Naršymo kelias

Papildomos priemonės

Nustatykite taikytinas direktyvas

 

Nustatykite taikytinas direktyvas

Visų pirma turite patikrinti, ar jūsų gaminiui (-iams) taikoma Aktyviųjų implantuojamų medicinos prietaisų direktyva, kaip nurodyta Direktyvos 90/385/EEB 1 straipsnio 2 dalies a, b ir c punktuose, kuriuose paaiškinta ir termino „aktyvusis medicinos prietaisas“ reikšmė. Termino „implantuojamasis prietaisas“ apibrėžtį žr. Medicinos prietaisų direktyvos 93/42/EEB IX priedo I skyriaus 1.2 dalyje. Antra, turite patikrinti, ar netaikytinos išimtys, nurodytos 1 straipsnio 3–6 dalyse. Jeigu visos šios sąlygos įvykdytos, Direktyva 90/385/EEB yra taikytina.

 

Nustatykite taikytinas direktyvas

Jeigu jūsų gaminys (-iai) priklauso dujas deginančių prietaisų sektoriui, taikytina Direktyva 2009/142/EB direktyva (kodifikuota redakcija), susijusi su dujas deginančiais prietaisais.

 

Nustatykite taikytinas direktyvas

Jeigu jūsų gaminys (-iai) priklauso keleivinių lynų kelio įrenginių sektoriui, taikoma Direktyva 2000/9/EB.

 

Nustatykite taikytinas direktyvas

Jeigu jūsų gaminys (-iai) priklauso su energija susijusių gaminių sektoriui, jam (jiems) gali būti taikoma Direktyva 2009/125/EB dėl ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams (Ekologinio projektavimo direktyva).

Konkretiems gaminiams papildomai gali būti taikomos ir kitos direktyvos.

 

Nustatykite taikytinas direktyvas

Elektromagnetinio suderinamumo (EMS) direktyva 2004/108/EB taikoma daugeliui įrenginių, kuriuose yra elektros ir elektronikos prietaisų, sistemų ir įtaisų.

Konkretiems gaminiams papildomai gali būti taikomos ir kitos direktyvos.

 

Nustatykite taikytinas direktyvas

Jeigu jūsų gaminys (-iai) priklauso potencialiai sprogioje aplinkoje naudojamos įrangos ir apsaugos sistemų (angl. ATEX) sektoriui, jam (jiems) taikytina ši direktyva:

 

Nustatykite taikytinas direktyvas

Jeigu jūsų gaminys (-iai) priklauso civiliniam naudojimui skirtų sprogmenų sektoriui, taikoma Direktyvą 93/15/EEB.

 

Nustatykite taikytinas direktyvas

Jeigu jūsų gaminys (-iai) priklauso karšto vandens katilų sektoriui, taikoma Direktyva 92/42/EEB.

 

Nustatykite taikytinas direktyvas

Visų pirma turite patikrinti, ar jūsų gaminiui (-iams) taikytina In vitro diagnostikos medicinos prietaisų direktyva (IVD), kaip nurodyta Direktyvos 98/79/EB 1 straipsnio 2 dalies a, b ir c punktuose. Antra, turite patikrinti, ar netaikytinos išimtys, nurodytos 1 straipsnio 3–5 dalyse. Jeigu visos šios sąlygos įvykdytos, Direktyva 98/79/EB yra taikytina.

 

Nustatykite taikytinas direktyvas

Jeigu jūsų gaminys (-iai) priklauso sektoriui, susijusiam su liftais, jam (jiems) taikoma ši direktyva.

 

Nustatykite taikytinas direktyvas

Jeigu jūsų gaminys (-iai) priklauso žemos įtampos prietaisų sektoriui, taikoma Direktyva 2006/95/EB.

Konkretiems gaminiams papildomai gali būti taikomos ir kitos direktyvos.

 

Nustatykite taikytinas direktyvas

Jeigu jūsų gaminys (-iai) priklauso mašinų sektoriui, taikoma Direktyva 2006/42/EB dėl mašinų.

 

Nustatykite taikytinas direktyvas

Jeigu jūsų gaminys (-iai) priklauso matavimo priemonių sektoriui, taikoma Direktyva 2004/22/EB.

 

Nustatykite taikytinas direktyvas

Visų pirma turite patikrinti, ar jūsų gaminys (-iai) atitinka medicinos prietaiso apibrėžtį, kaip nurodyta Direktyvos 93/42/EEB 1 straipsnio 2 dalies a punkte. Antra, turite nustatyti, ar jūsų gaminys (-iai) neatitinka aktyviųjų implantuojamų medicinos prietaisų (Direktyva 90/385/EEB) arba in vitro diagnostikos medicinos prietaisų (Direktyva 98/79/EC) apibrėžimų. Galiausiai turite patikrinti, ar netaikytinos išimtys, nurodytos Direktyvos 93/42/EEB pirmajame straipsnyje. Jeigu visos šios sąlygos įvykdytos, Direktyva 93/42/EEB yra taikytina.

 

Nustatykite taikytinas direktyvas

Jeigu jūsų gaminys (-iai) priklauso statybos arba sodininkystės įrenginių sektoriui, jam (jiems) gali būti taikoma Direktyva 2000/14/EB dėl į aplinką skleidžiamo triukšmo.

Konkretiems gaminiams papildomai gali būti taikomos ir kitos direktyvos.

 

Nustatykite taikytinas direktyvas

Jeigu jūsų gaminys (-iai) priklauso neautomatinių svarstyklių sektoriui, taikytina Direktyva 2009/23/EB.

 

Nustatykite taikytinas direktyvas

Jeigu jūsų gaminys (-iai) priklauso asmeninių apsaugos priemonių sektoriui, taikoma Asmeninių apsaugos priemonių (AAP) direktyva 89/686/EEB.

 

Nustatykite taikytinas direktyvas

Jeigu jūsų gaminys (-iai) priklauso slėginės įrangos sektoriui, taikytina Direktyva 97/23/EB.

 

Nustatykite taikytinas direktyvas

Jeigu jūsų gaminys (-iai) priklauso pirotechnikos sektoriui, jam (jiems) gali būti taikoma Direktyva 2007/23/EB dėl pirotechnikos gaminių.

Konkretiems gaminiams papildomai gali būti taikomos ir kitos direktyvos.

 

Nustatykite taikytinas direktyvas

Jeigu jūsų gaminys (-iai) priklauso radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių sektoriui, jam (jiems) iš esmės taikoma Direktyva 1999/5/EB dėl radijo ryšio ir telekomunikacijų galinių įrenginių.

 

Nustatykite taikytinas direktyvas

Jeigu jūsų gaminys (-iai) priklauso pramoginių laivų sektoriui, taikoma Direktyva 94/25/EB.

Nustatykite taikytinas direktyvas

Žr. http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/legis_en.htm.

 

Nustatykite taikytinas direktyvas

Jeigu jūsų gaminys (-iai) priklauso žaislų sektoriui, taikoma Direktyva 2009/48/EB.

 

Nustatykite taikytinas direktyvas

Jeigu jūsų gaminys (-iai) priklauso paprastų slėginių indų sektoriui, taikoma Direktyva 2009/105/EB.

Siųsti draugams: FacebookGoogle+LinkedInSiųsti šio tinklalapio nuorodą