo (GID).

 

Direktīvas

Ja jūsu ražojums(i) ietilpst vienā sektorā ar trošu ceļu iekārtām cilvēku pārvadāšanai, uz to attiecas Direktīva 2000/9/EK.

 

Direktīvas

Ja jūsu ražojums(i) ietilpst vienā sektorā ar enerģiju saistītiem ražojumiem, tas var būt pakļauts Direktīvai 2009/125/EK par ekodizainu ar enerģiju saistītiem ražojumiem (ekodizaina direktīva):

Atkarībā no konkrētajiem ražojumiem, var būt piemērojamas arī citas direktīvas.

 

Direktīvas

EMC Direktīva 2004/108/EK attiecas uz plašu aprīkojuma klāstu, kas ietver elektriskās un elektroniskās iekārtas, sistēmas un instalācijas.

Atkarībā no konkrētajiem ražojumiem, var būt piemērojamas arī citas direktīvas.

 

Direktīvas

Ja jūsu ražojums(i) ietilpst sektorā "iekārtas un aizsardzības sistēmas, kas paredzētas lietošanai sprādzienbīstamā vidē", ir piemērojama šī direktīva:

 

Direktīvas

Ja jūsu ražojums(-i) ietilpst civilām vajadzībām paredzēto sprāgstvielu ražojumu grupā, ir piemērojama Direktīva 93/15/EEK.

 

Direktīvas

Ja jūsu ražojums(i) ietilpst karstā ūdens apkures katlu ražojumu grupā, ir piemērojama Direktīva 92/42/EEK.

 

Direktīvas

Pirmkārt, jums jāpārbauda, vai jūsu ražojums(i) atbilst medicīnas ierīces, ko lieto in vitro diagnostikā (IV ierīce), definīcijai saskaņā ar Direktīvas 98/79/EK 1. panta punktiem 2a), 2b) un 2c). Otrkārt, jums jāpārliecinās, ka nav piemērojama neviena no izņēmuma klauzulām 1. panta punktos 3 līdz 5. Ja šie nosacījumi ir izpildīti, ir piemērojama Direktīva 98/79/EK.

 

Direktīvas

Ja jūsu ražojums(i) ietilpst ar liftiem saistītajā sektorā, uz to attiecas šī direktīva.

 

Direktīvas

Ja jūsu ražojums(i) ietilpst vienā sektorā ar zemsprieguma iekārtām, uz to attiecas Direktīva 2006/95/EK.

Atkarībā no konkrētajiem ražojumiem, var būt piemērojamas arī citas direktīvas.

 

Direktīvas

Ja jūsu ražojums(-i) ietilpst mašīnu sektorā, uz to attiecas Direktīva 2006/42/EK par mašīnām:

 

Direktīvas

Ja jūsu ražojums(i) ietilpst mērinstrumentu sektorā, uz to attiecas Direktīva 2004/22/EK.

 

Direktīvas

Pirmkārt, jums ir jāpārbauda, vai jūsu ražojums(i) atbilst medicīnas ierīces definīcijai saskaņā ar Direktīvas 93/42/EEK 1. panta 2a. punktu. Otrkārt, jums ir jāpārbauda, vai jūsu ražojums(i) neatbilst aktīvas implantējamas medicīnas ierīces (Direktīva 90/385/EEK) vai medicīnas ierīces, ko lieto in vitro diagnostikā, (Direktīva 98/79/EK) definīcijai. Visbeidzot, jums ir jāpārliecinās, ka nav piemērojama neviena cita Direktīvas 93/42/EEK 1. pantā ietverta izslēdzošā klauzula. Ja šie nosacījumi ir izpildīti, ir piemērojama Direktīva 93/42/EEK.

 

Direktīvas

Ja jūsu ražojums(i) ietilpst būvniecības vai dārzkopības iekārtu sektorā, uz to var attiekties Direktīva 2000/14/EK par trokšņa emisiju vidē.

Atkarībā no konkrētajiem ražojumiem, var būt piemērojamas arī citas direktīvas.

 

Direktīvas

Ja jūsu ražojums(i) ietilpst vienā sektorā ar neautomātiskiem svariem, uz to attiecas Direktīva 2009/23/EK.

 

Direktīvas

Ja jūsu ražojums(i) ietilpst individuālo aizsardzības līdzekļu sektorā, uz to attiecas direktīva par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (IAL) 89/686/EEK.

 

Direktīvas

Ja jūsu ražojums(i) ietilpst vienā sektorā ar spiediena iekārtām, uz to attiecas Direktīva 97/23/EK.

 

Direktīvas

Ja jūsu ražojums(i) ietilpst pirotehnikas sektorā, uz to var attiekties Direktīva 2007/23/EK par pirotehniskiem izstrādājumiem.

Atkarībā no konkrētajiem ražojumiem, var būt piemērojamas arī citas direktīvas.

 

Direktīvas

Ja jūsu ražojums(i) ietilpst radioiekārtu un telekomunikāciju termināla iekārtu sektorā, uz to vispārīgi attiecas Direktīva 1999/5/EK par radioiekārtām un telekomunikāciju termināla iekārtām.

 

Direktīvas

Ja jūsu ražojums(i) ietilpst izpriecu kuģu sektorā, uz to attiecas Direktīva 94/25/EK.

 

Direktīvas

Ja jūsu ražojums(i) ietilpst rotaļlietu sektorā, uz to attiecas Direktīva 2009/48/EK.

 

Direktīvas

Ja jūsu ražojums(i) ietilpst vienkāršo spiedtvertņu sektorā, uz to attiecas Direktīva 2009/105/EK.

Kopīgot: FacebookGoogle+LinkedInPārsūtīt šo lapu draugam