This site has been archived on 02/02/2015
02/02/2015

Navigation path

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Additional tools

Ákvarðið viðeigandi tilskipanir

 

Ákvarðið viðeigandi tilskipanir

Í fyrsta lagi þarf að kanna hvort vara þín/vörur þínar falli undir skilgreiningu virkra, ígræðanlegra lækningatækja í samræmi við ákvæði 1, í málsgreinum 2a) til c) í tilskipun 90/385/EBE þar sem hugtakið “virkt, ígræðanlegt lækningatæki” er einnig skilgreint. Sjá viðauka IX, kafla I.1.2 tilskipunar 93/42/EBE varðandi lækningatæki fyrir skilgreiningu á “ígræðanlegu tæki”. Í öðru lagi þarf að ganga úr skugga um að engin útilokunarákvæði ákvæðis 1, málsgreinar 3 til 6, eigi við. Séu öll þessi skilyrði uppfyllt á tilskipun 90/385/EBE við.

 

Ákvarðið viðeigandi tilskipanir

Ef vara þín/vörur þínar falla innan geira tækja sem brenna loftkenndu eldsneyti (GAD) kann tilskipun 2009/142/EB að eiga við (kerfisbundin útgáfa).

 

Ákvarðið viðeigandi tilskipanir

Falli vara þín/vörur þínar undir geira togbrautarbúnaðar til fólksflutninga gildir tilskipun 2000/9/EB.

Ákvarðið viðeigandi tilskipanir

Sjá nánar http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/index_en.htm.

 

Ákvarðið viðeigandi tilskipanir

Falli vara þín/vörur þínar undir geira orkutengdra vara, fellur hún/falla þær hugsanlega undir tilskipun 2009/125/EB

Aðrar tilskipanir gilda hugsanlega einnig, allt eftir viðkomandi vöru.

 

Ákvarðið viðeigandi tilskipanir

Tilskipun 2004/108/EB um rafsegulsviðssamhæfi (EMC) á við breitt svið búnaðar og nær til rafmagns- og rafrænna tækja, kerfa og búnaðar.

Aðrar tilskipanir gilda hugsanlega einnig, allt eftir viðkomandi vöru.

 

Ákvarðið viðeigandi tilskipanir

Falli vara þín/vörur þínar innan geira “Búnaðar og varnarkerfa fyrir sprengihættustaði (ATEX)", á eftirfarandi tilskipun við:

 

Ákvarðið viðeigandi tilskipanir

Falli vara þín/vörur þínar undir vöruhóp sprengiefna til almennrar notkunar gildir tilskipun 93/15/EBE.

 

Ákvarðið viðeigandi tilskipanir

Falli vara þín/vörur þínar undir vöruhópinn heitavatnskatla þá á tilskipunin 92/42/EBE við.

 

Ákvarðið viðeigandi tilskipanir

Í fyrsta lagi þarf að kanna hvort varan/vörurnar falli innan skilgreiningar á lækningatæki til sjúkdómsgreiningar í glasi (IVD) samkvæmt 1. grein, málsgreinum 2a), 2b) og 2c) í tilskipun 98/79/EB. Í öðru lagi þarf að ganga úr skugga um að engin útilokunarákvæði í 1. grein, málsgreinum 3 til 5, eigi við. Séu öll þessi skilyrði uppfyllt á tilskipun 98/79/EB við.

 

Ákvarðið viðeigandi tilskipanir

Falli vara þín/vörur þínar undir geira sem varðar lyftur, á eftirfarandi tilskipun við.

 

Ákvarðið viðeigandi tilskipanir

Falli vara þín/vörur þínar undir geira lágspennubúnaðar á tilskipun 2006/95/EB við.

Aðrar tilskipanir gilda hugsanlega einnig, allt eftir viðkomandi vöru.

 

Ákvarðið viðeigandi tilskipanir

Falli vörur þínar undir geira vélbúnaðar, falla þær hugsanlega undir tilskipun 2006/42/EB um vélbúnað:

 

Ákvarðið viðeigandi tilskipanir

Falli vara þín/vörur þínar undir geira mælitækja á tilskipun 2004/22/EB við.

 

Ákvarðið viðeigandi tilskipanir

Í fyrsta lagi þarf að kanna hvort varan/vörurnar falli innan skilgreiningar á lækningatæki samkvæmt 1. grein, málsgreinar 2a) í tilskipun 93/42/EBE. Í öðru lagi þarf að útiloka að vara/vörur falli innan skilgreiningar á virkum, ígræðanlegum lækningatækjum (tilskipun 90/38/EBE) eða lækningatækja til sjúkdómsgreiningar í glasi (tilskipun 98/79/EB). Að lokum þarf að ganga úr skugga um að ekkert annað útilokunarákvæði í fyrstu grein tilskipunar 93/42/EBE eigi við. Séu öll þessi skilyrði uppfyllt á tilskipun 93/42/EBE við.

 

Ákvarðið viðeigandi tilskipanir

Falli vara þín/vörur þínar innan geira vinnuvéla eða garðvinnutækja á tilskipun 2000/14/EB um hávaðamengun í umhverfinu, hugsanlega við.

Aðrar tilskipanir gilda hugsanlega einnig, allt eftir viðkomandi vöru.

 

Ákvarðið viðeigandi tilskipanir

Falli vara þín/vörur þínar undir geira vigtunarbúnaðar sem ekki er sjálfvirkur, á tilskipun 2009/23/EB við.

 

Ákvarðið viðeigandi tilskipanir

Falli vara þín/vörur þínar innan geira persónuhlífa á tilskipun 89/686/EBE um persónuhlífar (PPE) við.

 

Ákvarðið viðeigandi tilskipanir

Falli vara þín/vörur þínar undir geira þrýstibúnaðar á tilskipun 97/23/EB við.

 

Ákvarðið viðeigandi tilskipanir

Falli vara þín/vörur þínar innan geira flugeldavara, getur verið að hún/þær séu háðar tilskipun 2007/23/EB um flugeldavörur.

Hugsanlega gilda aðrar tilskipanir einnig, allt eftir viðkomandi vörum.

 

Ákvarðið viðeigandi tilskipanir

Falli vara þín/vörur þínar innan geira þráðlauss fjarskiptabúnaðar og endabúnaðar til fjarskipta, á tilskipun 1999/5/EB um þráðlaus fjarskipti og endabúnað til fjarskipta yfirleitt við.

 

Ákvarðið viðeigandi tilskipanir

Falli vara þín/vörur þínar undir geira skemmtibáta á tilskipun 94/25/EB við.

Ákvarðið viðeigandi tilskipanir

Sjá nánar http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/legis_en.htm.

 

Ákvarðið viðeigandi tilskipanir

Falli vara þín/vörur þínar innan geira leikfanga, á tilskipun 2009/48/EB við.

 

Ákvarðið viðeigandi tilskipanir

Falli vara þín/vörur þínar innan geira einfaldra þrýstihylkja á tilskipun 2009/105/EB við.

Share: FacebookGoogle+LinkedInsend this page to a friend